dr. Földi Zsófia

dr. Földi Zsófia

Utolsó frissítés: 2022 április 11.

Személyes adatok 

                                                              

Név:                  dr. Földi Zsófia           
Beosztás / munkakör   egyetemi adjunktus
Tudományos fokozat és megszerzésének éve:  PhD 2020 
Telefonszám:    70/4587350  
E-mail cím:     Foldi.Zsofia@uni-mate.hu            

Szervezeti egység, intézet neve: Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszék, Tájépítészeti, Településtervezési és Díszkertészeti Intézet


Szakmai tapasztalat: 

előzetes vizsgálati dokumentációk, környezeti hatástanulmányok tájvédelmi munkarészének készítése, ökoturisztikai beruházáshoz kapcsolódó feladatok, környezeti nevelési foglalkozások és tudománynépszerűsítő programok szervezése

Végzettség, képesítés: Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve, időtartam, végzettség neve: Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészeti Kar, 2004-2010, okleveles tájépítész mérnök
Szent István Egyetem, Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola, 2010-2015, doktori fokozat PhD (agrárműszaki tudományok)

Kutatási, tevékenységi terület:  településszegélyek tájrendezése, település és táj kapcsolatának tervezése, tájvédelem – tájkarakter

Publikációs adatok:   https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10071929

Oktatott tárgyak: 

 • Diplomatervezés konzultáció (MSc)
 • Tájbaillesztés (MSc)
 • Települési táj- és örökségvédelem (MSc)
 • Tájvédelem és Tájrendezés 1 (MA)
 • Tájvédelem és Tájrendezés 2 (MA)
 • Tájvédelem 1 (BSc)
 • Tájvédelem 2 (BSc)
 • Szakmai gyakorlat B (BSc)
 • Szakdolgozat készítés konzultáció (BSc)
 • Környezeti nevelés (fakultatív tárgy)
 • Településszegélyek tájépítészeti szempontú értékelése (fakultatív tárgy)
 • Sustainable Landscape Design and Planning (MLA)

Választható szakdolgozati témák:

tájvédelem, tájkarakter, egyedi tájértékek, környezeti nevelés, tájértékelés, tájterhelhetőség, turizmus témakörök