Hírek

Tartalom megjelenítő

Létrehozva: 2022 június 22.

Vetőmagtermesztési könyvet adott ki a MATE

A „Szántóföldi növények vetőmagtermesztése” címmel Dr. Izsáki Zoltán professor emeritus és Dr. Kruppa József növénynemesítő agrármérnök, c. egyetemi tanár szerkesztésében, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) kiadásában megjelent háromkötetes könyvet mutatták be június 21-én Szarvason, az Árpád Szálló Dísztermében.

Az eseményt Dr. Gyuricza Csaba, a MATE rektora nyitotta meg, aki köszöntőjében elmondta, az egyetem vállalt kötelezettségének tekinti a szakkönyvkiadást, aminek igen jelentős eredménye a most elkészült kötet. Ezután kifejtette, hogy a minősített vetőmag csúcstechnológiára épülő produktum, a biztonságos élelmiszerellátás előfeltétele. Előállítása kutatás- és tudásintenzív feladat. Hazánk Európa legjelentősebb vetőmagtermesztői közé tartozik. 

A MATE szarvasi képzési helyén nagy hagyománya van a vetőmaggazdálkodási szakmérnöki képzésnek, miként a hazai vetőmagtermesztés jelentős része is ebben a régióban koncentrálódik. Éppen e képzés 40. évfordulója alkalmából, 2019-ben a városban rendezett jubileumi tanácskozáson merült fel az ötlet egy új vetőmaggazdálkodási szakkönyv megalkotására, mivel az előző 2004-ben jelent meg.

A szerkesztők olyan munka összefogására vállalkoztak, amely magába foglalja mindazokat a változásokat, melyek bekövetkeztek Magyarország uniós csatlakozását követően a vetőmagelőállítás és -forgalmazás jogszabályi hátterében, a vetőmagtermesztést alapozó tudományos ismeretekben, a termesztéstechnológiában és a vetőmagfeldolgozásban.        
Az elmúlt három év alatt olyan nagyszabású munka zajlott, amiben 53 szerző, az adott szakterület legjobb szakemberei vettek részt. Ez annál is inkább indokolt, mert a vetőmagtermesztés valamennyi szántóföldi és kertészeti kultúrában jelentkező feladat. A kiadvány értékét fokozza, hogy a lektori munkát 26 fő látta el.

Az első kötet a vetőmagtermesztést alapozó ismereteket, például a növényfajták állami elismerését, a növényfajta-oltalmat, a vetőmagelőállítás követelményeit, a magbiológiát, a genetikai, biotechnológiai és nemesítési ismereteket és a magyar növénynemesítés eredményeit mutatja be. A második kötet a gabonafélék, hüvelyesek, gyökér- és gumós növények vetőmagtermesztési technológiáit ismerteti. A harmadik kötet az olajnövények, a pillangós virágú szálastakarmány növények, ipari és egyéb növények, gyep- és takarmányfüvek, szántóföldi zöldségfélék vetőmagtermesztését mutatja be.

Az új könyv a szakmérnökképzés alapvető tankönyve, és egyben hasznos információforrás a szakterület iránt érdeklődők szélesebb körének. A 3 kötet összesen 1200 oldal terjedelmű, 177 táblázatot, 410 ábrát és képet tartalmaz.

A könyvbemutatón köszöntőt mondott Dr. Futó Zoltán egyetemi docens, a Környezettudományi Intézet Öntözésfejlesztési és Meliorációs tanszékének vezetője.
A könyvet Dr. Izsáki Zoltán egyetemi tanár mutatta be, majd mondott köszönetet a szerzőknek, lektoroknak és a könyv kiadását támogatóknak.

Ezt követően a könyv tiszteletpéldányait Dr. Izsáki Zoltán, Dr. Kruppa József, Dr. Gyuricza Csaba és Dr. Futó Zoltán adták át a támogatóknak, szerzőknek és lektoroknak.