Szakdolgozat/ Diplomaterv

Szakdolgozat


A BSc képzés a Szakdolgozat megvédésével zárul. A dolgozat témája nyitott, alapvetően a hallgató által választott települési problémával kapcsolatos vizsgálati, elemző, értékelő és javaslati munkarészből áll. A szakdolgozat az első, egyben legfontosabb olyan önálló munkája a hallgatóknak, melynek elkészítésével számot adnak a képzésen szerzett tudásukról, bemutathatják gondolkodásmódjukat, kreativitásukat. A szakdolgozat készítéséhez a három félév folyamán folyamatosan segítséget nyújtunk, konzultációt, közös bemutatókat biztosítunk, hogy minél jobb, szakszerűbb munkák születhessenek. 

A szakdolgozatnak alapvetően két típusa van. Kutatási jellegű vagy városrész elemző szakdolgozat, melyek tematikája eltérő. Míg a kutatási jellegű szakdolgozat egy urbanisztikai témát ölel fel és esettanulmányokon keresztül elemzi azt, mindeközben egy módszertant alkot meg és dolgoz ki, addig a városrész elemző dolgozat egy tervelőkészítő jellegű vizsgálat soron át a problématérkép fázisig jut el.

Szakdolgozat témákat oktatóink kutatási témáihoz illeszkedve választhat a hallgató.

A témakörök: 

Városépítészet

Zöld és kék infrastruktúra

Várostörténet és morfológia

Városi smart megoldások

Települési értékvédelem

Településtervezés és rendezés


Diplomaterv

 

A Településmérnök MSc képzés a Diplomaterv megvédésével zárul. Általános alapelv, hogy a diplomaterv egyedi, önálló munka legyen. Ez a tervezési feladat megoldásánál az információk sajátos, korábban nem alkalmazott összegzését, új eredmények felmutatását jelenti. Cél, hogy a beadott anyag meggyőzően mutassa be, hogy a Hallgató ismeri a választott nagyobb szerkezeti egységet, azon belül a részletesen feldolgozandó tervezési területet. Ezek birtokában a hallgatók az adott térségre értékteremtő koncepcionális választ, jövőképet tudnak megfogalmazni. A felvázolt jövőkép alapján a következő lépés egy átfogó fejlesztési koncepció készítése. Erre épül a rendezési program, rajzi és adatolt munkarésszel. A tervi munkarészek magukba foglalják a környezetalakítási tervet a szakági munkarészekkel együtt (beépítési terv, közlekedés, zöld infrastruktúra). A környezetalakítási tervet részlettervek, építészeti megoldások, és makett készítése egészíti ki. A rajzi munkarészeket egy komplex műleírás foglalja keretbe.

Az eddigi Budapestre készült diplomatervek helyszíneit az alábbi térkép mutatja be:
https://earth.google.com/earth/d/1087mQ6N6tJ3yEntIX_w8CNerkwiaRDdZ?usp=sharing