MATE AGRI-FOOD

Menü megjelenítése

MATE AGRI-FOOD

Utolsó frissítés: 2023 október 18.

Agrár és Élelmiszertudományi Képzések Központ

Amennyiben a felvételi eljárással, annak valamely lépésével, a szükséges dokumentumokkal/igazolásokkal kapcsolatban van kérdése, a megjelölt képzés helye szerinti alábbi felvételi elérhetőségeink közül válasszon:
Budai Campus: felveteli.bc@uni-mate.hu
Szent István Campus: felveteli.godollo@uni-mate.hu
Kaposvári Campus: felveteli.kaposvar@uni-mate.hu
Károly Róbert Campus: felvi.gyongyos@uni-mate.hu
Georgikon Campus: felveteli.georgikon@uni-mate.hu
Központi elérhetőség: felveteli.eljaras@uni-mate.hu

AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS FELTÖLTÉSÉNEK HATÁRIDEJE: 2023. NOVEMBER 15.

MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Nappali munkarendű képzések

Meghirdetett képzés

Finanszírozási forma

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Minimum pontszám

Személyes megjelenést igénylő vizsgaformák

Képzési terület

állattenyésztő mérnöki
(Gödöllő)(1)

A

támogatott

4

50

-

AGRÁR

állattenyésztő mérnöki
(Gödöllő)(1)

K

500 000 Ft

4

50

-

AGRÁR

állattenyésztő mérnöki
(Kaposvár)(1)

A

támogatott

4

50

-

AGRÁR

állattenyésztő mérnöki
(Kaposvár)(1)

K

500 000 Ft

4

50

-

AGRÁR

élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnöki (Budapest)(1)

A

támogatott

4

50

motivációs beszélgetés (Sz)

AGRÁR

élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnöki (Budapest)(1)

K

500 000 Ft

4

50

motivációs beszélgetés (Sz)

AGRÁR

élelmiszermérnöki (Budapest)(1)(2)(6)(8)

A

támogatott

4

50

motivációs beszélgetés (Sz)

AGRÁR

élelmiszermérnöki (Budapest)(1)(2)(6)(8)

K

500 000 Ft

4

50

motivációs beszélgetés (Sz)

AGRÁR

kertészmérnöki (Budapest)(1)(5)(8)

A

támogatott

4

50

motivációs beszélgetés (Sz)

AGRÁR

kertészmérnöki (Budapest)(1)(5)(8)

K

500 000 Ft

4

50

motivációs beszélgetés (Sz)

AGRÁR

mezőgazdasági biotechnológus (1)(2)(3)(8)(9)

A

támogatott

4

50

motivációs beszélgetés (Sz)

AGRÁR

mezőgazdasági biotechnológus (1)(2)(3)(8)(9)

K

500 000 Ft

4

50

motivációs beszélgetés (Sz)

AGRÁR

növényorvosi (Budapest)(1)

A

támogatott

4

50

motivációs beszélgetés (Sz)

AGRÁR

növényorvosi (Budapest)(1)

K

500 000 Ft

4

50

motivációs beszélgetés (Sz)

AGRÁR

növényorvosi (Gödöllő)(1)

A

támogatott

4

50

motivációs beszélgetés (Sz)

AGRÁR

növényorvosi (Gödöllő)(1)

K

500 000 Ft

4

50

motivációs beszélgetés (Sz)

AGRÁR

növényorvosi (Keszthely)(1)

A

támogatott

4

50

motivációs beszélgetés (Sz)

AGRÁR

növényorvosi (Keszthely)(1)

K

500 000 Ft

4

50

motivációs beszélgetés (Sz)

AGRÁR

növénytermesztő mérnöki (1)(2)(9)

A

támogatott

4

50

motivációs beszélgetés (Sz)

AGRÁR

növénytermesztő mérnöki (1)(2)(9)

K

550 000 Ft

4

50

motivációs beszélgetés (Sz)

AGRÁR

szőlész-borász mérnöki
(Budapest)(1)(4)(8)

A

támogatott

4

50

motivációs beszélgetés (Sz)

AGRÁR

szőlész-borász mérnöki
(Budapest)(1)(4)(8)

K

500 000 Ft

4

50

motivációs beszélgetés (Sz)

AGRÁR

tájépítész mérnöki (Budapest)(1)

A

támogatott

4

50

motivációs beszélgetés (Sz)

