Oktatási tevékenység

Oktatási tevékenység telep

Utolsó frissítés: 2022 október 16.

A nagy létszámú frontális előadásokon átadható tananyag puszta leadása helyett tanszékünk az egyént és az egymás közti együttműködést tartja fontosnak, ezért elsősorban az aktív részvételre, műhelymunkára, közösségépítésre koncentrálunk képzéseinken.

 

A kreatív szakterületek az átfogó elméleti alapok mellett sok gyakorlást is igényelnek, ezért a mind a TELEPÜLÉSÜZEMELTETŐ SPECIALIZÁCIÓN, mind a TELEPÜLÉSMÉRNÖK MSC képzésen sok olyan tervezési feladattal találkoznak a hallgatók, mellyel fejleszthetik kreativitásukat

 

Kiemelt hangsúlyt fektetünk a csoportos és egyéni konzultációkra, mert hisszük, hogy a személyes kontaktus által jobban érthetővé, szerethetőbbé válik a tartalom. Az évközi prezentációk a szakmai konzultáción túl fejlesztik a hallgatók verbális és vizuális kommunikációs képességét is, mely által később felkészültek lesznek az együttműködésre, kommunikációra, valamint a tárgyalásokra.

 

A komplex szemlélet elsajátítása képzéseink kiemelt célja. A települések üzemeltetéséhez – irányításához, tervezéséhez olyan átfogó szaktudással rendelkező szakemberekre van szükség, akik könnyedén megértik, átlátják és kezelni tudják a felmerülő problémákat, igényeket. Hallgatóinkat ezért a településeken jelentkező problémák és értékek felismerésére, értékelésére, a problémamegoldó technikák felhasználására tanítjuk. A hallgatók tanulmányaik során megszerzett szakmai tapasztalatok, ismeretek által képesek lesznek a felmerülő új problémák, új jelenségek feldolgozására, megfelelő következtetések levonására, melyet az élet számos területén hasznosíthatnak.