Tehetség Tanács

Tehetség Tanács

Utolsó frissítés: 2024 március 05.

A MATE Tehetség Tanácsa az egyetem alaptevékenységei közé tartozó tehetséggondozás, tudományos diákköri és szakkollégiumi tevékenység egyetemi testülete.

A Tanács munkája során
-    felkutatja a kiemelkedő képességű és hozzáállású hallgatókat,
-    elősegíti a tevékenységi körében érintett hallgatók szakmai, tudományos tevékenységét,
-    koordinálja a hallgatók tehetségének kibontakoztatását szolgáló tevékenységeket,
-    koordinálja az Egyetem campusain a tudományos és művészeti diákkörök és a szakkollégiumok munkáját, tevékenységét,
-    segíti a tudományos és művészeti diákköri munka (TDK/MDK) és a szakkollégiumok tevékenységének népszerűsítését, szakmai nyilvánosságának megteremtését,
-    gondoskodik az Egyetem honlapján a fentiekkel kapcsolatos hírek, események közzétételéről,
-    koordinálja és szakmailag támogatja az egyetemi TDK/MDK tanácskozások, az egyetemi TDK/MDK konferenciák, valamint országos TDK/MDK konferenciák egyetemi rendezvényeit,
-    szakmailag támogatja a szakkollégiumok egyetemi rendezvényeit,
-    ösztönzi, irányítja és koordinálja az egyetemi hallgatók és oktatók TDK/MDK tevékenységét,
-    segíti az arra alkalmas TDK/MDK dolgozatok publikálását, eredményeik hasznosítását,
-    javaslatot tesz a TDK/MDK és a szakkollégiumi feladatokra rendelkezésre bocsátott pénzeszközök egyetemi szintű elosztására.

Működésének szakmai felügyeletét az oktatási és nemzetközi rektorhelyettes látja el.

A Tehetség Tanács összetétele

Elnök: Dr. Mézes Miklós egyetemi tanár, akadémikus

Tagok:
Urbánné Malomsoki Mónika tanszéki mérnök, TDK alelnök
Szendrő Éva Mónika egyetemi tanársegéd, szakkollégiumi alelnök
Lehota Vilmos, a Deák Tibor Szakkollégium elnöke
Dr. Szabó Péter egyetemi tanársegéd
Dr. Sütő Zoltán egyetemi tanár
Dr. Pénzes Béla professor emeritus
Dr. Dinya László professor emeritus
Pásztorné Dr. Huszár Klára egyetemi docens
Dr. Farkas Alexandra tudománykommunikációs munkatárs
Dr. Szendrő Péter professor emeritus

A Tanács döntési joggal nem rendelkező titkára Vanda Szilvia jogi asszisztens.