MATE ECONOMY

Navigációs menü

MATE-ECONOMY

Utolsó frissítés: 2022 július 27.

MATE-ECONOMY

Gazdasági és Társadalomtudományi Képzések Központ - KÉPZÉSKERESŐ

Amennyiben a felvételi eljárással, annak valamely lépésével, a szükséges dokumentumokkal/igazolásokkal kapcsolatban van kérdése, a megjelölt képzés helye szerinti alábbi felvételi elérhetőségeink közül válasszon:

Budai Campus: felveteli.bc@uni-mate.hu

Szent István Campus: felveteli.godollo@uni-mate.hu

Kaposvári Campus: felveteli.kaposvar@uni-mate.hu

Károly Róbert Campus: felvi.gyongyos@uni-mate.hu

AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS FELTÖLTÉSÉNEK HATÁRIDEJE: 2022. AUGUSZTUS 5.

(A dokumentumok - szükség esetén - postai úton is beküldhetők a következő címre: „2022. évi felsőoktatási pótfelvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220.)

MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Nappali munkarendű képzések

Képzésszint

Munkarend

Finanszírozási forma

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Kapacitás min. < max.

Személyes megjelenést igénylő vizsgaformák

Képzési terület

M

N

K

ellátásilánc-menedzsment (angol nyelven) (Gödöllő)

765 000 Ft

4

1 < 10

motivációs beszélgetés (Sz)

GAZD

M

N

K

emberi erőforrás tanácsadó (Budapest)(1)(7)(10)

350 000 Ft

4

1 < 10

BÖLCS

M

N

K

pénzügy (Kaposvár)(2)(8)

400 000 Ft

4

1 < 10

GAZD

 

Levelező munkarendű képzések

Képzésszint

Munkarend

Finanszírozási forma

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képzési idő (félév)

Kapacitás min. < max.

Személyes megjelenést igénylő vizsgaformák

Képzési terület

M

L

K

ellátásilánc-menedzsment (Budapest)(9)

500 000 Ft

4

1 < 10

motivációs beszélgetés (Sz)

GAZD

M

L

K

ellátásilánc-menedzsment (Gödöllő)(9)

500 000 Ft

4

1 < 10

GAZD

M

L

K

emberi erőforrás tanácsadó (Budapest)(1)(7)(9)(10)

350 000 Ft

4

1 < 10

BÖLCS

M

L

K

emberi erőforrás tanácsadó (Gödöllő)(1)(7)(9)(10)

350 000 Ft

4

1 < 10

BÖLCS

M

L

K

marketing (Budapest)(3)(6)(9)

400 000 Ft

4

1 < 10

GAZD

M

L

K

pénzügy (Gödöllő)(8)(9)

400 000 Ft

4

1 < 10

GAZD

M

L

K

regionális és környezeti gazdaságtan (Kaposvár)(9)

400 000 Ft

4

1 < 10

GAZD

M

L

K

vállalkozásfejlesztés (Gyöngyös)(1)(9)

400 000 Ft

4

1 < 10

GAZD

M

L

K

vezetés és szervezés (Budapest)(5)(9)(10)

400 000 Ft

4

1 < 10

GAZD

M

L

K

vezetés és szervezés (Gödöllő)(5)(9)(10)

400 000 Ft

4

1 < 10

GAZD

M

L

K

vezetés és szervezés (Gyöngyös)(4)(9)(10)

400 000 Ft

4

1 < 10

GAZD

 

(1) A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a szak képzési és kimeneti követelményében, illetve a Tájékoztató A tanárképzésről c. fejezetében.

(2) A szak duális képzésként is végezhető. Részletes információk ennek feltételeiről az intézményi honlapon és a www.felvi.hu Duális képzés menüpont oldalain található.

(3) A képzéshez szakmai gyakorlat kapcsolódhat.

(4) Választható specializációk: emberi erőforrás menedzsment és szervezetfejlesztés; információmenedzsment; üzletviteli tanácsadás.

(5) Választható specializációk: emberi erőforrás-menedzsment és szervezetfejlesztés; információ-menedzsment; üzletviteli tanácsadás.

(6) Választható specializáció: marketing stratégia és tervezés.

(7) Választható specializációk: munka-, pályatanácsadás; tanácsadás a szervezetben.

(8) Választható specializáció: vállalati pénzügy.

(9) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira péntek délután és szombaton kerül sor.

(10) Az egyes specializációk csak megfelelő számú jelentkező esetén indulnak.

Specializálódás a képzés során

Emberi erőforrás tanácsadó (Budapest) (Nappali és levelező)

Az egyes specializációk elindítása a specializációra jelentkezett hallgatók létszámától függ. A specializációk elindításának feltétele minimum 10 fő jelentkezése.