AGRÁR

tájépítész mérnöki (Budapest)(1)

K

500 000 Ft

4

50

motivációs beszélgetés (Sz)

AGRÁR

takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki
(Gödöllő)(1)(2)

A

támogatott

4

50

motivációs beszélgetés (Sz)

AGRÁR

takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki
(Gödöllő)(1)(2)

K

500 000 Ft

4

50

motivációs beszélgetés (Sz)

AGRÁR

 

Levelező munkarendű képzések

Meghirdetett képzés

Finanszírozási forma

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Minimum pontszám

Személyes megjelenést igénylő vizsgaformák

Képzési terület

állattenyésztő mérnöki (Gödöllő)(1)(7)

A

támogatott

4

50

-

AGRÁR

állattenyésztő mérnöki (Gödöllő)(1)(7)

K

500 000 Ft

4

50

-

AGRÁR

állattenyésztő mérnöki (Kaposvár)(1)(7)

A

támogatott

4

50

-

AGRÁR

állattenyésztő mérnöki (Kaposvár)(1)(7)

K

500 000 Ft

4

50

-

AGRÁR

takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki
(Keszthely)(1)(7)

A

támogatott

4

50

motivációs beszélgetés (Sz)

AGRÁR

takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki
(Keszthely)(1)(7)

K

500 000 Ft

4

50

motivációs beszélgetés (Sz)

AGRÁR

vidékfejlesztési agrármérnöki
(Gyöngyös) (1)(7)

A

támogatott

4

50

-

AGRÁR

vidékfejlesztési agrármérnöki
(Gyöngyös) (1)(7)

K

500 000 Ft

4

50

-

AGRÁR

vidékfejlesztési agrármérnöki
(Kaposvár)(1)(7)

A

támogatott

4

50

-

AGRÁR

vidékfejlesztési agrármérnöki
(Kaposvár)(1)(7)

K

500 000 Ft

4

50

-

AGRÁR

 

 1. A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a szak képzési és kimeneti követelményében, illetve a tanárszakok esetében a Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató A tanárképzésről c. fejezetében.
 2. A szak duális képzésként is végezhető. Részletes információk ennek feltételeiről az intézményi honlapon és a www.felvi.hu Duális képzés menüpont oldalain található.
 3. Választható specializációk: állati biotechnológia; növényi biotechnológia.
 4. Választható specializációk: birtokgazda, birtoktervezés; borbírálói; szőlőtechnológia, növényvédelem.
 5. Választható specializációk: dísznövények; gyógynövények; gyümölcstermő növények; szőlész-borász; zöldségnövények.
 6. Választható specializációk: élelmiszer-biotechnológia; élelmiszergazdasági termékkezelés és logisztika; élelmiszeripari folyamattervezés; élelmiszeriparitechnológia és termékfejlesztés.
 7. A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira péntek délután és szombati napokon kerül sor.
 8. Az egyes specializációk csak megfelelő számú jelentkező esetén indulnak.
 9. A képzés helye: 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.

Specializálódás a képzés során

Élelmiszermérnöki (Budapest) (Nappali)
A szakon a hallgatók a képzés 1. félévének végén választanak specializációt, a specializációk a 2. félévtől indulnak. Az egyes specializációk legalább 10 fő jelentkezése esetén indulnak, kisebb számú jelentkezés esetén a legnagyobb jelentkezői létszámmal rendelkező specializációt indítja az Egyetem.
Kertészmérnöki (Budapest) (Nappali)
Az egyes specializációk legalább 10 fő jelentkezése esetén indulnak.
Mezőgazdasági biotechnológus (Nappali)
Az egyes specializációk elindítása a specializációra jelentkezett hallgatók létszámától függ. Az állati- vagy növényi biotechnológia specializációt a beiratkozással egyidejűleg kell választani.
Szőlész-borász mérnöki (Budapest) (Nappali)
A specializációk közül legalább kettőt (legalább két modult), azaz 4 tárgyat (12 kredit) kell választani. Az egyes specializációk legalább 10 fő jelentkezése esetén indulnak.

