Új Nemzeti Kiválósági Program 2022/23.

Új Nemzeti Kiválósági Program 2022/23.

Utolsó frissítés: 2023 február 14.

ÚJ NEMZETI KIVÁLÓSÁGI PROGRAM


Az Új Nemzeti Kiválósági Program (a továbbiakban: ÚNKP) célja, hogy támogassa a hazai kutatói és alkotóművészi utánpótlást, a tudományos és művészeti pályán való elindulást, majd pályán tartást, valamint a nemzetközi szinten is kiváló tapasztalt kutatók és alkotók kutatómunkáját. A program 2022. évben meghirdetésre kerülő ösztöndíjpályázatai a felsőoktatásban részt vevő hallgatói, kutatói kiválóságot támogatják olyan – alapképzésben, mesterképzésben vagy doktori képzésben részt vevő – hallgatók, doktorvárományosok, valamint fiatal oktatók, kutatók támogatásával, akik a felsőoktatási intézményben eredményes kutatási és alkotói tevékenységet folytatnak. A program minden tudomány- és művészeti területet figyelembe véve kívánja elősegíteni a tudományos kutatásokat és az innovációt.

A pályázati felhívások a http://www.unkp.gov.hu/​​​​​​​ oldalon érhetőek el.


A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást és segítséget nyújt:

- koordinátor:
•    Dr. Helyes Lajos, egyetemi tanár, Doktori és Habilitációs Tanács elnöke
2100 Gödöllő, Páter K. u. 1.,

- ügyintézők:
    Doktori hallgatói, Tudománnyal Fel!, Bolyai+ és Tehetséggel fel! kategóriákban:
•    Törökné Hajdú Mónika
2100 Gödöllő, Páter K. u. 1., Főépület, földszint 2. iroda
+36-(28)-522-000/1058
•    
    Felsőoktatási alap- és mesterképzés kategóriákban:
•    Megyeri Ágnes
2100 Gödöllő, Páter K. u. 1., Főépület, földszint 7. iroda
+36-(28)-522-000/1056


Az ÚNKP szerződés 3.1. pontja alapján az Ösztöndíjas vállalja, hogy az ösztöndíjas időszak lezárását követően, legkésőbb 2023. szeptember 8. napjáig a Pályázati Kiírásban meghatározott formai és tartalmi előírások betartásával szakmai záró beszámolót készít és nyújt be az Egyetem részére. A szakmai záró beszámolók minősítését az Egyetem legkésőbb 2023. október 2. napjáig végzi el.

A záróbeszámoló mintalapja, illetve a témavezetői konzultációs lap innen letölthető:
Záróbeszámoló mintalap
Konzultációs mintalap

 

A 2022/23. tanévi pályázat ösztöndíjasai:

​​​​​​​

Pályázati
kód                                   Kutatási téma címe
ÚNKP-22-1-I-MATE-18.       Ideál, karakter, báb
ÚNKP-22-1-I-MATE-11.       Antibiotikum rezisztens mikroszervezetek és rezisztencia gének azonosítása mikroműanyagok
ÚNKP-22-1-I-MATE-7.         A borturizmus helyzete és fejlesztési lehetőségei a megváltozott piaci környezetben
ÚNKP-22-1-I-MATE-16.       Mikroműanyag szennyezők felületéről izolált
ÚNKP-22-1-I-MATE-12.       A kriptovalutákban rejlő kockázatok elemzése, s a stablecoinok szerepe a kockázatok mérséklésében
ÚNKP-22-1-I-MATE/1.        Szántóföldi talaj N2O kibocsátásának időbeli változásai különböző tápanyagutánpótlás és talajművelés mellett
ÚNKP-22-1-I-MATE-20.      Természetes táptalaj-adalékok hatása in vitro orchidea szaporításban
ÚNKP-22-1-I-MATE-5.        Agroökológia alapelveinek megvalósulása a gyakorlatban
ÚNKP-22-1-I-MATE-17.      Vadászati létesítmények természeti környezetre gyakorolt hatásának vizsgálata országos
ÚNKP-22-1-I-MATE-2.        A paradicsom fotoszintézis-intenzitásának mérése a megvilágítás változó spektrális eloszlása mellett
ÚNKP-22-2-I-MATE/3.       Földikutyák ökológiai hatásának vizsgálata a Madarasi Marhajárás természetvédelmi területen
ÚNKP-22-2-I-MATE/31.     Entomopatogén gombák endozoochoriás terjedése gyűrűsférgekkel
ÚNKP-22-2-I-MATE/23.     Egy új halszaporítási módszer kifejlesztése (vizsgálatok a natív szeminális plazmában található szteránvázas ivarhormon hatás felmérésére halak spermatermelésére)
ÚNKP-22-2-I-MATE/6.    Agyagtalajok mechanikai vizsgálata terepjáráselméleti szempontból
ÚNKP-22-2-I-MATE/20.    Különböző kukoricahibridek szárazságstressz vizsgálata
ÚNKP-22-2-I-MATE/29.    Zöldinfrastruktúra elemek létesítéséhez kapcsolódó agrártámogatási rendszerek fejelsztési javaslata
ÚNKP-22-2-I-MATE/33.    Gyógyszermaradványok bontására képes baktériumkonzorcium kialakítása és tesztelése egy természetes felszíni vízmintában az autochton baktériumközösség jelenlétében
ÚNKP-22-2-I-MATE/36.    Agrárinnovációk szerepe a vidékfejlesztésben
ÚNKP-22-2-I-MATE/28.    Halszaporítási technológiai fejlesztés (indukált ívatás hím jelenléte nélkül süllő fajban, termékenyítés sperma inszemináció módszer segítségével)
ÚNKP-22-2-I-MATE/25.    Hogyan tovább székely gazdák? – Avagy Székelyföld gazdaságfejlesztési lehetőségei különös tekintettel a fiatal gazdák tevékenységének tükrében
ÚNKP-22-2-I-MATE/10.    A talajszervesanyag minőségének hatása a makroaggregátum-stabilitásra
ÚNKP-22-2-I-MATE/4.    Rezisztencia források keresése génbanki paradicsom (Solanum lycopersicum) fajokban Meloidogyne enterolobii (GRKN), Xanthomonas hortorum pv. gardneri (XANTGA), Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV-P1) és Tomato spotted wilt virus (TSWV-P1) kórokozó ellen.
ÚNKP-22-2-I-MATE/30.    Xenoösztrogén anyagok rövid és hosszútávú hatásainak in vivo kimutatására alkalmas multicolor-transzgenikus biomarker zebradánió vonal jellemzése
ÚNKP-22-2-I-MATE/32.    Innovatív fatelepítési módszerek eredményessége városi fáknál
ÚNKP-22-2-I-MATE/21.    A fotoszintézis térbeli variabilitása szántóföldi kúltúrákban különös tekintettel a fluoreszcencia paraméterekre
