Képzések

Tartalom megjelenítő

Utolsó frissítés: 2023 november 23.

Energiagazdálkodási szakmérnök / szaktanácsadó szakirányú továbbképzés

Gödöllő

szakirányú továbbképzés

MIND

Képzés munkarendje:

levelező

Képzési idő:

4 félév

Önköltség díja levelező munkarenden:

250000 Ft/félév

Virtuális képzési központ:

MATE TECH-INFO


Szakirányú továbbképzéseink elektronikus jelentkezési felülete a meghirdetéseket tartalmazó gyűjtőoldalon érhető el.

Képzésért felelős intézet: Műszaki Intézet

A képzés célja
Az általános energetikai és energiagazdálkodási ismeretekben és a megújuló energiaforrások alkalmazási lehetőségeiben jártas szakemberek képzése. Tárgyaljuk az energiatermeléssel és energiaellátással kapcsolatos műszaki és gazdasági ismereteket. Kiemelt szerepet kapnak a megújuló energiaforrások és azok energetikai rendszerbe illesztése. Az energiafelhasználással kapcsolatban a fűtési módok, az erőmű rendszerek szerkezeti egységei, tüzelőanyag előkészítők, energia-átalakítók, hő- villamos, hőcserélők, kazánok, stb. Tárgyalásra kerülnek (főként gépészeti szempontból) a megújuló energiaforrások alapvető berendezései (biomassza, nap, szél, víz, geotermikus), az erőművek alapegységei, azok működése, műszaki jellemzői. A végzett hallgatók szakterületi ismereteket, képességet szereznek az energetikai rendszerek üzemeltetéséi, fejlesztési, gazdaságos működtetési lehetőségéről.

Képzési terület: műszaki
Kreditek száma: 120 kredit
Képzés indításának féléve: őszi félév
Képzési hely: Gödöllő
Munkarend: levelező
Képzés nyelve: magyar
Finanszírozási forma: önköltséges
Önköltségi díj: 250.000 Ft/félév
Képzési idő: 4 félév
Minimális indítási létszám 7 fő
Maximális felvehető létszám: 20 fő
Képzés gyakorisága: havonta (pénteki és szombati napon).

Részvétel feltétele:

 • szakmérnöki szakon: alapképzésben (BSc), illetve főiskolai képzésben szerzett mérnöki oklevél;
 • szaktanácsadó szakon: alapképzésben (BSc) vagy főiskolai képzésben szerzett nem mérnöki oklevél.

Az ideális jelentkező: azok a mérnöki alapképzettséggel rendelkezők, akik az energiagazdálkodás és a megújuló energiaforrások hasznosítása iránt érdeklődnek, ezen a területen dolgoznak és mélyebb szakmai ismereteket kívánnak szerezni, valamint akik ezen a területen szeretnének elhelyezkedni.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve:

 • szakmérnöki szakon: energiagazdálkodási szakmérnök;
 • szaktanácsadó szakon: energiagazdálkodási szaktanácsadó.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben
A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

 • A képzettség gyakorlásához megfelelő természettudományi, környezetgazdálkodási és energetikai alapismeretek megszerzése.
 • A hallgatók megismerik a megújuló energiaforrások (nap-, szél- és vízi energia, biomassza stb.) sajátosságait, termelésük és hasznosításuk technológiáit, azok gyakorlati alkalmazásának műszaki-gazdasági feltételeit.
 • Elsajátítják az energetikai és környezeti ismeretek, a biomassza energetikai felhasználása, környezet-gazdaságtan, a napenergia hasznosítás, szélenergia hasznosítás, geotermikus energiafelhasználás alapvető ismereteit.

Szakmaspecifikus tudáselemek: biomassza előállítás és hasznosítás, napenergia hasznosítási technológiák, a szélenergia felhasználása, alternatív villamos energia előállítás, alternatív hajtóanyagok előállítási módjai, ezek ökonómiája, illetve készségszintű ismerete és alkalmazása.
Személyes adottságok, készségek:
A hallgatóknak képessé kell válniuk a környezetbarát, megújuló és egyéb alternatív energiaforrások felhasználásával kapcsolatos elméleti, műszaki fejlesztési, valamint üzemeltetési és fenntartási feladatok, továbbá az ezekkel kapcsolatos szakmai tevékenység ellátására,
A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

 • a biomassza energetikai felhasználása;
 • a napenergia és a szélenergia hasznosítás;
 • a geotermikus energia felhasználása.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték:

 • alaptudományi ismeretek (anyag- és energiatranszport, energetikai ismeretek, környezet és hulladékgazdálkodás, energiahordozók, informatikai ismeretek) 48 kredit;
 • szakmai törzsanyag (aktív napenergia hasznosítás, alternatív hajtóanyagok technológiája, biomassza hasznosítás, alternatív villamos energiaellátás, szélenergia, geotermikus energia) 48 kredit;
 • választható szakmai ismeretek (megújuló energiákra épülő fűtési rendszerek, megújuló energetika ökonómiája, épületgépészet, erőgépek, járművek szárítástechnika) 14 kredit;

A szakdolgozat/diplomadolgozat típusa és kreditértéke: szakdolgozat, 15 kredit.

Jelentkezési határidő: 2024. augusztus 18.

Jelentkezés módja: a https://uni-mate.hu honlap Felvételi – Szakirányú továbbképzések menüpontja alatt elérhető jelentkezési lapon.

Csatolandó dokumentumok:

 • oklevél szkennelt változata, kétnyelvű oklevél esetén mindkét oldal szkennelt változata.

Képzés kezdete: 2024. szeptember 27.

Kapcsolattartó/szakfelelős:
Név: Dr. Schrempf Norbert
Cím: 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
E-mail cím: schrempf.norbert.attila@uni-mate.hu
Telefonszám: 06 28 522-000 / 1461 mellék
Honlap: https://uni-mate.hu