MATE-ART

Menü megjelenítése

MATE ART

Utolsó frissítés: 2023 december 22.

MATE ART

Művészeti és Művészetközvetítési Képzések Központ

Amennyiben a felvételi eljárással, annak valamely lépésével, a szükséges dokumentumokkal/igazolásokkal kapcsolatban van kérdése, az alábbi elérhetőségeinken kereshet minket:
E-mail cím: felveteli.eljaras@uni-mate.hu
Tel.: +36 28 522-000/1454

Amennyiben egyes képzéseinkkel kapcsolatban van kérdése, azt az oldal alján található szakos elérhetőségeinken várjuk!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy kötelező szabadságolás miatt 2023. december 22. és 2024. január 7. között kollégáink nem lesznek elérhetők.

 

A képzésekről bővebb információk a Képzéskeresőben találhatók.

 

Nappali munkarendű alapképzések

Képzési terület

Meghirdetett képzés

Képzési hely

Képzés nyelve

Képzési idő (félév)

Finanszírozási forma

Önköltségi díj (félév)

Minimum pontszám

MŰV

fotográfia

Kaposvár

magyar

6

állami ösztöndíjas

támogatott

260

MŰV

fotográfia

Kaposvár

magyar

6

önköltséges

800 000 Ft

260

MŰVK

képi ábrázolás

Kaposvár

magyar

6

állami ösztöndíjas

támogatott

260

MŰVK

képi ábrázolás

Kaposvár

magyar

6

önköltséges

350 000 Ft

260

MŰVK

kézműves tárgykultúra

Kaposvár

magyar

6

állami ösztöndíjas

támogatott

260

MŰVK

kézműves tárgykultúra

Kaposvár

magyar

6

önköltséges

350 000 Ft

260

MŰV

látványtervezés

Kaposvár

magyar

6

állami ösztöndíjas

támogatott

260

MŰV

látványtervezés

Kaposvár

magyar

6

önköltséges

800 000 Ft

260

MŰV

média design

Kaposvár

magyar

6

állami ösztöndíjas

támogatott

260

MŰV

média design

Kaposvár

magyar

6

önköltséges

800 000 Ft

260

MŰVK

mozgóképkultúra és médiaismeret

Kaposvár

angol

6

állami ösztöndíjas

támogatott

260

MŰVK

mozgóképkultúra és médiaismeret

Kaposvár

angol

6

önköltséges

550 000 Ft

260

MŰVK

mozgóképkultúra és médiaismeret

Kaposvár

magyar

6

állami ösztöndíjas

támogatott

260

MŰVK

mozgóképkultúra és médiaismeret

Kaposvár

magyar

6

önköltséges

480 000 Ft

260

 

Nappali munkarendű osztatlan képzés

Képzési terület

Meghirdetett képzés

Képzési hely

Képzés nyelve

Képzési idő (félév)

Finanszírozási forma

Önköltségi díj (félév)

Minimum pontszám

MŰV

színművész

Kaposvár

magyar

10

állami ösztöndíjas

támogatott

260

MŰV

színművész

Kaposvár

magyar

10

önköltséges

950 000 Ft

260

 

Speciális felvételi feltétel angol nyelvű képzés esetén

Angol nyelvű képzésre csak az vehető fel, aki legalább középfokú (B2) komplex típusú angol nyelvvizsgával vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvánnyal vagy oklevéllel rendelkezik.

