MATE ECONOMY

Menü megjelenítése

MATE ECONOMY

Utolsó frissítés: 2023 október 18.

Gazdasági és Társadalomtudományi Képzések Központ

Amennyiben a felvételi eljárással, annak valamely lépésével, a szükséges dokumentumokkal/igazolásokkal kapcsolatban van kérdése, a megjelölt képzés helye szerinti alábbi felvételi elérhetőségeink közül válasszon:
Szent István Campus: felveteli.godollo@uni-mate.hu
Budai Campus: felveteli.bc@uni-mate.hu
Kaposvári Campus: felveteli.kaposvar@uni-mate.hu
Károly Róbert Campus: felvi.gyongyos@uni-mate.hu
Központi elérhetőség: felveteli.eljaras@uni-mate.hu

AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS FELTÖLTÉSÉNEK HATÁRIDEJE: 2023. NOVEMBER 15.

MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Nappali munkarendű képzések

Meghirdetett képzés

Finanszírozási forma

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Minimum pontszám

Személyes megjelenést igénylő vizsgaformák

Képzési terület

pénzügy (Kaposvár)(2)

A

támogatott

4

50

motivációs beszélgetés (Sz)

GAZD

pénzügy (Kaposvár)(2)

K

400 000 Ft

4

50

motivációs beszélgetés (Sz)

GAZD

 

Levelező munkarendű képzések

Meghirdetett képzés

Finanszírozási forma

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Minimum pontszám

Személyes megjelenést igénylő vizsgaformák

Képzési terület

agrárközgazdász (1)(12)(13)

A

támogatott

4

50

motivációs beszélgetés (Sz)

GAZD

agrárközgazdász (1)(12)(13)

K

400 000 Ft

4

50

motivációs beszélgetés (Sz)

GAZD

ellátásilánc-menedzsment
(Budapest)(12)

A

támogatott

4

50

-

GAZD

ellátásilánc-menedzsment
(Budapest)(12)

K

500 000 Ft

4

50

-

GAZD

emberi erőforrás tanácsadó
(Budapest)(1)(9)(11)(12)

A

támogatott

4

50

motivációs beszélgetés (Sz)

BÖLCS

emberi erőforrás tanácsadó
(Budapest)(1)(9)(11)(12)

K

375 000 Ft

4

50

motivációs beszélgetés (Sz)

BÖLCS

marketing (Budapest)(3)(7)(12)

A

támogatott

4

50

-

GAZD

marketing (Budapest)(3)(7)(12)

K

400 000 Ft

4

50

-

GAZD

marketing (Kaposvár)(3)(8)(12)

A

támogatott

4

50

-

GAZD

marketing (Kaposvár)(3)(8)(12)

K

400 000 Ft

4

50

-

GAZD

pénzügy (Budapest)(10)(12)

A

támogatott

4

50

motivációs beszélgetés (Sz)

GAZD

pénzügy (Budapest)(10)(12)

K

400 000 Ft

4

50

motivációs beszélgetés (Sz)

GAZD

regionális és környezeti gazdaságtan (Budapest)(12)

A

támogatott

4

50

motivációs beszélgetés (Sz)

GAZD

regionális és környezeti gazdaságtan (Budapest)(12)

K

400 000 Ft

4

50

motivációs beszélgetés (Sz)

GAZD

turizmus-menedzsment
(Budapest)(4)(12)

A

támogatott

4

50

motivációs beszélgetés (Sz)

GAZD

turizmus-menedzsment
(Budapest)(4)(12)

K

400 000 Ft

4

50

motivációs beszélgetés (Sz)

GAZD

vállalkozásfejlesztés (Gyöngyös)(1)(12)

A

támogatott

4

50

motivációs beszélgetés (Sz)

GAZD

vállalkozásfejlesztés (Gyöngyös)(1)(12)

K

400 000 Ft

4

50

motivációs beszélgetés (Sz)

GAZD

vezetés és szervezés (Budapest)(6)(11)(12)

A

támogatott

4

50

-

GAZD

vezetés és szervezés (Budapest)(6)(11)(12)

K

400 000 Ft

4

50

-

GAZD

vezetés és szervezés (Gödöllő)(6)(11)(12)

A

támogatott

4

50

-

GAZD

vezetés és szervezés (Gödöllő)(6)(11)(12)

K

400 000 Ft

4

50

-

GAZD

vezetés és szervezés (Kaposvár)(5)(11)(12)

A

támogatott

4

50

-

GAZD

vezetés és szervezés (Kaposvár)(5)(11)(12)

K

400 000 Ft

4

50

-

GAZD

 

