MATE ENVI-NAT

Navigációs menü

MATE ENVI-NAT

Utolsó frissítés: 2022 december 22.

MATE ENVI-NAT

Környezettudományi és Természetvédelmi Képzések Központ

Amennyiben a felvételi eljárással, annak valamely lépésével, a szükséges dokumentumokkal/igazolásokkal kapcsolatban van kérdése, a megjelölt képzés helye szerinti alábbi felvételi elérhetőségeink közül válasszon:

E-mail:

Szent István Campus: felveteli.godollo@uni-mate.hu

Kaposvári Campus: felveteli.kaposvar@uni-mate.hu

Georgikon Campus: felveteli.georgikon@uni-mate.hu

Központi elérhetőség: felveteli.eljaras@uni-mate.hu

 

AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS FELTÖLTÉSÉNEK HATÁRIDEJE: 2023. FEBRUÁR 15.

 

MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Nappali munkarendű képzések

Képzésszint

Munka-rend

Finanszírozási forma

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Minimum pontszám

Személyes megjelenést igénylő vizsgaformák

Képzési terület

M

N

A

környezetgazdálkodási agrármérnöki(1)(10)(11)

támogatott

4

50

-

AGRÁR

M

N

K

környezetgazdálkodási agrármérnöki(1)(10)(11)

500 000 Ft

4

50

-

AGRÁR

M

N

A

környezetmérnöki (magyar nyelven)(1)(2)(4)(6)(10)

támogatott

4

50

motivációs beszélgetés (Sz)

MŰSZ

M

N

K

környezetmérnöki (magyar nyelven)(1)(2)(4)(6)(10)

500 000 Ft

4

50

MŰSZ

M

N

A

környezetmérnöki (angol nyelven)(1)(2)(4)(6)(10)

támogatott

4

50

MŰSZ

M

N

K

környezetmérnöki (angol nyelven)(1)(2)(4)(6)(10)

925 000 Ft

4

50

MŰSZ

M

N

A

mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnöki (magyar nyelven) (Gödöllő)(1)(4)(10)

támogatott

4

50

AGRÁR

M

N

K

mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnöki (magyar nyelven) (Gödöllő)(1)(4)(10)

500 000 Ft

4

50

AGRÁR

M

N

A

mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnöki (angol nyelven) (Gödöllő)(1)(4)(10)

támogatott

4

50

AGRÁR

M

N

K

mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnöki (angol nyelven) (Gödöllő)(1)(4)(10)

925 000 Ft

4

50

AGRÁR

M

N

A

vadgazda mérnöki (angol nyelven)(1)(10)

támogatott

4

50

-

AGRÁR

M

N

K

vadgazda mérnöki (angol nyelven)(1)(10)

750 000 Ft

4

50

-

AGRÁR

 

Levelező munkarendű képzések

Képzésszint

Munka-rend

Finanszírozási forma

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Minimum pontszám

Személyes megjelenést igénylő vizsgaformák

Képzési terület

M

L

A

környezetgazdálkodási agrármérnöki(1)(7)(10)

támogatott

4

50

-

AGRÁR

M

L

K

környezetgazdálkodási agrármérnöki(1)(7)(10)

500 000 Ft

4

50

-

AGRÁR

M

L

A

környezetmérnöki(1)(3)(5)(6)(10)

támogatott

4

50

motivációs beszélgetés (Sz)

MŰSZ

M

L

K

környezetmérnöki(1)(3)(5)(6)(10)

500 000 Ft

4

50

MŰSZ

M

L

A

mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnöki (Szarvas)(1)(5)

támogatott

4

50

AGRÁR

M

L

K

mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnöki (Szarvas)(1)(5)

500 000 Ft

4

50

AGRÁR

M

L

A

természetvédelmi mérnöki (Gödöllő)(1)(9)

támogatott

4

50

-

AGRÁR

M

L

K

természetvédelmi mérnöki (Gödöllő)(1)(9)