 

Fotográfia alapképzési szak felvételi feltételei

Alkalmassági vizsga
Az alkalmassági vizsgára elektronikusan beadandó anyagok elküldése: 2024. június 01-09.
A felvételi eljárás alkalmasságot vizsgáló szakaszában a jelentkező elektronikusan elküldi a pályázati anyagát 2024. június 01-09. éjfél (CET) között a fazekas.nikoletta@uni-mate.hu  e-mail címre, WeTransfer fájlmegosztó link formájában.
Beadandó portfólió tartalmi és technikai paraméterei: 10-15 képből álló összefüggő képsorozat/képsorozatok (max. 2 képsorozat), vagy min. 10 - max. 15 egyedi képekből álló portfólió.
Rövid, max. 300 szavas műleírás .pdf fájlként mellékelhető.
A képek hosszanti oldala egyenként min. 1200 - max. 2000 pixel, a fájlok kiterjesztése JPG, színbontása Adobe RGB vagy sRGB. A képek zip fájlba tömöríthetőek.
A képfájlok elnevezése a következő legyen: VezeteknevKeresztnevKepcim01.jpg; VezeteknevKeresztnevKepcim02.jpg stb.
A saját munkákból álló válogatás (portfólió), amelyen keresztül lemérhető a jelentkező szakmai felkészültsége, témáját és fotográfiai műfaját tekintve kötetlen.

Az alkalmassági vizsga értékelése:
Az alkalmassági vizsgán pontszám nélkül kiesnek azok, akiket a felvételi bizottság a bírálati szempontok mérlegelése alapján a „nem felelt meg” minősítéssel tanácsol el.
Az alkalmassági vizsgán megfelelt jelentkezők továbbjutnak a felvételi eljárás második fordulójára, a gyakorlati vizsgára. Az eredményekről a jelentkezőket 2024. június 14-ig e-mailben értesítjük.

Gyakorlati vizsga
A gyakorlati vizsga ideje és helye: 2024. június 24-25.
A vizsga helye: MATE Rippl-Rónai Művészeti Intézet, 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky utca 10.

Gyakorlati vizsga: I. szakasz/írásbeli teszt:
Fotótechnika, fotótörténet, általános műveltségi teszt megoldása, megadott irodalom alapján.
A vizsga ideje: 2024. június 24. 10:00 óra
A vizsga helye: MATE-Rippl-Rónai Művészeti Intézet, 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky utca 10.

Gyakorlati vizsga: II. szakasz/gyakorlati feladat:
Fényképezés az aznap kihirdetett téma alapján, digitális fényképezőgéppel. A képek feldolgozására (utómunka) számítógépet és programot biztosítunk.
A vizsga ideje: 2024. június 24. 12.00 óra
A vizsga helye: MATE-Rippl-Rónai Művészeti Intézet, 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky utca 10.

Gyakorlati vizsga: III. szakasz/beszélgetés:
A felvételi folyamatot lezáró személyes bemutatkozás (interjú) során a jelentkező szakmai kompetenciái, művészeti tájékozottsága és prezentációs készsége lemérhető. Az interjún bemutatásra kerül az előző napi feladat képanyaga és az alkalmassági vizsgára előzetesen beadott portfólió nyomtatott változata, amit a jelentkező a beszélgetésre magával hoz.
A vizsga ideje: 2024. június 25.10.00 óra
A vizsga helye: MATE-Rippl-Rónai Művészeti Intézet, 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky utca 10.

A jelentkezők az alábbiakat hozzák magukkal a gyakorlati felvételi vizsgára: digitális fényképezőgép, pendrive vagy egyéb adathordozó, nyomtatott portfólió.

Ajánlott irodalom (az írásbeli feladatsorhoz):

 • Baki Péter (szerk.): Fényképészet. Magyar Fotográfiai Múzeum/Magyar Fotóművészek Szövetsége, Kecskemét/Budapest, 2007.
 • Baatz, Willfried: Fotográfia. Kossuth Kiadó, Budapest, 2002.
 • Marien, Mary Warner: A fotográfia nagykönyve - A fényképezés kultúrtörténete. Typotex, Budapest, 2011.

Pontszámítás
Megszerezhető összpontszám: 200 pont

 • teszt: 40 pont
 • beadott képek: 40 pont
 • fotózási feladat: 60 pont
 • szóbeli vizsga, beszélgetés: 60 pont.

