Képzések

Tartalom megjelenítő

Utolsó frissítés: 2024 január 24.

Bor- és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés

Budapest

Keszthely

Gyöngyös

szakirányú továbbképzés

MIND

Képzés munkarendje:

levelező

Képzési idő:

2 félév

Önköltség díja levelező munkarenden:

200000 Ft/félév

Virtuális képzési központ:

MATE ECONOMY


Szakirányú továbbképzéseink elektronikus jelentkezési felülete a meghirdetéseket tartalmazó gyűjtőoldalon érhető el.

Képzésért felelős intézet: Vidékfejlesztés és Fenntartható Gazdaság Intézet

A képzés célja
Készségeket, magatartásformákat, amelyek szükségesek a borturizmusban és borgasztronómiában végzett eredményes tevékenységhez. A képzés betekintést nyújt a turizmus rendszerébe, a hazai, európai és újvilági borkultúrába. A képzés során a hallgatók megismerkednek a turizmus alapfogalmaival, a turisztikai termék- és területfejlesztés komplex szemléletmódjával, valamint kiemelten a különböző bor- és gasztroturisztikai termékek szakszerű tervezésével és menedzselésével. A képzés során a hallgatók megismerhetik a vidéki, agro- és borturizmus komplex rendszerét, annak társadalmi, gazdasági jelentőségét, a borturizmus és a bormarketing kapcsolódási pontjait. Megismerik a szőlőtermesztés és bortermelés alapjait, speciális ismereteket szereznek a bor gyakorlati kóstolása, felszolgálása és gasztronómiai felhasználása terén. A termékcsoporton belül kiemelt szerepet kapnak a boros és borgasztronómiai rendezvények és tematikus utak szervezésének és kezelésének sajátosságai. A hallgatók megszerzik a pályázati rendszerben való eligazodáshoz, a menedzsment feladatok ellátásához szükséges komplex látásmódot, problémamegoldó és kommunikációs készséget.

Képzési terület: gazdaságtudományok
Kreditek száma: 60 kredit
Képzés indításának féléve: tavaszi félév
Képzési helyek: Keszthely, Budapest, Gyöngyös
Munkarend: levelező
Képzés nyelve: magyar
Finanszírozási forma: önköltséges
Önköltségi díj: 200.000 Ft/félév
Képzési idő: 2 félév
Minimális indítási létszám: 10 fő
Maximális felvehető létszám: 50 fő
Képzés gyakorisága: 8 óra/hét

Részvétel feltétele: legalább alapképzésben (korábbi főiskolai képzésben) szerzett végzettség (bármely szak).

Az ideális jelentkező:
A képzésre elsősorban azokat – főleg a turizmus-vendéglátás vagy borászati ágazatban – tevékenykedő szakemberek jelentkezését várjuk, akik elhivatottak a magyar borok és gasztronómia iránt, elkötelezettek annak népszerűsítésére a magyar polgárok és külföldi turisták körében egyaránt. Örömmel fogadjuk azokat az érdeklődőket is, akiket elvarázsol a bor és gasztronómia harmonikus világa és mélyebb ismereteket szeretnének szerezni erről a területről.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve:
bor- és gasztroturizmus menedzser.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:
A képzés során a résztvevő a megszerzett ismeretek alapján képessé válik használni a vonatkozó fogalomrendszert a szakterületre vonatkozóan, a gyakorlati ismeretek alkalmazására, a komplex szemléletmód kialakítására, a fejlesztéshez szükséges források feltárására és megszerzésére, a turisztikai termékek piaci pozicionálására és beillesztésére a térségi kínálatba, a hatékonysághoz szükséges térségi összefogások, partnerkapcsolatok kialakítására, a borgasztronómiai rendezvények és tematikus utak szervezésére és menedzselésére, borkóstolót, borvacsorát megszervezni, az ehhez szükséges étlapot és a vele harmonizáló itallapot összeállítani, borhoz kapcsolódó rendezvényeket megtervezni, megszervezni és lebonyolítani, borokat értékelni, jellemezni, összehasonlítani, terroir borászati és gasztronómiai termékeket egymáshoz társítani, bormarketing tervezésére, megvalósítására, ellenőrzésére, magyar borok népszerűsítésére.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték:
Alapozó elméleti tantárgyak (17 kredit): Turizmus rendszere és környezete, Turizmus és területfejlesztés, Boros és gasztronómiai vállalkozások üzemeltetése, Turisztikai termékfejlesztés, Turisztikai és vendéglátás-marketing, Rendezvényszervezés.
Szakmai ismereti tárgyak (27 kredit): Magyarország borvidékei, szőlőfajtái és borkultúrája, Európa és az Újvilág legjelentősebb borvidékei, szőlőfajtái, Borászati alapismeretek, Érzékszervi bírálat, Gasztronómiai kultúra, Borok és ételek harmonizációja, Szálláshely és vendéglátás menedzsment a borturisztikában, Bormarketing, Bor- és gasztroturizmus termékmenedzsment.
Szakmai gyakorlati ismeretek (12 kredit): Projekttervezés és projekt- menedzsment, Attrakció- és látogató-menedzsment, Bor- és gasztronómiai komplex terepgyakorlat.

A szakdolgozat/diplomadolgozat típusa és kreditértéke: szakdolgozat, 4 kredit.

Jelentkezési határidő: 2024. február 5.

Jelentkezés módja: a https://uni-mate.hu honlap Felvételi – Szakirányú továbbképzések menüpontja alatt elérhető jelentkezési lapon.

Csatolandó dokumentumok:

  • oklevél szkennelt változata, kétnyelvű oklevél esetén mindkét oldal szkennelt változata;
  • motivációs levél.

Képzés kezdete: 2024. március

Kapcsolattartó/szakfelelős:
Kapcsolattartó (Keszthely): Dr. Lőke Zsuzsanna
E-mail cím: loke.zsuzsanna@uni-mate,hu)
Tel.: 06 83 545-162
Kapcsolattartó (Budapest): Dr. Varga Zsuzsanna
E-mail cím: varga.zsuzsanna@uni-mate.hu)
Tel.: 06 1 305-7487
Szakfelelős: Dr. Pallás Edit Ilona
Cím: 3200 Gyöngyös, Mátrai út 36.
E-mail cím: pallas.edit.ilona@uni-mate.hu
Telefonszám: 06 37 518-346
Honlap: https://uni-mate.hu