500 000 Ft

4

50

-

AGRÁR

M

L

A

természetvédelmi mérnöki (Keszthely)(1)(9)

támogatott

4

50

-

AGRÁR

M

L

K

természetvédelmi mérnöki (Keszthely)(1)(9)

500 000 Ft

4

50

-

AGRÁR

M

L

A

vadgazda mérnöki(1)(8)(10)

támogatott

4

50

-

AGRÁR

M

L

K

vadgazda mérnöki(1)(8)(10)

500 000 Ft

4

50

-

AGRÁR

 

(1) A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a szak képzési és kimeneti követelményében, illetve a tanárszakok esetében a www.felvi.hu honlapon közzétett Felsőoktatási felvételi tájékoztató A tanárképzésről c. fejezetében.

(2) Választható specializációk: hulladékgazdálkodás; ökotoxikológia; talaj- és vízvédelem.

(3) Választható specializációk: hulladékgazdálkodás; talaj- és vízvédelem.

(4) A nappali munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira - tekintettel a képzés moduláris rendszerére - az egyes tanulmányi egységek tematikus tömbösítésében kerül sor.

(5) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira félévenként 3x1 konzultációs héten kerül sor.

(6) Az egyes specializációk csak megfelelő számú jelentkező esetén indulnak.

(7) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira félévenként 10-12 pénteki napon kerül sor.

(8) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira félévenként 2x1 hét konzultáción kerül sor.

(9) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira félévenként 10-12 pénteki, esetenként szombati napokon kerül sor.

(10) A képzés helye: 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.

(11) A nappali munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira a tantárgyak napi, illetve heti tömbösített formájában kerül sor.

 

Specializálódás a képzés során

Környezetmérnöki (Levelező)

Az egyes specializációk indulásának feltétele, hogy legalább 10 fő vagy a hallgatók többsége az adott specializációra jelentkezzen.

Környezetmérnöki (angol nyelven) (Nappali)

Az egyes specializációk indulásának feltétele, hogy legalább 10 fő vagy a hallgatók többsége az adott specializációra jelentkezzen.

Környezetmérnöki (magyar nyelven) (Nappali)

Az egyes specializációk indulásának feltétele, hogy legalább 10 fő vagy a hallgatók többsége az adott specializációra jelentkezzen.

 

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei

Kreditelismerési eljárás

A kreditelismerési eljárásra az Egyetem elektronikus felületet működtet, amely a https://uni-mate.hu honlapon a Felvételi - Kreditelismerési eljárás menüpont alatt érhető el. A weboldalon megtalálhatók az egyes mesterképzések bemeneti szakjai is. Az Egyetem minden kreditelismerési kérelem benyújtására kötelezett jelentkező részére a jelentkezés során megadott e-mail címére értesítést küld a kérelem benyújtásának szükségességéről. A kreditelismerési kérelem benyújtási határideje: 2023. június 1. A kreditelismerési eljárás díja: 5.000 Ft, melyet a hivatkozott weboldalon közzétett módon kell megfizetni.

Környezetmérnöki (angol nyelven) (Nappali)

Angol nyelvű képzésre csak az vehető fel, aki legalább középfokú (B2), komplex típusú angol nyelvvizsgával vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvánnyal vagy oklevéllel rendelkezik.

Mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnöki (angol nyelven) (Gödöllő) (Nappali)

Angol nyelvű képzésre csak az vehető fel, aki legalább középfokú (B2), komplex típusú angol nyelvvizsgával vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvánnyal vagy oklevéllel rendelkezik.

Vadgazda mérnöki (angol nyelven) (Nappali)

Angol nyelvű képzésre csak az vehető fel, aki legalább középfokú (B2), komplex típusú angol nyelvvizsgával vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvánnyal vagy oklevéllel rendelkezik.