 

Képi ábrázolás alapképzési szak felvételi feltételei

A szakmai felvételi két fordulóból áll. Az alkalmassági vizsgán pontszám nélkül kiesnek azok, akiket a felvételi bizottság a bírálati szempontok mérlegelése alapján a „nem felelt meg” minősítéssel tanácsol el.
Az alkalmassági vizsgán megfelelt jelentkezők továbbjutnak a felvételi eljárás második fordulójára, a gyakorlati vizsgára.

Alkalmassági vizsga
A felvételi eljárás alkalmasságot vizsgáló szakaszában a jelentkezőnek egy személyes beszélgetés keretében szakmai portfóliót kell bemutatnia a bizottságnak. A mappának 10 munkát kell tartalmaznia, amelyek közül legalább 5-nek minimum A/2 méretű tanulmányrajznak / festménynek kell lenni tárgy, tér, emberi figura ábrázolás tárgykörben, a fennmaradó 5 darab saját témát feldolgozó, nem tanulmány jellegű alkotás legyen. A művek lehetnek festészeti, képgrafikai vagy egyéb munkák, maximum A/2 vagy B/2 méretben.
A felvételi bizottság tagjai szakmai tájékozódás céljából kérdéseket tehetnek fel a jelentkező felkészültségével és a benyújtott munkákkal kapcsolatban.

Az alkalmassági vizsga bírálati szempontjai:

 • vizuális érzékenység, érettség, a professzionalitás irányába mutató szemléletmód;
 • vizuális kreativitás, nyitottság;
 • képzőművészeti alapképzettség (alapvető rajzi készségek, grafikai és festészeti technikák alapszintű használata, a tér-, forma- és az emberábrázolásban);
 • kompozíciós készség;
 • művészettörténeti alapismeretek;
 • kortárs művészeti tájékozottság.

Az alkalmassági vizsga ideje: 2024. április 16. (kedd)
A vizsga helye: MATE-Rippl-Rónai Művészeti Intézet, 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky utca 10.

Gyakorlati vizsga
A gyakorlati vizsga ideje: 2024. június 11. (kedd) 10:00 óra
A vizsgák helye: MATE-Rippl-Rónai Művészeti Intézet, 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky utca 10.

Az alkalmassági vizsgán megfelelt jelentkezők gyakorlati vizsgán vesznek részt, amely két szakaszból áll.
Gyakorlati vizsga: I. szakasz/gyakorlati feladat
Alakrajz ülő, ruhás figuráról (pl. ceruza, szén, pitt) és színes kompozíció (csendélet) festése választható technikával (pl. tempera, aquarell, akril, pasztell).
Gyakorlati vizsga: II. szakasz/beszélgetés
A felvételi folyamatot lezáró személyes bemutatkozás (interjú) célja az informálódás a felvételiző szakmai, műveltségi, művészettörténeti felkészültségéről.
A korábbi alkalmassági vizsgán bemutatott mappát javasolt kiegészíteni (frissíteni) újabb munkákkal, amit a gyakorlati vizsgát követő beszélgetésen be kell mutatni. A felvételi bizottság tagjai szakmai tájékozódás céljából kérdéseket tehetnek fel a jelentkező felkészültségével és a benyújtott munkákkal kapcsolatban.

A gyakorlati vizsga bírálati szempontjai:

 • vizuális érzékenység, érettség;
 • vizuális kreativitás, nyitottság;
 • képzőművészeti alapképzettség (alapvető rajzi alapok, grafikai és festészeti technikák gyakorlott használata, a tér-, forma- és az emberábrázolásban);
 • kompozíciós készség;
 • művészettörténeti alapismeretek;
 • kortárs művészeti tájékozottság.

A gyakorlati vizsga értékelése:
A második szakasz a jelentkezőnek a gyakorlati vizsgán készített munkáinak értékeléséből, valamint beszélgetésből áll. Célja, hogy bizonyítsa a jelentkező megfelelését a bírálati szempontrendszer szerint, valamint forma- és téralakító képességeinek, a vizsgált jelenségek, vizuális kifejezésmódok területén tanúsított érzékenységének és egyéni szakmai invencióinak meglétét.

