MATE ART

Navigációs menü

MATE ART

Utolsó frissítés: 2022 december 22.

MATE ART

Művészeti és Művészetközvetítési Képzési Központ

Amennyiben a felvételi eljárással, annak valamely lépésével, a szükséges dokumentumokkal/igazolásokkal kapcsolatban van kérdése, a megjelölt képzés helye szerinti alábbi felvételi elérhetőségeink közül válasszon:

Rippl-Rónai Művészeti Intézet (Kaposvár): felveteli.kaposvar@uni-mate.hu

Tájépítészeti, Településtervezési és Díszkertészeti Intézet (Budapest): tajepiteszet@uni-mate.hu

Központi elérhetőség: felveteli.eljaras@uni-mate.hu

 

AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS FELTÖLTÉSÉNEK HATÁRIDEJE: 2023. FEBRUÁR 15.

 

MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Nappali munkarendű képzések

Képzésszint

Munka-rend

Finanszírozási forma

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Minimum pontszám

Személyes megjelenést igénylő vizsgaformák

Képzési terület

M

N

A

fotográfia (magyar nyelven)

támogatott

4

50

motivációs beszélgetés (Sz)

MŰV

M

N

K

fotográfia (magyar nyelven)

950 000 Ft

4

50

MŰV

M

N

A

fotográfia (angol nyelven)

támogatott

4

50

MŰV

M

N

K

fotográfia (angol nyelven)

950 000 Ft

4

50

MŰV

M

N

A

tájépítészet és kertművészet (angol nyelven) (Budapest)(1)

támogatott

4

50

MŰV

M

N

K

tájépítészet és kertművészet (angol nyelven) (Budapest)(1)

1 080 000 Ft

4

50

MŰV

 

(1) A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a szak képzési és kimeneti követelményében, illetve a tanárszakok esetében a www.felvi.hu honlapon közzétett Felsőoktatási felvételi tájékoztató A tanárképzésről c. fejezetében.

 

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei

Kreditelismerési eljárás

A kreditelismerési eljárásra az Egyetem elektronikus felületet működtet, amely a https://uni-mate.hu honlapon a Felvételi - Kreditelismerési eljárás menüpont alatt érhető el. A weboldalon megtalálhatók az egyes mesterképzések bemeneti szakjai is. Az Egyetem minden kreditelismerési kérelem benyújtására kötelezett jelentkező részére a jelentkezés során megadott e-mail címére értesítést küld a kérelem benyújtásának szükségességéről. A kreditelismerési kérelem benyújtási határideje: 2023. június 1. A kreditelismerési eljárás díja: 5.000 Ft, melyet a hivatkozott weboldalon közzétett módon kell megfizetni.

 

Felvételi pontok számítása

Általános szabályok

A jelentkezés benyújtása előtt a jelentkező mindenképpen tanulmányozza a www.felvi.hu honlapon közzétett Felsőoktatási felvételi tájékoztató 3. sz. táblázatát, amelyben megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél szükséges. Ha ez alapján nem rendelkezik teljes kreditértékű oklevéllel, úgy a megjelölt felsőoktatási intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Részletes információk az érintett intézményektől kérhetők. A felvételi eljárás során a kreditelismerési határozatot NEM kell benyújtani! A további tudnivalók megtalálhatók a Felsőoktatási felvételi tájékoztatóban az Előzményként elfogadott szakok, kreditelismerés c. fejezetben.

Mesterképzés esetén a jelentkező teljesítményét 100 pontos rendszerben kell értékelni, amely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentkezők számára, akik esélyegyenlőség jogcímen többletpontra jogosultak, jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maximálisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az esélyegyenlőségben részesítendők többletpontja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

Intézményi szabályok

A MATE-ART a mesterképzéseknél egységes felvételi pontrendszert alkalmaz az alábbiak szerint:

 1. Maximum 50 pont szerezhető a mesterképzés bemeneti feltételeit teljesítő szakon szerzett oklevél oklevélátlaga alapján. Amennyiben a jelentkező oklevele nem tartalmazza az oklevélátlagot, akkor azt oklevélmelléklettel, törzslapkivonattal vagy leckekönyvvel szükséges igazolnia. A számítás módja: oklevélátlag két tizedesjegyes számértéke szorozva 10-zel és a matematikai kerekítés szabályai szerint egész számra kerekítve. Amennyiben a jelentkező az oklevélátlagot nem igazolja, akkor az alábbiak szerint történik a pontszámítás az oklevél minősítését alapul véve és számértékre konvertálva: elégséges minősítésű oklevél esetén: 2x10, közepes minősítésű oklevél esetén: 2,5x10, jó minősítésű oklevél esetén: 3,5x10, jeles minősítésű oklevél esetén: 4,5x10, kiváló minősítésű oklevél esetén: 4,8x10). Oklevélátlag hiányában az oklevél minősítése alapján számítandó felvételi pontok rögzítéséhez, amennyiben az oklevél nem tartalmaz minősítést sem, az oklevélmelléklet vagy leckekönyv benyújtása szükséges.
 2. Motivációs elbeszélgetés alapján 40 pont.

