Képzések

Tartalom megjelenítő

Utolsó frissítés: 2024 január 24.

Biológiai talajerő-gazdálkodási szakmérnök / Biológiai talajerő-gazdálkodási szakember szakirányú továbbképzés

Budapest

szakirányú továbbképzés

MIND

Képzés munkarendje:

levelező

Képzési idő:

2 félév

Önköltség díja levelező munkarenden:

250000 Ft/félév

Virtuális képzési központ:

MATE ENVI-NAT


Szakirányú továbbképzéseink elektronikus jelentkezési felülete a meghirdetéseket tartalmazó gyűjtőoldalon érhető el.

Képzésért felelős intézet: Környezettudományi Intézet

A képzés célja: A képzés célja az intenzív műtrágya- és peszticid-felhasználás helyett alternatív és környezetbarát és olcsóbb megoldások alkalmazásának bemutatása az ez iránt érdeklődő szakemberek részére, az ökológiai gazdálkodásra történő átállás lehetőségeinek bemutatása. A képzés azon földhasználók részére is hasznos ismereteket nyújt, akik a földhasználatuk racionalizálását, talajaik javítását, a talajdegradációs folyamatok megállítását, megelőzését tűzték ki célul.

Képzési terület: agrár
Kreditek száma: 60 kredit
Képzés indításának féléve: tavaszi félév
Képzési hely: Budapest
Munkarend: levelező
Képzés nyelve: magyar
Finanszírozási forma: önköltséges
Önköltségi díj: 250.000 Ft/félév
Képzési idő: 2 félév
Minimális indítási létszám 10fő
Maximális felvehető létszám: 30 fő

Képzés gyakorisága: félévente 10 + 2 nap (konzultációk + terepgyakorlatok). A képzés kurzusait általában a hét utolsó napjaira (csütörtök, péntek és szombat) időzítjük.

Részvétel feltétele:

 • szakmérnöki képzésben: agrár képzési területen legalább alapképzésben (vagy korábbi rendszerű főiskolai szintű képzésben) szerzett végzettség és mérnök szakképzettség;
 • szakember képzésben: agrár vagy természettudomány képzési területen legalább alapképzésben (vagy korábbi rendszerű főiskolai szintű képzésben) szerzett nem mérnöki szakképzettség; vagy egyéb alapképzési szakon (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett végzettség esetén további feltétel megfelelő gazdálkodási, vagy kertészeti gyakorlati tapasztalat.

Az ideális jelentkező:
Kiket várunk a szakirányú továbbképzésre? Akik szeretnék az egészségüket a maguk által termelt élelmiszerrel megalapozni. Akik kiegészíteni szeretnék eddigi kertészeti, mezőgazdasági ismereteiket, ill. a gyakorlatban is hasznosítani szeretnék tudásukat! Akik számára fontos a talajegészség, a talajok termőképességének fenntartása, javítása, ezáltal egészséges élelmiszerek előállítása.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve:

 • szakmérnök szakon: biológiai talajerő-gazdálkodási szakmérnök;
 • szakember szakon: biológiai talajerő-gazdálkodási szakember.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben

A végzett szakmérnökök/szakemberek képesek

 • a termőhelyi, talajtani adottságok önálló és átfogó felmérésére és annak minőségi értékelésére a talajfunkciók számbavétele alapján;
 • a talajdegradációs folyamatok felismerésére, megelőzésének és mérséklésének tervezésére és a talajjavító módszerek kivitelezésére;
 • önálló talajvizsgálatok végzésére, a laboratóriumi vizsgálatok megtervezésére és az eredmények szakszerű értékelésére;
 • a vizsgálatok eredményei szerinti kezelések, kezeléskombinációk kialakítására és az eredményesség követésére,
 • a talaj-növény rendszer ill. a talaj táplálék-háló rendszerének, összetettségének a vizsgálatára és az eredmények szakszerű értékelésére;
 • az ökológiai szempontból hiányzó rendszerelemek megállapítására és a lehetséges javító folyamatok, eljárások alkalmazására;
 • a talajművelési rendszerek felülvizsgálatára és fenntartható szintre történő fejlesztésére;
 • tápanyag-gazdálkodási terv és tápanyag-mérlegek önálló elkészítésére;
 • termésnövelők és talajjavító anyagok hatásának vizsgálatára önálló kísérlet megtervezésére, kivitelezésére és értékelésére;
 • mezőgazdasági szerves anyagok, melléktermékek, hulladékok hasznosítására, az előállítási technológiák ismeretére és kivitelezésére;
 • kertészeti termesztőközegek és mesterséges, irányított összetételű szubsztrátok előállítására, minőségük fenntartására, javítására;
 • a növénytáplálás hiányosságainak ill. a tápelem-felvételi zavaroknak a felismerésére és megszüntetésére;
 • a szakirodalom követésére, szaktudáson alapuló, kritikus értékelésére.

A képzést elvégzők jó probléma-felismerő és megoldó képességgel rendelkeznek, érdeklődnek a természettudományok és a környezetben zajló folyamatok iránt, rugalmasak és kreatívak, továbbá az átlagnál nagyobb agro-ökológiai ismeretekkel rendelkeznek.

A szakon végzettek a növénytermesztés bármely ágazatában elhelyezkedhetnek, mint a tápanyaggazdálkodás fejlesztéséért, a talajvédelemért, a vetésszerkezet és földhasznosítás tervezéséért felelős alkalmazott vagy vezető. További elhelyezkedési lehetőséget jelentenek a termésnövelő anyagokat gyártó és forgalmazó cégek is, ahol termékfejlesztőkre és értékesítőkre várhatóan tovább növekszik az igény. A szakon szerzett ismeretek alkalmazhatók továbbá a termésnövelő anyagok 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet szerinti engedélyezési folyamataival kapcsolatos hatósági feladatok ellátásában is.

A képesítés birtokában megfelelő szakmai gyakorlat (5 év) igazolása esetén a végzettek jogosultak lehetnek:

 • a 73/2015 (XI. 6.) FM rendelet szerinti mezőgazdasági és vidékfejlesztési szaktanácsadói tevékenység folytatására tápanyag gazdálkodás és talajvédelem szakterületen (nyilvántartja: Nemzeti Agrárgazdasági Kamara);
 • az 1/2010. (I. 14.) FVM rendelet szerinti agrárgazdasági és agrár-vidékfejlesztési szakértői tevékenység folytatására a tápanyag-gazdálkodás (talaj- és növényvizsgálatok; műtrágyázás; szervestrágyázás, biológiailag lebomló mezőgazdasági eredetű szervesanyag bevitel; egyéb termésnövelő anyagok alkalmazása, vizsgálata) és nagyméretarányú talajtérkép készítés szakterületeken (nyilvántartja: Pest Megyei Kormányhivatal).

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték: 60 kredit

A szakdolgozat/diplomadolgozat típusa és kreditértéke: szakdolgozat, 2×5 kredit

Jelentkezési határidő: 2024. február 5.

Jelentkezés módja: a https://uni-mate.hu honlap Felvételi – Szakirányú továbbképzések menüpontja alatt elérhető jelentkezési lapon.

Csatolandó dokumentumok:

 • motivációs levél;
 • oklevél szkennelt változata, kétnyelvű oklevél esetén mindkét oldal szkennelt változata;
 • szakmai önéletrajz.

Képzés kezdete: 2024. február 20.

Kapcsolattartó/szakfelelős:
Név: Dr. Kotroczó Zsolt egyetemi docens
Cím: 1118 Budapest, Villányi út 29-43.
Tel.: 06 1 305-7464
E-mail cím: kotroczo.zsolt@uni-mate.hu
Honlap: https://uni-mate.hu