ÚNKP-22-2-I-MATE/5.    A stressz-szint változás versenyszezonban sportlovakban.
ÚNKP-22-2-I-MATE/22.    Kukorica produkciójának és fotoszintézis-paramétereinek térbeli változatossága és az azt meghatározó tényezők
ÚNKP-22-2-I-MATE/17.    A márványrák (Procambarus virginalis) szaporodásbiológiai és populációdinamikai vizsgálatai magyarországi élőhelyeken
ÚNKP-22-2-I-MATE/34.    Mikroműanyag felületeket kolonizáló bakteriális közösségek vizsgálata a Zagyván
ÚNKP-22-2-I-MATE/27.    Állóvíz-rehabilitációs módszerek vizsgálata - és a Pátkai-víztározó rehabilitációs potenciáljának értékelése
ÚNKP-22-2-I-MATE/14.    Az álláskeresők körében végzett felnőttképzés munkaerőpiaci hatásai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében
ÚNKP-22-2-I-MATE/1.    Az alomtojás keltethetőségének vizsgálata broiler szülőpár állományok esetében
ÚNKP-22-2-II-MATE/2.    A medvehagyma (Allium ursinum) mint funkcionális élelmiszer jelentősége, gyűjtésének szabályozása és fogyasztói megítélése
ÚNKP-22-2-III-MATE/1    Az ázsiai márványospoloska (Halyomorpha halys) parazitáltságának értékelése
ÚNKP-22-2-III-MATE/2     Őszi búzán (Triticum aestivum) megjelenő Aspergillus fajok és azok mikotoxin termeléséhez köthető génjeinek azonosítása és vizsgálata
ÚNKP-22-2-III-MATE/3    Botrytis cinerea-val fertőzött Furmint szőlő komplex proteomikai vizsgálata
ÚNKP-22-3-I-MATE/3.    Eltérő fejlettségű téregységek gazdasági versenyképességének vizsgálata Magyarországon
ÚNKP-22-3-I-MATE/9.    Édesburgonyafajták elétrő tápanyagutánpótlási gyakorlatának hatása a terméseredményre, beltartalomra és növényfiziológiai paraméterekre
ÚNKP-22-3-I-MATE/15.    A csicseriborsó (Cicer Apietinum L.) csírázásának vizsgálata
ÚNKP-22-3-I-MATE/23.    Ökológiai hálózatok kistáji szintű alkalmazásának módszertani megalapozása
ÚNKP-22-3-I-MATE/17.    A fehér akác (Robinia pseudoacacia) hatása védett fajok fenológiájára és reprodukciójára
ÚNKP-22-3-I-MATE/25.    Tápértékjelölési rendszerek hatékonyságának vizsgálata szemkamerás mérési módszerrel
ÚNKP-22-3-I-MATE/42.    Pinus-okhoz kötődő ektomikorhizzás gombák diverzitása és molekuláris taxonómiai vizsgálata
ÚNKP-22-3-I-MATE/51.    Trópusi import gyümölcsök gombás betegségeinek felvételezése
ÚNKP-22-3-I-MATE/47.    Félvezető alapú mérési eljárások ionizáló sugárzás meghatározásához
ÚNKP-22-3-I-MATE/49.    A digitális szakadék kihívásai Észak-Magyarországon
ÚNKP-22-3-I-MATE/19.    Élőhelyi foltok minőségének térképezése kondicionális mutatók és táplálékminőség alapján őz (Capreolus capreolus) esetében
ÚNKP-22-3-I-MATE/54.    Koevolúciós kapcsolatok és taxonómiai kérdések vizsgálata a Pucciniaceae családban (Pucciniales, Basidiomycota)
ÚNKP-22-3-I-MATE/37.    Fiatal gazdálkodók/vállalkozók kihívásai az agráriumban
ÚNKP-22-3-I-MATE/2.    Különböző marhalegelők vegetációjának a cönológiai és gyepgazdálkodási összehasonlítása
ÚNKP-22-3-I-MATE/26.    Mikroműanyagok felületén kialakuló mikroszkopikus gombaközösségek vizsgálata felszíni vizekben
ÚNKP-22-3-I-MATE/8.    Lágyszárú növények alkalmazási lehetőségei hazai körülménydek között, városi környezetben
