Képzések

Tartalom megjelenítő

Utolsó frissítés: 2023 november 23.

Halászati-halgazdálkodási szakirányú továbbképzés

Gödöllő

szakirányú továbbképzés

MIND

Képzés munkarendje:

levelező

Képzési idő:

4 félév

Önköltség díja levelező munkarenden:

250000 Ft/félév

Virtuális képzési központ:

MATE ENVI-NAT


Szakirányú továbbképzéseink elektronikus jelentkezési felülete a meghirdetéseket tartalmazó gyűjtőoldalon érhető el.

Képzésért felelős intézet: Akvakultúra és Környezetbiztonsági Intézet

A képzés célja
A képzés elsődleges célja a tógazdasági és az intenzív haltermelés részéről jelentkező szakember-igény kielégítése. További cél a minisztérium szakigazgatási szervezeteibe tartozó, valamint a nemzeti parkokban, természetvédelmi területeken, tájvédelmi körzetekben rokon szakterületeken (vizes élőhelyek, védett vagy fokozottan védett vízi ökoszisztémák kezelése) dolgozó szakemberek képzése. Nem elhanyagolható szakember felszívó szerepe van az EU-n belüli szabad munkaerő áramlás eredményének is.

Képzési terület: agrár
Kreditek száma: 120 kredit
Képzés indításának féléve: őszi félév
Képzési hely: Gödöllő
Munkarend: levelező
Képzés nyelve: magyar
Finanszírozási forma: önköltséges
Önköltségi díj: 250.000 Ft/félév
Képzési idő: 4 félév
Minimális indítási létszám: 8 fő
Maximális felvehető létszám: 30 fő
Képzés gyakorisága: félévenként 2 konzultációs hét.

Részvétel feltétele: agrár képzési terület mezőgazdasági, illetve környezetgazdálkodási és természetvédelmi képzési ágában szerzett, alapszintű mérnök szakképzettség, ideértve a főiskolai végzettséget is.

Az ideális jelentkező: a halgazdálkodás és a természetvédelem különböző területein dolgozó, mérnöki szakképzettséggel rendelkező, szakterületükön további ismeretek elsajátítására vágyó fiatal szakemberek.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: halászati-halgazdálkodási szakmérnök.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

  • a hidrobiológia, ökológia, élettan, genetika, természetvédelem, takarmányozástan, szaporodásbiológia területéről érkező legfrissebb kutatási eredmények alkalmazására a halastavi, természetesvízi és intenzív haltenyésztésben;
  • a halászati és akvakultúra rendszerek irányítására;
  • a termék útjának irányítására a szaporítási technológiától a feldolgozáson keresztül a
  • kereskedelemig;
  • ökológiai szemléletű halgazdálkodási rendszerek koordinálására;
  • haltermelési technológiák (hidrobiológiai, takarmányozástani stb.) fejlesztéseire;
  • a megszerzett tudás jól kamatoztatja irányitó hatóságok vezetőjeként és alkalmazottjaként is;
  • egyaránt alkalmas a gazdálkodó szervezetek fokozatos megújítására és fejlesztésére, valamint szükség szerinti innovatív átalakításokra.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték:
Alapozó tantárgyak: 23-31 kredit
Halbiológia és rendszertan, halélettan, hal szaporodásbiológia, halgenetika és alkalmazott biotechnológia, tóhigiénia és halegészségügyi ismeretek, valamint természetvédelmi biológia.
Szakmai tantárgyak: 57-67 kredit
Hidrobiológia, vízgazdálkodási ismeretek, vízi létesítmények üzemeltetése és használata. Klasszikus tógazdasági, intenzív és természetes vízi halgazdálkodási ismeretek, tenyésztéstechnológiák, halszaporítás és ivadéknevelés. Haltakarmányozás és ennek állategészségügyi vonatkozásai. Környezettudatos haltenyésztés, minőség-ellenőrzés, és az ezzel kapcsolatos hazai és EU jogi ismeretek. Halfajaink elterjedése és monitoringja.
Gazdasági tantárgyak: 17-25 kredit
A halgazdálkodás szervezeti és jogi ismeretei. Halfeldolgozási technológiák és értékesítési rendszerek, marketing stratégia. A halgazdálkodási ágazat ökonómiája, minőségbiztosítási rendszerek.

A képzés során kötelező szakmai gyakorlat nem előírás. Az oktatás gyakorlati részét a szakirányú továbbképzési szak tanterve, valamint óra és vizsgaterve tartalmazza.

A szakdolgozat/diplomadolgozat típusa és kreditértéke: szakdolgozat, 10 kredit.

Jelentkezési határidő: 2024. augusztus 15.

Jelentkezés módja: a https://uni-mate.hu honlap Felvételi – Szakirányú továbbképzések menüpontja alatt elérhető jelentkezési lapon.

Csatolandó dokumentumok:

  • oklevél szkennelt változata, kétnyelvű oklevél esetén mindkét oldal szkennelt változata;
  • szakmai önéletrajz.

Képzés kezdete: 2024. szeptember 16.

Kapcsolattartó/szakfelelős:
Név: Dr. Szabó Tamás
Cím: 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
E-mail cím: szabo.tamas@uni-mate.hu, hegyi.arpad@uni-mate.hu
Telefonszám: 06 30 220-3827
Honlap: https://uni-mate.hu