Kooperatív Doktori Program 2021

Menü megjelenítése

Kooperatív Doktori Program 2021

Utolsó frissítés: 2022 február 22.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal útján meghirdette a Kooperatív Doktori Program 2021. évi pályázati felhívását, melynek beadási határideje 2021. augusztus 31.

A Kooperatív Doktori Programban támogatott, a munkahelyükön is kutatómunkát végző ösztöndíjasokat témavezetőik mellett vállalati szakértők is segítik. A hallgatói ösztöndíjon felül pénzügyi támogatást is nyújt a program a pályázatban vállalt kutatási feladatok teljesítése érdekében.

A részletes pályázati felhívás, valamint a letölthető pályázati dokumentumok az NKHI Hivatal honlapján érhetők el: https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/kdp-2021.

A PhD hallgatók pályázatukat a https://kfivelemeny.nkfih.gov.hu felületen történt regisztrációt követően tudják elektronikusan benyújtani.

A Doktori Iskolai nyilatkozat aláírásához a témavezető és a vállalati szakértő által jóváhagyott anyagot előzetesen be kell nyújtani az illetékes Doktori Iskolához, szakmai kontroll céljából. A szakmai anyag része a pályázó által összeállított kutatási terv vállalati relevanciájának a vállalati szakértő általi értékelése is.

A Doktori Iskola által támogatott pályázatok Felsőoktatási Intézmény általi befogadó nyilatkozatát Prof. Dr. Romvári Róbert intézményi KDP koordinátor írja alá.

A Kooperatív Doktori Program pályázatainak intézményi lebonyolításáról szóló szabályzata itt érhető el.

A pályázattal kapcsolatban felmerülő kérdésekre Laczkó Lórándné, doktori iskolai referens tud tájékoztatást adni.
telefon: 82/505-800/1004 mellék
e-mail: Laczko.Lorandne@uni-mate.hu