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei

Kreditelismerési eljárás
A kreditelismerési eljárásra az Egyetem elektronikus felületet működtet, amely a https://uni-mate.hu honlapon a Felvételi - Kreditelismerési eljárás menüpont alatt érhető el. A weboldalon megtalálhatók az egyes mesterképzések bemeneti szakjai is. Az Egyetem minden kreditelismerési kérelem benyújtására kötelezett jelentkező részére a jelentkezés során megadott e-mail címére értesítést küld a kérelem benyújtásának szükségességéről. A kreditelismerési kérelem benyújtási határideje: 2023. december 18. A kreditelismerési eljárás díja: 5.000 Ft, melyet a hivatkozott weboldalon közzétett módon kell megfizetni.

Tájépítész mérnöki (Budapest) (Nappali)
A tájépítész mérnöki mesterképzési szakon a motivációs beszélgetéshez a jelentkezőknek motivációs levelet és portfóliót (tanulmányait, szakmai tevékenységét, illetve egyéb munkáit bemutató anyagot) kell készíteniük.
A motivációs levelet és a portfóliót a 2024. január 9-11. közötti időtartamban megrendezésre kerülő online motivációs beszélgetésen kell bemutatnia a jelentkezőnek. A portfólió elkészítésének részletes tartalmi és formai követelményei az alábbi linken érhetők el: https://tajepiteszet.uni-mate.hu/felv%C3 %A9teliz%C5%91knek

Vidékfejlesztési agrármérnöki (Gyöngyös) (Levelező)
A jelentkezőktől motivációs levelet kérünk, melynek a beküldési határideje: 2024. január 9.
Vidékfejlesztési agrármérnöki (Kaposvár) (levelező)
A jelentkezőktől motivációs levelet kérünk, melynek a beküldési határideje: 2024. január 9.

Felvételi pontok számítása

Általános szabályok
A jelentkezés benyújtása előtt a jelentkező mindenképpen tanulmányozza a www.felvi.hu honlapon a Felsőoktatási felvételi tájékoztató 3. sz. táblázatát, amelyben megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél szükséges. Ha ez alapján nem rendelkezik teljes kreditértékű oklevéllel, úgy a megjelölt felsőoktatási intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Részletes információk az érintett intézményektől kérhetők. A felvételi eljárás során a kreditelismerési határozatot NEM kell benyújtani! A további tudnivalók megtalálhatók az Előzményként elfogadott szakok, kreditelismerés c. fejezetben.
Mesterképzés esetén a jelentkező teljesítményét 100 pontos rendszerben kell értékelni, amely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentkezők számára, akik esélyegyenlőség jogcímen többletpontra jogosultak, jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maximálisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az esélyegyenlőségben részesítendők többletpontja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

Intézményi szabályok
A MATE a mesterképzéseknél szakonként eltérő felvételi pontrendszert alkalmaz az alábbiak szerint:

I. Pontszámítási mód:

 1. Maximum 50 pont szerezhető a mesterképzés bemeneti feltételeit teljesítő szakon szerzett oklevél oklevélátlaga alapján. Amennyiben a jelentkező oklevele nem tartalmazza az oklevélátlagot, akkor azt oklevélmelléklettel, törzslapkivonattal vagy leckekönyvvel szükséges igazolnia. A számítás módja: oklevélátlag két tizedesjegyes számértéke szorozva 10-zel és a matematikai kerekítés szabályai szerint egész számra kerekítve. Amennyiben a jelentkező az oklevélátlagot nem igazolja, akkor az alábbiak szerint történik a pontszámítás az oklevél minősítését alapul véve és számértékre konvertálva: elégséges minősítésű oklevél esetén: 2x10, közepes minősítésű oklevél esetén: 2,5x10, jó minősítésű oklevél esetén: 3,5x10, jeles minősítésű oklevél esetén: 4,5x10, kiváló minősítésű oklevél esetén: 4,8x10). Oklevélátlag hiányában az oklevél minősítése alapján számítandó felvételi pontok rögzítéséhez, amennyiben az oklevél nem tartalmaz minősítést sem, az oklevélmelléklet vagy leckekönyv benyújtása szükséges.
 2. Motivációs elbeszélgetés alapján 40 pont.

