Képzések

Tartalom megjelenítő

Ökológiai gazdálkodó szakmérnök / Ökológiai gazdálkodó szakirányú továbbképzés

MIND

Budapest

szakirányú továbbképzés

Képzés munkarendje:

levelező

Képzési idő:

4 félév

Költségtérítés díja levelező munkarenden:

170000 Ft/félév

Virtuális képzési központ:

MATE AGRI-FOOD


Szakirányú továbbképzéseink elektronikus jelentkezési felülete a meghirdetéseket tartalmazó gyűjtőoldalon érhető el.​​​​​​​

Képzésért felelős intézet: Vidékfejlesztés és Fenntartható Gazdaság Intézet

A képzés célja
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik elméleti felkészültségük és gyakorlati ismereteik alapján képesek az ökológiai gazdálkodás vizsgált jelenségei és elemei közötti összefüggések feltárására, elemzésére. A szakot elvégzők képessé válnak az ökológiai gazdálkodás önálló végzésére, tervezésére, szervezésére és irányítására.

Képzési terület: agrár
Kreditek száma: 120 kredit
Képzés indításának féléve: tavaszi és őszi félév
Képzési hely: Budapest
Munkarend: levelező
Képzés nyelve: magyar
Finanszírozási forma: önköltséges
Önköltségi díj: 170.000 Ft/félév
Képzési idő: 4 félév
Minimális indítási létszám: 7 fő
Maximális felvehető létszám: 50 fő
Képzés gyakorisága: 4 óra/alkalom pénteki napokon, 7 alkalom/félév

Részvétel feltétele:
-    Ökológiai gazdálkodó szakmérnök szakon: agrár képzési területen mérnöki szakon legalább alapképzésben (BSc) szerzett oklevél (korábbi képzési rendszer szerint főiskolai oklevél);
-    Ökológiai gazdálkodó szakon: legalább alapképzésben szerzett oklevél agrár vagy természettudomány képzési területen nem mérnöki szakon (vagy az ezeknek megfelelő, a korábbi képzési rendszer szerinti legalább főiskolai szintű oklevél).

Az ideális jelentkező:
A szakmai ismereteken kívül elvárt a környezetvédelem iránti elkötelezettség, az ökológiai gazdálkodás fogalmának ismerete. A nemzetközi irodalomban való eligazodáshoz az angol vagy a német szakmai nyelv készségszintű ismerete a téma nemzetközi jellege miatt segítséget jelenthet.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve:
-    Ökológiai gazdálkodó szakmérnök szakon: ökológiai gazdálkodó szakmérnök;
-    Ökológiai gazdálkodó szakon: ökológiai gazdálkodó.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben
A képzés során a résztvevőnek a megszerzett ismeretek alapján mélyreható ismeretei lesznek a környezet- és természetvédelem és az ökogazdálkodás kapcsolatáról, az ökogazdaságok működtetéséről, ellenőrzési rendszeréről. Képes lesz a meglévő mezőgazdasági termelés ökológiai gazdálkodássá alakítására, gazdálkodói közösségek kialakítására és szervezésére, a termelés ökonómiai kockázatainak felmérésére és szabályozására. Kritikusan értékeli a különböző termelési technológiákat, rendszeres ismeretátadással fejleszti a helyi fenntarthatóságot. Szakmai fejlődésével hozzájárul környezete védelméhez.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték:
Alapozó elméleti tantárgyak (16 kredit): Ökológiai szemléletű gazdálkodás alapjai, aktuális szabályozása, támogatási rendszerei; Ökológiai szemléletű szántóföldi növénytermesztés; Ökológiai szemléletű kertészeti növénytermesztés; Ökológiai szemléletű állattenyésztés

Szakmai ismereti tárgyak (56 kredit): Marketing az ökológiai szemléletű gazdálkodásban; Multifunkcionális mezőgazdaság ökológiai szemléletű gazdálkodási vonatkozásai; Ökológiai szemléletű termékfeldolgozás és tárolás;

Ökológiai szemléletű gazdálkodás ellenőrzési, minősítési rendszere; Agroökológiai gyomszabályozás; Ökológiai szemléletű növényvédelem speciális kérdései; Tápanyagutánpótlás az ökológiai szemléletű növénytermesztésben;

Ökológiai szemléletű szőlőtermesztés; Biodinamikus gazdálkodás; Permakultúra; Falusi turizmus az ökológiai szemléletű gazdálkodásban


Szakmai gyakorlat és szakszeminárium (38 kredit)

A szakdolgozat/diplomadolgozat típusa és kreditértéke: szakdolgozat, 10 kredit.

Jelentkezési határidő: tavaszi félévben induló képzésre: 2023. január 13., őszi félévben induló képzésre: 2023. augusztus 15.

Jelentkezés módja: a https://uni-mate.hu honlap Felvételi – Szakirányú továbbképzések menüpontja alatt elérhető jelentkezési lapon.

Csatolandó dokumentumok:
-    oklevél szkennelt változata, kétnyelvű oklevél esetén mindkét oldal szkennelt változata;
-    motivációs levél.

Képzés kezdete:
-    tavaszi félévben: 2023. február 4.
-    őszi félévben: 2023. szeptember 10.

Kapcsolattartó/szakfelelős:
Név: Divéky-Ertsey Anna
Cím: 1118 Budapest, Villányi út 29-43.
E-mail cím: diveky-ertsey.anna@uni-mate.hu
Telefonszám: 06 1 375-6021, 06 1 375-6235, 06 30 375-6014
Honlap: https://uni-mate.hu