Emberi erőforrás tanácsadó (Gödöllő) (Levelező)

Az egyes specializációk elindítása a specializációra jelentkezett hallgatók létszámától függ. A specializációk elindításának feltétele minimum 10 fő jelentkezése.

Vezetés és szervezés (Budapest) (Levelező)

Az egyes specializációk elindítása a specializációra jelentkezett hallgatók létszámától függ. A specializációk elindításának feltétele minimum 10 fő jelentkezése.

Vezetés és szervezés (Gödöllő) (Levelező)

Az egyes specializációk elindítása a specializációra jelentkezett hallgatók létszámától függ. A specializációk elindításának feltétele minimum 10 fő jelentkezése.

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei

 

Kreditelismerési eljárás

A kreditelismerési eljárásra az Egyetem elektronikus felületet működtet, amely a https://uni-mate.hu honlapon a Felvételi - Kreditelismerési eljárás menüpont alatt érhető el. A weboldalon megtalálhatók az egyes mesterképzések bemeneti szakjai is. A kreditelismerési kérelem benyújtási határideje a pótfelvételi eljárásban: 2022. augusztus 9. A kreditelismerési eljárás díja: 5.000 Ft, melyet a hivatkozott weboldalon közzétett módon kell megfizetni.

Ellátásilánc-menedzsment (angol nyelven) (Gödöllő) (Nappali)

Angol nyelvű képzésre csak az vehető fel, aki legalább középfokú (B2), komplex típusú angol nyelvvizsgával vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvánnyal vagy oklevéllel rendelkezik.

Felvételi pontok számítása

​​​​​​​Általános szabályok

A jelentkezés benyújtása előtt a jelentkező mindenképpen tanulmányozza a www.felvi.hu honlapon a Felsőoktatási felvételi tájékoztató 3. sz. táblázatát, amelyben megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél szükséges. Ha ez alapján nem rendelkezik teljes kreditértékű oklevéllel, úgy a megjelölt felsőoktatási intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Részletes információk az érintett intézményektől kérhetők. A felvételi eljárás során a kreditelismerési határozatot NEM kell benyújtani! A további tudnivalók megtalálhatók az Előzményként elfogadott szakok, kreditelismerés c. fejezetben.

Mesterképzés esetén a jelentkező teljesítményét 100 pontos rendszerben kell értékelni, amely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentkezők számára, akik esélyegyenlőség jogcímen többletpontra jogosultak, jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maximálisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az esélyegyenlőségben részesítendők többletpontja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

Intézményi szabályok

Az Egyetem a mesterképzéseknél egységes felvételi pontrendszert alkalmaz az alábbiak szerint:

 1. Maximum 50 pont szerezhető a mesterképzés bemeneti feltételeit teljesítő szakon szerzett oklevél oklevél-átlaga alapján. Amennyiben a jelentkező oklevele nem tartalmazza az oklevélátlagot, akkor azt oklevélmelléklettel, törzslapkivonattal vagy leckekönyvvel szükséges igazolnia. A számítás módja: oklevélátlag két tizedesjegyes számértéke szorozva 10-zel és a matematikai kerekítés szabályai szerint egész számra kerekítve. Amennyiben a jelentkező az oklevélátlagot nem igazolja, akkor az alábbiak szerint történik a pontszámítás az oklevél minősítését alapul véve és számértékre konvertálva: elégséges minősítésű oklevél esetén: 2x10, közepes minősítésű oklevél esetén: 2,5x10, jó minősítésű oklevél esetén: 3,5x10, jeles minősítésű oklevél esetén: 4,5x10, kiváló minősítésű oklevél esetén: 4,8x10). Oklevélátlag hiányában az oklevél minősítése alapján számítandó felvételi pontok rögzítéséhez, amennyiben az oklevél nem tartalmaz minősítést sem, az oklevélmelléklet vagy leckekönyv benyújtása szükséges.
 2. Motivációs elbeszélgetés alapján 40 pont.
  A motivációs elbeszélgetést online módon bonyolítják le az egyes szakoknál megadott időpontban/időintervallumban. A motivációs elbeszélgetés online elérési útjáról az Egyetem minden jelentkezőt elektronikus üzenet formájában értesít a felvételi jelentkezés során megadott e-mail címén.
 3. A többletpontokról röviden
  A jelentkezők részére több jogcímen adható többletpont, de a megszerzett többletpontok összege nem haladhatja meg a 10 pontot.
  Nyelvtudásért abban az esetben jár a többletpont, ha a jelentkezőnek két eltérő nyelvből van a pontszámítás részét képző szintű nyelvvizsga-bizonyítványa vagy azzal egyenértékű dokumentuma.
  Publikáció jogcímén kizárólag tudományos folyóiratban megjelent publikáció alapján adható többletpont.

