Gazdálkodási információk

Gazdálkodási információk

Utolsó frissítés: 2024 május 09.


​​​​​​Az intézmény neve: Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem

Székhelye: 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.

A felsőoktatási intézmény azonosítója: FI51129

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem adószáma: 19294784-2-44

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem EU-s adószáma: HU19294784

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem bankszámlaszáma: 11784009-22234780-00000000

Pénzintézet neve: OTP Bank  Bp. 1051 Nádor utca 16.

Főszámla IBAN száma:  HU3611784009-22234780-00000000

Hallgatói gyűjtőszámla (HUF) IBAN:  HU0811784009-22234797-00000000

Hallgatói gyűjtőszámla (EUR) IBAN:  HU9511763842-00809885-00000000

SWIFT/BIC:  OTPVHUHB

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem hallgatói gyűjtőszámlaszáma (HUF): 11784009-22234797-00000000

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem hallgatói gyűjtőszámlaszáma (EUR): 11763842-00809885-00000000

Az intézmény képviselője: Dr. Gyuricza Csaba

A 2020.évi CXLIX törvény, illetve 2020.évi CXLII. törvény alapján a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (továbbiakban: NAIK) 2021. január 31. napjával feladatait részben átadja a Szent István Egyetemnek (továbbiakban: SZIE), ezt követően pedig 2021. február 01. napjával a Szent István Egyetem fenntartót vált és Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (továbbiakban: MATE) néven, közhasznú szervezetként működik tovább.

Mindezekre tekintettel 2021. február 01. napi hatállyal a fent körülírt jogállásváltozásból adódóan a Szent István Egyetem adatai megváltoztak azzal, hogy a SZIE tekintetében a változás mindössze jogállásváltozást jelent, azaz nem szűnik meg az intézmény és új intézmény nem jön létre, az adatmódosításokra a fenntartóváltás és a jogállásváltozás miatt kerül sor. A NAIK 2021. január 31. napjával megszűnik, így a NAIK tekintetében a 2004/2020. (XII. 24.) Korm. határozat 9. pont a) bekezdésének ac) albekezdésében meghatározott feladatokra vonatkozóan a SZIE (2021. február 01. napjától a MATE) jogutódként jár el.

A fentiek következményeként a SZIE-t illető valamennyi jog és kötelezettség a MATE-t illeti. Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a szerződéses rendelkezések – a SZIE és a MATE tekintetében – jogutódlás nélkül, változatlan formában fennmaradnak.

A MATE releváns adatai (új adószám, bankszámlaszám stb.), 2021. február 01. napjától a szerződés részét képezik (ezzel egyidejűleg a Szent István Egyetem adatai törlődnek).

További fontos tudnivaló, hogy a SZIE és a NAIK régi bankszámlái megszűntek, oda utalás 2021. február 01. után nem teljesíthető, az elindított utalások visszafordítódnak az utalást indító számlájára.

A NAIK tekintetében, a SZIE-nek történő feladatátadás okán jogutódlás, valamint a Ptk. 6:211. § alapján szerződésátruházás történik, azaz 2021. január 31. napjával a NAIK a SZIE-nek átadott feladatok tekintetében, azokra vonatkozó valamennyi szerződéséből eredő jogosultság és kötelezettség a SZIE-t illeti meg. Ezen szerződések tekintetében a 2021. február 01. napjától a fent körülírtak szerint, a jogállásváltozásból eredő adatváltozásokból következően a MATE jár el.