MATE TECH-INFO

Navigációs menü

MATE TECH-INFO

Utolsó frissítés: 2022 december 22.

MATE TECH-INFO

Műszaki és Informatikai Képzések Központ

Amennyiben a felvételi eljárással, annak valamely lépésével, a szükséges dokumentumokkal/igazolásokkal kapcsolatban van kérdése, az alábbi e-mail címeken érdeklődhet:

Szent István Campus: felveteli.godollo@uni-mate.hu, muszaki@uni-mate.hu

Központi elérhetőség: felveteli.eljaras@uni-mate.hu

 

AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS FELTÖLTÉSÉNEK HATÁRIDEJE: 2023. FEBRUÁR 15.

 

MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Nappali munkarendű képzések

Képzésszint

Munka-rend

Finanszírozási forma

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Minimum pontszám

Személyes megjelenést igénylő vizsgaformák

Képzési terület

M

N

A

gépészmérnöki (magyar nyelven)(1)(3)(5)(6)

támogatott

4

50

motivációs beszélgetés (Sz)

MŰSZ

M

N

K

gépészmérnöki (magyar nyelven)(1)(3)(5)(6)

500 000 Ft

4

50

MŰSZ

M

N

A

gépészmérnöki (angol nyelven)(1)(3)(5)(6)

támogatott

4

50

MŰSZ

M

N

K

gépészmérnöki (angol nyelven)(1)(3)(5)(6)

750 000 Ft

4

50

MŰSZ

M

N

A

létesítménymérnöki(1)(5)

támogatott

4

50

MŰSZ

M

N

K

létesítménymérnöki(1)(5)

500 000 Ft

4

50

MŰSZ

M

N

A

mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki(1)(2)(5)(6)

támogatott

4

50

AGRÁR

M

N

K

mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki(1)(2)(5)(6)

500 000 Ft

4

50

AGRÁR

M

N

A

műszaki menedzser(1)(5)

támogatott

4

50

MŰSZ

M

N

K

műszaki menedzser(1)(5)

500 000 Ft

4

50

MŰSZ

 

Levelező munkarendű képzések

Képzésszint

Munka-rend

Finanszírozási forma

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Minimum pontszám

Személyes megjelenést igénylő vizsgaformák

Képzési terület

M

L

A

gépészmérnöki(1)(3)(4)(5)(6)

támogatott

4

50

motivációs beszélgetés (Sz)

MŰSZ

M

L

K

gépészmérnöki(1)(3)(4)(5)(6)

500 000 Ft

4

50

MŰSZ

M

L

A

létesítménymérnöki(1)(4)(5)

támogatott

4

50

MŰSZ

M

L

K

létesítménymérnöki(1)(4)(5)

500 000 Ft

4

50

MŰSZ

M

L

A

mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki(1)(2)(4)(5)(6)

támogatott

4

50

AGRÁR

M

L

K

mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki(1)(2)(4)(5)(6)

500 000 Ft

4

50

AGRÁR

M

L

A

műszaki menedzser(1)(4)(5)

támogatott

4

50

MŰSZ

M

L

K

műszaki menedzser(1)(4)(5)

500 000 Ft

4

50

MŰSZ

 

(1) A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a szak képzési és kimeneti követelményében, illetve a tanárszakok esetében a www.felvi.hu honlapon közzétett Felsőoktatási felvételi tájékoztató A tanárképzésről c. fejezetében. (2) Választható specializációk: élelmiszeripari gép- és rendszertervező; mezőgazdasági gép- és rendszertervező.

(3) Választható specializációk: gépészeti mechatronika; ipari folyamatok; műszaki fejlesztő; műszaki folyamatok és járműrendszerek.

(4) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira az érintett hallgatókkal kötött megállapodásnak megfelelően tömbösítve a félév elején egybefüggő (szerdától szombatig), majd a félév során 5-6 alkalommal (péntek délután és szombati napokon) további kötelező konzultációkra kerül sor.

(5) A képzés helye: 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.

(6) Az egyes specializációk csak megfelelő számú jelentkező esetén indulnak.

Specializálódás a képzés során

Gépészmérnöki (angol nyelven) (Nappali)

Az egyes specializációk elindítása a specializációra jelentkezett hallgatók létszámától függ. A specializációk elindításának feltétele minimum 10 fő jelentkezése.

Gépészmérnöki (magyar nyelven) (Nappali és levelező)

Az egyes specializációk elindítása a specializációra jelentkezett hallgatók létszámától függ. A specializációk elindításának feltétele minimum 10 fő jelentkezése.

Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki (Nappali és levelező)

Az egyes specializációk elindítása a specializációra jelentkezett hallgatók létszámától függ. A specializációk elindításának feltétele minimum 10 fő jelentkezése.

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei

 

Kreditelismerési eljárás

A kreditelismerési eljárásra az Egyetem elektronikus felületet működtet, amely a https://uni-mate.hu honlapon a Felvételi - Kreditelismerési eljárás menüpont alatt érhető el. A weboldalon megtalálhatók az egyes mesterképzések bemeneti szakjai is. Az Egyetem minden kreditelismerési kérelem benyújtására kötelezett jelentkező részére a jelentkezés során megadott e-mail címére értesítést küld a kérelem benyújtásának szükségességéről. A kreditelismerési kérelem benyújtási határideje: 2023. június 1. A kreditelismerési eljárás díja: 5.000 Ft, melyet a hivatkozott weboldalon közzétett módon kell megfizetni.

Gépészmérnöki (angol nyelven) (Nappali)

Angol nyelvű képzésre csak az vehető fel, aki legalább középfokú (B2), komplex típusú angol nyelvvizsgával vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvánnyal vagy oklevéllel rendelkezik.

Felvételi pontok számítása

Általános szabályok

A jelentkezés benyújtása előtt a jelentkező mindenképpen tanulmányozza a www.felvi.hu honlapon közzétett Felsőoktatási felvételi tájékoztató 3. sz. táblázatát, amelyben megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél szükséges. Ha ez alapján nem rendelkezik teljes kreditértékű oklevéllel, úgy a megjelölt felsőoktatási intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Részletes információk az érintett intézményektől kérhetők. A felvételi eljárás során a kreditelismerési határozatot NEM kell benyújtani! A további tudnivalók megtalálhatók a Felsőoktatási felvételi tájékoztatóban az Előzményként elfogadott szakok, kreditelismerés c. fejezetben.

Mesterképzés esetén a jelentkező teljesítményét 100 pontos rendszerben kell értékelni, amely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentkezők számára, akik esélyegyenlőség jogcímen többletpontra jogosultak, jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maximálisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az esélyegyenlőségben részesítendők többletpontja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

Intézményi szabályok

A MATE-TECH-INFO a mesterképzéseknél egységes felvételi pontrendszert alkalmaz az alábbiak szerint:

 1. Maximum 50 pont szerezhető a mesterképzés bemeneti feltételeit teljesítő szakon szerzett oklevél oklevélátlaga alapján. Amennyiben a jelentkező oklevele nem tartalmazza az oklevélátlagot, akkor azt oklevélmelléklettel, törzslapkivonattal vagy leckekönyvvel szükséges igazolnia. A számítás módja: oklevélátlag két tizedesjegyes számértéke szorozva 10-zel és a matematikai kerekítés szabályai szerint egész számra kerekítve. Amennyiben a jelentkező az oklevélátlagot nem igazolja, akkor az alábbiak szerint történik a pontszámítás az oklevél minősítését alapul véve és számértékre konvertálva: elégséges minősítésű oklevél esetén: 2x10, közepes minősítésű oklevél esetén: 2,5x10, jó minősítésű oklevél esetén: 3,5x10, jeles minősítésű oklevél esetén: 4,5x10, kiváló minősítésű oklevél esetén: 4,8x10). Oklevélátlag hiányában az oklevél minősítése alapján számítandó felvételi pontok rögzítéséhez, amennyiben az oklevél nem tartalmaz minősítést sem, az oklevélmelléklet vagy leckekönyv benyújtása szükséges.
 2. Motivációs elbeszélgetés alapján 40 pont.

A motivációs elbeszélgetést online módon bonyolítják le az egyes szakoknál megadott időpontban/időintervallumban. A motivációs elbeszélgetés online elérési útjáról az Egyetem minden jelentkezőt elektronikus üzenet formájában értesít a felvételi jelentkezés során megadott e-mail címén.

A többletpontokról röviden

A jelentkezők részére több jogcímen adható többletpont, de a megszerzett többletpontok összege nem haladhatja meg a 10 pontot.

Nyelvtudásért abban az esetben jár a többletpont, ha a jelentkezőnek

 • legalább egy középfokú vagy felsőfokú nyelvvizsga bizonyítványa vagy azzal egyenértékű dokumentuma van, vagy
 • két eltérő nyelvből van a pontszámítás részét képző szintű nyelvvizsga-bizonyítványa vagy azzal egyenértékű dokumentuma.

Publikáció jogcímén kizárólag tudományos folyóiratban megjelent publikáció alapján adható többletpont.

