Képzések

Tartalom megjelenítő

Utolsó frissítés: 2023 november 07.

Műszaki logisztikai szakmérnök szakirányú továbbképzés

MIND

Gödöllő

szakirányú továbbképzés

Képzés munkarendje:

levelező

Képzési idő:

3 félév

Önköltség díja levelező munkarenden:

400000 Ft/félév

Virtuális képzési központ:

MATE TECH-INFO


Szakirányú továbbképzéseink elektronikus jelentkezési felülete ide kattintva érhető el.

Képzésért felelős intézet: Műszaki Intézet

A képzés célja
A képzés célja: olyan felsőfokú műszaki logisztikai szakemberek képzése, akik az alapképzésben megszerzett mérnöki ismereteik birtokában a szakmérnök-képzés elméleti és gyakorlati ismereteinek elsajátításával képesek a logisztikai tevékenységet folytató termelő és szolgáltató vállalatoknál a műszaki (üzemi) logisztikával összefüggő integrált feladatok (anyagellátás, készletgazdálkodás, fizikai elosztás, illetve az ezekhez szervesen kapcsolódó szállítás, anyagmozgatás, csomagolás, rakodás, tárolás, stb.) megoldására. Továbbá rendelkeznek azokkal a speciális műszaki, gazdasági, tervezési, innovációs és menedzsment ismeretekkel, amelyek egy logisztikai tevékenységet folytató vállalat komplex logisztikai rendszerének a kiépítéséhez, működtetéséhez és fejlesztéséhez szükségesek.

Képzési terület: műszaki
Kreditek száma: 90 kredit
Képzés indításának féléve: őszi félév
Képzési hely: Gödöllő
Munkarend: levelező
Képzés nyelve: magyar
Finanszírozási forma: önköltséges
Önköltségi díj: 400.000 Ft/félév
Képzési idő: 3 félév
Minimális indítási létszám: 15 fő
Maximális felvehető létszám: 35 fő
Képzés gyakorisága: havonta egy alkalom, péntek délutáni és szombati órák.

Részvétel feltétele:
Az alábbi alapképzési szakok valamelyikén megszerzett szakképzettség:
-    gépészmérnöki alapképzési szak,
-    közlekedésmérnöki alapképzési szak,
-    mezőgazdasági gépészmérnöki alapképzési szak,
-    mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki alapképzési szak,
-    mezőgazdasági mérnöki alapképzési szak.

Az ideális jelentkező: gépészmérnök, közlekedésmérnök, mezőgazdasági gépészmérnök, mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök, mezőgazdasági mérnök.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: műszaki logisztikai szakmérnök.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben
A műszaki logisztikai szakmérnökök ismerik:
-    a korszerű humánmenedzsment módszereket,
-    a legújabb logisztikai menedzsment eljárásokat,
-    a mezőgazdasági és ipari anyagmozgatás gépeit és berendezéseit,
-    a vállalkozások gazdaságtanát, a mai ökonómiai szemléletet,
-    a pénzügyi és számviteli alapok gyakorlati alkalmazását,
-    az innováció és marketing módszerek logisztikai alkalmazási lehetőségeit,
-    az általános minőségmenedzsment rendszereket,
-    a szállítmányozás hazai és nemzetközi vonatkozásait,
-    a korszerű csomagolás- és raktározástechnikát,
-    a hatékony logisztikai tervezési és technológiai fejlesztési módszereket,
-    a térségi logisztikai rendszereket,
-    a projektmenedzsment gyakorlati megoldási módszereit.
A műszaki logisztikai szakmérnökök képesek, illetve alkalmasak:
-    a korszerű logisztikai rendszerek bevezetésének előkészítésére,
-    a logisztikai szervezet irányítására, fejlesztésére,
-    a logisztikai tevékenységek speciális feladatainak ellátására,
-    az üzemi (vállalati) logisztikai folyamatok elemzésére, tervezésére, szervezésére és irányítására, a logisztikai stratégiák kidolgozására,
-    a logisztikai szolgáltatások területén a racionális szállítási lánc megtervezésére és irányítására,
-    a logisztikai technológiákban alkalmazott gépek, berendezések üzemeltetésének irányítására, műszaki fejlesztési feladatok ellátására.
A végzett szakmérnökök rendelkeznek:
-    a szakképesítésükre épülő átfogó műszaki logisztikai és menedzsment ismeretekkel,
-    a logisztikai tervezés és szervezés gyakorlati eljárásainak ismeretével,
-    a csoportmunka módszereinek ismeretével és alkotó felhasználásával,
-    az üzemi (termelési) és szolgáltató logisztika iránti szakmai elkötelezettséggel,
-    a korszerű logisztikai folyamatirányító (ellenőrző) és informatikai eszközök gyakorlati felhasználó képességével,
-    gyakorlati ökonómiai (gazdálkodási) ismeretekkel,
-    magas szintű analizáló és szintetizáló képességgel,
-    személyes adottságokkal, képességekkel: felelősségtudat, önállóság, megbízhatóság, precizitás, önismeret, határozottság, irányítási készség, problémamegoldás, szervezőkészség.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték:
Alapismeretek és műszaki logisztikai szakmai törzsanyag: 43 kredit
Emberi erőforrás menedzsment, logisztikai alapismeretek és rendszerek, logisztikai menedzsment, logisztikai gépei és eszközei, szállítmányozás, logisztikai tervezés, csomagolástechnika, raktározástechnika, szállítástechnika.
Műszaki logisztikai differenciált szakismeretek: 42 kredit
Innovációs ismeretek, minőségmenedzsment, vállalkozási ismeretek, pénzügyi ismeretek, logisztikai informatika, marketing ismeretek, környezettechnika, élelmiszergazdasági logisztika, közlekedéstechnológia, alkalmazott statisztika.

A szakdolgozat/diplomadolgozat típusa és kreditértéke: szakdolgozat, 5 kredit.

Jelentkezési határidő: 2023. augusztus 15.

Jelentkezés módja: a https://uni-mate.hu honlap Felvételi – Szakirányú továbbképzések menüpontja alatt elérhető jelentkezési lapon.

Csatolandó dokumentumok:
-    oklevél szkennelt változata, kétnyelvű oklevél esetén mindkét oldal szkennelt változat;

-    szakmai önéletrajz.

 

Képzés kezdete: 2023. szeptember 15.

Egyéb információk: A képzésről és a jelentkezés feltételeiről információ közvetlenül az Egyetemtől kérhető.

Kapcsolattartó/szakfelelős:
Név: Dr. Magó László
Cím: 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
E-mail cím: mago.laszlo@uni-mate.hu
Telefonszám: 06 28 522-000 / 1451 mellék
Honlap: https://uni-mate.hu