A motivációs elbeszélgetést online módon bonyolítják le az egyes szakoknál megadott időpontban/időintervallumban. A motivációs elbeszélgetés online elérési útjáról az Egyetem minden jelentkezőt elektronikus üzenet formájában értesít a felvételi jelentkezés során megadott e-mail címén.
A jelentkező összesen 100 pontot szerezhet, melyből maximum 50 pont az oklevélátlag alapján, maximum 40 pont a motivációs beszélgetésen és maximum 10 pont a többletpontokból szerezhető.
Érintett szakok: élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnöki (Budapest) (nappali képzések), élelmiszermérnöki (Budapest) (nappali képzések), kertészmérnöki (Budapest) (nappali képzések), mezőgazdasági biotechnológus (nappali képzések), növényorvosi (Budapest) (nappali képzések), növényorvosi (Gödöllő) (nappali képzések), növényorvosi (Keszthely) (nappali képzések), növénytermesztő mérnöki (nappali képzések), szőlész-borász mérnöki (Budapest) (nappali képzések), tájépítész mérnöki (Budapest) (nappali képzések), takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki (Gödöllő) (nappali képzések), takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki (Keszthely) (levelező képzések)
Felvételi pontok összefoglalva:

 • motivációs beszélgetés: maximum 40 pont;
 • oklevélátlag alapján: maximum 50 pont;
 • többletpontok: maximum 10 pont.

II. Pontszámítási mód
Maximum 90 pont szerezhető a mesterképzés bemeneti feltételeit teljesítő szakon szerzett oklevél oklevélátlaga alapján. Amennyiben a jelentkező oklevele nem tartalmazza az oklevélátlagot, akkor azt oklevélmelléklettel, törzslapkivonattal vagy leckekönyvvel szükséges igazolnia. A számítás módja: oklevélátlag két tizedesjegyes számértéke szorozva 18-cal és a matematikai kerekítés szabályai szerint egész számra kerekítve. Amennyiben a jelentkező az oklevélátlagot nem igazolja, akkor az alábbiak szerint történik a pontszámítás az oklevél minősítését alapul véve és számértékre konvertálva: elégséges minősítésű oklevél esetén: 2x18, közepes minősítésű oklevél esetén: 2,5x18, jó minősítésű oklevél esetén: 3,5x18, jeles minősítésű oklevél esetén: 4,5x18, kiváló minősítésű oklevél esetén: 4,8x18). Oklevélátlag hiányában az oklevél minősítése alapján számítandó felvételi pontok rögzítéséhez, amennyiben az oklevél nem tartalmaz minősítést sem, az oklevélmelléklet vagy leckekönyv benyújtása szükséges.
Érintett szakok: állattenyésztő mérnöki (Gödöllő) (nappali és levelező képzések), állattenyésztő mérnöki (Kaposvár) (nappali és levelező képzések)
Felvételi pontok összefoglalva:

 • oklevélátlag alapján: maximum 90 pont;
 • többletpontok: maximum 10 pont.

III. Pontszámítási mód

 • Maximum 50 pont szerezhető a mesterképzés bemeneti feltételeit teljesítő szakon szerzett oklevél oklevélátlaga alapján. Amennyiben a jelentkezőoklevele nem tartalmazza az oklevélátlagot, akkor azt oklevélmelléklettel, törzslapkivonattal vagy leckekönyvvel szükséges igazolnia. A számítás módja: oklevélátlag két tizedesjegyes számértéke szorozva 10-zel és a matematikai kerekítés szabályai szerint egész számra kerekítve. Amennyiben a jelentkező az oklevélátlagot nem igazolja, akkor az alábbiak szerint történik a pontszámítás az oklevél minősítését alapul véve és számértékre konvertálva: elégséges minősítésű oklevél esetén: 2x10, közepes minősítésű oklevél esetén: 2,5x10, jó minősítésű oklevél esetén: 3,5x10, jeles minősítésű oklevél esetén: 4,5x10, kiváló minősítésű oklevél esetén: 4,8x10). Oklevélátlag hiányában az oklevél minősítése alapján számítandó felvételi pontok rögzítéséhez, amennyiben az oklevél nem tartalmaz minősítést sem, az oklevélmelléklet vagy leckekönyv benyújtása szükséges.
 • Motivációs levél alapján 40 pont.

A motivációs levelet a jelentkezőnek kell elkészítenie és 2024. január 9-ig beküldenie. A motivációs levélben az alábbi kérdések megválaszolására térjen ki a jelentkező:

 • Foglalja össze röviden az eddigi tanulmányait és szakmai életútját!
 • Miért választotta a Vidékfejlesztési agrármérnök mesterszakot, mi motiválta erre?
 • Miért a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemen szeretné folytatni a tanulmányait?
 • Milyen képzéshez kapcsolódó szakterület, téma érdekeli leginkább?
 • Milyen céljai vannak a szak elvégzésével, hogyan szeretné hasznosítani a szakon tanultakat?

