MATE ENVI-NAT

Menü megjelenítése

MATE ENVI-NAT

Utolsó frissítés: 2023 október 18.

Környezettudományi és Természetvédelmi Képzések Központ

Amennyiben a felvételi eljárással, annak valamely lépésével, a szükséges dokumentumokkal/igazolásokkal kapcsolatban van kérdése, a megjelölt képzés helye szerinti alábbi felvételi elérhetőségeink közül válasszon:
E-mail:
Szent István Campus: felveteli.godollo@uni-mate.hu
Kaposvári Campus: felveteli.kaposvar@uni-mate.hu
Georgikon Campus: felveteli.georgikon@uni-mate.hu
Központi elérhetőség: felveteli.eljaras@uni-mate.hu

AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS FELTÖLTÉSÉNEK HATÁRIDEJE: 2023. NOVEMBER 15.

MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Nappali munkarendű képzések

Meghirdetett képzés

Finanszírozási forma

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Minimum pontszám

Személyes megjelenést igénylő vizsgaformák

Képzési terület

környezetgazdálkodási agrármérnöki(1)(7)

A

támogatott

4

50

-

AGRÁR

környezetgazdálkodási agrármérnöki(1)(7)

K

500 000 Ft

4

50

-

AGRÁR

környezetmérnöki(1)(2)(3)(4)(7)

A

támogatott

4

50

motivációs beszélgetés (Sz)

MŰSZ

környezetmérnöki(1)(2)(3)(4)(7)

K

500 000 Ft

4

50

motivációs beszélgetés (Sz)

MŰSZ

mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnöki (Gödöllő)(1)(3)(5)

A

támogatott

4

50

motivációs beszélgetés (Sz)

AGRÁR

mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnöki (Gödöllő)(1)(3)(5)

K

500 000 Ft

4

50

motivációs beszélgetés (Sz)

AGRÁR

ökotoxikológus(7)

A

támogatott

4

50

motivációs beszélgetés (Sz)

TERM

ökotoxikológus(7)

K

500 000 Ft

4

50

motivációs beszélgetés (Sz)

TERM

természetvédelmi mérnöki
(Gödöllő)(1)(8)

A

támogatott

4

50

-

AGRÁR

természetvédelmi mérnöki
(Gödöllő)(1)(8)

K

500 000 Ft

4

50

-

AGRÁR

természetvédelmi mérnöki
(Keszthely)(1)(8)

A

támogatott

4

50

-

AGRÁR

természetvédelmi mérnöki
(Keszthely)(1)(8)

K

500 000 Ft

4

50

-

AGRÁR

vadgazda mérnöki(1)(7)

A

támogatott

4

50

-

AGRÁR

vadgazda mérnöki(1)(7)

K

500 000 Ft

4

50

-

AGRÁR

 

Levelező munkarendű képzések

Meghirdetett képzés

Finanszírozási forma

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Minimum pontszám

Személyes megjelenést igénylő vizsgaformák

Képz. terület

környezetmérnöki(1)(2)(4)(6)(7)

A

támogatott

4

50

motivációs beszélgetés (Sz)

MŰSZ

környezetmérnöki(1)(2)(4)(6)(7)

K

500 000 Ft

4

50

motivációs beszélgetés (Sz)

MŰSZ

mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnöki (Szarvas)(1)(6)

A

támogatott

4

50

motivációs beszélgetés (Sz)

AGRÁR

mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnöki (Szarvas)(1)(6)

K

500 000 Ft

4

50

motivációs beszélgetés (Sz)

AGRÁR

 • A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a szak képzési és kimeneti követelményében, illetve a tanárszakok esetében a www.felvi.hu honlapon közzétett Felsőoktatási felvételi tájékoztató A tanárképzésről c. fejezetében.
 • Választható specializációk: hulladékgazdálkodás; talaj- és vízvédelem.
 • A nappali munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira moduláris rendszerben, az egyes tanulmányi egységeket tematikusan tömbösítve kerül sor.
 • Az egyes specializációk csak megfelelő számú jelentkező esetén indulnak.
 • A képzés több helyszínen folyik: Gödöllőn és egyes modulok Szarvason.
 • A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira 3-szor 1 konzultációs héten kerül sor.
 • A képzés helye: 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
 • A képzés több helyszínen folyik: 1,2,4. félév Szent István Campus, Gödöllő; 3. félév Georgikon Campus, Keszthely.

 

Specializálódás a képzés során

Környezetmérnöki (nappali és levelező)
Az egyes specializációk legalább 10 fő jelentkezése esetén indulnak, kisebb számú jelentkezés esetén a legnagyobb jelentkezői létszámmal rendelkező specializációt indítja az Egyetem.

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei

Kreditelismerési eljárás
A kreditelismerési eljárásra az Egyetem elektronikus felületet működtet, amely a https://uni-mate.hu honlapon a Felvételi - Kreditelismerési eljárás menüpont alatt érhető el. A weboldalon megtalálhatók az egyes mesterképzések bemeneti szakjai is. Az Egyetem minden kreditelismerési kérelem benyújtására kötelezett jelentkező részére a jelentkezés során megadott e-mail címére értesítést küld a kérelem benyújtásának szükségességéről. A kreditelismerési kérelem benyújtási határideje: 2023. december 18. A kreditelismerési eljárás díja: 5.000 Ft, melyet a hivatkozott weboldalon közzétett módon kell megfizetni.

