Képzések

Tartalom megjelenítő

Utolsó frissítés: 2023 november 23.

Executive MBA fenntartható agrobusiness menedzsment szakirányú továbbképzés

Gödöllő

szakirányú továbbképzés

MIND

Képzés munkarendje:

levelező

Képzési idő:

2 félév

Önköltség díja levelező munkarenden:

300000 Ft/félév

Virtuális képzési központ:

MATE ECONOMY


Szakirányú továbbképzéseink elektronikus jelentkezési felülete a meghirdetéseket tartalmazó gyűjtőoldalon érhető el.

Képzésért felelős intézet: Agrár- és Élelmiszergazdasági Intézet

A képzés célja
A képzés célja olyan magasszintű szakmai- és vezetőikompetenciákkal rendelkező szakemberek képzése, akik képesek közép- és felsővezetői szinten az agrobusiness típusú vállalatokat a fenntarthatósági alapelvek mentén vezetni, amely által innovációorientált eredményes vállalati folyamatokat és elkötelezett munkatársi közösséget fejlesztenek.

Képzési terület: gazdaságtudományok
Kreditek száma: 60 kredit
Képzés indításának féléve: őszi félév
Képzési hely(ek): Gödöllő
Munkarend: levelező
Képzés nyelve: magyar
Finanszírozási forma: önköltséges
Önköltségi díj: 300.000 Ft/félév
Képzési idő: 2 félév
Minimális indítási létszám 10 fő
Maximális felvehető létszám: 30 fő
Képzés gyakorisága: pénteki és szombati napokon

Részvétel feltétele: Bármely képzési területen legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél.

Az ideális jelentkező: A szakra olyan szakemberek jelentkezését várjuk, akik az agribusiness területén szakmai tapasztalattal rendelkeznek és szeretnék gazdasági - menedzsment tudásukat fejleszteni.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: executive MBA fenntartható agrobusiness menedzser.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben
A fenntartható agrobusiness menedzser:

Tudása:

 • Ismeri az agrobusiness ágazat makro- és mikroökonómiai összefüggéseit. Átfogóan használja a vállalatvezetéshez szükséges tervezési, elemzési módszereket.
 • Magabiztosan ismeri a szervezeti stratégia fejlesztésének és megvalósításának a módszereit.
 • Ismeri a fenntarthatóság alapelveit, az új típusú üzleti modellek elméleti hátterét.
 • Magasszintű tudással rendelkezik a modern vezetési, vállalatgazdasági, humánerőforrás gazdálkodás és projektmenedzsment módszertanokról.

Képességei:

 • A tudás megszerzését követően képes az agrobusiness vállalatok stratégia és operatív vezetésére, működtetésére.
 • Képes a tanult módszerek és a gyakorlati tapasztalatok kombinációjával a gazdaságban és az agrobusiness vállalatokban megjelenő ad-hoc problémák komplex megoldására, a munkatársak problémamegoldó készségeinek a fejlesztésére.
 • Képes a fenntartható menedzsment eszközöket és módszereket alkalmazni a munkatársak vezetésében és szervezet fejlesztésében.

Attitűdje:

 • Magasszintű problémafelismerő- és megoldó képesség, megfelelő szintű kommunikációs és együttműködési képesség jellemzi.
 • A fenntarthatóság elvei mellett erőteljesen elkötelezett, amelyet a vezetői munkájában prioritásként kezel.
 • Szakmai felelősségtudat, proaktivitás és a fejlődés iránti igény jellemzi.
 • Gondolkodását a nyitottság jellemzi, befogadó az új ötletek megoldások iránt, támogatja az innovációt.

Autonómiája és felelőssége:

 • Felelősen gondolkodik a vállalati döntések környezeti, társadalmi és pénzügyi hatásairól, valamint az agrobusiness típusú vállalatok ökológiai és társadalmi felelősségvállalásáról.
 • Vállalat irányítás és -vezetés szempontjából a felelősségi körébe tartozó területeken önállóan választja ki az alkalmas problémamegoldó-, fejlesztő-, elemző- és értékelő módszereket.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték:
Agrobusiness ismeretek: 15-20 kredit
A résztvevők az agrobusiness ismeretek keretében agrár- élelmiszeripari ismereteket, haladó agrárgazdaságtan, fenntartható agrobusiness, zöld gazdaság és az agrobusinessben megjelenő új digitalizáció trendek témakörökhöz kapcsolódó tudásanyagot sajátítanak el.
Döntéshozatali és menedzsment ismeretek: 15-20 kredit
A résztvevők a döntéshozatali és menedzsment ismeretek keretében a döntéselmélet, döntésimódszertan, üzleti stratégia és az ellátásilánc menedzsment témakörökhöz kapcsolódó tudásanyagot sajátítanak el.
Szervezetfejlesztési ismeretek: 15-20 kredit
A résztvevők a szervezetfejlesztési ismeretek keretében az innováció menedzsment, design thinking, stratégiai humánerőforrás menedzsment és a vezetésfejlesztés témakörökhöz kapcsolódó tudásanyagot sajátítanak el.

A szakdolgozat/diplomadolgozat típusa és kreditértéke: 7 kredit.

Jelentkezési határidő: 2024. augusztus 15.

Jelentkezés módja: a https://uni-mate.hu honlap Felvételi – Szakirányú továbbképzések menüpontja alatt elérhető jelentkezési lapon.

Csatolandó dokumentumok:

 • oklevél szkennelt változata, kétnyelvű oklevél esetén mindkét oldal szkennelt változata;
 • szakmai önéletrajz

Képzés kezdete: 2024. szeptember 6.

Kapcsolattartó/szakfelelős:
Név: Katona Lászlóné (kapcsolattartó)
Cím: 2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1.
E-mail cím: agrargazdasag@uni-mate.hu
Telefonszám: 06 28 522-000 / mellék:1900
Honlap: https://uni-mate.hu