A levél terjedelme ne haladja meg az 1500 karaktert!
A jelentkező összesen 100 pontot szerezhet, melyből maximum 50 pont az oklevélátlag alapján, maximum 40 pont a motivációs levél alapján és maximum 10 pont a többletpontokból szerezhető.
Érintett szakok: vidékfejlesztési agrármérnöki (Gyöngyös) (levelező képzések), vidékfejlesztési agrármérnöki (Kaposvár) (levelező képzések)
Felvételi pontok összefoglalva:

 • motivációs levél alapján: maximum 40 pont;
 • oklevélátlag alapján: maximum 50 pont;
 • többletpontok: maximum 10 pont.

Tájépítész mérnöki (Budapest) (Nappali)
A motivációs beszélgetés pontszámában a motivációs levél és a portfólió értékelését is figyelembe veszik.

A többletpontokról röviden
A jelentkezők részére több jogcímen adható többletpont, de a megszerzett többletpontok összege nem haladhatja meg a 10 pontot.
Nyelvtudásért abban az esetben jár a többletpont, ha a jelentkezőnek

 • legalább egy középfokú vagy felsőfokú nyelvvizsga bizonyítványa vagy azzal egyenértékű dokumentuma van, vagy
 • két eltérő nyelvből van a pontszámítás részét képző szintű nyelvvizsga-bizonyítványa vagy azzal egyenértékű dokumentuma.

Publikáció jogcímén kizárólag tudományos folyóiratban megjelent publikáció alapján adható többletpont.

Többletpontok minden szak esetében: maximum 10 többletpont adható.

 • Esélyegyenlőségi maximális pont: 10 pont

fogyatékosság: 5 pont
gyermekgondozás: 5 pont
hátrányos helyzet: 5 pont

 • 1. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 5 pont
 • 1. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont
 • 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 10 pont
 • 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 5 pont
 • intézményi TDK 1-3. hely: 5 pont
 • OTDK 1-3. hely: 10 pont
 • OTDK részvétel: 3 pont
 • publikáció: 5 pont
 • sporteredmény: országos bajnokság 1-3. hely: 3 pont
 • sporteredmény: Világ- és Európa-bajnokság 1-3. hely: 5 pont
 • szakmai tevékenység: 4 pont
 • tudományos konferencia részvétel: 3 pont

A motivációs beszélgetések időpontjai

A motivációs beszélgetés pontos időpontjáról minden jelentkezőt értesíteni fogunk, továbbá közvetlenül a beszélgetést megelőzően meg fogjuk küldeni a beszélgetés videókonferencia linkjét.

Választható szak

Vizsgatárgy

Képz.
szint

Munkarend

Fin. forma

Vizsga időpontja

Vizsgadíj

élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnöki (Budapest)

motivációs beszélgetés

M

N

A/K

2024.01.09.

-

élelmiszermérnöki (Budapest)

motivációs beszélgetés

M

N

A/K

2024.01.09.

-

kertészmérnöki (Budapest)

motivációs beszélgetés

M

N

A/K

2024.01.09.

-

mezőgazdasági biotechnológus

motivációs beszélgetés

M

N

A/K

2024.01.09-10.

-

növényorvosi (Budapest)

motivációs beszélgetés

M

N

A/K

2024.01.10.

-

növényorvosi (Gödöllő)

motivációs beszélgetés

M

N

A/K

2024.01.10.

-

növényorvosi (Keszthely)

motivációs beszélgetés

M

N

A/K

2024.01.10.

-

növénytermesztő mérnöki

motivációs beszélgetés

M

N

A/K

2024.01.08-12.

-

szőlész-borász mérnöki (Budapest)

motivációs beszélgetés

M

N

A/K

2024.01.10.

-

tájépítész mérnöki (Budapest)

motivációs beszélgetés

M

N

A/K

2024.01.09-11.

-

takarmányozási és
takarmánybiztonsági mérnöki (Gödöllő)

motivációs beszélgetés

M

N

A/K

2024.01.08-10.

-

takarmányozási és
takarmánybiztonsági mérnöki (Keszthely)

motivációs beszélgetés

M

L

A/K

2024.01.08-10.