Pontszámítás
A gyakorlati vizsgán szerezhető 200 pont, bontásban:

 • rajz feladat: 100 pont
 • színes kompozíció, illetve tervezési gyakorlat: 70 pont
 • beszélgetés (mappa, művészettörténeti kérdések, pályaorientáltság vizsgálata): 30 pont.

 

Kézműves tárgykultúra alapképzési szak felvételi feltételei

A szakmai felvételi két fordulóból áll. Az alkalmassági vizsgán pontszám nélkül kiesnek azok, akiket a felvételi bizottság a bírálati szempontok mérlegelése alapján a „nem felelt meg” minősítéssel tanácsol el.
Az alkalmassági vizsgán megfelelt jelentkezők továbbjutnak a felvételi eljárás második fordulójára, a gyakorlati vizsgára.

Alkalmassági vizsga
Az alkalmassági vizsga ideje: A felvételi eljárás alkalmasságot vizsgáló szakaszában a jelentkező elektronikusan elküldi a pályázati anyagát 2024. május 21. éjfél (CET) az bodo.katalin@uni-mate.hu e-mail címre.
A jelentkezők által beküldött mappának (portfóliónak) hat-tíz db saját munkát kell tartalmaznia. A munkák megoszlása a következők szerint:

 • legalább 3 darab minimum A/2 méretű tanulmányrajz tér- tárgy- és emberi figura ábrázolása tárgykörben;
 • legalább 3 db saját témát feldolgozó, nem tanulmány jellegű alkotás, például kézműves technikával létrehozott munkáról készült képi dokumentáció, 2D vagy 3D terv stb.

Az eredményekről az alkalmassági vizsgán megfelelt jelentkezőket 2024. május 28-ig e-mailben értesítjük.
Az alkalmassági vizsga értékelése:
Az alkalmassági vizsgán pontszám nélkül kiesnek azok, akiket a felvételi bizottság a bírálati szempontok mérlegelése alapján „nem felelt meg” minősítéssel tanácsol el.
Az alkalmassági vizsga bírálati szempontjai:

 • vizuális érzékenység, kreativitás, nyitottság, a professzionalitás irányába mutató szemléletmód;
 • képzőművészeti alapképzettség (alapvető rajzi alapok, plasztikai, grafikai, festészeti technikák gyakorlott használata, a tér, a forma megjelenítése az emberábrázolásban).

Gyakorlati vizsga
A gyakorlati vizsga ideje: 2024. június 10.
A vizsga helye: MATE-Rippl-Rónai Művészeti Intézet, 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky utca 10

Az alkalmassági vizsgán megfelelt jelentkezők gyakorlati vizsgán vesznek részt, amely két szakaszból áll:
Gyakorlati vizsga: I. szakasz/gyakorlati feladat
a) Tárgyábrázolás/ csendélet (pl. ceruza, szén, pitt)
b) 3D-s kompozíciós, térbeli kreatív feladat (pl. Drót, papír felhasználásával)

Gyakorlati vizsga: II. szakasz/beszélgetés
A vizuális feladatokat felvételi beszélgetés követi, melynek célja informálódás a felvételiző szakmai, műveltségi, művészettörténeti felkészültségéről.
A korábbi alkalmassági vizsgára hozott mappát javasolt kiegészíteni (frissíteni) újabb munkákkal, amit a gyakorlati vizsgát követő beszélgetésen indokolt bemutatni. A felvételi bizottság tagjai szakmai tájékozódás céljából kérdéseket tehetnek fel a jelentkező felkészültségével és a benyújtott munkákkal kapcsolatban.

