Képzések

Tartalom megjelenítő

Utolsó frissítés: 2024 május 06.

Precíziós mezőgazdasági szakmérnök szakirányú továbbképzés

Keszthely

Kaposvár

Gödöllő

szakirányú továbbképzés

MIND

Képzés munkarendje:

levelező

Képzési idő:

2 félév

Önköltség díja levelező munkarenden:

250000 Ft/félév

Virtuális képzési központ:

MATE ENVI-NAT


Szakirányú továbbképzéseink elektronikus jelentkezési felülete a meghirdetéseket tartalmazó gyűjtőoldalon érhető el.

Képzésért felelős intézet: Környezettudományi Intézet

A képzés célja
A szakirányú továbbképzés célja olyan speciális ismeretekkel és szemléletmóddal rendelkező szakemberek képzése, akik precíziós technológiák elterjedésével megjelent új eszközöket és technológiákat ismerik és használják, az így keletkezett igen sokrétű, összetett, egymásra épülő helyspecifikus információt integrálják, értelmezik majd felhasználják a mezőgazdasági termelésben.  Az új technológiák ismeretetetésén és megismertetésén túl a képzésben kiemelten fontos szerepet kap a természettudományos ismeretek átadása és rendszerezése, így átfogó, rendszerezett és értelmezhető mezőgazdaságban felhasználható tudást szereznek a hallgatók.

Képzési terület: agrár
Kreditek száma: 60 kredit
Képzés indításának féléve: őszi
Képzési helyek: Gödöllő, Kaposvár, Keszthely
Munkarend: levelező
Képzés nyelve: magyar
Finanszírozási forma: önköltséges
Önköltségi díj: 250.000 Ft/félév
Képzési idő: 2 félév
Minimális indítási létszám 15 fő
Maximális felvehető létszám: 50 fő
Képzés gyakorisága: félévente ötször 3 nap

Részvétel feltétele: agrár vagy műszaki képzési területen legalább alapképzésben (BSc) szerzett mérnöki oklevél.

Az ideális jelentkező: műszaki vagy agrár képzési területen mérnök szakképzettséggel rendelkezik, elkötelezett, önállóan és csapatban is képes a munkavégzésre.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: Precíziós mezőgazdasági szakmérnök.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben

Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

 • térinformatikai adatok gyűjtése, feldolgozása, kezelése; közreműködés a döntéshozatalban;
 • mezőgazdasági fedélzeti számítógépek használata;
 • hozam- és talajtápanyag-tartalom térképek készítése;
 • műtrágya- és növényvédőszer kijuttatási terv készítése;
 • talajmintavétel;
 • hely specifikus tápanyag és növény védőszer kijuttatása;
 • munkaszervezési, vezetési feladatok ellátása;
 • a kapcsolódó jogszabályváltozások figyelése;
 • a rendelkezésre álló humánerőforrással történő gazdálkodás;
 • a természet- és környezetvédelmi előírások betartása;
 • a szakterületen jelentkező tervezési és kontrolling feladatok elvégzése.

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

 • precíziós mezőgazdasági technológiák alkalmazása;
 • a gazdálkodás precíziós mezőgazdasági technológiákkal való tervezése;
 • a termelés tervezése és kontrolling tevékenység elvégzése;
 • GPS technológiák alkalmazása;
 • térinformatikai adatok gyűjtése és elemzése;
 • terepi adatgyűjtés és az adatok elemzése;
 • a mérnöki munkához szükséges hardverek és szoftverek ismerete és kezelése;
 • egyéb programok alkalmazási szintű ismerete;
 • számítógépes rendszerek és hálózatok tervezése és üzemeltetése.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték:
Információs rendszerek: 20 kredit (precíziós növénytermesztés gazdaságtana; Geoinformációs rendszerek; Gazdasági döntéstámogatás; E-kommunikációs rendszerek);
Távérzékelés, helymeghatározás: 15 kredit (Terepi adatgyűjtés módszerei; Helymeghatározás és GPS rendszerek; Alkalmazott távérzékelés);
Precíziós mezőgazdasági technológiák: 17 kredit (Precíziós mezőgazdasági rendszerek a gyakorlatban; Korszerű mezőgazdasági technológiák).

A szakdolgozat/diplomadolgozat típusa és kreditértéke: szakdolgozat, 15 kredit.

Jelentkezési határidő: 2024. augusztus 15.

Jelentkezés módja: a https://uni-mate.hu honlap Felvételi – Szakirányú továbbképzések menüpontja alatt elérhető jelentkezési lapon.

Csatolandó dokumentumok:

 • oklevél szkennelt változata magyar és angol nyelven
 • szakmai önéletrajz

Képzés kezdete: 2024. szeptember 20.

Egyéb információk:
Felhívjuk a Jelentkezők figyelmét, hogy a képzés jelentős része zárt rendszerű elektronikus oktatási formában zajlik, különös tekintettel Keszthely képzési helyre. A kötelező gyakorlatokat Gödöllőn vagy külső partnerszervezetnél tartjuk.

Kapcsolattartó/szakfelelős:
Név: Dr. Szegi Tamás András
Cím: 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
E-mail cím: Szegi.Tamas.Andras@uni-mate.hu 
Telefonszám: 06 28 522 000/ 1819. mellék
Honlap: https://uni-mate.hu
Adminisztratív kérdések: Szabóné Péli Anasztázia 06 28 522 000/1730 mellék