Felvételi pontok számítása

Általános szabályok

A jelentkezés benyújtása előtt a jelentkező mindenképpen tanulmányozza a www.felvi.hu honlapon a Felsőoktatási felvételi tájékoztató 3. sz. táblázatát, amelyben megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél szükséges. Ha ez alapján nem rendelkezik teljes kreditértékű oklevéllel, úgy a megjelölt felsőoktatási intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Részletes információk az érintett intézményektől kérhetők. A felvételi eljárás során a kreditelismerési határozatot NEM kell benyújtani! A további tudnivalók megtalálhatók az Előzményként elfogadott szakok, kreditelismerés c. fejezetben.
Mesterképzés esetén a jelentkező teljesítményét 100 pontos rendszerben kell értékelni, amely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentkezők számára, akik esélyegyenlőség jogcímen többletpontra jogosultak, jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maximálisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az esélyegyenlőségben részesítendők többletpontja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

Intézményi szabályok
A MATE a mesterképzéseknél szakonként eltérő felvételi pontrendszert alkalmaz az alábbiak szerint:

I. Pontszámítási mód:

 1. Maximum 50 pont szerezhető a mesterképzés bemeneti feltételeit teljesítő szakon szerzett oklevél oklevélátlaga alapján. Amennyiben a jelentkező oklevele nem tartalmazza az oklevélátlagot, akkor azt oklevélmelléklettel, törzslapkivonattal vagy leckekönyvvel szükséges igazolnia. A számítás módja: oklevélátlag két tizedesjegyes számértéke szorozva 10-zel és a matematikai kerekítés szabályai szerint egész számra kerekítve. Amennyiben a jelentkező az oklevélátlagot nem igazolja, akkor az alábbiak szerint történik a pontszámítás az oklevél minősítését alapul véve és számértékre konvertálva: elégséges minősítésű oklevél esetén: 2x10, közepes minősítésű oklevél esetén: 2,5x10, jó minősítésű oklevél esetén: 3,5x10, jeles minősítésű oklevél esetén: 4,5x10, kiváló minősítésű oklevél esetén: 4,8x10). Oklevélátlag hiányában az oklevél minősítése alapján számítandó felvételi pontok rögzítéséhez, amennyiben az oklevél nem tartalmaz minősítést sem, az oklevélmelléklet vagy leckekönyv benyújtása szükséges.
 2. Motivációs elbeszélgetés alapján 40 pont.

A motivációs elbeszélgetést online módon bonyolítják le az egyes szakoknál megadott időpontban/időintervallumban. A motivációs elbeszélgetés online elérési útjáról az Egyetem minden jelentkezőt elektronikus üzenet formájában értesít a felvételi jelentkezés során megadott e-mail címén.
A jelentkező összesen 100 pontot szerezhet, melyből maximum 50 pont az oklevélátlag alapján, maximum 40 pont a motivációs beszélgetésen és maximum 10 pont a többletpontokból szerezhető.
Érintett szakok: környezetmérnöki (levelező és nappali képzések), mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnöki (Gödöllő) (nappali képzések), mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnöki (Szarvas) (levelező képzések), ökotoxikológus (nappali képzések)
Felvételi pontok összefoglalva:

 • oklevélátlag alapján: maximum 90 pont;
 • többletpontok: maximum 10 pont.

II. Pontszámítási mód
Maximum 90 pont szerezhető a mesterképzés bemeneti feltételeit teljesítő szakon szerzett oklevél oklevélátlaga alapján. Amennyiben a jelentkező oklevele nem tartalmazza az oklevélátlagot, akkor azt oklevélmelléklettel, törzslapkivonattal vagy leckekönyvvel szükséges igazolnia. A számítás módja: oklevélátlag két tizedesjegyes számértéke szorozva 18-cal és a matematikai kerekítés szabályai szerint egész számra kerekítve. Amennyiben a jelentkező az oklevélátlagot nem igazolja, akkor az alábbiak szerint történik a pontszámítás az oklevél minősítését alapul véve és számértékre konvertálva: elégséges minősítésű oklevél esetén: 2x18, közepes minősítésű oklevél esetén: 2,5x18, jó minősítésű oklevél esetén: 3,5x18, jeles minősítésű oklevél esetén: 4,5x18, kiváló minősítésű oklevél esetén: 4,8x18). Oklevélátlag hiányában az oklevél minősítése alapján számítandó felvételi pontok rögzítéséhez, amennyiben az oklevél nem tartalmaz minősítést sem, az oklevélmelléklet vagy leckekönyv benyújtása szükséges. 
Érintett szakok: környezetgazdálkodási agrármérnöki (nappali képzések), természetvédelmi mérnöki (Gödöllő) (nappali képzések), természetvédelmi mérnöki (Keszthely) (nappali képzések), vadgazda mérnöki (nappali képzések)
Felvételi pontok összefoglalva:
motivációs beszélgetés: maximum 40 pont;
oklevélátlag alapján: maximum 50 pont;
többletpontok: maximum 10 pont.