ÚNKP-22-3-I-MATE/48.    Gamma sugárzáson alapuló módszer fejlesztése az ázsiai méhatka (Varroa destructor) elleni védekezésben
ÚNKP-22-3-I-MATE/21.    Stenotrophomonas humi DIC_5-ös izolátum diklofenák-bontó képességének feltárása nagyműszeres analitikai és transzkriptomikai vizsgálatokkal.
ÚNKP-22-3-I-MATE/28.    Hazai felszíni vízből detektált ismeretlen ökotoxikológiai hatásúgyógyszerhatóanyagok vizsgálata különböző trofitási szinteken
ÚNKP-22-3-I-MATE/1.    Az üledék és a bomló avar hatása az ,,A" kád párolgására
ÚNKP-22-3-I-MATE/39.    Gonádszövet-tenyészetek visszainjektálása recipiens parlagi gyöngytyúk embriókba génmegőrzési felhasználás céljából
ÚNKP-22-3-I-MATE/53.    Nagy hidrosztatikai nyomáskezelés hatása mangalica húsok és szalonnák minőségi jellemzőire
ÚNKP-22-3-I-MATE/31.    Eltérő dózisú műtrágya hatása a talaj N2O és CO2 kibocsátására két különböző talajösszetételű hazai szántón
ÚNKP-22-3-I-MATE/5.    A profitperzisztencia vizsgálata a magyar műszaki vállalatok körében
ÚNKP-22-3-II-MATE/2.    Nemzetközi hallgatói áramlás makro perpektívából
ÚNKP-22-3-II-MATE/4.    A Csongrád-Csanád megyei járások területi fejlettségének komplex vizsgálata
ÚNKP-22-3-II-MATE/15.    Benzol-lebontó mikrobaközösségből izolált új Acidovorax baktérium faj leírása és kometabolikus BTEX degradációs képességének vizsgálata
ÚNKP-22-3-II-MATE/23.    Antioxidáns hatású összetevőkben gazdag nutraceutikumok, valamint az azokkal dúsított édesipari termékek táplálkozás-élettani és érzékszervi tulajdonságainak a vizsgálata
ÚNKP-22-3-II-MATE/6.    Az Elathous agilis Németh, 2019 (Coleoptera: Elateridae) lárvájának leírása és a rokon fajok összehasonlító morfológiai elemzése
ÚNKP-22-3-II-MATE/22.    Rizoszféra mikrobiális közösségek összetételének elemzése metagenomikai módszerrel
ÚNKP-22-3-II-MATE/11.    A virágzásfenológia és a lokális perzisztencia közti kapcsolatok vizsgálata a Salvia nemorosa állományaiban kurgánokon
ÚNKP-22-3-II-MATE/3.    A globális felmelegedés hatása az idegenhonos hínárnövények inváziójára, valamint vízinövények közötti kölcsönhatások vizsgálata felszíni vizeink biodiverzitásának megőrzése érdekében.
ÚNKP-22-3-II-MATE/32.    A munkahelyi képzések vizsgálata a munkáltatók és a munkavállalók szemszögéből Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
ÚNKP-22-3-II-MATE/9.    Termofil baktérium eredetű politejsav depolimeráz enzimtermelés optimálása
ÚNKP-22-3-II-MATE/8.    Folyó, folyópart rehabilitációs szempontú vizsgálata, értékelése, városi környezetben - A hazai kis folyók városi szakaszainak rehabilitációs potenciál meghatározása országos léptékben
ÚNKP-22-3-II-MATE/7.    Referencia genetikai adatbázis létrehozása délkelet-ázsiai denevérek azonosítására
ÚNKP-22-3-II-MATE/28.    Új alternatív módszer fejlesztése Solanaceae fajok genetikai transzformációjára
ÚNKP-22-3-II-MATE/10.    A Kelet-afrikai országok szociális hálózatának gazdasági - és társadalmi fejlődési lehetőségei
ÚNKP-22-3-II-MATE/18.    Mikroszennyezők lehetséges felhalmozódásának vizsgálata különböző trofikus funkciójú halfajok szöveteiben egy termálvizes élőhelyen.
