Új Nemzeti Kiválósági Program 2021/22.

Menü megjelenítése

Új Nemzeti Kiválósági Program

Utolsó frissítés: 2021 november 25.

Az Új Nemzeti Kiválósági Program (a továbbiakban: ÚNKP) célja, hogy támogassa a hazai kutatói és alkotóművészi utánpótlást, a tudományos és művészeti pályán való elindulást, majd pályán tartást, valamint a nemzetközi szinten is kiváló tapasztalt kutatók és alkotók kutatómunkáját. A program 2021. évben meghirdetésre kerülő ösztöndíjpályázatai a felsőoktatásban részt vevő hallgatói, kutatói kiválóságot támogatják olyan – alapképzésben, mesterképzésben vagy doktori képzésben részt vevő – hallgatók, doktorvárományosok, valamint fiatal oktatók, kutatók támogatásával, akik a felsőoktatási intézményben eredményes kutatási és alkotói tevékenységet folytatnak. A program minden tudomány- és művészeti területet figyelembe véve kívánja elősegíteni a tudományos kutatásokat és az innovációt.

A pályázati felhívások a http://www.unkp.gov.hu​​​​​​​ oldalon érhetőek el.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást és segítséget nyújt:

- koordinátor: Dr. Helyes Lajos, egyetemi tanár, Doktori és Habilitációs Tanács elnöke, 2100 Gödöllő, Páter K. u. 1., Főépület

- ügyintézők:
Doktori hallgatói, Tudománnyal Fel!, Bolyai+ és Tehetséggel fel! kategóriákban: Törökné Hajdú Mónika, 2100 Gödöllő, Páter K. u. 1., Főépület, földszint 2. iroda, telefon: +36-(28)-522-000/1058

Felsőoktatási alap- és mesterképzés kategóriákban: Megyeri Ágnes, 2100 Gödöllő, Páter K. u. 1., Főépület, földszint 7. iroda, telefon: +36-(28)-522-000/1056

A 2021/22. tanévi pályázat ösztöndíjasai:

Pályázati kód Kutatási téma címe
ÚNKP-21-3-II-MATE/24 Különleges vizes élőhelyek ökoszisztéma-szolgáltatásainak értékelése a Kárpát-medencében
ÚNKP-21-1-I-MATE-14 Szokatlan textúrák a ruhán
ÚNKP-21-4-I-MATE-22 Turisztikai célú fejlesztésre felhasználható pályázati források hasznosulása Magyarországon
ÚNKP-21-3-II-MATE/2 Édesburgonyafajták gyomszabályozásának lehetséges módszerei,
különös tekintettel a beltartalomra és a szermaradék vizsgálatokra
ÚNKP-21-1-I-MATE-5 Idegenhonos és őslakos erdők vegetáció-diverzitásának összehasonlító vizsgálata a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság területén
ÚNKP-21-3-II-MATE/13 Történeti kertek élőhelyei a kezelés tükrében
ÚNKP-21-3-I-MATE/10 A mért változók hatása a morfometriai vizsgálatok eredményeire
ÚNKP-21-3-II-MATE/23 Aromás szénhidrogén tartalmú dúsító tenyészetekből izolált Acidovorax és Pseudacidovorax törzsek genomikai vizsgálata
ÚNKP-21-2-I-MATE-23 Pandémia hatása a háztartások megtakarítási attitűdjére
ÚNKP-21-1-I-MATE-8 Sorozatok a térben
ÚNKP-21-1-I-MATE-10 Színek mindenhol
ÚNKP-21-3-I-MATE/29 Egy urbanizációs folyamatoknak fokozottan kitett kisvízfolyás üledéktoxikológiai vizsgálata zebradánió embriókon: egyéves tanulmány
ÚNKP-21-2-I-MATE-20 A talaj nedvességtartalmának és nyírószilárdságának kapcsolata
ÚNKP-21-3-I-MATE/20 Az aggregáció jelentősége a gazdasági fejlettség vizsgálatában
ÚNKP-21-3-II-MATE/29 Porított vértermékek adagolásának és különböző fagyasztási módszereknek hatása víz- és tejalapú fagylaltok és régkrémek tulajdonságaira
ÚNKP-21-3-II-MATE/30 3D nyomtatott PLA szendvics elemek belső szerkezetének módosítása, hatása a fajlagos teherbírásra
ÚNKP-21-5-MATE-2. Nemzeti kisebbségként a szomszédban, az asszimiláció viszonyrendszerének politikai földrajzi összehasonlító vizsgálata a horvát-magyar határ mentén élő nemzeti kisebbségeknél, különös tekintettel a hármas határok térségére.
ÚNKP-21-4-II-MATE-14 Az inflációs célkövetéses rendszer empirikus értékelése Magyarországon
ÚNKP-21-5-MATE-3. Környezeti baktériumok virulenciájának mérésére alkalmas in vivo módszer kidolgozása zebradánió embriókra és validálása Pseudomonas aeruginosa törzsekkel
ÚNKP-21-5-MATE-4. A települési konvergencia kérdései Magyarországon – A jövedelmi mobilitás mögött meghúzódó folyamatok bemutatása
ÚNKP-21-4-II-MATE-3 Almástermésűek mechanikai sérülésvizsgálata tárolási paraméterek figyelembevételével
ÚNKP-21-4-II-MATE-13 A Balaton mikrobiális közösségének szezonális dinamikája és a Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer hatásának feltárása.
ÚNKP-21-5-MATE-1. Klaszterezési módszerek élelmiszertudományi alkalmazásainak felülvizsgálata
ÚNKP-21-4-II-MATE-8 Felszíni vizekben gyakran előforduló, szinergikus citotoxicitású mikroszennyezők hatásvizsgálata vízi gerinces modellszervezeten
ÚNKP-21-5-MATE-5. Duox enzimek expressziójának vizsgálata oltógyomor helyzetváltozásban szenvedő szarvasmarhák szöveteiben
ÚNKP-21-5-MATE-6. Növénypatogén baktériumok elleni védekezési lehetőségek
ÚNKP-21-5-MATE-7. Élelmiszerhulladék-csökkentés az ENSZ fenntartható fejlődési céljainak tükrében – elmélet és gyakorlat
ÚNKP-21-5-MATE-8. Szerves mikroszennyezők hatása opportunista patogén mikroszerveztek nem konvencionális szubletális végpontjaira
ÚNKP-21-4-II-MATE-20 Eróziónak kitett szőlőültetvényen alkalmazott talajművelési eljárások és takarónövények hatásai az ültetvények talajnedvesség állapotára a klímaváltozás tükrében
