Nyelvvizsga, nyelvoktatás

Nyelvvizsga, nyelvoktatás

Utolsó frissítés: 2024 január 15.

Az Egyetemi Nyelvvizsga Centrum (ENYC) fogja össze a MATE campusain letehető nyelvvizsgákat:

 • A MATE Zöld Út Nyelvvizsgaközpont az egyetem saját általános és szaknyelvi vizsgarendszerét működteti,
 • míg az Általános nyelvvizsgacsoport koordinálja az egyetem különböző campusain megtalálható egyéb, külső, főleg általános nyelvvizsgákat (ELTE Origó, TELC, Language Cert, TársalKODÓ, GazdálKODÓ).

A Zöld Út nyelvvizsga vizsgázóbarát, életszerű, kommunikatív, komplex vagy külön írásbeliként vagy szóbeliként is az ország 17 pontján lehető, államilag elismert vizsga. A sikeres bizonyítvány megszerzésével azt bizonyíthatja a vizsgázó, hogy tanuláshoz vagy munkavégzéshez kapcsolódóan a tudásterületek széles körében képes hatékonyan kommunikálni írásban és szóban. A Zöld Út nyelvvizsga a négy fő nyelvi készségen keresztül (írás- és beszédkészség, olvasott és hallott szövegértés) méri a szaknyelvi kommunikációs készséget, ugyanakkor nem célja, hogy az egyes szakmai témakörök hátterében rejlő tényanyagot számon kérje, mintha egy szaktárgyi egyetemi vizsga lenne. A Zöld Út nyelvvizsgára való felkészüléskor a munkaerőpiacon rendkívül jól hasznosítható szaknyelvi nyelvtudásra tehetünk szert.

A Zöld Út általános nyelvvizsga a Zöld Út szaknyelvi vizsgarendszer mintájára kifejlesztett és államilag elismert korszerű, kommunikatív nyelvvizsga. A négy nyelvi készséget modern, fiatalos témákon keresztül méri, részben ismerős, részben újszerű feladattípusokkal. Komplex formában vagy külön írásbeliként és külön szóbeliként letehető. A felvételinél plusz pontot jelent, diploma mellett előny a munkaerőpiacon. 

A MATE campusain megtalálható általános és szaknyelvi nyelvvizsgák:

Campusok, nyelvvizsgahelyek Nyelvvizsgák

Szent István Campus, Gödöllő

Zöld Út (általános és szaknyelvi)

Budai Campus

Zöld Út (általános és szaknyelvi)

Georgikon Campus, Keszthely

Zöld Út (általános és szaknyelvi)

Kaposvári Campus

Zöld Út (általános és szaknyelvi)
Károly Róbert Campus, Gyöngyös ELTE Origó, TELC, Language Cert, TársalKODÓ, GazdálKODÓ

 

2024-es Általános és Szaknyelvi nyelvvizsga vizsganaptár

 

Tájékoztatás az intézményi PhD alapfokú nyelvi vizsgáról:

A Doktori Szabályzat alapján a magyar anyanyelvű doktorandusz esetén a képzésre történő felvételkor megkövetelt legalább középfokú, „C” vagy „B2” típusú nyelvvizsga mellett a komplex vizsgára történő jelentkezéshez második idegen nyelv ismeretének igazolása is szükséges legalább alapfokú nyelvvizsga letételével, vagy egy, a felsőoktatási intézmény által szervezett nyelvi vizsgával.

Fentiek értelmében az Egyetem a PhD-hallgatóknak lehetőséget biztosít intézményi PhD alapfokú nyelvi vizsga letételéhez angol, német és francia nyelvekből. A kitöltött, aláírt jelentkezési lapot kérjük szkennelve a Bartfaine.Vincze.Zita@uni-mate.hu e-mail címre megküldeni.

Jelentkezési határidő: 2024. április 15.

Írásbeli vizsga időpontja: 2024. április 19. 10:00–11:30 személyes jelenléttel

Szóbeli vizsga időpontja: 2024. április 19. 11.30, az írásbeli vizsga után

A vizsga angol, német és francia nyelvekből tehető.

Az alapszintű nyelvvizsga egy írásbeli és egy szóbeli részből áll. A vizsga felépítése és tematikája megfelel a Zöld Út alapfokú nyelvvizsga gazdasági, mezőgazdasági és műszaki moduljainak.

Az írásbeli vizsgán idegen nyelv – magyar nyelvű nyomtatott szótár használható.

A vizsga díja: 30 000 HUF, a vizsga előtt fizetendő.

A pontos kezdési időpontról és a helyszínről a jelentkezések befogadása után e-mailben értesítjük a hallgatókat.

ÍRÁSBELI és SZÓBELI feladatok TÉMAKÖREI:

    Gazdálkodás és menedzsment:
        A világ gazdasága és kereskedelme
        Környezetgazdálkodás
        Vidékfejlesztés, falusi turizmus

    Agrár- és környezetgazdaság:

    A mezőgazdaság főbb területei
    Mezőgazdaság és környezetvédelem
    Vidékfejlesztés

    Műszaki szakvizsga:

    Gépek és járművek
    Modern és környezetbarát technológia (alternatív energia, stb.)
    Információs technológia

Felkészítő anyagok: Zöld Út nyelvvizsgaközpont alapfokú nyelvvizsga feladatokat tartalmazó kiadványai (lásd: https://zoldut.uni-mate.hu/mintafeladatsorok )

A nyelvi vizsga részei

Feladat

Pontszám

Idő

Írásbeli 35 pont

Olvasott szöveg

értése

1 szöveg: 500-600 szó

 • gazdasági vagy
 • mezőgazdasági vagy
 • műszaki informatív szöveg (pl. újságcikk)

2 feladattal

Feladattípusok:

 1. információ kerestetés
 2. alcímek vagy tartalmi összefoglalók szövegrészekhez párosítása
 3. rövid választ igénylő kérdések
 4. igaz-hamis feladat
 5. feleletválasztós feladat
 6. információ transzfer: táblázatba jegyzetelés

15

90 perc

Írásfeladat

 • táblázatelemzés: a megkezdett mondatok befejezése a megadott szavakkal (50-80 szóban)

10

Közvetítés

 • kb. 150 szavas idegen nyelvi szöveg fordítása magyarra, szótárral

10

Szóbeli 20 pont

Kötetlen beszélgetés

 • rövid szakmai beszélgetés, bemutatkozás

8

3-4 perc

Szakmai téma bemutatása

 • 1 szabadon választott szakmai téma bemutatása (technikai segédlettel, ppp előadás)

12

5-6 perc

összesen

55 pont

100 perc

Eredményes vizsga

33 ponttól (60%)

 

Jelentkezési lap

Mintafeladatsorok az alábbi linken találhatóak: https://videkfejlesztes.uni-mate.hu/phd.-mintafeladatsorok

 

Érdeklődni lehet:

Veresné Valentinyi Klára (angol): veresne.valentinyi.klara@uni.mate.hu 

Vizsnyiczai Zita (francia): Vizsnyiczai.Zita@uni-mate.hu 

Boda Helga (német): Boda.Helga@uni-mate.hu