Nemzetközi és határon túli kapcsolataink

Nemzetközi és határon túli kapcsolataink

Utolsó frissítés: 2023 március 01.

Nemzetközi Igazgatóság

A Nemzetközi Igazgatóság irányítja és koordinálja az Egyetem nemzetközi tevékenységét, ellátja az Intézmény egységes megjelenítését és kapcsolattartását a nemzetközi partnerekkel, szervezetekkel. Szakmai irányítást és koordinációt végez a különböző oktatási és oktatásfejlesztési országokon átívelő programok esetében, népszerűsíti az Egyetem idegennyelvű oktatási portfólióját és megjeleníti kutatási és innovációs kapacitásait a nemzetközi relációkban. Kapcsolatot tart a szakdiplomáciai és bevándorlási kormányzati szervekkel.

 

Nemzetközi Igazgatóság Nemzetközi Oktatási Ügyek Központ

A Nemzetközi Oktatási Ügyek Központja koordinálja az Egyetem nemzetközi oktatási programjait, szervezi a nemzetközi együttműködésben megvalósuló oktatás-fejlesztési programokat, mobilitásokat, különös tekintettel az Erasmus program intézményi implementációjára és a Stipendium Hungaricum program szervezési koordinációjára. Kapcsolatot tart a nemzetközi oktatási programokat felügyelő, támogató szervezetekkel.

 

Nemzetközi Igazgatóság Nemzetközi Stratégiai és Koordinációs Központ

A Nemzetközi Stratégiai és Koordinációs Központ valamennyi, a MATE-t érintő nemzetközi kapcsolatfelvétel és létesítés kiinduló pontja. A Központ népszerűsíti az Egyetem idegen nyelvű képzéseit, nemzetközi promóciós és tájékoztatási tevékenységet fejt ki innovációs kapacitásainkat illetően, valamint hallgató toborzó cégeken és nemzetközi oktatási-kutatási rendezvényeken, vásárokon keresztül megjeleníti az Intézményt. A Központ feladata a nemzetközi vállalati, intézményi és egyetemközi megkeresések fogadása és feldolgozása, az együttműködések kereteinek kialakítása, megállapodások kezelése és rendszerezése.

 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Kárpát-medencei Agrár- és Vidékfejlesztési Innovációs Központ

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Kárpát-medencei kapcsolatrendszere egy öt országra (Magyarország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Ukrajna) kiterjedő háló. A Kárpát-medencei Agrár- és Vidékfejlesztési Innovációs Központjának (KAVIK) célja egy olyan hálózati rendszer kialakítása, mely Kárpát-medencei szinten fogja össze a magyarlakta területeket oktatási, kutatási és fejlesztési céllal. Teszi ezt a felsőoktatás (külhoni kihelyezett képzések), a felnőttképzés, az agráriumhoz kapcsolódó szervezetek, a piaci szféra és az államigazgatás területeinek összehangolásával, a határon túli magyarság szülőföldön való boldogulásának érdekében.