 1. A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a szak képzési és kimeneti követelményében, illetve a tanárszakok esetében a www.felvi.hu honlap Felsőoktatási felvételi tájékoztató A tanárképzésről c. fejezetében.
 2. A szak duális képzésként is végezhető. Részletes információk ennek feltételeiről az intézményi honlapon és a www.felvi.hu Duális képzés menüpont oldalain található.
 3. A képzéshez szakmai gyakorlat kapcsolódhat.
 4. Választható specializációk: egészségturizmus és területfejlesztés; vidéki turizmus és vidékfejlesztés.
 5. Választható specializációk: emberi erőforrás menedzsment és szervezetfejlesztés; információmenedzsment; üzletviteli tanácsadás.
 6. Választható specializációk: emberi erőforrás-menedzsment és szervezetfejlesztés; információ-menedzsment; üzletviteli tanácsadás.
 7. Választható specializáció: marketing stratégia és tervezés.
 8. Választható specializáció: marketingstratégia és -tervezés.
 9. Választható specializációk: munka-, pályatanácsadás; tanácsadás a szervezetben.
 10. Választható specializáció: vállalati pénzügy.
 11. Az egyes specializációk csak megfelelő számú jelentkező esetén indulnak.
 12. A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira péntek délután és szombaton kerül sor.
 13. A képzés helye: 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.

Specializálódás a képzés során

Emberi erőforrás tanácsadó (Budapest) (levelező)
Az egyes specializációk elindítása a specializációra jelentkezett hallgatók létszámától függ. A specializációk elindításának feltétele minimum 10 fő jelentkezése.
Turizmus-menedzsment (Budapest) (levelező)
Az egyes specializációk elindítása a specializációra jelentkezett hallgatók létszámától függ. A specializációk elindításának feltétele minimum 10 fő jelentkezése.
Vezetés és szervezés (Budapest) (levelező)
Az egyes specializációk elindítása a specializációra jelentkezett hallgatók létszámától függ. A specializációk elindításának feltétele minimum 10 fő jelentkezése.
Vezetés és szervezés (Gödöllő) (levelező)
Az egyes specializációk elindítása a specializációra jelentkezett hallgatók létszámától függ. A specializációk elindításának feltétele minimum 10 fő jelentkezése.
Vezetés és szervezés (Kaposvár) (levelező)
Az egyes specializációk elindítása a specializációra jelentkezett hallgatók létszámától függ. A specializációk elindításának feltétele minimum 10 fő jelentkezése.

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei

Kreditelismerési eljárás
A kreditelismerési eljárásra az Egyetem elektronikus felületet működtet, amely a https://uni-mate.hu honlapon a Felvételi - Kreditelismerési eljárás menüpont alatt érhető el. A weboldalon megtalálhatók az egyes mesterképzések bemeneti szakjai is. Az Egyetem minden kreditelismerési kérelem benyújtására kötelezett jelentkező részére a jelentkezés során megadott e-mail címére értesítést küld a kérelem benyújtásának szükségességéről. A kreditelismerési kérelem benyújtási határideje: 2023. december 18. A kreditelismerési eljárás díja: 5.000 Ft, melyet a hivatkozott weboldalon közzétett módon kell megfizetni.

Felvételi pontok számítása

Általános szabályok

A jelentkezés benyújtása előtt a jelentkező mindenképpen tanulmányozza a www.felvi.hu honlapon a Felsőoktatási felvételi tájékoztató 3. sz. táblázatát, amelyben megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél szükséges. Ha ez alapján nem rendelkezik teljes kreditértékű oklevéllel, úgy a megjelölt felsőoktatási intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Részletes információk az érintett intézményektől kérhetők. A felvételi eljárás során a kreditelismerési határozatot NEM kell benyújtani! A további tudnivalók megtalálhatók az Előzményként elfogadott szakok, kreditelismerés c. fejezetben.
Mesterképzés esetén a jelentkező teljesítményét 100 pontos rendszerben kell értékelni, amely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentkezők számára, akik esélyegyenlőség jogcímen többletpontra jogosultak, jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maximálisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az esélyegyenlőségben részesítendők többletpontja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

Intézményi szabályok
A MATE a mesterképzéseknél szakonként eltérő felvételi pontrendszert alkalmaz az alábbiak szerint:

I. Pontszámítási mód:

 1. Maximum 50 pont szerezhető a mesterképzés bemeneti feltételeit teljesítő szakon szerzett oklevél oklevélátlaga alapján. Amennyiben a jelentkező oklevele nem tartalmazza az oklevélátlagot, akkor azt oklevélmelléklettel, törzslapkivonattal vagy leckekönyvvel szükséges igazolnia. A számítás módja: oklevélátlag két tizedesjegyes számértéke szorozva 10-zel és a matematikai kerekítés szabályai szerint egész számra kerekítve. Amennyiben a jelentkező az oklevélátlagot nem igazolja, akkor az alábbiak szerint történik a pontszámítás az oklevél minősítését alapul véve és számértékre konvertálva: elégséges minősítésű oklevél esetén: 2x10, közepes minősítésű oklevél esetén: 2,5x10, jó minősítésű oklevél esetén: 3,5x10, jeles minősítésű oklevél esetén: 4,5x10, kiváló minősítésű oklevél esetén: 4,8x10). Oklevélátlag hiányában az oklevél minősítése alapján számítandó felvételi pontok rögzítéséhez, amennyiben az oklevél nem tartalmaz minősítést sem, az oklevélmelléklet vagy leckekönyv benyújtása szükséges.
 2. Motivációs elbeszélgetés alapján 40 pont.

A motivációs elbeszélgetést online módon bonyolítják le az egyes szakoknál megadott időpontban/időintervallumban. A motivációs elbeszélgetés online elérési útjáról az Egyetem minden jelentkezőt elektronikus üzenet formájában értesít a felvételi jelentkezés során megadott e-mail címén.
A jelentkező összesen 100 pontot szerezhet, melyből maximum 50 pont az oklevélátlag alapján, maximum 40 pont a motivációs beszélgetésen és maximum 10 pont a többletpontokból szerezhető.
Érintett szakok: agrárközgazdász (levelező képzések), emberi erőforrás tanácsadó (Budapest) (levelező képzések), pénzügy (Budapest) (levelező képzések), pénzügy (Kaposvár) (nappali képzések), regionális és környezeti gazdaságtan (Budapest) (levelező képzések), turizmus-menedzsment (Budapest) (levelező képzések), vállalkozásfejlesztés (Gyöngyös) (levelező képzések)
Felvételi pontok összefoglalva:

 • oklevélátlag alapján: 90 pont;
 • többletpontok: maximum 10 pont.

II. Pontszámítási mód
Maximum 90 pont szerezhető a mesterképzés bemeneti feltételeit teljesítő szakon szerzett oklevél oklevélátlaga alapján. Amennyiben a jelentkező oklevele nem tartalmazza az oklevélátlagot, akkor azt oklevélmelléklettel, törzslapkivonattal vagy leckekönyvvel szükséges igazolnia. A számítás módja: oklevélátlag két tizedesjegyes számértéke szorozva 18-cal és a matematikai kerekítés szabályai szerint egész számra kerekítve. Amennyiben a jelentkező az oklevélátlagot nem igazolja, akkor az alábbiak szerint történik a pontszámítás az oklevél minősítését alapul véve és számértékre konvertálva: elégséges minősítésű oklevél esetén: 2x18, közepes minősítésű oklevél esetén: 2,5x18, jó minősítésű oklevél esetén: 3,5x18, jeles minősítésű oklevél esetén: 4,5x18, kiváló minősítésű oklevél esetén: 4,8x18). Oklevélátlag hiányában az oklevél minősítése alapján számítandó felvételi pontok rögzítéséhez, amennyiben az oklevél nem tartalmaz minősítést sem, az oklevélmelléklet vagy leckekönyv benyújtása szükséges.
Érintett szakok: ellátásilánc-menedzsment (Budapest) (levelező képzések), marketing (Budapest) (levelező képzések), marketing (Kaposvár) (levelező képzések), vezetés és szervezés (Budapest) (levelező képzések), vezetés és szervezés (Gödöllő) (levelező képzések), vezetés és szervezés (Kaposvár) (levelező képzések)
Felvételi pontok összefoglalva:

 • motivációs beszélgetés: 40 pont;
 • oklevélátlag alapján: 50 pont;
 • többletpontok: maximum 10 pont.

A többletpontokról röviden
A jelentkezők részére több jogcímen adható többletpont, de a megszerzett többletpontok összege nem haladhatja meg a 10 pontot.
Nyelvtudásért abban az esetben jár a többletpont, ha a jelentkezőnek

 • legalább egy középfokú vagy felsőfokú nyelvvizsga bizonyítványa vagy azzal egyenértékű dokumentuma van, vagy
 • két eltérő nyelvből van a pontszámítás részét képző szintű nyelvvizsga-bizonyítványa vagy azzal egyenértékű dokumentuma.

Publikáció jogcímén kizárólag tudományos folyóiratban megjelent publikáció alapján adható többletpont.
Többletpontok minden szak esetében: maximum 10 többletpont adható.