ÚNKP-22-3-II-MATE/25.    „Elfekvő (pcx) és tortuosa (tti) paprika mutáns szárnövekedésének
 in vitro mikroszaporítási és molekuláris genetikai vizsgálata”
ÚNKP-22-3-II-MATE/26.    Egy intenzív horgászvíz ólom szennyezettségének toxikológiai vizsgálata zebradánió (Danio rerio) embriókon
ÚNKP-22-3-II-MATE/24.    A fejes domolykó (Squalius cephalus) indukált szaporítási technológiájának optimalizálása
ÚNKP-22-3-II-MATE/34.    Nemzetközi hálózatosodás feltételeinek vizsgálata a Magyar-Szlovák határ mentén
ÚNKP-22-3-II-MATE/1.    Kárpát-medencei halfajok morfológiai adottságait befolyásoló tényezők vizsgálata
ÚNKP-22-3-II-MATE/30.    Antioxidáns védelmi rendszer aktivitás és lipidperoxidációs változások
vizsgálata koleszterindús takarmány fogyasztásának következtében nyulakban
ÚNKP-22-3-II-MATE/13.    A leander gombás betegségeinek vizsgálata
ÚNKP-22-3-II-MATE/31.    A munkavállalói jóllét- tényezők, az alkalmazotti elköteleződés és a kilépési szándék közötti összefüggések feltárása különböző munkakörökben dolgozó alkalmazottak körében
ÚNKP-22-3-II-MATE/19.    Hazánkban gyakori kozmopolita Asteraceae fajok pollenjének pollen-spóra interakción keresztül kifejeződő növényvédelmi hatása
ÚNKP-22-3-II-MATE/37.    Hőkondicionáláson átesett házityúkok utódaiból létrehozott ősivarsejt (PGC) tenyészetek vizsgálata: RNS expressziós szintek összehasonlítása.
ÚNKP-22-3-II-MATE/29.    Lúd állományok termelési és hormonális paramétereinek vizsgálata a telepítési sűrűség és ivararány függvényében
ÚNKP-22-3-II-MATE/33.    Xanthomonas hortorum pv gardneri elleni új rezisztencia források kutatása paprikában
ÚNKP-22-3-II-MATE/12.    A dió törzsinjektálásának kockázata a beporzó szervezetekre
ÚNKP-22-3-II-MATE/16.    Kapcsolt analitikai rendszerek és noninvazív technikák alkalmazása gombafajok és fajtajelöltek vizsgálatára
ÚNKP-22-3-II-MATE/27.    a pettyesszárnyú muslica (Drosophila suzukii) hazai éves fenológiáját befolyásoló tényezők feltárása
ÚNKP-22-3-II-MATE/5.    Brojlertakarmányok eltérő fehérjeforrásainak és fehérjeszintjeinek hatása csirkék bél mikroflórájának működésére
ÚNKP-22-3-II-MATE/14.    A lakossági jövedelmek modellezése földrajzilag súlyozott regresszióval (GWR)
ÚNKP-22-4-I-MATE/5.    Tetraploid nemesítési vonalak abiotikus stressztűrőképességének vizsgálata és hasznosíthatósága a rizsnemesítésben.
ÚNKP-22-4-I-MATE/6.    Alomtojások keltethetőségének vizsgálat brojler szülőpár állományokban
ÚNKP-22-4-I-MATE/13.    Lean teljesítményértékelő matematikai modell fejlesztése
 integrált standardizált normák alkalmazásával a tejelő tehenészet ágazatban
ÚNKP-22-4-I-MATE/2.    Összefüggés egyes Fusarium mikotoxinok és metabolitjaik lipidperoxidációra kifejtett hatása, valamint a membrán lipid összetétele között baromfiban
ÚNKP-22-4-I-MATE/15.    Az energiaátmenet fogalmának értelmezése a tájépítészetben
ÚNKP-22-4-II-MATE/8.    Herbicid készítmények hormonhatás vizsgálata transzgenikus hal modellszervezeten
ÚNKP-22-4-II-MATE/7.    Egyes, Fusarium penészgomba fajok által termelt, mikotoxinok hatásainak vizsgálata a redox szenzitív útvonaltól eltérő jelátviteli folyamatokon
