Pályázat doktori képzésre jelentkezéshez

Navigációs menü

Pályázat doktori képzésre jelentkezéshez

Utolsó frissítés: 2022 december 02.

PÁLYÁZAT

Doktori PhD képzésre
 
    A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) pályázatot hirdet nappali tagozaton állami ösztöndíjas és önköltséges doktori (PhD) tudományos fokozatszerzést célzó képzésre. Az alábbi doktori iskolák vezetői, valamint a résztvevő tanárok és kutatók várják a tudományos életpálya iránt elkötelezett végzős, vagy egyetemet végzett jelentkezők pályázatát a(z)

Budai Campuson:
    Élelmiszertudományi (ETDI) (Simonné Dr. Sarkadi Livia egyetemi tanár)
    Kertészettudományi (KeTDI) (Zámboriné Dr. Németh Éva egyetemi tanár)
 
Georgikon Campuson:
    Festetics Doktori Iskola (FEDI) (Dr. Anda Angéla egyetemi tanár)

Szent István Campuson:
    Állatbiotechnológiai és Állattudományi (AADI) (Dr. Mézes Miklós egyetemi tanár)
    Biológiatudományi (BTDI) (Dr. Nagy Zoltán egyetemi tanár)
    Környezettudományi (KTDI) (Csákiné Dr. Michéli Erika egyetemi tanár)
    Műszaki Tudományi (MTDI) (Dr. Kalácska Gábor egyetemi tanár)
    Növénytudományi (NTDI) (Dr. Helyes Lajos egyetemi tanár)

Kaposvári Campuson:
    Állattenyésztési Tudományok (ATDI) (Dr. Szabó András egyetemi tanár)
    Gazdálkodás és Szervezéstudományi (GSZDI) (Dr. Fertő Imre egyetemi tanár)

A doktori képzést ösztöndíjas és önköltséges formában, nappali tagozaton lehet végezni, legalább 240 kreditet kell szerezni, a képzési idő nyolc félév. A doktori képzés két szakaszból áll: az első négy félév a „képzési és kutatási", a második a "kutatási és disszertációs" szakasz. A negyedik félév végén, a képzési és kutatási szakasz lezárásaként és a kutatási és disszertációs szakasz megkezdésének feltételeként komplex vizsgát kell teljesíteni, amely méri és értékeli a tanulmányi, kutatási előmenetelt. A doktorandusznak a komplex vizsgát követő három éven belül be kell nyújtania doktori értekezését.

Tudományos kutatási témára és képzésre pályázhatnak azon agrár-, kertész-, élelmiszer-, tájépítész-, erdő-, gépész-, vegyész-, építő-, építész, villamosmérnökök, állatorvosok, biológusok, közgazdászok, jogászok – illetve egyéb MSc/MA végzettségűek esetén a felvételi bizottsági egyéni döntése alapján –, akik legalább jó rendű egyetemi diplomával (három évnél régebben végzettek esetében ez nem kritérium), a tudományterületen széles körben használatos világnyelvből legalább középfokú („C” vagy „B2”) típusú állami, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgával, és a doktori iskola által meghatározott tudományos előélettel rendelkeznek.

    A nyelvi és a szakterület egyéb speciális követelményeit, valamint a választható témaköröket a doktori iskolák határozzák meg.

    A témameghirdetések a www.doktori.hu honlapon megtalálhatók.

A pályázat beadásának határideje: 2022. december 8. (csütörtök).

A jelentkezések on-line módon történnek, a következő módon:
A pályázatokat elektronikus úton a felveteli.phd@uni-mate.hu​​​​​​​ e-mail címre kell megküldeni. A formátum pdf kiterjesztésű egy db. fájl a megnevezés: doktori iskola rövidítése_forma_név.
(pl.: ETDI_osztondijas_Jelentkezo_Katalin.pdf, vagy GSZDI_onkoltseges_Palyazo_Janos.pdf)
A pdf fájlnak tartalmaznia kell az összes beadandó mellékletet (kivétel a számlaigénylőt, azt külön kell visszaküldeni a szamlazas@uni-mate.hu​​​​​​​ e-mailre), illetve amennyiben a témavezető aláírását nem lehet beszerezni, úgy azt lehet pótolni egy témavezető által küldött támogató e-mail beszkennelésével, és pályázati anyagba történő beszerkesztésével is.

Bővebb felvilágosítás a doktori iskolák honlapján található, illetve az alábbi telefonszámon kérhető:
MATE Doktori és Habilitációs Központ, Törökné Hajdú Mónika, központvezető, főtanácsos.
28 415-382, vagy 28 522-000/1058 mellék

Jelentkezési lap és számlaigénylő innen letölthető.

​​

Jelentkezési lap        


 

Számlaigénylő
 

Bővebb felvilágosítás a doktori iskolák honlapján található, illetve az alábbi telefonszámon kérhető:

MATE Doktori és Habilitációs Központ, Törökné Hajdú Mónika, központvezető, főtanácsos.
28 415-382, vagy 28 522-000/1058 mellék