Képzések

Tartalom megjelenítő

Utolsó frissítés: 2023 november 07.

Bizalmi vagyonkezelő specialista / Bizalmi vagyonkezelő szakközgazdász szakirányú továbbképzés

MIND

Budapest

szakirányú továbbképzés

Képzés munkarendje:

levelező

Képzési idő:

3 félév

Költségtérítés díja levelező munkarenden:

300000 Ft/félév

Virtuális képzési központ:

MATE ECONOMY


Szakirányú továbbképzéseink elektronikus jelentkezési felülete a meghirdetéseket tartalmazó gyűjtőoldalon érhető el.​​​​​​​

Képzésért felelős intézet: Agrár-és Élelmiszergazdasági Intézet

A képzés célja
A képzés fő célja a 2014. évi XV. törvény (a bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól – továbbiakban BVtv.) alapján a bizalmi vagyonkezeléssel foglalkozó gazdasági szakemberek szakmai felkészültségének növelése, továbbá a vagyonkezelési jogterületen tevékenykedő más szakértők, ellenőrzésre jogosult szervezetek szakembereinek sokoldalú felkészítése.
Olyan szakemberek képzése a cél, akik úgy a Polgári Törvénykönyvben, mint a BVtv.-ben leírtak alapján elérendő célok érdekében kellő mértékben képesek tájékoztatni a szerződő felet, és számára az óvatos hasznosítás figyelembevételével vagyonnövekedést elérni.

Képzési terület: gazdaságtudományok
Kreditek száma: 90 kredit
Képzés indításának féléve: tavaszi félév
Képzési hely: Budapest
Munkarend: levelező
Képzés nyelve: magyar
Finanszírozási forma: önköltséges
Önköltségi díj: 300.000 Ft/félév
Képzési idő: 3 félév
Minimális indítási létszám 10 fő
Maximális felvehető létszám: 30 fő
Képzés gyakorisága: kéthetente pénteki és szombati napokon, félévenként 7-8 hétvége.

Részvétel feltétele:
-    specialista szakon: legalább alapképzésben szerzett, nem közgazdász szakképzettséget igazoló oklevél;
-    szakközgazdász szakon: gazdaságtudományok képzési területen legalább alapképzésben szerzett közgazdász oklevél;
továbbá mindkét szakon:
-    multinacionális szervezeti környezetben, kis- és középvállalkozásnál vagy közigazgatás területén igazolt minimum 240 órás munkatapasztalat.

Az ideális jelentkező: a képzésre elsősorban a bizalmi vagyonkezelésben közreműködő szakembereket várjuk.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve:
-    specialista szakon: bizalmi vagyonkezelő specialista;
-    szakközgazdász szakon: bizalmi vagyonkezelő szakközgazdász.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben
A képzést az elméleti ismeretek átadása mellett gyakorlati alkalmazhatósága és a nagyfokú gyakorlatorientáció jellemzi. Külön hangsúlyt kap a képzés résztvevőinek szervezési, vezetési, problémafelismerési és -megoldási készségének fejlesztése.
A hallgatók megismerik:
-    a vállalatok átfogó, korszerű irányítási koncepciójának kialakítási módszereit, technikáit;
-    a legkorszerűbb vezetési és szervezési ismereteket;
-    az egyes gazdasági szervezetek működtetésére vonatkozó törvényi szabályozást;
-    a problémamegoldás rendszerelméletű elméletét, döntéselméleti irányzatokat, döntéselméleti modelleket;
-    a vállalati teljesítmények és azok költségeinek elemzését;
-    az emberi erőforrással kapcsolatos szervezési és irányítási, gazdálkodási témaköröket;
-    a projektek indításával, működtetésével és lezárásával kapcsolatos jogszabályi és módszertani technikákat;
-    a gazdasági problémák megoldásához szükséges statisztikai elemzőrendszereket;
-    az üzleti tárgyalások megszervezésének, lebonyolításának eszközeit és technikáit.

Személyes adottságok, készségek:
-    magas szintű stratégiai gondolkodás, valamint ahhoz kapcsolódó logikai és gondolkodási képességek;
-    szervezői képességek, jó problémafelismerő készség;
-    önálló munkavégzésre való alkalmasság;
-    kreativitás és rugalmasság;
-    kiváló problémamegoldó készség;
-    kiváló kommunikációs készség;
-    információfeldolgozási képesség;
-    alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre.
A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben
A szakképzettség birtokában a végzettek képesek munkájuk során:
-    a vállalati és vállalkozói szféra komplex jelenségeinek stratégiai és menedzsmentszemléletű megközelítésére, értékelésére;
-    a közgazdasági, üzleti és a menedzsmentszempontok érvényre juttatására;
-    szakmailag megalapozott döntések meghozatalára;
-    irányítói, vezetői és végrehajtói feladatkörök ellátására;
-    az üzleti kommunikációs és tárgyalási technikák hatékony alkalmazására.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték:
Gazdasági ismeretek: 21 kredit
Vállalati pénzügyek, Vállalati számvitel, Adózási ismeretek, Pályázatírás módszertana, Vállalati válságmenedzsment és reorganizáció
Vezetési ismeretek: 9 kredit
Kommunikációs tréning; Vezetés-szervezés
Jogi ismeretek: 8 kredit
Polgári jog; Társasági és cégjog
Módszertani ismeretek: 44 kredit
Bizalmi vagyonkezelés alapjai; Bizalmi vagyonkezelés nemzetközi gyakorlata; Bizalmi vagyonkezelés Magyarországon; Vagyonkezelői informatika; Vagyonkezelői technikák és gyakorlatok, Ingatlankezelési ismeretek; Tőzsdei és értékpapír-ismeretek; Földügyi- és mezőgazdasági ismeretek; Ingó vagyontárgyak és követelések kezelése; Működő vállalkozások vezetése; Vagyonértékelés; Vagyonbiztosítás

A szakdolgozat/diplomadolgozat típusa és kreditértéke: szakdolgozat, 8 kredit.

Jelentkezési határidő: 2023. január 13.

Jelentkezés módja: a https://uni-mate.hu honlap Felvételi – Szakirányú továbbképzések menüpontja alatt elérhető jelentkezési lapon.

Csatolandó dokumentumok:
-    oklevél szkennelt változata, kétnyelvű oklevél esetén mindkét oldal szkennelt változata;
-    szakmai tapasztalat igazolása.

Képzés kezdete: 2023. február 6.

Kapcsolattartó/szakfelelős:
Név: Dr. Szira Zoltán
Cím: 2100 Gödöllő, Páter Károly u.1.
E-mail cím: szira.zoltan@uni-mate.hu
Telefonszám: 06 20 435-8859
Honlap: https://uni-mate.hu