A többletpontokról röviden
A jelentkezők részére több jogcímen adható többletpont, de a megszerzett többletpontok összege nem haladhatja meg a 10 pontot.
Nyelvtudásért abban az esetben jár a többletpont, ha a jelentkezőnek

 • legalább egy középfokú vagy felsőfokú nyelvvizsga bizonyítványa vagy azzal egyenértékű dokumentuma van, vagy
 • két eltérő nyelvből van a pontszámítás részét képző szintű nyelvvizsga-bizonyítványa vagy azzal egyenértékű dokumentuma.

Publikáció jogcímén kizárólag tudományos folyóiratban megjelent publikáció alapján adható többletpont.

Többletpontok minden szak esetében: maximum 10 többletpont adható.

 • Esélyegyenlőségi maximális pont: 10 pont

fogyatékosság: 5 pont
gyermekgondozás: 5 pont
hátrányos helyzet: 5 pont

 • 1. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 5 pont
 • 1. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont
 • 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 10 pont
 • 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 5 pont
 • intézményi TDK 1-3. hely: 5 pont
 • OTDK 1-3. hely: 10 pont
 • OTDK részvétel: 3 pont
 • publikáció: 5 pont
 • sporteredmény: országos bajnokság 1-3. hely: 3 pont
 • sporteredmény: Világ- és Európa-bajnokság 1-3. hely: 5 pont
 • szakmai tevékenység: 4 pont
 • tudományos konferencia részvétel: 3 pont

A motivációs beszélgetések időpontjai

A motivációs beszélgetés pontos időpontjáról minden jelentkezőt értesíteni fogunk, továbbá közvetlenül a beszélgetést megelőzően meg fogjuk küldeni a beszélgetés videókonferencia linkjét.

Választható szak

Vizsgatárgy

Képz.
szint

Munkarend

Fin. forma

Vizsga időpontja

Vizsgadíj

környezetmérnöki

motivációs beszélgetés

M

N

A/K

2024.01.08-12.

-

mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnöki (Gödöllő)

motivációs beszélgetés

M

N

A/K

2024.01.08-12.

-

ökotoxikológus

motivációs beszélgetés

M

N

A/K

2024.01.08-12.

-

környezetmérnöki

motivációs beszélgetés

M

L

A/K

2024.01.08-12.

-

mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnöki (Szarvas)

motivációs beszélgetés

M

L

A/K

2024.01.08-12.

-

 

Csatolandó dokumentumok

A jelentkezéshez szükséges benyújtandó dokumentumokkal kapcsolatos általános információk megtalálhatók a www.felvi.hu honlapon közzétett Felsőoktatási felvételi tájékoztató 3. fejezetében.

Szak

Képz.
szint

Munka-
rend

Dokumentumok

minden szak

 

 

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél,
oklevélmelléklet/leckekönyv
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OTDK/TDK igazolás, sporteredmény igazolása, szakmai tevékenység igazolása

 

Bővebb tájékoztatás az egyes képzésekről az alábbi elérhetőségeken kérhető:

Környezetgazdálkodási agrármérnöki (nappali)
Dr. Urbányi Béla egyetemi tanár (Urbanyi.Bela@uni-mate.hu), Orbánné Dobrovits Katalin (06 30 650-3875, Orbanne.Dobrovits.Katalin@uni-mate.hu)

Környezetmérnöki (nappali és levelező)
Dr. Székács András egyetemi tanár (06 28 522-000/1721 vagy 1730 mellék, szekacs.andras@unimate.hu)

Mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnöki (Gödöllő) (nappali)
Waltner István egyetemi docens (06 28 522-000/1830 mellék, waltner.istvan@uni-mate.hu)

Mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnöki (Szarvas) (levelező)
Waltner István egyetemi docens (06 28 522-000/1830 mellék, waltner.istvan@uni-mate.hu)

Ökotoxikológus (nappali)
Dr. Székács András egyetemi tanár (06 28 522-000/1721 vagy 1730 mellék, szekacs.andras@unimate.hu)

Természetvédelmi mérnöki (Gödöllő) (nappali)
Dr. Grónás Viktor egyetemi docens (Gronas.Viktor.Peter@uni-mate.hu), Orbánné Dobrovits Katalin (06 30 650-3875, Orbanne.Dobrovits.Katalin@uni-mate.hu)

Természetvédelmi mérnöki (Keszthely) (nappali)
Dr. Kondorosy Előd egyetemi tanár (Kondorosy.Elod@uni-mate.hu), Orbánné Dobrovits Katalin (06 30 650-3875, Orbanne.Dobrovits.Katalin@uni-mate.hu)

Vadgazda mérnöki (nappali)
​​​​​​​
Dr. Heltai Miklós egyetemi tanár (Heltai.Miklos.Gabor@uni-mate.hu), Orbánné Dobrovits Katalin (06 30 650-3875, Orbanne.Dobrovits.Katalin@uni-mate.hu)