Módosné Bugyi Ildikó

Módosné Bugyi Ildikó

Utolsó frissítés: 2022 április 11.

Személyes adatok   


                                                            

Név: Módosné Bugyi Ildikó                             
Beosztás / munkakör: mesteroktató       
Telefonszám: +36-1 305-6287                                                                               
E-mail cím: Modosne.Bugyi.Ildiko@uni-mate.hu                 
Szervezeti egység, intézet neve: Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszék, Tájépítészeti, Településtervezési és Díszkertészeti Intézet

Szakmai tapasztalat: 

 • 1990- től a Tájrendezési Tanszéken, 1992-től a Tájvédelmi Tanszéken tanársegéd, tanszékvezető helyettes
 • Szent István Egyetem (KÉE jogutódja)    2000 –2003, 2000. decemberétől a Tájvédelmi Tanszéken adjunktus, majd tanszéki mérnök
 • Budapesti Corvinus Egyetem (SZIE jogutódja)    2003 –2015
 • 2016. januártól a Szent István Egyetem, Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszéken tanszéki mérnök, 2019-től mesteroktató
 • Egyetemi oktatás 1990-től, 1999-ig, majd 2016-tól Kari tanácstag, kari tanulmányi bizottsági tag 1999-ig. tanszékvezető helyettes 2011-ig. 1993-tól 2015-ig Felvételi Bizottság tagja,
  1995-től Államvizsga Bizottság tagja
  Részvétel kutatási munkákban, pályázatokban, infrastruktúra fejlesztésben. 
  Tanszéki weblap szerkesztése 2002-től, Kari weblap, FaceBook oldal szerkesztése 2016 januártól
 • Tagság szakmai és társadalmi szervezeteknél
  Magyar Kertépítészek és Tájrendezők Szövetsége, Magyar Építész Kamara (01-5046/3), Érd Megyei Jogú Város Tervtanácsa, Magyar Edzők Társasága
 • Tervezési tevékenység
  37 településrendezési terv, 7 területrendezési terv szakági munkarészeinek készítése társtervezőként, illetve irányító tervezőként, Településképi Arculati Kézikönyv, 5 ITS,
  tanulmánytervek, kutatási jelentések
 • Társszerzőként egyetemi jegyzet írása: Természetvédelem – Védett területek tervezése címmel
  Szakmai műhelygyakorlatok, gyakorlatok, hazai és külföldi szakmai tanulmányutak szervezése és vezetése
  Diplomadolgozatok, Szakdolgozatok konzultálása és opponálása, diplomatervet készítő és megvédő hallgatók száma 1992-től: 56; szakdolgozatot készítő és végzett hallgatók száma 26; 
  Tudományos Diákköri Konferencián (Kari és Országos) díjat nyert dolgozatok száma: 22

Végzettség, képesítés: Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve, időtartam, végzettség neve:

 • Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem, 1981-1985, okleveles táj- és kertépítész mérnök

Kutatási, tevékenységi terület:  tájrehabilitáció, tájvédelem, bányák utóhasznosítása, kisvízfolyások helyreállítása, természetvédelem - zöldifrastruktúra - klímaváltozás kapcsolatai

Kitüntetések, elismerések: 

 • 1988 Élen a sportban, élen a tanulásban örökös vándordíj
 • 1997 rektori dicsérő oklevél
 • 2011 rektori kitüntető oklevél

Publikációs adatok:   
https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10033809

Oktatott tárgyak: 

 • Tájépítészeti Tervezésgrafika (fakultatív tárgy, tantárgyfelelős),
 • Utak környezetének tájrehabilitációja (fakultatív tárgy, tantárgyfelelős),
 • Bányák tájrehabilitációja (fakultatív tárgy, tantárgyfelelős),
 • Tájrehabilitáció 1-2 BSc (TR1 tantárgyfelelős, TR2 előadás és gyakorlatvezetés),
 • Tájrehabilitáció 1-2 MSc (tantárgyfelelős),
 • Tájépítés és -fenntartás BSc (előadás és gyakorlatvezetés),
 • Települési táj- és örökségvédelem (előadás ésgyakorlatvezetés)

Választható szakdolgozati/diplomaterv témák:

 • Szabadon választott bányászati tájseb újrahasznosítási/rehabilitációs lehetőségeinek vizsgálata/javaslata
 • Folyók, árvíztározók, tározótavak tájvédelmi szempontú elemzése, rehabilitációs javaslatai
 • Egyedi tájértékek felmérése, összehasonlító elemzése
 • Szabadon választott tájegység/tájrészlet táji értékeinek/állapotának elemzése
 • Mikromobilitási eszközök tájvédelmi vonatkozásai
 • Utak hatása a településfejlődésre, tájszerkezetre
 • Szabadon választott település zöldfelületi rendszerének/zöldinfrastruktúrájának vizsgálata/javaslatai
 • Natúrparkok ökoturisztikai szerepe
 • Szabadon választott természetvédelmi oltalom alatt álló terület bemutatási lehetőségei
 • Tájváltozás vizsgálata térinformatikai módszerekkel a klímaváltozással összefüggésben
 • Fenntartható árvízkezelés és a zöldinfrastruktúra kapcsolata
 • Térségi tanösvény hálózat fejlesztése
 • Történelmi tájak/világörökségi területek konfliktusai
 • Bányászati létesítmények/tájsebek tájbaillesztése