Képzések

Tartalom megjelenítő

Utolsó frissítés: 2024 január 24.

Létesítményenergetikai szakmérnök szakirányú továbbképzés

Gödöllő

Matematika és Természettudományi Alapok Intézet

szakirányú továbbképzés

MIND

Képzés munkarendje:

levelező

Képzési idő:

2 félév

Önköltség díja levelező munkarenden:

320000 Ft/félév

Virtuális képzési központ:

MATE TECH-INFO


Szakirányú továbbképzéseink elektronikus jelentkezési felülete a meghirdetéseket tartalmazó gyűjtőoldalon érhető el.

Képzést gesztoráló intézet: Műszaki Intézet

A képzés célja
A szakirányú továbbképzés célja, hogy az épület technikai eszközeinek, mindenekelőtt az épületgépészeti rendszerek tervezőinek és üzemeltetőinek korábban megszerzett tudását kiegészítse, elmélyítse a épületek energiafelhasználásának területén és ezek összefüggése a fűtés-, lég- és klímatechnikai rendszerek működésének optimalizálásával, megújuló energiaforrások hatékony felhasználásával kapcsolatos ismeretekkel. Energiatakarékos, passzívházak és zéró energiájú épületek tervezése, épületek energetikai felújítása. A végzett hallgatók képesek legyenek az épületek energiafelhasználásának racionalizálására, figyelembe véve a benntartózkodók hőérzeti igényeit.

Képzési terület: műszaki
Kreditek száma: 60 kredit
Képzés indításának féléve: tavaszi és őszi félév
Képzési hely: Gödöllő
Munkarend: levelező
Képzés nyelve: magyar
Finanszírozási forma: önköltséges
Önköltségi díj: 320.000 Ft/félév
Képzési idő: 2 félév
Minimális indítási létszám: 12 fő
Maximális felvehető létszám: 30 fő
Képzés gyakorisága: 4-5 alkalom/félév, péntek-szombat.

Részvétel feltétele:

 • az alábbi, legalább alapképzési szintű szakok (korábban főiskolai szintű képzések) valamelyikén szerzett végzettség és mérnök szakképzettség: energetikai mérnöki alapképzési szak, építőmérnöki alapképzési szak, építészmérnöki alapképzési szak, gépészmérnöki alapképzési szak, környezetmérnöki alapképzési szak, villamosmérnöki alapképzési szak; vagy
 • egyéb alapképzési szakon szerzett végzettség és szakképzettség esetén további jelentkezési feltétel településmérnöki mesterképzési szakon szerzett végzettség és mérnök szakképzettség; vagy
 • egyéb, műszaki vagy agrár képzési területen legalább alapképzési szakon szerzett végzettség és mérnök szakképzettség esetén a belépéshez a felvevő intézmény kreditvizsgálatot írhat elő, illetve szakmai gyakorlat igazolását kérheti a jelentkezőtől.

Az ideális jelentkező:

 • szakmai elkötelezettség;
 • mérnöki igényesség, precízség;
 • önálló problémafelismerő és-megoldó készség;
 • komplex környezetben végzett szóbeli és írásbeli kommunikációs készség;
 • korszerű informatikai eszközök mérnöki szintű alkalmazására, kezelésére való nyitottság;
 • a szükséges műszaki, gazdasági gyakorlati módszerek komplex alkalmazásának készsége.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: létesítményenergetikai szakmérnök.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:
Elsajátítandó kompetenciák:

 • épületek hő- és páratechnikai viselkedése;
 • energiatermelési, energiagazdálkodási ismeretek;
 • fűtéstechnikai, légtechnikai, klímatechnikai rendszerek energetikai elemzése;
 • természetes és mesterséges világítás;
 • épületek energiafelhasználásának meghatározása számítás, szimuláció vagy audit alapján;
 • energiatudatos építészet, passzív hűtés-fűtés, passzív házak;
 • megújuló energiaforrások alkalmazása az épületek energiaellátásában;
 • épületek energetikai felújítása.

Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:
Az épületek és épületgépészeti rendszerek tervezésével, az épületek üzemeltetésével foglalkozó, illetve az engedélyezési eljárásban részt vevő mérnökök továbbképzése a graduális képzés tananyagán túlmutató mélységben. Ismeretek biztosítása az épületek energiafelhasználásának területén. Ezzel kapcsolatosan épületszerkezetek megfelelő tervezése, építési hibák meghatározása, fűtés-, lég- és klímatechnikai rendszerek működésének optimalizálása, megújuló energiaforrások hatékony felhasználásával kapcsolatos ismeretek átadása, épületek energetikai felújításának folyamata. A végzett hallgatók képesek legyenek az épületek energiafelhasználásának racionalizálására, figyelembe véve a benntartózkodók hőérzeti igényeit.

Személyes adottságok:
Az általános kompetenciák megszerzését a szak tanterve a szükséges energiatermelési, energiagazdálkodási, épületszerkezetekben végbemenő hő- és páratechnikai folyamatokkal és épületgépészeti rendszerek optimális üzemeltetésével kapcsolatos ismeretek elsajátításával biztosítjuk.
A szakmai kompetenciák alapján biztosított

 • épületek energetikai modellezése, elemzése.
 • energiafelhasználás minimalizálásával, épületek energetikai felújításával kapcsolatos ismeretek megszerzése.

Az ismeretek begyakorlására és a tanultak szemléltetésére szolgálnak a 15-20 fős gyakorlatok. A hatékonyságot növelendő a továbbképzési szakon a 2. félévben egyéni feladatot kapnak a hallgatók, amelyet 1-3 fős csoportokban oldanak meg konkrét ipari megbízáshoz, illetve problémához kapcsolódóan oktatói irányítással.

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenység-rendszerben:
A hallgató a képzés során elsajátított ismeretanyagot felhasználva képes lesz tervezői, illetve kivitelezői környezetben az épületek energiafelhasználásának elemzésére és ennek minimalizálásához szükséges megfelelő megoldások kiválasztására.
Alkalmazva a szakmai törzsanyagban tanultakat képes lesz a rendszerszemléletű és multidiszciplináris gondolkodásra, illetve alkalmassá válik a folyamatok modellezésére.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték:

 • Általános, azaz épületszerkezeti ismeretek, energiatermelés, energiagazdálkodás, fűtéstechnikai, légtechnikai, klímatechnikai és villamos rendszerek energiafogyasztásával kapcsolatos tárgyak: 30 kredit
 • Specifikus, azaz az épületek energiafelhasználásának minimalizálásával kapcsolatos tárgyak (megújuló energiaforrások alkalmazása, épületek energetikai felújítása, épületek energetikai modellezése és szimulációja, kivitelezés tervezés): 20 kredit

A szakdolgozat/diplomadolgozat típusa és kreditértéke: szakdolgozat, 10 kredit.

Jelentkezési határidő: tavaszi félévben induló képzés esetén: 2024. február 5., őszi félévben induló képzés esetén: 2024. augusztus 15.

Jelentkezés módja: a https://uni-mate.hu honlap Felvételi – Szakirányú továbbképzések menüpontja alatt elérhető jelentkezési lapon.

Csatolandó dokumentumok:

 • oklevél szkennelt változata, kétnyelvű oklevél esetén mindkét lap szkennelt változata;
 • szakmai önéletrajz.

Képzés kezdete: tavaszi félévben 2024. február 16.; őszi félévben 2024. szeptember 13.

Kapcsolattartó/szakfelelős:
Név: Dr. Szabó Márta
Cím: 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
E-mail cím: szabo.marta@uni-mate.hu
Tel.: 06 28 522-000 / 2114 mellék
Honlap: https://uni-mate.hu