 

Felvételi pontok összefoglalva:

 • motivációs beszélgetés: maximum 40 pont;
 • oklevélátlag alapján: maximum 50 pont;
 • többletpontok: maximum 10 pont.

Többletpontok minden szak esetében: maximum 10 többletpont adható.

 • Esélyegyenlőségi maximális pont: 10 pont
  • fogyatékosság: 5 pont
  • gyermekgondozás: 5 pont
  • hátrányos helyzet: 5 pont
 • nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 5 pont
 • nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont
 • nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 10 pont
 • nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 5 pont
 • intézményi TDK 1-3. hely: 5 pont
 • matematika szigorlat: 5 pont
 • mechanika szigorlat: 5 pont
 • OTDK 1-3. hely: 10 pont
 • OTDK részvétel: 3 pont
 • publikáció: 5 pont
 • sporteredmény: országos bajnokság 1-3. hely: 3 pont
 • sporteredmény: Világ- és Európa-bajnokság 1-3. hely: 5 pont
 • szakmai tevékenység: 4 pont
 • tudományos konferencia részvétel: 3 pont

A motivációs beszélgetések időpontjai

A motivációs beszélgetés pontos időpontjáról minden jelentkezőt értesíteni fogunk, továbbá közvetlenül a beszélgetést megelőzően meg fogjuk küldeni a beszélgetés videókonferencia linkjét.

Választható szak

Vizsgatárgy

Képz.
szint

Munkarend

Fin. forma

Vizsga időpontja

Vizsgadíj

gépészmérnöki (angol nyelven)

motivációs beszélgetés

M

N

A/K

2023.06.19-30.

-

gépészmérnöki (magyar nyelven)

motivációs beszélgetés

M

N

A/K

2023.06.19-30.

-

létesítménymérnöki

motivációs beszélgetés

M

N

A/K

2023.06.19-30.

-

mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki

motivációs beszélgetés

M

N

A/K

2023.06.19-30.

-

műszaki menedzser

motivációs beszélgetés

M

N

A/K

2023.06.19-30.

-

gépészmérnöki

motivációs beszélgetés

M

L

A/K

2023.06.19-30.

-

létesítménymérnöki

motivációs beszélgetés

M

L

A/K

2023.06.19-30.

-

mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki

motivációs beszélgetés

M

L

A/K

2023.06.19-30.

-

műszaki menedzser

motivációs beszélgetés

M

L

A/K

2023.06.19-30.

-

 

Csatolandó dokumentumok

A jelentkezéshez szükséges benyújtandó dokumentumokkal kapcsolatos általános információk megtalálhatók a www.felvi.hu honlapon közzétett Felsőoktatási felvételi tájékoztató 3. fejezetében.

Szak

Képz.
szint

Munka-
rend

Dokumentumok

minden szak

   

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél, oklevélmelléklet/leckekönyv
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, OTDK/TDK igazolás, sporteredmény igazolása, szakmai tevékenység igazolása

A felsoroltakon túl az alábbi szakokon beküldendő további dokumentumok:

gépészmérnöki

M

L

Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: nyelvvizsgát igazoló dokumentum

gépészmérnöki (magyar nyelven)

M

N

létesítménymérnöki

M

L

létesítménymérnöki

M

N

mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki

M

L

mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki

M

N

műszaki menedzser

M

L

műszaki menedzser

M

N

gépészmérnöki (angol nyelven)

M

N

Felvétel feltétele: nyelvvizsgát igazoló dokumentum

 

Bővebb tájékoztatás az egyes képzésekről az alábbi elérhetőségeken kérhető

Gépészmérnöki (angol nyelven) (Nappali)

Lágymányosi Attila adjunktus (lagymanyosi.attila@uni-mate.hu, 06 28 522-000 / 1481 mellék)

Gépészmérnöki (magyar nyelven) (Nappali és levelező)

Lágymányosi Attila adjunktus (lagymanyosi.attila@uni-mate.hu, 06 28 522-000 / 1481 mellék)

Létesítménymérnöki (Nappali és levelező)

Dr. Szabó Márta egyetemi docens (szabo.marta@uni-mate.hu, 06 28 522-000 / 2114 mellék)

Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki (Nappali és levelező)

Dr. Bártfai Zoltán egyetemi docens (bartfai.zoltan@uni-mate.hu, 06 28 522 000 / 1474 mellék)

Műszaki menedzser (Nappali és levelező)

Dr. Kovács Imre mesteroktató (kovacs.imre@uni-mate.hu 06 28 522-000 / 1441 mellék)