Tájékoztató a székhelyen kívüli, határon túli képzések felvételi eljárásáról

Tájékoztató a székhelyen kívüli, határon túli képzések felvételi eljárásáról

Utolsó frissítés: 2023 augusztus 21.

1. Meghirdetett szakok

Az elmúlt években kialakult gyakorlatnak megfelelően a Kulturális és Innovációs Minisztérium a 2023. évben is támogatni kívánja a magyarországi felsőoktatási intézmények Kárpát-medencében működő, székhelyen kívüli (kihelyezett) képzéseit, tekintettel arra, hogy e képzések hiánypótló szerepet töltenek be a külhoni magyar értelmiség utánpótlásának biztosításában.

Az Egyetem az alábbi alapképzéseket és mesterképzéseket kínálja leendő határon túli hallgatóinak:

Beregszász (Ukrajna) képzési helyen:
-    Kertészmérnöki alapképzési szak (levelező munkarend)

Csíkszereda (Románia) képzési helyen:
-    Vadgazda mérnöki mesterképzési szak (levelező munkarend)
-    Vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzési szak (levelező munkarend)

Székelyudvarhely (Románia) képzési helyen:
-    Vidékfejlesztési agrármérnöki alapképzési szak (levelező munkarend)

Komárno (Szlovákia) képzési helyen:
-    Kertészmérnöki alapképzési szak (levelező munkarend)
-    Vidékfejlesztési agrármérnöki alapképzési szak (nappali munkarend) – közös képzés a Selye János Egyetemmel

Zenta (Szerbia) képzési helyen:
-    Kertészmérnöki alapképzési szak (levelező munkarend)
-    Mezőgazdasági mérnöki alapképzési szak (levelező munkarend)
-    Kertészmérnöki mesterképzési szak (levelező munkarend)
-    Vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzési szak (levelező munkarend)

A külhoni székhelyen kívüli képzések meghirdetései ITT érhetők el.

2. Jelentkezés módja

Az Egyetem a székhelyen kívüli, határon túli képzésekre vonatkozóan elektronikus jelentkezési felületet alkalmaz.
Az alapképzések elektronikus jelentkezési felülete elérhető ITT.
A mesterképzések elektronikus jelentkezési felülete elérhető ITT.

Adatkezelési tájékoztató (PDF)

A jelentkezést a jelentkezőknek a megfelelő képzésszintre vonatkozó jelentkezési lap kitöltésével és a szükséges mellékletek csatolásával kell benyújtania. A jelentkezés leadásához a jelentkezési lap kitöltését követően mindenképpen meg kell nyomni az „Elküldés” gombot. A jelentkezési felület jelzi, ha a jelentkező valamely kötelezően kitöltendő mezőt nem töltött ki vagy kötelezően feltöltendő dokumentumot nem csatolt.
A jelentkezés benyújtását követően a jelentkező kap egy automatikus e-mail üzenetet a jelentkezéskor megadott e-mail címére.

A konzultációs központok címei és elérhetőségei:

 • BEREGSZÁSZI képzés: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (90202 Beregszász, Kossuth tér 6.) Tel.: Felvételi Bizottság: (+380-31-41)-2-43-43 E-mail: felveteli@kmf.org.ua www.kmf.uz.ua
 • CSÍKSZEREDAI képzések: Pro Agricultura Hargitae Universitas Alapítvány (Románia, 530241 Csíkszereda, Taploca út 20.) Tel.: 00 40 745 927 189, E-mail: office@pahru.ro
 • KOMÁROMI kertészmérnöki alapképzési szak: Pro Selye Univerzitas n.o. (Szlovákia, 945 05 Komárno, Dunajské nábrežie 12., P.O. BOX 54) Tel.: +421 919 382 333, E-mail: bese@proselye.org
 • KOMÁROMI vidékfejlesztési agrármérnöki alapképzési szak (Magyarország, 2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1.) +36 28 522 000/2367 mellék, kelenvolgyi.zoltan@uni-mate.hu
 • SZÉKELYUDVARHELYI vidékfejlesztési agrármérnöki alapképzési szak: Székelyföldi Egyetemi Központ (Románia, 535600 Székelyudvarhely, Kőkereszt tér 1.) Tel.: + 40 720 019 499 E-mail: gyorgy.melinda@szek.ro
 • ZENTAI képzések: Pro Scientia Naturae Alapítvány (Szerbia, 24400 Zenta, Ősz utca 18.) Tel.: +381 60 099 14 01, E-mail: htlt.zenta@gmail.com

Adatvédelmi okokból személyi igazolvány/útlevél másolatot vagy bármilyen más személyazonosságot igazoló iratot nem kérhetünk a jelentkezőktől, ezért kiemelten fontos, hogy a jelentkezők a jelentkezési lap személyes adatokra vonatkozó részét a hivatalos irataik alapján töltsék ki (pl. a nevük a szerint kerüljön leírásra latin betűkkel, ahogy az irataikon szerepel).