A motivációs elbeszélgetést online módon bonyolítják le az egyes szakoknál megadott időpontban/időintervallumban. A motivációs elbeszélgetés online elérési útjáról az Egyetem minden jelentkezőt elektronikus üzenet formájában értesít a felvételi jelentkezés során megadott e-mail címén.

A jelentkező összesen 100 pontot szerezhet, melyből maximum 50 pont az oklevélátlag alapján, maximum 40 pont a motivációs beszélgetésen és maximum 10 pont a többletpontokból szerezhető.

Felvételi pontok összefoglalva:

 • motivációs beszélgetés: maximum 40 pont;
 • oklevélátlag alapján: maximum 50 pont;
 • többletpontok: maximum 10 pont.

A többletpontokról röviden

A jelentkezők részére több jogcímen adható többletpont, de a megszerzett többletpontok összege nem haladhatja meg a 10 pontot.

Nyelvtudásért abban az esetben jár a többletpont, ha a jelentkezőnek

 • legalább egy középfokú vagy felsőfokú nyelvvizsga bizonyítványa vagy azzal egyenértékű dokumentuma van, vagy
 • két eltérő nyelvből van a pontszámítás részét képző szintű nyelvvizsga-bizonyítványa vagy azzal egyenértékű dokumentuma.

Publikáció jogcímén kizárólag tudományos folyóiratban megjelent publikáció alapján adható többletpont.

Fotográfia (angol nyelven) (Nappali)

A fotográfia mesterszakon gyakorlati vizsga van. A gyakorlati vizsga előfeltétele a pályázati anyag benyújtása elektronikus úton a fazekas.nikoletta@uni-mate.hu e-mail címre.

Az elektronikusan beadandó anyagok elküldése: 2023. június 12-16.

A pályázati anyag tartalma:

beadandó egy önéletrajz, egy motivációs esszé az alkotói célok megjelölésével, a jelölt leckekönyvének elektronikus kivonata, valamint a szakmai munkásságot bemutató portfólió elektronikus változata.

Gyakorlati vizsga (motivációs beszélgetés) időpontja: 2023. június 19-23.

A motivációs beszélgetés online módon bonyolítják le. A jelentkezők a pontos időbeosztásról és az online platform megnevezéséről időben kapnak tájékoztatást.

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei

A gyakorlati vizsga egy online formában megvalósított beszélgetésből áll a jelentkezővel, amelynek során bemutatásra kerül a jelentkező portfóliójának elektronikus változata.

A portfólió összeállításával kapcsolatban nincsenek speciális tartalmi és formai követelmények.

A szakmai jártasság előnyt jelent az elbírálásban.

 

Fotográfia (magyar nyelven) (Nappali)

A fotográfia mesterszakon gyakorlati vizsga van. A gyakorlati vizsga előfeltétele a pályázati anyag benyújtása elektronikus úton a fazekas.nikoletta@uni-mate.hu e-mail címre.

Az elektronikusan beadandó anyagok elküldése: 2023. június 12-16.

A pályázati anyag tartalma:

beadandó egy önéletrajz, egy motivációs esszé az alkotói célok megjelölésével, a jelölt leckekönyvének elektronikus kivonata, valamint a szakmai munkásságot bemutató portfólió elektronikus változata.

Gyakorlati vizsga (motivációs beszélgetés) időpontja: 2023. június 19-23.

A motivációs beszélgetés online módon bonyolítják le. A jelentkezők a pontos időbeosztásról és az online platform megnevezéséről időben kapnak tájékoztatást.

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei

A gyakorlati vizsga egy online formában megvalósított beszélgetésből áll a jelentkezővel, amelynek során bemutatásra kerül a jelentkező portfóliójának elektronikus változata.

A portfólió összeállításával kapcsolatban nincsenek speciális tartalmi és formai követelmények.

A szakmai jártasság előnyt jelent az elbírálásban.

 

Tájépítészet és kertművészet (angol nyelven) (Budapest) (Nappali)

A tájépítészet és kertművészet mesterképzési szakon a jelentkezőknek motivációs levelet és a szakmai-művészi munkásságot bemutató portfóliót kell készíteniük. A motivációs levelet és a portfóliót a 2023.06.20-án megrendezésre kerülő motivációs beszélgetésre angol nyelven kell elkészítenie a jelentkezőnek. A portfólió elkészítésének részletes tartalmi és formai követelményei az alábbi linken elérhető: https://tajepiteszet.uni-mate.hu/felv%C3%A9teliz%C5%91knek

Többletpontok minden szak esetében: maximum 10 többletpont adható.

