Kertművészeti és Kertépítészeti Tanszék

Kertművészeti és Kertépítészeti Tanszék

Utolsó frissítés: 2021 november 15.

Kertművészeti és Kertépítészeti Tanszék

Tanszékvezető: Dr. Sárospataki Máté, egyetemi docens

A tanszéken folyó oktatás három nagyobb téma köré csoportosul. Elsődleges és kiemelt szerepet kap a tájépítész és kertművész szakma történeti és örökségvédelmi oktatása, amely során a régi koroktól napjainkig (kortárs időszak) előforduló stíluskorszakokat, térkompozíciós elveket, stiláris jegyeket, alkotókat egyaránt tárgyaljuk a hazai és külföldi példákon keresztül, az adott kor – többek között – természeti, társadalmi, gazdasági környezetébe ágyazva. Másodsorban a művészeti oktatás terén a szabadkézi rajz és digitális grafikai megjelenítés módszereit sajátíthatják el a hallgatók művésztanáraink és tájépítész kollégák közreműködésével. Végül, de nem utolsó sorban a műszaki és mérnöki tantárgyak adják a harmadik csoportot. A mérnöki ismeretek rávilágítanak az anyagban rejlő formai lehetőségekre és határokra, a műszaki tartalom pedig a forma és anyag együttesét, szoros összetartozását írja le olvasható formában, amely a kertépítészeti és tájépítészeti tervezés alapnyelvezete.

A fentiek jól mutatják, hogy fontos szempont számunkra a szemléletformálás, amely során a szakmai értékek (történeti jelentőségű kertek, parkok, terek, zöldfelületek) felkutatása, megújítása, fenntartása, kezelése és védelme, valamint a művészi és műszaki elvek, megközelítések hangsúlyos szerepet kapnak. A tanszéki munkatársak az elméleti alapokat gyakorlati oktatással párosítják. Oktatóik az intézet minden képzésében jelen vannak, legyen az alap- vagy mesterszakos szint.