ÚNKP-22-4-II-MATE/14.    Vállalkozói és vezetői attitűdök vizsgálata az agrárképzésben résztvevő hallgatók körében
ÚNKP-22-4-II-MATE/16.    Fitoplankton állomány horizontális és vertikális mintázat változásnak vizsgálata terepi és távérzékelési módszerekkel
ÚNKP-22-4-II-MATE/1.    Új módszerek a napraforgó (Helianthus annus L.) növények gifozát környezeti expozíciójának vizsgálatára
ÚNKP-22-4-II-MATE/4.    A szívfrekvencia-variabilitás és a kardiális autonóm modulációk mintáinak megváltozása lovakban lóasztma esetén
ÚNKP-22-4-II-MATE/15.    Az ürömlevelű parlagfű (Ambrosia artemisiifolia) virágzatán élő mikroszkopikus gombák diverzitása és hatása a pollenszezonra
ÚNKP-22-4-II-MATE/9.    Precíziós öntözés lehetőségeinek vizsgálata, különös tekintettel a levelek spektrális vizsgálatára ipari paradicsomban
ÚNKP-22-4-II-MATE/16.    Munkaerőmegtartás kihívásai eltérő generációs működés tükrében az Agrárszektorban
ÚNKP-22-4-II-MATE/11.    Az egészséges talajélet nematológiai háttértényezőinek felderítése forrópont-hidegpont analízissel intenzív zöldségtermesztésben
ÚNKP-22-4-II-MATE/18.    Iskolakertek oktatási célú használatát támogató tájépítészeti eszközrendszer kidolgozása
ÚNKP-22-4-II-MATE/2.    Az input-output árarány hatása az agrárvállalkozások termelékenységére és jövedelmezőségére
ÚNKP-22-4-II-MATE/3.    A monetáris politika stabilizálhatja-e az élelmiszerár inflációt?
ÚNKP-22-4-II-MATE/20.    Gazdaságban jelentkező sokkhatások következményei a mezőgazdaságban, kiemelten a gombaszektorban.
ÚNKP-22-4-II-MATE/21.    Optogenetika alkalmazása házityúk ősivarsejtekben
ÚNKP-22-4-II-MATE/10.    Bio-hulladékok értékteremtő hasznosítása fermentációs technológiák alkalmazásával
ÚNKP-22-5-MATE/1.    Hatékony búza törpülés vírus rezisztencia kialakítása árpában mesterséges miRNS és CRISPR/Cas9
ÚNKP-22-5-MATE/2.    A penalty analysis gyakorlati problémái
ÚNKP-22-5-MATE/3.    A magyar háztartási élelmiszerhulladék mennyiségének és összetételének meghatározása és összevetése
ÚNKP-22-5-MATE/4.    Káposztafélék feketeerűségét okozó kórokozó azonosítása, valamint az ellene alkalmazható készítmények
ÚNKP-22-5-MATE/5.    Különböző menta fajok illóolaj-tartalmának, összetételének és antibakteriális hatásának összefüggései
ÚNKP-22-5-MATE/6.    A Hévízi tó és az endemikus hévízi törpenövésű vadponty (Cyprinus carpio carpio morpha hungaricus)
ÚNKP-22-5-MATE/7.    Nemzeti kisebbségként a szomszédban, az asszimiláció viszonyrendszerének politikai földrajzi összehasonlíltó vizsgálata a horvát-magyar határ mentén élő nemzeti kisebbségeknél, különös tekintettel a hármas határok térségére
ÚNKP-22-5-MATE/8.    In vivo ovotesztisz zebradánió modell (Chili) létrehozása és érzékenységének jellemzése ösztrogénhatású
ÚNKP-22-5-MATE/10.    A szocialista fejlesztéspolitika területi vonatkozásai Magyarországon
ÚNKP-22-5-MATE/11.    Városi fákon előforduló taplógombák diverzitása és azonosítása molekuláris genetikai módszerekkel
ÚNKP-22-5-MATE/12.    A márka szerepe az alkoholos italok vásárlásában – márkasémakövetés, márkahűség és a márka
ÚNKP-22-5-MATE/11.    A meiózis hőstressz érzékenységének vizsgálata őszi búzában bioinformatikai és sejtbiológiai