 • Esélyegyenlőségi maximális pont: 10 pont

fogyatékosság: 5 pont
gyermekgondozás: 5 pont
hátrányos helyzet: 5 pont

 • nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 5 pont
 • 1. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont
 • 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 10 pont
 • 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 5 pont
 • intézményi TDK 1-3. hely: 5 pont
 • OTDK 1-3. hely: 10 pont
 • OTDK részvétel: 3 pont
 • publikáció: 5 pont
 • sporteredmény: országos bajnokság 1-3. hely: 3 pont
 • sporteredmény: Világ- és Európa-bajnokság 1-3. hely: 5 pont
 • szakmai tevékenység: 4 pont
 • tudományos konferencia részvétel: 3 pont

A motivációs beszélgetések időpontjai

A motivációs beszélgetés pontos időpontjáról minden jelentkezőt értesíteni fogunk, továbbá közvetlenül a beszélgetést megelőzően meg fogjuk küldeni a beszélgetés videókonferencia linkjét.

Választható szak

Vizsgatárgy

Képz.
szint

Munkarend

Fin. forma

Vizsga időpontja

Vizsgadíj

pénzügy (Kaposvár)

motivációs beszélgetés

M

N

A/K

2024.01.09.

-

agrárközgazdász

motivációs beszélgetés

M

L

A/K

2024.01.08.

-

emberi erőforrás tanácsadó (Budapest)

motivációs beszélgetés

M

L

A/K

2024.01.09-11.

-

pénzügy (Budapest)

motivációs beszélgetés

M

L

A/K

2024.01.09.

-

regionális és környezeti gazdaságtan (Budapest)

motivációs beszélgetés

M

L

A/K

2024.01.11.

-

turizmus-menedzsment (Budapest)

motivációs beszélgetés

M

L

A/K

2024.01.09.

-

vállalkozásfejlesztés (Gyöngyös)

motivációs beszélgetés

M

L

A/K

2024.01.11.

-

Csatolandó dokumentumok

A jelentkezéshez szükséges benyújtandó dokumentumokkal kapcsolatos általános információk megtalálhatók a www.felvi.hu honlapon közzétett Felsőoktatási felvételi tájékoztató 3. fejezetében.

Szak

Képz. szint

Munkarend

Dokumentumok

minden szak

 

 

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél, oklevélmelléklet/leckekönyv
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OTDK/TDK igazolás, sporteredmény igazolása, szakmai tevékenység igazolása

 

Bővebb tájékoztatás az egyes képzésekről az alábbi elérhetőségeken kérhető

Agrárközgazdász (Gödöllő) (levelező)
Dr. Borbély Csaba egyetemi docens (06 28 522-000/1901 mellék, borbely.csaba@uni-mate.hu)
Ellátásilánc-menedzsment (Budapest) (levelező)
Dr. Csonka Arnold egyetemi docens (06 28 522-000/1901 mellék, csonka.arnold@uni-mate.hu)
Emberi erőforrás tanácsadó (Budapest) (levelező)
Dr. Kenderfi Miklós egyetemi docens (06 28 522-000/3636 mellék, kenderfi.miklos.mate@uni-mate.hu)
Marketing (Budapest) (levelező)
Dr. Szente Viktória egyetemi tanár (06 28 522-000/1901 mellék, szente.viktoria@uni-mate.hu)
Marketing (Kaposvár) (levelező)
Dr. Szente Viktória egyetemi tanár (06 28 522-000/1901 mellék, szente.viktoria@uni-mate.hu)
Pénzügy (Budapest) (levelező)
Dr. Bringye Bernadett egyetemi docens (bringye.bernadett@uni-mate.hu)
Pénzügy (Kaposvár) (nappali)
Dr. Bringye Bernadett egyetemi docens (bringye.bernadett@uni-mate.hu)
Regionális és környezeti gazdaságtan (Budapest) (levelező)
Dr. Bringye Bernadett egyetemi docens (bringye.bernadett@uni-mate.hu)
Turizmus-menedzsment (Budapest) (levelező)
Dr. Bujdosó Zoltán egyetemi tanár (bujdoso.zoltan@uni-mate.hu), Dr. Molnár Csilla egyetemi docens (molnar.csilla@uni-mate.hu).
Vállalkozásfejlesztés (Gyöngyös) (levelező)
Dr. Tóth Eszter Ilona egyetemi docens (06 37 518-300, toth.eszter.ilona@uni-mate.hu)
Vezetés és szervezés (Budapest) (levelező)
Katona Lászlóné ügyintéző (06 28 522-000 / 1900 mellék, Katona.Laszlone@uni-mate.hu)
Vezetés és szervezés (Gödöllő) (levelező)
Katona Lászlóné ügyintéző (06 28 522-000/1900 mellék, Katona.Laszlone@uni-mate.hu)
Vezetés és szervezés (Kaposvár) (levelező)
Katona Lászlóné ügyintéző (06 28 522-000/1900 mellék, Katona.Laszlone@uni-mate.hu)