Képzések

Tartalom megjelenítő

Keresztény értékrendű vezető/ Keresztény értékrendű vezetési szakközgazdász szakirányú továbbképzés

MIND

Kaposvár

szakirányú továbbképzés

Képzés munkarendje:

levelező

Képzési idő:

2 félév

Költségtérítés díja levelező munkarenden:

170000 Ft/félév

Virtuális képzési központ:

MATE ECONOMY


Szakirányú továbbképzéseink elektronikus jelentkezési felülete ide kattintva érhető el.

Képzésért felelős intézet: Agrár- és Élelmiszergazdasági Intézet

A képzés célja
A gyakorlatban dolgozó világi és egyházi szakemberek és a tapasztalatszerzés szakászában álló fiatal diplomások korszerű, innovatív menedzsment módszereket sajátítsanak el, annak érdekében, hogy képessé váljanak önmaguk és szervezetük emberközpontú fejlesztésére.

Képzési terület: gazdaságtudományok
Kreditek száma: 60 kredit
Képzés indításának féléve: őszi félév
Képzési hely: Kaposvár
Munkarend: levelező
Képzés nyelve: magyar
Finanszírozási forma: önköltséges
Önköltségi díj: 170.000 Ft/félév
Képzési idő: 2 félév
Minimális indítási létszám: 10 fő
Maximális felvehető létszám: 20 fő
Képzés gyakorisága: havonta 2 alkalommal, péntek és szombat.

Részvétel feltétele:
-    keresztény értékrendű vezető szakon: bármely képzési területen legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél;
-    keresztény értékrendű vezetési szakközgazdász szakon: gazdaságtudományok képzési területen legalább alapképzésben megszerzett közgazdász oklevél.

Az ideális jelentkező:
Azok jelentkezését várjuk, akik nyitottak és érdeklődést mutatnak egy új keresztény vezetési filozófia elsajátítására, illetve a már vezető funkcióban lévők vezetési módszertanuk részeként elkötelezettek az ökumenikus emberi értékek, a közösségépítés és a kölcsönös tisztelet iránt.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve:
-    nem szakközgazdász szakon: keresztény értékrendű vezető;
-    szakközgazdász szakon: keresztény értékrendű vezetési szakközgazdász.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

A végzettek képesek
-    A szakképzettség és az elsajátított tudás birtokában vezetői feladatok ellátására.
-    Az általuk vezetett szervezetekben, csoportokban (vállalkozások, civil szervezetek, egyházi közösségek) foglalkoztatott emberekkel (alkalmazottak, munkatársak, önkéntesek) egyetértésben hatékonyan, empatikusan, motiválóan vezetni.
A végzettek innovatív menedzsment módszerek elsajátítása révén képessé válnak önmaguk és szervezetük emberközpontú fejlesztésére.

Alkalmasak
-    Munkahelyükön, szolgálatukban konstruktívan állni a problémákhoz, konfliktusokhoz, azokat úgy kezelni, hogy a megoldással mindenki azonosulni tudjon.
-    A különböző személyiségtípusokkal való eredményesebb együttműködésre.
-    A testbeszéd, metakommunikáció jeleinek a felismerésére, hatékony kezelésére.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték: 50 kredit
Önismeret és kommunikáció: 15 kredit
Személyes menedzsment (5 kredit), Közösségépítés alapjai a keresztény közösségekben (5 kredit), Üzleti kommunikáció (5 kredit)
Korszerű vezetési modellek, módszerek és technikák: 15 kredit
Keresztény közösségek vezetése 1. (5 kredit), Szervezeti magatartás keresztény szervezeteknél (5 kredit), Keresztény gazdaságtan (5 kredit)
Vezetői készségek és képességfejlesztés: 20 kredit
Stratégiai menedzsment keresztény szervezeteknél (6 kredit), Keresztény közösségek vezetése 2. (8 kredit), 7 szokás tréning (6 kredit)

A szakdolgozat/diplomadolgozat típusa és kreditértéke: szakdolgozat, 10 kredit.

Jelentkezési határidő: 2022. augusztus 12.

Jelentkezés módja: a https://uni-mate.hu honlap Felvételi – Szakirányú továbbképzések menüpontja alatt elérhető jelentkezési lapon.

Csatolandó dokumentumok:
-    oklevél szkennelt változata, kétnyelvű oklevél esetén minkét oldal szkennelt változata.

Képzés kezdete: 2022. szeptember 5.

Kapcsolattartó/szakfelelős:
Név: dr. Kőmüves Zsolt Sándor
Cím: 7400 Kaposvár, Guba Sándor utca 40.
E-mail cím: komuves.zsolt.sandor@uni-mate.hu
Telefonszám: 06 20 531-3403
Honlap: https://uni-mate.hu