 

Felvételi pontok számítása

Általános szabályok

A jelentkezés benyújtása előtt a jelentkező mindenképpen tanulmányozza a www.felvi.hu honlapon közzétett Felsőoktatási felvételi tájékoztató 3. sz. táblázatát, amelyben megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél szükséges. Ha ez alapján nem rendelkezik teljes kreditértékű oklevéllel, úgy a megjelölt felsőoktatási intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Részletes információk az érintett intézményektől kérhetők. A felvételi eljárás során a kreditelismerési határozatot NEM kell benyújtani! A további tudnivalók megtalálhatók a Felsőoktatási felvételi tájékoztatóban az Előzményként elfogadott szakok, kreditelismerés c. fejezetben.

Mesterképzés esetén a jelentkező teljesítményét 100 pontos rendszerben kell értékelni, amely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentkezők számára, akik esélyegyenlőség jogcímen többletpontra jogosultak, jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maximálisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az esélyegyenlőségben részesítendők többletpontja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

Intézményi szabályok

A MATE-ENVI-NAT a mesterképzéseknél szakonként eltérő felvételi pontrendszert alkalmaz az alábbiak szerint:

I. Pontszámítási mód:

 1. Maximum 50 pont szerezhető a mesterképzés bemeneti feltételeit teljesítő szakon szerzett oklevél oklevélátlaga alapján. Amennyiben a jelentkező oklevele nem tartalmazza az oklevélátlagot, akkor azt oklevélmelléklettel, törzslapkivonattal vagy leckekönyvvel szükséges igazolnia. A számítás módja: oklevélátlag két tizedesjegyes számértéke szorozva 10-zel és a matematikai kerekítés szabályai szerint egész számra kerekítve. Amennyiben a jelentkező az oklevélátlagot nem igazolja, akkor az alábbiak szerint történik a pontszámítás az oklevél minősítését alapul véve és számértékre konvertálva: elégséges minősítésű oklevél esetén: 2x10, közepes minősítésű oklevél esetén: 2,5x10, jó minősítésű oklevél esetén: 3,5x10, jeles minősítésű oklevél esetén: 4,5x10, kiváló minősítésű oklevél esetén: 4,8x10). Oklevélátlag hiányában az oklevél minősítése alapján számítandó felvételi pontok rögzítéséhez, amennyiben az oklevél nem tartalmaz minősítést sem, az oklevélmelléklet vagy leckekönyv benyújtása szükséges.
 2. Motivációs elbeszélgetés alapján 40 pont.

A motivációs elbeszélgetést online módon bonyolítják le az egyes szakoknál megadott időpontban/időintervallumban. A motivációs elbeszélgetés online elérési útjáról az Egyetem minden jelentkezőt elektronikus üzenet formájában értesít a felvételi jelentkezés során megadott e-mail címén.

A jelentkező összesen 100 pontot szerezhet, melyből maximum 50 pont az oklevélátlag alapján, maximum 40 pont a motivációs beszélgetésen és maximum 10 pont a többletpontokból szerezhető.

Érintett szakok: környezetmérnöki (levelező képzések), környezetmérnöki (angol nyelven) (nappali képzések), környezetmérnöki (magyar nyelven) (nappali képzések), mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnöki (angol nyelven) (Gödöllő) (nappali képzések), mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnöki (magyar nyelven) (Gödöllő) (nappali képzések), mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnöki (Szarvas) (levelező képzések)

 

Felvételi pontok összefoglalva:

 • motivációs beszélgetés: maximum 40 pont;
 • oklevélátlag alapján: maximum 50 pont;
 • többletpontok: maximum 10 pont.