 • Esélyegyenlőségi maximális pont: 10 pont
  • fogyatékosság: 5 pont
  • gyermekgondozás: 5 pont
  • hátrányos helyzet: 5 pont
 • nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 5 pont
 • nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont
 • nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 10 pont
 • nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 5 pont
 • intézményi TDK 1-3. hely: 5 pont
 • OTDK 1-3. hely: 10 pont
 • OTDK részvétel: 3 pont
 • publikáció: 5 pont
 • sporteredmény: országos bajnokság 1-3. hely: 3 pont
 • sporteredmény: Világ- és Európa-bajnokság 1-3. hely: 5 pont
 • szakmai tevékenység: 4 pont
 • tudományos konferencia részvétel: 3 pont

A motivációs beszélgetések időpontjai

A motivációs beszélgetés pontos időpontjáról minden jelentkezőt értesíteni fogunk, továbbá közvetlenül a beszélgetést megelőzően meg fogjuk küldeni a beszélgetés videókonferencia linkjét.

Választható szak

Vizsgatárgy

Képz.
szint

Munkarend

Fin. forma

Vizsga időpontja

Vizsgadíj

fotográfia

alkalmassági vizsga

A

N

A/K

2023.06.01-09.

-

fotográfia

gyakorlati vizsga

A

N

A/K

2023.06.20-21.

4000 Ft

képi ábrázolás

alkalmassági vizsga

A

N

A/K

2023.04.26.

4000 Ft

képi ábrázolás

gyakorlati vizsga

A

N

A/K

2023.06.02.de

-

kézműves tárgykultúra

alkalmassági vizsga

A

N

A/K

2023.04.26.

-

kézműves tárgykultúra

gyakorlati vizsga

A

N

A/K

2023.06.02.du

4000 Ft

látványtervezés

alkalmassági vizsga

A

N

A/K

2023.05.02.

4000 Ft

látványtervezés

gyakorlati vizsga

A

N

A/K

2023.05.31-06.02.

-

média design (angol nyelven)

alkalmassági vizsga

A

N

A/K

2023.04.21.

-

média design (angol nyelven)

gyakorlati vizsga

A

N

A/K

2023.05.31-06.01.

4000 Ft

média design (magyar nyelven)

alkalmassági vizsga

A

N

A/K

2023.04.21.

-

média design (magyar nyelven)

gyakorlati vizsga

A

N

A/K

2023.05.31-06.01.

4000 Ft

mozgóképkultúra és médiaismeret (angol nyelven)

alkalmassági vizsga

A

N

A/K

2023.04.21.

-

mozgóképkultúra és médiaismeret (angol nyelven)

gyakorlati vizsga

A

N

A/K

2023.04.28.

4000 Ft

mozgóképkultúra és médiaismeret (magyar nyelven)

alkalmassági vizsga

A

N

A/K

2023.04.21.

-

mozgóképkultúra és médiaismeret (magyar nyelven)

gyakorlati vizsga

A

N

A/K

2023.04.27.

4000 Ft

színművész

alkalmassági vizsga

O

N

A/K

2023.04.17-06.30.

4000 Ft

színművész

gyakorlati vizsga

O

N

A/K

2023.04.17-06.30.

-

fotográfia (angol nyelven)

motivációs beszélgetés

M

N

A/K

2023.06.19-23.

-

fotográfia (magyar nyelven)

motivációs beszélgetés

M

N

A/K

2023.06.19-23.

-

tájépítészet és kertművészet (angol nyelven) (Budapest)

motivációs beszélgetés

M

N

A/K

2023.06.20.

-

 

Csatolandó dokumentumok

A jelentkezéshez szükséges benyújtandó dokumentumokkal kapcsolatos általános információk megtalálhatók a www.felvi.hu honlapon közzétett Felsőoktatási felvételi tájékoztató 3. fejezetében.

Szak

Képz.
szint

Munka-
rend

Dokumentumok

minden szak

   

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, oklevélmelléklet/leckekönyv, OTDK/TDK igazolás, sporteredmény igazolása, szakmai tevékenység igazolása

A felsoroltakon túl az alábbi szakokon beküldendő további dokumentumok:

fotográfia (magyar nyelven)

M

N

Felvétel feltétele: motivációs levél és/vagy önéletrajz
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: nyelvvizsgát igazoló dokumentum

fotográfia (angol nyelven)

M

N

Felvétel feltétele: motivációs levél és/vagy önéletrajz, nyelvvizsgát igazoló dokumentum

tájépítészet és kertművészet (angol nyelven) (Budapest)

M

N

Felvétel feltétele: nyelvvizsgát igazoló dokumentum

 

Bővebb tájékoztatás kérhető a képzésekkel kapcsolatban

Fotográfia (angol nyelven) (Nappali)

Fazekas Nikoletta, titkár, e-mail: fazekas.nikoletta@uni-mate.hu / tel.: 06 82 502-500

Fotográfia (magyar nyelven) (Nappali)

Fazekas Nikoletta, titkár, e-mail: fazekas.nikoletta@uni-mate.hu / tel.: 06 82 502-500

Tájépítészet és kertművészet (angol nyelven) (Budapest) (Nappali)

Tájépítészeti, Településtervezési és Díszkertészeti Intézet, Intézeti Titkárság (tajepiteszet@uni-mate.hu, 06 1 305-7291)