ÚNKP-21-4-II-MATE-5 Fitoextrakció lehetőségének kutatása takarmány- és cukorrépa termesztéssel a talaj antropogén szikesedésének csökkentése érdekében
ÚNKP-21-5-MATE-9. Hymenochaetoid taplógombák diverzitása, gazdanövény preferenciája és integratív taxonómiai vizsgálata
ÚNKP-21-4-II-MATE-12 „Intelligens kiskereskedelmi megoldás vizsgálata a Továbbfejlesztett Technológiaelfogadás és -Használat Egységesített elméleti modellje (UTAUT2) alapján”
ÚNKP-21-4-II-MATE-19 Ipari paradicsom és édesburgonya vízellátottságának vizsgálata és precíziós öntözésének lehetőségei
ÚNKP-21-4-II-MATE-10 Nagy fehérjetartalmú, biológiailag aktív komponenseket tartalmazó ital fejlesztése
ÚNKP-21-3-I-MATE/46 Komposzt alapú termésnövelő anyagok hatásának vizsgálata gyökérgubacs fonálféreg (Meloidogyne spp.) által károsított zöldségállományokban
ÚNKP-21-2-I-MATE-13 Egy rurális térség négy magyarországi járásának település szintű összehasonlító vizsgálata a magyar-osztrák-szlovén hármas határ mentén.
ÚNKP-21-3-I-MATE/16 Nyúl (Oryctolagus cuniculus) cirkuláris RNS-ek azonosítása és jellemzése betegségmodellek létrehozási lehetőségeinek felderítésére
ÚNKP-21-3-I-MATE/18 Leanderről izolált baktériumfajok vizsgálata
ÚNKP-21-3-II-MATE/40 A kézműves élelmiszerek piacán alkalmazott marketingtevékenységek elemzése
ÚNKP-21-3-I-MATE/37 A Batyki-láprét természetvédelmi gyepkezelését megalapozó - védett növényfajokra vonatkozó - vizsgálatok
ÚNKP-21-4-I-MATE-4 Részvényár előrejelzés neuro-fuzzy modell alkalmazásával, pénzügyi-számviteli mutatószámok felhasználásával
ÚNKP-21-3-I-MATE/15 A munkavállalói jóllét és a munkaerő-megtartás kapcsolatának vizsgálata
ÚNKP-21-3-II-MATE/42 A termesztett gabonák legfontosabb vírusvektor kártevőinek interakciójának vizsgálata.
ÚNKP-21-3-II-MATE/37 Kora újkori szőlőmagleletek összehasonlítása mai szőlőmagmintákkal mikrobiológiai szempontból
ÚNKP-21-4-I-MATE-23 Az ipari ágazat térgazdasági és szerkezeti súlypontjainak átrendeződése az emisszióácsökkentés és karbon-semlegesség elveinek korában
ÚNKP-21-2-I-MATE-22 Fás biotóphálózatok klíma-és biodiverzitás védelmi szerepe az agrárdomináns tájban
ÚNKP-21-3-II-MATE/27 A felnőttképzés szerepe a közfoglalkoztatottak körében
ÚNKP-21-2-I-MATE-30 Kiváló tulajdonságú, genetikailag tiszta pannon méhcsaládok létrehozása és megörzése, molekuláris biológiai technikák alkalmazásával.
ÚNKP-21-4-I-MATE-8 Természetes hűtőközegek „drop-in” alkalmazásának méréses vizsgálata
ÚNKP-21-3-II-MATE/47 Tojássárgájalé fagyasztásának és krioprotektív anyagok használatának hatása majonéz készítésére
ÚNKP-21-2-I-MATE-21 Ökoszisztéma szolgáltatások fenntertható hasznosításához szükséges szemléletformálás tájépítészeti eszközrendszere
ÚNKP-21-3-I-MATE/40 Eltérő intenzitású műtrágya és cink lombtrágya kezelések hatása az őszi búza klorofilltartalmára és terméselemeire
ÚNKP-21-3-II-MATE/8 A hazai középvárosok mesterséges felszínének változásai gazdasági és társadalmi folyamatok tükrében a rendszerváltás után
ÚNKP-21-3-II-MATE/45 Nyúl-gyermek interakciók vizsgálata állatasszisztált foglalkozásokon
ÚNKP-21-4-I-MATE-21 Egy karbamát inszekticid, a bendiokarb immunmoduláns hatásainak vizsgálata zebradánión
ÚNKP-21-3-II-MATE/17 Azonnali fizetési rendszer bevezetése Magyarországon
ÚNKP-21-4-I-MATE-15 Részvételi tervezés alkalmazása iskolai környezetben