II. Pontszámítási mód

Maximum 90 pont szerezhető a mesterképzés bemeneti feltételeit teljesítő szakon szerzett oklevél oklevélátlaga alapján. Amennyiben a jelentkező oklevele nem tartalmazza az oklevélátlagot, akkor azt oklevélmelléklettel, törzslapkivonattal vagy leckekönyvvel szükséges igazolnia. A számítás módja: oklevélátlag két tizedesjegyes számértéke szorozva 18-cal és a matematikai kerekítés szabályai szerint egész számra kerekítve. Amennyiben a jelentkező az oklevélátlagot nem igazolja, akkor az alábbiak szerint történik a pontszámítás az oklevél minősítését alapul véve és számértékre konvertálva: elégséges minősítésű oklevél esetén: 2x18, közepes minősítésű oklevél esetén: 2,5x18, jó minősítésű oklevél esetén: 3,5x18, jeles minősítésű oklevél esetén: 4,5x18, kiváló minősítésű oklevél esetén: 4,8x18). Oklevélátlag hiányában az oklevél minősítése alapján számítandó felvételi pontok rögzítéséhez, amennyiben az oklevél nem tartalmaz minősítést sem, az oklevélmelléklet vagy leckekönyv benyújtása szükséges.

Érintett szakok: környezetgazdálkodási agrármérnöki (nappali és levelező képzések), természetvédelmi mérnöki (Gödöllő) (levelező képzések), természetvédelmi mérnöki (Keszthely) (levelező képzések), vadgazda mérnöki (levelező képzések), vadgazda mérnöki (angol nyelven) (nappali képzések)

Felvételi pontok összefoglalva:

 • oklevélátlag alapján: maximum 90 pont;
 • többletpontok: maximum 10 pont.

A többletpontokról röviden

A jelentkezők részére több jogcímen adható többletpont, de a megszerzett többletpontok összege nem haladhatja meg a 10 pontot.

Nyelvtudásért abban az esetben jár a többletpont, ha a jelentkezőnek

 • legalább egy középfokú vagy felsőfokú nyelvvizsga bizonyítványa vagy azzal egyenértékű dokumentuma van, vagy
 • két eltérő nyelvből van a pontszámítás részét képző szintű nyelvvizsga-bizonyítványa vagy azzal egyenértékű dokumentuma.

Publikáció jogcímén kizárólag tudományos folyóiratban megjelent publikáció alapján adható többletpont.

Többletpontok minden szak esetében: maximum 10 többletpont adható.

 • Esélyegyenlőségi maximális pont: 10 pont
  • fogyatékosság: 5 pont
  • gyermekgondozás: 5 pont
  • hátrányos helyzet: 5 pont
 • nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 5 pont
 • nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont
 • nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 10 pont
 • nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 5 pont
 • intézményi TDK 1-3. hely: 5 pont
 • OTDK 1-3. hely: 10 pont
 • OTDK részvétel: 3 pont
 • publikáció: 5 pont
 • sporteredmény: országos bajnokság 1-3. hely: 3 pont
 • sporteredmény: Világ- és Európa-bajnokság 1-3. hely: 5 pont
 • szakmai tevékenység: 4 pont
 • tudományos konferencia részvétel: 3 pont

A motivációs beszélgetések időpontjai

A motivációs beszélgetés pontos időpontjáról minden jelentkezőt értesíteni fogunk, továbbá közvetlenül a beszélgetést megelőzően meg fogjuk küldeni a beszélgetés videókonferencia linkjét.

Választható szak

Vizsgatárgy

Képz.
szint

Munkarend

Fin. forma

Vizsga időpontja

Vizsgadíj

környezetmérnöki (angol nyelven)

motivációs beszélgetés

M

N

A/K

2023.06.19-30.

-

környezetmérnöki (magyar nyelven)

motivációs beszélgetés

M

N

A/K

2023.06.19-30.

-

mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnöki (angol nyelven) (Gödöllő)

motivációs beszélgetés

M

N

A/K

2023.06.19-30.

-

mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnöki (magyar nyelven) (Gödöllő)

motivációs beszélgetés

M

N

A/K

2023.06.19-30.

-

környezetmérnöki

motivációs beszélgetés

M

L

A/K

2023.06.19-30.

