MATE ART

Menü megjelenítése

MATE ART

Utolsó frissítés: 2023 december 22.

MATE ART

Művészeti és Művészetközvetítési Képzések Központ

Amennyiben a felvételi eljárással, annak valamely lépésével, a szükséges dokumentumokkal/igazolásokkal kapcsolatban van kérdése, az alábbi elérhetőségeinken kereshet minket:
E-mail cím: felveteli.eljaras@uni-mate.hu
Tel.: +36 28 522-000/1454

Amennyiben egyes képzéseinkkel kapcsolatban van kérdése, azt az oldal alján található szakos elérhetőségeinken várjuk!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy kötelező szabadságolás miatt 2023. december 22. és 2024. január 7. között kollégáink nem lesznek elérhetők.

 

A képzésekről bővebb információk a Képzéskeresőben találhatók.

 

Nappali munkarendű mesterképzések

Képzési terület

Meghirdetett képzés

Képzési hely

Képzés nyelve

Képzési idő (félév)

Finanszírozási forma

Önköltségi díj (félév)

Minimum pontszám

MŰV

fotográfia

Kaposvár

angol

4

állami ösztöndíjas

támogatott

50

MŰV

fotográfia

Kaposvár

angol

4

önköltséges

950 000 Ft

50

MŰV

fotográfia

Kaposvár

magyar

4

állami ösztöndíjas

támogatott

50

MŰV

fotográfia

Kaposvár

magyar

4

önköltséges

950 000 Ft

50

MŰV

tájépítészet és kertművészet

Budapest

angol

4

állami ösztöndíjas

támogatott

50

MŰV

tájépítészet és kertművészet

Budapest

angol

4

önköltséges

1 080 000 Ft

50

 

Speciális felvételi feltétel angol nyelvű képzés esetén

Angol nyelvű képzésre csak az vehető fel, aki legalább középfokú (B2) komplex típusú angol nyelvvizsgával vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvánnyal vagy oklevéllel rendelkezik.

 

Kreditelismerési eljárás

A kreditelismerési eljárásra az Egyetem elektronikus felületet működtet, amely elérhető ITT. A weboldalon megtalálhatók az egyes mesterképzések bemeneti szakjai is. Az Egyetem minden kreditelismerési kérelem benyújtására kötelezett jelentkező részére a jelentkezés során megadott e-mail címére értesítést küld a kérelem benyújtásának szükségességéről. A kreditelismerési kérelem benyújtási határideje: 2024. június 1. A kreditelismerés díja: 5000 Ft, melyet a hivatkozott weboldalon közzétett módok kell megfizetni.

 

Felvételi pontok számítása a Fotográfia mesterképzési szakon

A Fotográfia MA szakon gyakorlati vizsga van. A gyakorlati vizsga előfeltétele a pályázati anyag benyújtása elektronikus úton a fazekas.nikoletta@uni-mate.hu  e-mail címre.
Az elektronikusan beadandó anyagok elküldése: 2024. június 10-14.
A pályázati anyag tartalma: beadandó egy önéletrajz, egy motivációs esszé az alkotói célok megjelölésével, a jelölt leckekönyvének elektronikus kivonata, valamint a szakmai munkásságot bemutató portfólió elektronikus változata.
Gyakorlati vizsga (motivációs beszélgetés) időpontja: 2024. június 17-21.
A motivációs beszélgetés online módon kerül lebonyolításra. A jelentkezők a pontos időbeosztásról és az online platform megnevezéséről időben kapnak tájékoztatást.

Megszerezhető összpontszám: 100 pont

 • gyakorlati vizsga: 99 pont.

Többletpontok minden szak esetében:  maximum 1 többletpont adható:

 • esélyegyenlőségi maximális pont: 1 pont
 • fogyatékosság: 1 pont
 • gyermekgondozás: 1 pont
 • hátrányos helyzet: 1 pont
 • szakmai tapasztalat: 1 pont.

 

Felvételi pontok számítása a Tájépítészet és kertművészet mesterképzési szakon

A Tájépítészet és kertművészet mesterképzési szakon a jelentkezőknek motivációs levelet és a szakmai-művészi munkásságot bemutató portfóliót kell készíteniük. A motivációs levelet és a portfóliót a 2024. június 20-án megrendezésre kerülő motivációs beszélgetésre angol nyelven kell elkészítenie a jelentkezőnek, továbbá a felvételi motivációs beszélgetés is angol nyelven történik.
A motivációs beszélgetés pontszámában a motivációs levél és a portfólió értékelését is figyelembe veszik.
A portfólió elkészítésének részletes tartalmi és formai követelményei az alábbi linken elérhető: https://tajepiteszet.uni-mate.hu/felv%C3%A9teliz%C5%91knek

Pontszámítás:

 1. Maximum 50 pont szerezhető a mesterképzés bemeneti feltételeit teljesítő szakon szerzett oklevél oklevélátlaga alapján. Amennyiben a jelentkező oklevele nem tartalmazza az oklevélátlagot, akkor azt oklevélmelléklettel, törzslapkivonattal vagy leckekönyvvel szükséges igazolnia. A számítás módja: oklevélátlag két tizedesjegyes számértéke szorozva 10-zel és a matematikai kerekítés szabályai szerint egész számra kerekítve. Amennyiben a jelentkező az oklevélátlagot nem igazolja, akkor az alábbiak szerint történik a pontszámítás az oklevél minősítését alapul véve és számértékre konvertálva: elégséges minősítésű oklevél esetén: 2x10, közepes minősítésű oklevél esetén: 2,5x10, jó minősítésű oklevél esetén: 3,5x10, jeles minősítésű oklevél esetén: 4,5x10, kiváló minősítésű oklevél esetén: 4,8x10). Oklevélátlag hiányában az oklevél minősítése alapján számítandó felvételi pontok rögzítéséhez, amennyiben az oklevél nem tartalmaz minősítést sem, az oklevélmelléklet vagy leckekönyv benyújtása szükséges.
 2. Motivációs elbeszélgetés alapján 40 pont.

A motivációs elbeszélgetést online módon bonyolítják le az egyes szakoknál megadott időpontban/időintervallumban. A motivációs elbeszélgetés online elérési útjáról az Egyetem minden jelentkezőt elektronikus üzenet formájában értesít a felvételi jelentkezés során megadott e-mail címén.
A jelentkező összesen 100 pontot szerezhet, melyből maximum 50 pont az oklevélátlag alapján, maximum 40 pont a motivációs beszélgetésen és maximum 10 pont a többletpontokból szerezhető.
Felvételi pontok összefoglalva:

 • motivációs beszélgetés: maximum 40 pont;
 • oklevélátlag alapján: maximum 50 pont;
 • többletpontok: maximum 10 pont.

 

A többletpontokról röviden
A jelentkezők részére több jogcímen adható többletpont, de a megszerzett többletpontok összege nem haladhatja meg a 10 pontot.
Nyelvtudásért abban az esetben jár a többletpont, ha a jelentkezőnek

 • legalább egy középfokú vagy felsőfokú nyelvvizsga bizonyítványa vagy azzal egyenértékű dokumentuma van, vagy
 • két eltérő nyelvből van a pontszámítás részét képző szintű nyelvvizsga-bizonyítványa vagy azzal egyenértékű dokumentuma.

Publikáció jogcímén kizárólag tudományos folyóiratban megjelent publikáció alapján adható többletpont.

Többletpontok: maximum 10 többletpont adható.

 • Esélyegyenlőségi maximális pont: 10 pont

fogyatékosság: 5 pont
gyermekgondozás: 5 pont
hátrányos helyzet: 5 pont

 • 1. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 5 pont
 • 1. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont
 • 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 10 pont
 • 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 5 pont
 • intézményi TDK 1-3. hely: 5 pont
 • OTDK 1-3. hely: 10 pont
 • OTDK részvétel: 3 pont
 • publikáció: 5 pont
 • sporteredmény: országos bajnokság 1-3. hely: 3 pont
 • sporteredmény: Világ- és Európa-bajnokság 1-3. hely: 5 pont
 • szakmai tevékenység: 4 pont
 • tudományos konferencia részvétel: 3 pont

 

Motivációs beszélgetés időszakok az érintett szakokon

Fotográfia mesterképzési szak, magyar vagy angol nyelven: 2024. június 17-21.
Tájépítészet és kertművészet mesterképzési szak, angol nyelven: 2024. június 20.

 

Juttatások, ösztöndíjak és önköltségi díj kedvezmények

 

Beiratkozással és tanulmányok megkezdésével kapcsolatos információk

A Jelentkező sikeres felvételi eljárás esetén a tanulmányait a felvételt követően aktív félévvel kezdheti meg. A tanulmányokat a beiratkozást követően passzív félévvel megkezdeni a felvételi jelentkezés benyújtásakor még nem ismert tényadat és ezáltal a hallgató számára nem felróható esetben (pl. baleset, betegség, szülés) esetén lehet. A hallgató a tanulmányok passzív félévvel történő kezdése esetén köteles nyilatkozni arról, hogy tudomásul veszi, hogy az Egyetem a következő félévben vagy tanévben döntési jogkörében eljárva dönt a képzés meghirdetéséről, továbbá a felvételi jelentkezési adatok tükrében fog döntést hozni a képzés indításáról.

 

Bővebb tájékoztatás az egyes képzésekről az alábbi elérhetőségeken kérhető

Fotográfia mesterképzési szak, magyar vagy angol nyelven
Fazekas Nikoletta (+36 82 502-500, fazekas.nikoletta@uni-mate.hu), Szatmári Gergely DLA (szatmari.gergely@uni-mate.hu)
Tájépítészet és kertművészet mesterszak angol nyelven
Tájépítészeti, Településtervezési és Díszkertészeti Intézet Titkárság (+36 1 305-7292; tajepiteszet@uni-mate.hu)