ÚNKP-21-3-II-MATE/15 Antibiotikumok hatékonyságának kvantitatív analízise molekulaméretük függvényében
ÚNKP-21-3-II-MATE/10 PGPR baktériumok szárazságstressz faktor elleni védelmének tesztelése hibridkukoricán
ÚNKP-21-2-I-MATE-7 Felhagyott vadszórók nyövényzeténk vizsgálata a Mátrai Tájvédelmi Körzetben
ÚNKP-21-2-I-MATE-19 A talaj nedvességtartalmánakés hordképességének összefüggései
ÚNKP-21-2-I-MATE-26 A búza alapú DDGS felhasználásának lehetősége a brojlercsirke takarmányozásában egy új mikrobiális kezelés eredményeként
ÚNKP-21-3-II-MATE/20 A vadászati célú etetőhelyek talajdegradációja a Mátrai Tájvádelmi körzetben
ÚNKP-21-4-I-MATE-5 Magyarországon forgalmazott fokhagyma szaporítóanyag virológiai vizsgálata nukleinsav alapú diagnosztikai módszerekkel
ÚNKP-21-3-I-MATE/22 A szőlő szürkerothadás (Botrytis cinerea) növénykórtani előrejelzési modelljének felülvizsgálata és országos tesztelése
ÚNKP-21-3-I-MATE/21 Spermiummorfológiai vizsgálat adaptálása áramlási citométerhez
ÚNKP-21-3-I-MATE/17 A klaszterek működésének aktuális kérdései a Dél-Alföldi régióban
ÚNKP-21-2-I-MATE-6 Az ázsiai márványpoloska partenogenezisének vizsgálata
ÚNKP-21-2-I-MATE-27 Modern mandalák
ÚNKP-21-4-I-MATE-10 Ochratoxin és kurkuma hatásainak vizsgálata az antioxidáns védelmi rendszer szabályozására és az aril-hidrokarbon receptor transzkripciós útvonalra brojler csirkében
ÚNKP-21-2-I-MATE-16 Mélyhűtött spermából származó Balatoni sudár ponty ivadék vizsgálata tógazdasági körülmények között
ÚNKP-21-1-I-MATE-3 A betűtipus hatása felső tagozatos tanulók szövegértésére
ÚNKP-21-2-I-MATE-4 Brettanomyces élesztők söripari szempontból releváns tulajdonságainak vizsgálata
ÚNKP-21-3-II-MATE/26 Trópusi idegenhonos halfajok táplálékvizsgálata a Hévízi-lefolyó területén.
ÚNKP-21-2-I-MATE-15 Vízkefír - kulturával fermentált probiotikus ital fejlesztése
ÚNKP-21-3-I-MATE/41 A hátrányos helyzetű járások fejlődési tendenciái Magyarországon
ÚNKP-21-3-I-MATE/8 Az őszi búza egyes patogénjei valamint fitofágjai levélben kiváltott stresszjelenségeinek biofoton emisszió detektálásán alapuló elemzése
ÚNKP-21-3-I-MATE/39 Idegenhonos gébfajok (Gobiidae) elterjedése és állománysűrűsége a Tarna vízrendszerében
ÚNKP-21-3-II-MATE/11 Kultúrnövények rizoszÍérájáróI izoláIt új
PaenibacilIus baktérium faj növényi növekedést serkentő képességeinek vizsgálata
ÚNKP-21-1-I-MATE-4 Vadászati létesítmények természeti környezetre gyakorolt hatásait vizsgáló módszertani kutatások kidolgozása és tesztelése eltérő táji környezetben
ÚNKP-21-3-I-MATE/43 Kiemelt feldolgozóipari tevékenységet végző vállalatok exportpotenciálja a Dél-Dunántúlon
ÚNKP-21-3-II-MATE/36 A COVID-19 világjárvány hatása a hazai élelmiszeripari termékek fogyasztói megítélésére
ÚNKP-21-3-I-MATE/31 Magyarország pattanóbogarai
ÚNKP-21-3-I-MATE/12 A LED megvilágítás a bojler szülőpárokra gyakorolt hatásának vizsgálata,összehasonlítva más hagyományos megvilágításokkal.
ÚNKP-21-2-I-MATE-5 Biológiai védekezési módszerek kölcsönhatásai
ÚNKP-21-3-II-MATE/1 A pontysperma mélyhűtésének sztenderdizációja
ÚNKP-21-3-II-MATE/46 Katonai tábor elhelyezési komfort optimalizálás
ÚNKP-21-3-II-MATE/33 Zöldségnövényeket fertőző vírusok szupresszor aktivitását befolyásoló tényezők vizsgálata
ÚNKP-21-3-II-MATE/35 Szaporodásbiológiai jellemzők és GABA-glutamát rendszer