A gyakorlati vizsga értékelése
A második szakasz a jelentkezőnek a gyakorlati vizsgán készített munkáinak értékeléséből, valamint beszélgetésből áll. Célja, hogy bizonyítsa a jelentkező megfelelését a bírálati szempontrendszer szerint, valamint forma- és téralakító képességeinek, a vizsgált jelenségek, vizuális kifejezésmódok területén tanúsított érzékenységének és egyéni szakmai invencióinak meglétét.
A gyakorlati vizsga bírálati szempontjai

 • vizuális érzékenység, kreativitás, nyitottság, a professzionalitás irányába mutató szemléletmód;
 • képzőművészeti alapképzettség (alapvető rajzi alapok, plasztikai, grafikai, festészeti technikák gyakorlott használata, a tér, a forma megjelenítése az emberábrázolásban);
 • kompozíciós készség;
 • művészettörténeti alapismeretek;
 • kortárs művészeti tájékozottság.

Pontszámítás
Megszerezhető összpontszám: 200 pont

 • rajzi feladat: 80 pont
 • színes 2D-s, illetve 3D-s kompozíciós, egyszerű térbeli kreatív gyakorlat: 80 pont
 • beszélgetés (portfólió, művészettörténeti kérdések, pályaorientáltság vizsgálata): 40 pont.

 

Látványtervezés alapképzési szak felvételi feltételei

A szakmai felvételi két fordulóból áll. Az alkalmassági vizsgán pontszám nélkül kiesnek azok, akiket a felvételi bizottság a bírálati szempontok mérlegelése alapján a „nem felelt meg” minősítéssel tanácsol el.
Az alkalmassági vizsgán megfelelt jelentkezők továbbjutnak a felvételi eljárás második fordulójára, a gyakorlati vizsgára.

Alkalmassági vizsga
Az alkalmassági vizsga ideje: 2024. április 16. (kedd)
Mappa bemutatása otthoni munkák alapján. Bemutatandó: tanulmányrajzok (fej, alak, tér), eredeti (nem másolat) bármilyen technikával; esetleg színházi tervezéssel kapcsolatos munkák: díszlet, látvány-jelmeztervek, kiállításokkal, rendezvényekkel, termékbemutatókkal, különféle rendezvényekkel kapcsolatos látványtervek és arculattervek, bábművészettel kapcsolatos látványtervek, A/2 méretben.
Az alkalmassági vizsgán pontszám nélkül kiesnek azok, akiket a Felvételi Bizottság a „nem alkalmas” minősítéssel tanácsol el.

Gyakorlati vizsga (ha van)
A gyakorlati vizsga ideje: 2024. június 12 – 14. (szerda, csütörtök, péntek)
A vizsgák helye: MATE-Rippl-Rónai Művészeti Intézet, 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky utca 10.

Gyakorlati vizsga I. szakasz/gyakorlati feladat
Tanulmányrajzok élő modell után fél íves méretben, térábrázolási feladat, szabadon választott technikával (szén, ceruza, pitt).
Kosztümös figura környezettel, szabadon választott színes technikával.(akvarell stb. a lassan száradó anyagok pl. olaj kivételével)
A gyakorlati felvételi vizsga második szakaszát azok folytathatják, akiket a Felvételi Bizottság a szakaszt záró rostán megfelelőnek minősít.

Gyakorlati vizsga II. szakasz/tervezési feladat, beszélgetés
Megadott szakmai tervezési feladat. Szakmai beszélgetés a Felvételi Bizottsággal szakmai és általános műveltségi témában. Otthoni munkák bemutatása.

Pontszámítás
A gyakorlati felvételi vizsgán elérhető pontszám 200 pont, bontásban

 • fej-és alakrajz: 20 pont
 • térábrázolás: 25 pont
 • festés: 20 pont

Szakmai feladat:

 • sík-kompozíció: 17 pont
 • térkompozíció: 18 pont
 • jellem: 20 pont
 • tér: 20 pont

Szakmai beszélgetés: 60 pont

 

Média design alapképzési szak felvételi feltételei

Alkalmassági vizsga
Alkalmassági vizsga időpontja: 2024. április 21. vasárnap éjfélig, elektronikus úton feltöltendő
A felvételi eljárás alkalmasságot vizsgáló szakaszában a jelentkező elektronikusan elküldi a pályázati anyagát 2024. április 21. éjfél (CET) a fazekas.nikoletta@uni-mate.hu e-mail címre.

