Képzések

Tartalom megjelenítő

Utolsó frissítés: 2023 november 07.

Digitális médiakommunikáció területen pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés

MIND

Kaposvár

szakirányú továbbképzés

Képzési idő:

4 félév

Önköltség díja levelező munkarenden:

140000 Ft/félév

Virtuális képzési központ:

MATE PEDAGOGY


Szakirányú továbbképzéseink elektronikus jelentkezési felülete a meghirdetéseket tartalmazó gyűjtőoldalon érhető el.​​​​​​​

​​​​​​​Képzésért felelős intézet: Neveléstudományi Intézet

A képzés célja
A pedagógusképzésben szerzett ismeretekre és a gyakorlati tevékenység tapasztalataira építve a képzés során a továbbképzés hallgatói készüljenek fel a pedagógus munkakörök, illetve az intézményekhez kapcsolódó speciális feladatok ellátására digitális médiakommunikáció területen. Szerezzenek ismereteket a közoktatás rendszerének, intézményrendszerének működéséről, hatékony irányításáról, az oktatás-nevelés tartalmi szabályozásának új követelményeiről.

Képzési terület: pedagógusképzés
Kreditek száma: 120 kredit
Képzés indításának féléve: őszi félév
Képzési hely: Kaposvár
Munkarend: levelező
Képzés nyelve: magyar
Finanszírozási forma: önköltséges
Önköltségi díj: 140.000 Ft/félév
Képzési idő: 4 félév
Minimális indítási létszám: 10 fő
Maximális felvehető létszám: 50 fő
Képzés gyakorisága: havonta egy-két alkalommal péntek délután, szombat.

Részvétel feltétele: pedagógusképzés képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevél. Pedagógus munkakörben szerzett legalább hároméves szakmai gyakorlat.

Az ideális jelentkező: az a gyakorló pedagógus, aki digitális médiakommunikáció területen szeretné bővíteni meglévő ismereteit, és megszerezni a pedagógus szakvizsgát.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: szakvizsgázott pedagógus (digitális médiakommunikáció területen).

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben

Kötelező ismeretek:
A pedagógusképzésben szerzett ismeretekre és a gyakorlati tevékenység tapasztalataira építve a képzés során a továbbképzés hallgatói felkészülnek a pedagógus munkakörök, illetve az intézményekhez kapcsolódó speciális feladatok ellátására.

Ismereteket szereznek a közoktatás rendszerének, intézményrendszerének működéséről, hatékony irányításáról, az oktatás-nevelés tartalmi szabályozásának új követelményeiről.

Választható ismeretek:
A hallgató ismereteket szerez
-    a vizuális kommunikáció általános törvényszerűségeiből;
-    a médiaelmélet és a médiaesztétika területéről, az elektronikus médiumok szerepéről a társadalom életében.
A hallgató ismeri
-    a vizuális kommunikáció fajtáit;
-    a művészettörténet stíluskorszakait és legújabb irányzatainak sajátosságait, ismer jelentős alkotókat, kiemelkedő alkotásokat;
-    a színek törvényszerűségeit és kifejezőerejét, tudja ezeket lényegkiemelésre, valamint figyelemfelhívó jelleggel alkalmazni;
-    a hagyományos és számítógépes animáció formanyelvének jellemzőit, alapvető törvényszerűségeit, ismereteket szerez a webdesign terén.
Személyes adottságok, készségek:
Kötelező ismeretek:

Képessé válnak a fenti ismeretek alkalmazására az oktatásban-nevelésben.
Választható ismeretek:
A hallgató képes
-    képet digitalizálni, a digitalizált képeket céljainak megfelelően manipulálni, illetve kompozícióba illeszteni;
-    képek és filmképek értő befogadására;
-    alkalmazni szöveg- és kiadványszerkesztő programokat.
A hallgató jártasságra tesz szert
-    a hagyományos és digitális fényképezésben, képes egyszerű képalkotásokra videokamerával;
-    a számítógéppel támogatott kiadványkészítés gyakorlatában;
-    vektorgrafikus képépítés gyakorlatában, céljainak megfelelően végez műveleteket alakzatokkal, görbékkel, rétegekkel, lencsékkel, szövegtípusokkal;
-    az animáció valamelyik műfajának alkalmazásában.
A szakképzettség alkalmazása, felhasználhatósága:
Kötelező ismeretek:
Szakképzettségüket felhasználják a nevelő-oktató munkájuk során, adott pedagógus munkakörök, valamint adott intézményekhez kapcsolódó speciális feladatok ellátása kapcsán.
Választható ismeretek:
A digitális médiakommunikáció szakember, olyan vizuális kultúrával rendelkező szakember, aki a digitális médiakommunikáció különböző területein (vektorgrafikus képalkotás, fotómanipuláció, webdesign, kiadványszerkesztés) önálló véleményalkotásra, kommunikációs szakmai feladatok igényes megoldására alkalmas.
Terveket készít, ezek alapján kivitelezi a feladatot, figyelembe véve a mai korra jellemző esztétikai és marketing igényeket, a megrendelő által támasztott követelményeket, illetve a megformálás szakmai követelményeit.
Munkája során a számítógépes grafikai programok terén szerzett ismereteit felhasználja.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték:

Kötelező ismeretkörök: 55 kredit
Közigazgatási, EU-s és államháztartási ismeretek: (7 kredit)
A nevelési-oktatási intézmény, mint szervezet: (7 kredit)
A nevelési-oktatási intézmény hatékonysága: (12 kredit)
A pedagógus a nevelési-oktatási intézmény szervezetében: (9 kredit)
Sajátos pedagógiai, pszichológiai ismereteket és módszereket igénylő személyiségek, illetve csoportok nevelése-oktatása: (20 kredit)
Választható ismeretkörök: 55 kredit
Vizuális kultúra elméleti és gyakorlati ismeretek: (20 kredit)
A médiához kapcsolódó ismeretek: (25 kredit)
Szabadon választható tárgyak: 5 kredit
Digitális vizsgamű készítése: 5 kredit

A szakdolgozat/diplomadolgozat típusa és kreditértéke: portfólió - 10 kredit

Jelentkezési határidő: 2023. augusztus 15.

Jelentkezés módja: a https://uni-mate.hu honlap Felvételi – Szakirányú továbbképzések menüpontja alatt elérhető jelentkezési lapon.

Csatolandó dokumentumok:
-    oklevél szkennelt változata, kétnyelvű oklevél esetén mindkét oldal szkennelt változata;
-    3 éves pedagógus munkakörben eltöltött gyakorlatról szóló igazolás.

Képzés kezdete: 2023. szeptember

Egyéb információk: A közoktatási fenntartói támogatások odaítélésének későbbi időpontja miatt pótfelvételi időszak kerülhet kijelölésre. A már meglévő pedagógus-szakvizsga beszámítására, a tanulmányi idő lerövidítésével lehetőség van. Ezt az intézeti Tanulmányi és Kreditátviteli Bizottságnál kell kezdeményezni.

Kapcsolattartó/szakfelelős:
Név: Gyöngyösiné Szabó Judit (kapcsolattartó) / Dr. Barkóczy László (szakfelelős)
Cím: 7400 Kaposvár, Guba Sándor u.40.
E-mail cím: gyongyosine.szabo.judit@uni-mate.hu 
Telefonszám: 06 82 505-825
Honlap: https://uni-mate.hu​​​​​​​