Szükség esetén a konzultációs központok munkatársai segítséget nyújtanak a jelentkezési lap kitöltésében.

3. Felsőoktatási felvételi szakmai vizsga

Amennyiben a jelentkező nem rendelkezik a felsorolt érettségi vizsgatárgyak közül legalább kettő tantárgyból legalább középszintű érettségi eredménnyel és a felvételi pontszámításra vonatkozó további lábjegyzetek közül egyik lábjegyzet alapján sem számítható részére felvételi pontszám, akkor részére az Egyetem szervezésében felsőoktatási felvételi szakmai vizsga (FFSZV) szervezhető.

A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. Rendelet 23. §-a új (5) bekezdése alapján a székhelyen kívüli képzések felvételi eljárásban emelt szintű idegen nyelvi érettségi vizsgának minősül a felsőoktatási képesítéseknek az európai régióban történő elismeréséről szóló, 1997. április 11-én, Lisszabonban aláírt Egyezményt magára nézve kötelezőnek elismerő állam (így Románia, Szerbia, Szlovákia és Ukrajna is) joga szerint kiállított, külföldi oktatási intézmény elvégzését tanúsító és az adott országban felsőoktatási intézménybe történő jelentkezésre jogosító bizonyítványban szereplő, az adott állam hivatalos nyelvéből vagy a hivatalos nyelvéből és irodalmából letett érettségi vizsga.

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem az érintett külhoni jelentkezők részére az alábbiakban feltüntetett tantárgyakból szervez felsőoktatási felvételi szakmai vizsgát. Az alábbiak közül egy vizsga megjelölése szükséges abban az esetben, amennyiben a jelentkező tekintetében fent hivatkozott, kivételi kört képező tényezők egyike sem áll fenn.

A Felsőoktatási felvételi szakmai vizsga (FFSZV) tantárgyai:

 • biológia
 • fizika
 • földrajz
 • kémia
 • matematika
 • informatika
 • élelmiszeripari ismeretek
 • mezőgazdasági ismeretek
 • angol nyelv
 • német nyelv
 • román nyelv
 • szerb nyelv
 • szlovák nyelv
 • ukrán nyelv

Az FFSZV-re való felkészüléshez az alábbi linken található, a korábbi évek emelt szintű érettségi feladatlapjait, valamint javítási-értékelési útmutatóit tartalmazó felületet ajánljuk: https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/feladatsorok

Az FFSZV vizsgára a jelentkezési lapon a jelentkezés benyújtásával egyidejűleg lehet jelentkezni.

FFSZV vizsgák helyszíne az egyes képzési helyeken:

 • ​​​​​​​BEREGSZÁSZI képzés: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Főépület (90202 Beregszász, Kossuth tér 6.)
 • KOMÁROMI képzések: Pro Selye Univerzitas n.o. (Szlovákia, 945 05 Komárno, Dunajské nábrežie 12., P.O. BOX 54)
 • SZÉKELYUDVARHELYI vidékfejlesztési agrármérnöki alapképzési szak: Székelyföldi Egyetemi Központ (Románia, 535600 Székelyudvarhely, Kőkereszt tér 1.)
 • ZENTAI képzések: Pro Scientia Naturae Alapítvány, Dr. Berényi János Agrárinnovációs Iroda (Szerbia, 24400 Zenta, Karađorđe utca 52.)

4. Mesterképzések kreditelismerési eljárása

Mesterképzésre az a jelentkező vehető fel, aki felsőfokú (alapképzésben, mesterképzésben, vagy korábbi egyetemi vagy főiskolai képzésben szerzett) oklevéllel rendelkezik.
A mesterképzésre történő felvételhez az adott mesterképzési szakhoz nem teljes kreditérték beszámítású szakokról történő jelentkezés esetén szükséges kreditelismerési eljárás lefolytatása. A kreditelismerési eljárást az Egyetemnél kell kezdeményezni.
A kreditelismerési eljárásra az Egyetem elektronikus felületet működtet, amely a https://uni-mate.hu honlapon a Felvételi - Kreditelismerési eljárás menüpont alatt érhető el. A weboldalon megtalálhatók az egyes mesterképzések bemeneti szakjai is. Az Egyetem minden, a kreditelismerési kérelem benyújtására kötelezett, székhelyen kívüli, határon túli jelentkező részére a jelentkezés során megadott e-mail címére értesítést küld a kérelem benyújtásának szükségességéről. A kreditelismerési eljárás díja: 5.000 Ft, melyet a hivatkozott weboldalon közzétett módon kell megfizetni.

5. Határidők, időpontok

Jelentkezési határidő: 2023. augusztus 25. (péntek)

FFSZV tervezett időpontja: 2023. szeptember 1. (péntek)