Technikai és tartalmi paraméterek
Beadandó maximum 8 oldalas, a szakmai alkalmasságot bemutató portfólió (fotó, fotódokumentáció, rajz, koncepció- és/vagy projektleírás stb.) és opcionálisan 1 db mozgókép (video vagy animáció).
A portfólió maximum 50 MB, PDF formátumú.
A fájlok elnevezése a következő legyen: VezeteknevKeresztnev.pdf.
A mozgókép 2-3 perces videó vagy 30-90 másodperces animáció maximum 500 MB, PAL rendszerű, képméret minimum 720x576 px, maximum 1920x1080 px, avi vagy mp4 formátumú.
A fájlok elnevezése a következő legyen: VezeteknevKeresztnev.avi vagy mp4
A nagyméretű file-okat, fájlküldővel, (pl. WeTransfer, MyAirBridge, Google Drive) lehet elküldeni. Videó csatornára feltöltött videó linkjét nem áll módunkban elfogadni!

Az alkalmassági vizsga értékelése:
Az alkalmassági vizsgán pontszám nélkül kiesnek azok, akiket a felvételi bizottság a bírálati szempontok mérlegelése alapján a „nem felelt meg” minősítéssel tanácsol el.
Az alkalmassági vizsgán megfelelt jelentkezők tovább jutnak a felvételi eljárás második fordulójára, az ún. gyakorlati vizsgára. Az eredményekről a továbbjutott jelentkezőket 2024. április 25. éjfélig e-mailben értesítjük.

Gyakorlati vizsga
Gyakorlati vizsga időpontja: 2024. május 30–31.
Gyakorlati vizsga helye: MATE Rippl-Rónai Művészeti Intézet, Média Tanszék 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 10.

Gyakorlati vizsga: I. szakasz/írásbeli teszt:
Szakmai alkalmasságot és általános műveltséget felmérő szöveges teszt, műelemzés. A vizsga ideje: 2024. május 30.

Gyakorlati vizsga: II. szakasz/gyakorlati feladat:
Megadott, rövid történet ábrázolása szöveges fényképregény vagy rajzolt képes forgatókönyv (storyboard) formában. Terjedelem: 3 db A/4-es lap.
A digitális kidolgozásra, utómunkára számítógépet és programot biztosítunk. Fényképezőgépet, pendrive-ot, rajzeszközöket és papírt a felvételizők hoznak magukkal.
A vizsga ideje: 2024. május 30.

Gyakorlati vizsga: III. szakasz/beszélgetés:
A felvételi folyamatot lezáró személyes bemutatkozás, amely során a jelentkező szakmai kompetenciái, művészeti tájékozottsága és prezentációs készsége lemérhető. Az interjún bemutatásra kerül az előző napi feladat anyaga és az alkalmassági vizsgára előzetesen beadott portfólió nyomtatva vagy digitálisan, amit a jelentkező a beszélgetésre magával hoz.
A vizsga ideje: 2024. május 31.
A jelentkezők az alábbiakat hozzák magukkal a gyakorlati felvételi vizsgára: digitális fényképezőgép, pendrive vagy egyéb adathordozó, letöltő kábel vagy kártyaolvasó, rajzeszközök, papír, olló, ragasztó.