-

 

Csatolandó dokumentumok

A jelentkezéshez szükséges benyújtandó dokumentumokkal kapcsolatos általános információk megtalálhatók a www.felvi.hu honlapon közzétett Felsőoktatási felvételi tájékoztató 3. fejezetében.

Szak

Képz.
szint

Munka-
rend

Dokumentumok

minden szak

   

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél, oklevélmelléklet/leckekönyv
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OTDK/TDK igazolás, sporteredmény igazolása, szakmai tevékenység igazolása

A felsoroltakon túl az alábbi szakokon beküldendő további dokumentumok:

vidékfejlesztési agrármérnöki (Gyöngyös)

M

L

Felvétel feltétele: motivációs levél

vidékfejlesztési agrármérnöki (Kaposvár)

M

L

Felvétel feltétele: motivációs levél

 

Bővebb tájékoztatás az egyes képzésekről az alábbi elérhetőségeken kérhető

Állattenyésztő mérnöki (Gödöllő) (nappali és levelező)
Dr. Pajor Ferenc egyetemi docens (Pajor.Ferenc@uni-mate.hu) állattenyésztő mérnöki (Gödöllő) (Levelező)
Állattenyésztő mérnöki (Kaposvár) (nappali és levelező)
Dr. Szabari Miklós egyetemi docens (Szabari.Miklos@uni-mate.hu)
Élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnöki (Budapest) (nappali)
Csima-Tóth Tímea (06 1 305-7592, Csima-Toth.Timea@uni-mate.hu), Mohácsiné Dr. Farkas Csilla egyetemi tanár (Mohacsine.Farkas.Csilla@uni-mate.hu)
Élelmiszermérnöki (Budapest) (nappali)
Csima-Tóth Tímea (36 1 305 7592, Csima-Toth.Timea@uni-mate.hu), Badakné Dr. Kerti Katalin egyetemi docens (Badakne.Kerti.Katalin@uni-mate.hu)
Kertészmérnöki (Budapest) (nappali)
Zámboriné dr. Németh Éva egyetemi tanár (06 1 305 7252, Zamborine.Nemeth.Eva@uni-mate.hu)
Mezőgazdasági biotechnológus (nappali)
Dr. Veres Anikó egyetemi docens (06 28 522-000/1691 mellék, Veres.Aniko@uni-mate.hu)
Növényorvosi (Budapest) (Nappali)
Dr. Fail József egyetemi docens (06 20 824-8926, Fail.Jozsef@uni-mate.hu)
Növényorvosi (Gödöllő) (Nappali)
Dr. Dorner Zita, egyetemi docens (06 20 994-1899, Dorner.Zita@uni-mate.hu)
Növényorvosi (Keszthely) (Nappali)
Dr. Takács András Péter egyetemi docens (06 30 401-1683, Takacs.Andras.Peter@uni-mate.hu)
Növénytermesztő mérnöki (nappali)
Dr. Kassai Mária Katalin egyetemi docens (06 28 522-000/1677 mellék, Kassai.Maria.Katalin@unimate.hu); Straubné Nagy Ilona ügyvivő szakértő (06 28 522-000/1675 mellék, Straubne.Nagy.Ilona@uni-mate.hu)
Szőlész-borász mérnöki (Budapest) (nappali)
Dr. Varga Zsuzsanna egyetemi docens (06 30 509-7920, Varga.Zsuzsanna@uni-mate.hu)
Tájépítész mérnöki (Budapest) (nappali)
Budai Campus - Tájépítészeti, Településtervezési és Díszkertészeti Intézet, Intézeti Titkárság (06 1 305-7291, tajepiteszet@uni-mate.hu)
Takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki (Gödöllő) (nappali)
Balláné dr. Erdélyi Márta egyetemi docens (06 28 522 000/1793, Ballane.Erdelyi.Marta@uni-mate.hu)
Takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki (Keszthely) (levelező)
Dr. Pál László egyetemi docens (06 83 545 000/5376, Pal.Laszlo@uni-mate.hu)
Vidékfejlesztési agrármérnöki (Gyöngyös) (Levelező)
Dr. Koncz Gábor egyetemi docens (Koncz.Gabor@uni-mate.hu)
Vidékfejlesztési agrármérnöki (Kaposvár) (levelező)
Dr. Szabó Kinga egyetemi docens (06 82 505-800/3503 mellék, Szabo.Kinga@uni-mate.hu)