diszregulációjának vizsgálata DIP2C knock-out egér modellben
ÚNKP-21-3-I-MATE/34 A lakosság befektetési döntéseit meghatározó tényezők feltárása Somogy megyében
ÚNKP-21-4-I-MATE-9 Környezeti vagy társadalmi tudatosság? Az etikus fogyasztási szándékot befolyásoló tényezők vizsgálata
ÚNKP-21-3-II-MATE/41 Maastrichti kritériumokon túl
ÚNKP-21-3-II-MATE/43 Ásott kutak vízminőség vizsgálata Visnyeszéplak és Gyűrűfű ökofalvakban
ÚNKP-21-2-I-MATE-10 A lignitből származtatott huminsavak és a füstgáz kéntelenítéséből származó gipsz együttes hatásának vizsgálata a talaj enzimaktivitására szikes
ÚNKP-21-1-I-MATE-1 A lakosság tejvásárlási szokásainak vizsgálata különös tekintettel annak logoisztikai vonatkozásaira
ÚNKP-21-3-II-MATE/22 Dr. Halassy Melinda beadott OTKA pályázatához kapcsolódóan - Özönfajok elleni élőhely-helyreállítás magvetéssel
ÚNKP-21-3-II-MATE/38 Paprikát fertőző vírusok diveritásának vizsgálata a Szentesi paprikatermesztési körzetben
ÚNKP-21-3-I-MATE/30 Inváziós fajok elterjedésének vizsgálata vasúti pályaszakaszok mentén
ÚNKP-21-3-II-MATE/6 A gyékény és a közönséges aranyvessző lebontása során keletkező CO2 kibocsátás mérése klímakamrában
ÚNKP-21-3-II-MATE/44 Yarrowia törzsek pigment termelésének tanulmányozása
ÚNKP-21-2-I-MATE-29 A digitális képfeldolgozás a zöldségkeverék konzervek minőségellenörzésében
ÚNKP-21-3-I-MATE/23 Különböző nyersfehérje- és energiatartalmú takarmányok hatása brojlercsirkék bél mikroflóra tevékenységére
ÚNKP-21-3-I-MATE/42 Állatasszisztált munkához való nyulak kiválasztásának szempontjai látássérült személy számára
ÚNKP-21-3-II-MATE/5 Tőzsdék és ECN kereskedési rendszerek versenyhelyzete az algoritmusos kereskedés piacán
ÚNKP-21-3-II-MATE/7 Magyarországi rizs fajtagyűjtemény hidegtűrésének vizsgálata
ÚNKP-21-3-I-MATE/26 Szőlőfajták RGB színtér-alapú jellemzése
ÚNKP-21-3-II-MATE/12 Prediktív KPI mutatók elemzése különböző standardizált normák függvényében
ÚNKP-21-4-I-MATE-13 Magyarországi óvodákban üzemelő terápiás sószobák biológiai légszennyezőinek vizsgálata
ÚNKP-21-3-II-MATE/19 Fogyasztói döntésben szerepet játszó élelmiszerrel kapcsolatos táplálkozás-élettani és fenntarthatósági tényezők meghatározása, összefüggései és rangsorolása
ÚNKP-21-3-II-MATE/3 Élelmiszerek biológiailag hozzáférhető fehérjetartalmának és a szabad fehérjefrakció biológiai értékének meghatározása
ÚNKP-21-2-I-MATE-2 A szélsőséges csapadékellátás hatása csemegekukorica állományban
ÚNKP-21-4-I-MATE-19 Mikotoxinok házityúk embriogenezisére gyakorolt hatásainak vizsgálata
ÚNKP-21-4-I-MATE-6 Ipoly-völgyi mintaterület GHC alapú élőhelytérképezése és annak összevetése műholdképekkel
ÚNKP-21-3-II-MATE/49 Ökoszisztéma-szolgáltatások értelmezése belvízjárta területeken
ÚNKP-21-3-II-MATE/48 Méhészeti termékekben előforduló szennyezőanyagok és toxikus komponensek élelmiszer-biztonsági kockázatbecslése
ÚNKP-21-2-I-MATE-14 Alanyi jogon járó jövedelem - Személyes hatások vizsgálata
ÚNKP-21-3-I-MATE/9 Kelet-afrikai gazdaségok pandémia utáni fejlődési lehetőségei
ÚNKP-21-3-II-MATE/39 Ultrahang és nagy hidrosztatikus nyomáskezelés kombinált hatásának vizsgálata a hús pácolása során
ÚNKP-21-3-I-MATE/44 Érintésmentes méréstechnikákon alapuló válogató modell kidolgozása gyümölcsök romlásának korai detektálásához
ÚNKP-21-3-II-MATE/16 A Lethaeini tribusz egyes madagaszkári taxonjainak molekuláris filogenetikai vizsgálata