Pontszámítás:
Megszerezhető összpontszám: 200 pont

 • teszt: 40 pont
 • portfólió: 40 pont
 • szakmai feladat: 60 pont
 • szóbeli vizsga, beszélgetés: 60 pont

 

Mozgóképkultúra és médiaismeret alapképzési szak felvételi feltételei

Alkalmassági vizsga
Az alkalmassági vizsgára elektronikusan beadandó anyagok feltöltési határideje: 2024. április 21. éjfél.
A felvételi eljárás alkalmassági vizsga szakaszában a jelentkező elektronikusan elküldi a pályázati anyagát 2024. április 21.éjfélig a fazekas.nikoletta@uni-mate.hu e-mail címre.

Beadandó anyagok és technikai paraméterek:
1) beadandó egy 2-3 perces élőszereplős kisfilm, vagy 30-90 másodpercnyi animáció; felbontás min. 1280x720 px (720p), max. 1920x1080 px (1080p); formátum: mp4 vagy mov; maximális fájlméret: 500 MB; fájlok elnevezése: VezeteknevKeresztnev.mp4, stb.
A munkákat WeTransferen, esetleg Google Drive-on küldjék el a fenti email-címre. Videós csatornára, közösségi oldalra feltöltött videók linkjeit nem áll módunkban elfogadni!
2) Kérünk továbbá a fenti munka mellé feltölteni egy 300 szavas műleírást (a beadott munka rövid leírását, értelmezését) doc vagy pdf fájlként.

A fentiek mellett beadható továbbá egy saját korábbi munkákból álló portfólió.

Az alkalmassági vizsga értékelése:
Az alkalmassági vizsgán pontszám nélkül kiesnek azok, akiket a felvételi bizottság a bírálati szempontok alapján „nem felelt meg” minősítéssel eltanácsolnak.
Az alkalmassági vizsgán megfelelt jelentkezők továbbjutnak a felvételi eljárás második fordulójára, az ún. gyakorlati vizsgára.
Az alkalmassági vizsgán megfelelt jelentkezőket e-mailben értesítjük a továbbiakról.

Gyakorlati vizsga
A gyakorlati vizsga ideje: 2024. április 30.
A gyakorlati vizsga ideje: MATE Rippl-Rónai Művészeti Intézet, 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky utca 10. A pontos kezdési időpontról a jelentkezők értesítést kapnak.

Gyakorlati vizsga I. szakasz, bemutatkozás:
A felvételiző bemutatkozik, röviden ismerteti az alkalmassági vizsgára benyújtott anyagát.
Gyakorlati vizsga II. szakasz, kreatív feladat:
Kreatív feladat megoldása a beszélgetés keretén belül.
Gyakorlati vizsga III. szakasz, záró beszélgetés:
A felvételi folyamatot lezáró beszélgetés, melynek során a jelentkező film- és médiatörténeti jártasságát, valamint prezentációs készségét értékeljük.

Pontszámítás:
Megszerezhető összpontszám: 200 pont

 • benyújtott munka bemutatása, elemzése: 80 pont
 • kreatív feladat: 60 pont
 • film- és médiatörténeti jártasság: 60 pont

 

Színművész osztatlan szak felvételi feltételei

Alkalmassági vizsga
Az alkalmassági vizsga ideje: 2024. március 11. – július 10. (A felvételi pontos időpontjáról a jelentkezők részletes tájékoztatást kapnak.)
A vizsgák helye: MATE-Rippl-Rónai Művészeti Intézet, 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky utca 10.

Az alkalmassági vizsga, egy személyes beszélgetésből és a színpadi szereplés alkalmasságának elbírálásából áll.
A felvételire jelentkezőknek az alkalmassági vizsgára az alábbiakból kell felkészülni:

 • legalább 10 szabadon választott, eltérő hangulatú (vidám, drámai, lírai) vers, különböző költőktől,
 • 6 monológ (2 magyar és 2 egyetemes klasszikus drámából, 2 szabadon választott műből),
 • 5 népdal
 • Az alkalmassági vizsgán pontszám nélkül kiesnek azok, akiket a felvételi bizottság a „nem felelt meg” minősítéssel tanácsol el.