-

mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnöki (Szarvas)

motivációs beszélgetés

M

L

A/K

2023.06.19-30.

-

 

Csatolandó dokumentumok

A jelentkezéshez szükséges benyújtandó dokumentumokkal kapcsolatos általános információk megtalálhatók a www.felvi.hu honlapon közzétett Felsőoktatási felvételi tájékoztató 3. fejezetében.

Szak

Képz.
szint

Munka-
rend

Dokumentumok

minden szak

   

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél, oklevélmelléklet/leckekönyv
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, OTDK/TDK igazolás, sporteredmény igazolása, szakmai tevékenység igazolása

A felsoroltakon túl az alábbi szakokon beküldendő további dokumentumok:

környezetgazdálkodási agrármérnöki

M

L

Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: nyelvvizsgát igazoló dokumentum

környezetgazdálkodási agrármérnöki

M

N

környezetmérnöki

M

L

környezetmérnöki (magyar nyelven)

M

N

mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnöki (magyar nyelven) (Gödöllő)

M

N

mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnöki (Szarvas)

M

L

természetvédelmi mérnöki (Gödöllő)

M

L

természetvédelmi mérnöki (Keszthely)

M

L

vadgazda mérnöki

M

L

környezetmérnöki (angol nyelven)

M

N

Felvétel feltétele: nyelvvizsgát igazoló dokumentum

mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnöki (angol nyelven) (Gödöllő)

M

N

vadgazda mérnöki (angol nyelven)

M

N

 

Bővebb tájékoztatás az egyes képzésekről az alábbi elérhetőségeken kérhető

Környezetgazdálkodási agrármérnöki (Nappali és levelező)

Orbánné Dobrovits Katalin (Orbanne.Dobrovits.Katalin@uni-mate.hu)

Környezetmérnöki (Levelező)

Székács András egyetemi tanár (szekacs.andras@uni-mate.hu, 06 28 522-000 / 1721 vagy 1730 mellék); Szabóné Péli Anasztázia (szabone.peli.anasztazia@uni-mate.hu)

Környezetmérnöki (angol nyelven) (Nappali)

Székács András egyetemi tanár (szekacs.andras@uni-mate.hu, 06 28 522-000 / 1721 vagy 1730 mellék); Szabóné Péli Anasztázia (szabone.peli.anasztazia@uni-mate.hu)

Környezetmérnöki (magyar nyelven) (Nappali)

Székács András egyetemi tanár (szekacs.andras@uni-mate.hu, 06 28 522-000 / 1721 vagy 1730 mellék); Szabóné Péli Anasztázia (szabone.peli.anasztazia@uni-mate.hu)

Mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnöki (angol nyelven) (Gödöllő) (Nappali)

Waltner István egyetemi docens (waltner.istvan@uni-mate.hu, 06 28 522-000 / 1830 mellék); Szabóné Péli Anasztázia (szabone.peli.anasztazia@uni-mate.hu)

Mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnöki (magyar nyelven) (Gödöllő) (Nappali)

Waltner István egyetemi docens (waltner.istvan@uni-mate.hu, 06 28 522-000 / 1830 mellék); Szabóné Péli Anasztázia (szabone.peli.anasztazia@uni-mate.hu)

Természetvédelmi mérnöki (Gödöllő) (Levelező)

Orbánné Dobrovits Katalin (Orbanne.Dobrovits.Katalin@uni-mate.hu)

Természetvédelmi mérnöki (Keszthely) (Levelező)

Orbánné Dobrovits Katalin (Orbanne.Dobrovits.Katalin@uni-mate.hu)

Vadgazda mérnöki (Levelező)

Orbánné Dobrovits Katalin (Orbanne.Dobrovits.Katalin@uni-mate.hu)

Vadgazda mérnöki (angol nyelven) (Nappali)

Orbánné Dobrovits Katalin (Orbanne.Dobrovits.Katalin@uni-mate.hu)