Képzések

Tartalom megjelenítő

Utolsó frissítés: 2023 december 01.

Additív gyártástechnológiai szakmérnök / Additív gyártástechnológiai szakember szakirányú továbbképzés

Gödöllő

szakirányú továbbképzés

MIND

Képzés munkarendje:

levelező

Képzési idő:

2 félév

Önköltség díja levelező munkarenden:

400000 Ft/félév

Virtuális képzési központ:

MATE TECH-INFO


Szakirányú továbbképzéseink elektronikus jelentkezési felülete a meghirdetéseket tartalmazó gyűjtőoldalon érhető el.

Képzésért felelős intézet: Műszaki Intézet

A képzés célja
A képzés célja olyan szakmérnökök/szakemberek képzése, akik a már megszerzett műszaki képzési területhez tartozó ismereteiket az additív technológiák alapanyagaival, termelési és tervezési folyamatainak ismeretével, valamint az additív technológiák alkalmazásával képesek összefüggő feladatok ellátására, problémák megoldására mind a termék- és gyártástervezés, mind az irányítási és ellenőrzési folyamatok megoldása terén.

Képzési terület: műszaki
Kreditek száma: 60 kredit
Képzés indításának féléve: őszi félév
Képzési helyek: Gödöllő
Munkarend: levelező
Képzés nyelve: magyar
Finanszírozási forma: önköltséges
Önköltségi díj: 400.000 Ft/félév
Képzési idő: 2 félév
Minimális indítási létszám 7 fő
Maximális felvehető létszám: 18 fő

Képzés gyakorisága: 5 alkalom, havonta általában egy hétvégén péntek-szombat.

Részvétel feltétele:

 • szakmérnöki szakon: műszaki képzési területen legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél és mérnök szakképzettség;
 • szakember szakon: bármely alapképzésben (ideértve a főiskolai végzettséget is) szerzett végzettség.

Az ideális jelentkező:
Műszaki beállítottságú, a modern technikák iránt érdeklődik, szakmai igényesség iránt elkötelezett, problémafelismerő és kreatív megoldó készségű, a korszerű informatikai eszközök alkalmazására, kezelésére nyitott.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve:

 • szakmérnöki szakon: additív gyártástechnológiai szakmérnök;
 • szakember szakon: additív gyártástechnológiai szakember.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben
Tudása:
Ismeri:

 • az additív gyártási anyagok (polimerek, fémek és kompozitok) alapismereteit, alkalmazási területeit, előállítását, fejlesztését;
 • az additív technológiák megismerése és összehasonlítása hagyományos technológiákkal, additív, szubtraktív és hibrid technológiák;
 • a terméktervezési ismeretek, reverse engineering, rapid prototyping, generative design, topológiai optimalizálási ismeretek elsajátítása;
 • a tervezett alkatrészek és termékek digitális prototípusának additív előállításához történő szoftveres konvertálása;
 • a Post-manufacturing (befejező megmunkálás, felületkezelés, forgácsolás stb.) megismerése;
 • az előállított alkatrészek és termékek vizsgálata (anyagvizsgálat, szerkezetvizsgálat, maradó feszültség, anizotrópia, funkcionális tesztek);
 • additív gyártási eljárás széles területeken történő alkalmazása (űripar, repüléstechnika, járműipar, egészségipar, termékfejlesztés).

Képességei:
Képes:

 • képes szakterületének megfelelően, szakmailag adekvát módon szóban és írásban kommunikálni;
 • képes az additív gyártástechnológia területén felmerülő szakmai problémák hatékony kezelésére és megoldására;
 • képes szakmai feladatok csoportmunkában való elvégzésére;
 • etikus viselkedés.

Attitűdje:
A szakirányú továbbképzésen végzett hallgató

 • nyitott a műszaki szakterület alapozó általános és specifikus ismereteire;
 • betartja a munkavégzés és munkavállalás jogi szabályrendszerét;
 • törekszik arra, hogy döntéseit a jogszabályok és az etikai normák teljes körű figyelembevételével hozza meg.

Autonómiája és felelőssége:
A szakirányú továbbképzésen végzett hallgató

 • az additív technológiákhoz kapcsolódó berendezések üzemeltetési területén önállóan képes döntések meghozatalára;
 • saját munkájának eredményeit reálisan értékeli;
 • váratlan döntési helyzetekben is önállóan képes a munkavégzésre, a szakmai döntések meghozatalára;
 • a szakterületét megalapozó nézeteket felelősséggel vállalja;
 • felelősséget érez a fenntartható fejlődésért.

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:
A szakirányú továbbképzés a gépipari, a járműipari, az űripar, a repüléstechnika, az egészségipar, a termékfejlesztés műszaki területen dolgozó szakemberek, középvezetők és vezetők számára ajánlott képzés. A képzés ajánlott mind a minőségirányítási, mind a gyártástervezési és -irányítási, valamint anyagvizsgálati területen való hasznosíthatóság szempontjából.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték:
Alapismeretek: 16 kredit: Fém és polimer anyagismereti alapok, Additív felületi jellemzők és technológiák, 3D CAD modellezés és reverse engineering.
Differenciált szakismeretek: 32 kredit: Additív gyártás (AM) alkalmazása, gyártás integráció, Polimerek és fémek nyomtatása, AM alapanyagok, AM tervezési sajátosságok, gyártás optimalizálás, AM utómunkálatok, minőségbiztosítás.
Kötelezően választott ismeretek: 8 kredit: CAM/CNC technológiák, Különleges felületi technológiák, Integrált gyártórendszerek.
Szakdolgozat: 4 kredit. Szakdolgozat általános útmutatás és feladatspecifikus konzultációk.

A szakdolgozat/diplomadolgozat típusa és kreditértéke: szakdolgozat, 4 kredit.

Jelentkezési határidő: 2024. augusztus 15.

Jelentkezés módja: a https://uni-mate.hu honlap Felvételi – Szakirányú továbbképzések menüpontja alatt elérhető jelentkezési lapon.

Csatolandó dokumentumok:

 • oklevél szkennelt változata, kétnyelvű oklevél esetén mindkét oldal szkennelt változata.

Képzés kezdete: 2024. szeptember 26.

Egyéb információk: -

Kapcsolattartó/szakfelelős:
Név: Dr. Zsidai László egyetemi docens
Cím: 2100 Gödöllő, Páter Károly út 1.
E-mail cím: zsidai.laszlo@uni-mate.hu 
Telefonszám: 06 28 522-000 / 1495 mellék

Honlap: https://uni-mate.hu