Gyakorlati vizsga
A gyakorlati vizsga ideje: 2024. március 11. – július 10. (A felvételi pontos időpontjáról a jelentkezők részletes tájékoztatást kapnak.)
A vizsgák helye: MATE-Rippl-Rónai Művészeti Intézet, 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky utca 10.

A gyakorlati rostavizsga (2. és 3. forduló) során a jelöltnek ének-zene tudásáról, beszédalkalmasságáról, mozgás- és tánckészségéről, valamint színészi adottságairól kell számot adni.

A felvételi vizsga három fordulóból áll:
1. forduló: alkalmassági vizsga,
2. forduló: gyakorlati rosta vizsga
3. forduló: gyakorlati rosta vizsga

Pontszámítás:
A gyakorlati felvételi vizsgán megszerezhető 200 pont, bontásban:

 • 2. forduló: A bentlakásos gyakorlati rostavizsgán max. 100 pont szerezhető, továbbjutni 75 pont elérése esetén lehet. (A 100 pont összetétele: színészmesterség: max. 40 pont, beszéd- ének- mozgás: max. 20/20 pont.)
 • 3. forduló: A bentlakásos gyakorlati rostavizsgán max. 100 pont szerezhető.

 

Specializációkkal kapcsolatos információk

Juttatások, ösztöndíjak és önköltségi díj kedvezmények

 

Beiratkozással és tanulmányok megkezdésével kapcsolatos információk

A Jelentkező sikeres felvételi eljárás esetén a tanulmányait a felvételt követően aktív félévvel kezdheti meg. A tanulmányokat a beiratkozást követően passzív félévvel megkezdeni a felvételi jelentkezés benyújtásakor még nem ismert tényadat és ezáltal a hallgató számára nem felróható esetben (pl. baleset, betegség, szülés) esetén, továbbá az érettségi vizsga teljesítését követően szakképzésben vagy technikusi képzésben történő részvétel esetén lehet. A hallgató a tanulmányok passzív félévvel történő kezdése esetén köteles nyilatkozni arról, hogy tudomásul veszi, hogy az Egyetem a következő félévben vagy tanévben döntési jogkörében eljárva dönt a képzés meghirdetéséről, továbbá a felvételi jelentkezési adatok tükrében fog döntést hozni a képzés indításáról.

 

Bővebb tájékoztatás az egyes képzésekről az alábbi elérhetőségeken kérhető

Fotográfia alapképzési szak
Dr. Baki Péter (baki.peter@uni-mate.hu), Fazekas Nikoletta (+36 82 502-500, fazekas.nikoletta@uni-mate.hu)
Képi ábrázolás alapképzési szak
Mátis Rita (matis.rita@uni-mate.hu), Fazekas Nikoletta (+36 82 502-500, fazekas.nikoletta@uni-mate.hu)
Kézműves tárgykultúra alapképzési szak
Ficzek Ferenc DLA (ficzek.ferenc@uni-mate.hu), Bodó Katalin (+36 82 502-500/4201, bodo.katalin@uni-mate.hu)
Látványtervezés alapképzési szak
Bozóki Marianne (Bozoki.Marianne@uni-mate.hu), Bodó Katalin (+36 82 502-500/4201, bodo.katalin@uni-mate.hu)
Média design alapképzési szak
Pecsics Mária DLA (pecsics.maria@uni-mate.hu), Fazekas Nikoletta (+36 82 502-500, fazekas.nikoletta@uni-mate.hu)
Mozgóképkultúra és médiaismeret alapképzési szak
Dr. Kiss Gábor Zoltán (kiss.gabor.zoltan@uni-mate.hu), Fazekas Nikoletta (+36 82 502-500, fazekas.nikoletta@uni-mate.hu)
Színművész osztatlan szak
Kéri Katalin Vilma (Keri.Katalin.Vilma@uni-mate.hu), Bodó Katalin (+36 82 502-500/4201, bodo.katalin@uni-mate.hu)