Felvételi pontok összefoglalva:

 • motivációs beszélgetés: maximum 40 pont és
 • oklevélátlag alapján: maximum 50 pont

Többletpontok minden szak esetében:

Maximum 10 többletpont adható.

Esélyegyenlőségi maximális pont: 10 pont

 • fogyatékosság: 5 pont
 • gyermekgondozás: 5 pont
 • hátrányos helyzet: 5 pont

2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 10 pont

2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 5 pont

intézményi TDK 1-3. hely: 5 pont

OTDK 1-3. hely: 10 pont

OTDK részvétel: 3 pont

publikáció: 5 pont

sporteredmény: országos bajnokság 1-3. hely: 3 pont

sporteredmény: Világ- és Európa-bajnokság 1-3. hely: 5 pont

szakmai tevékenység: 4 pont

tudományos konferencia részvétel: 3 pont

A motivációs beszélgetések időpontjai

A motivációs beszélgetés pontos időpontjáról minden jelentkezőt értesíteni fogunk, továbbá közvetlenül a beszélgetést megelőzően meg fogjuk küldeni a beszélgetés videókonferencia linkjét.

Választható szak

Vizsgatárgy

Képzésszint

Munkarend

Finanszírozási forma

Vizsga időpontja

Vizsgadíj

ellátásilánc-menedzsment (angol nyelven) (Gödöllő)

motivációs beszélgetés

M

N

K

2022.08.16.

-

emberi erőforrás tanácsadó (Budapest)

motivációs beszélgetés

M

N

K

2022.08.15.

-

pénzügy (Kaposvár)

motivációs beszélgetés

M

N

K

2022.08.18.

-

ellátásilánc-menedzsment (Budapest)

motivációs beszélgetés

M

L

K

2022.08.16.

-

ellátásilánc-menedzsment (Gödöllő)

motivációs beszélgetés

M

L

K

2022.08.16.

-

emberi erőforrás tanácsadó (Budapest)

motivációs beszélgetés

M

L

K

2022.08.15.

-

emberi erőforrás tanácsadó (Gödöllő)

motivációs beszélgetés

M

L

K

2022.08.15.

-

marketing (Budapest)

motivációs beszélgetés

M

L

K

2022.08.16.

-

pénzügy (Gödöllő)

motivációs beszélgetés

M

L

K

2022.08.18.

-

regionális és környezeti gazdaságtan (Kaposvár)

motivációs beszélgetés

M

L

K

2022.08.16.

-

vállalkozásfejlesztés (Gyöngyös)

motivációs beszélgetés

M

L

K

2022.08.16.

-

vezetés és szervezés (Budapest)

motivációs beszélgetés

M

L

K

2022.08.16.

-

vezetés és szervezés (Gödöllő)

motivációs beszélgetés

M

L

K

2022.08.16.

-

vezetés és szervezés (Gyöngyös)

motivációs beszélgetés

M

L

K

2022.08.16.

-

 

Csatolandó dokumentumok

A jelentkezéshez szükséges benyújtandó dokumentumokkal kapcsolatos általános információk megtalálhatók a www.felvi.hu honlapon közzétett Felsőoktatási felvételi tájékoztató 3. fejezetében.

Szak

Képzésszint

Munkarend

Dokumentumok

minden szak

   

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél, oklevélmelléklet/leckekönyv
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, OTDK/TDK igazolás, sporteredmény igazolása, szakmai tevékenység igazolása

A felsoroltakon túl az alábbi szakokon beküldendő további dokumentumok:

ellátásilánc-menedzsment (Budapest)

M

L

Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: nyelvvizsgát igazoló dokumentum

ellátásilánc-menedzsment (Gödöllő)

M

L

emberi erőforrás tanácsadó (Budapest)

M

L

emberi erőforrás tanácsadó (Budapest)

M

N

emberi erőforrás tanácsadó (Gödöllő)

M

L

marketing (Budapest)

M

L

pénzügy (Gödöllő)

M

L

pénzügy (Kaposvár)

M

N

regionális és környezeti gazdaságtan (Kaposvár)

M

L

vállalkozásfejlesztés (Gyöngyös)

M

L

vezetés és szervezés (Budapest)

M

L

vezetés és szervezés (Gödöllő)

M

L

vezetés és szervezés (Gyöngyös)

M

L

ellátásilánc-menedzsment (angol nyelven) (Gödöllő)

M

N

Felvétel feltétele: nyelvvizsgát igazoló dokumentum

 

Bővebb tájékoztatás az egyes képzésekről az alábbi elérhetőségeken kérhető

Ellátásilánc-menedzsment (Budapest) (Levelező)

Dr. Gyenge Balázs egyetemi docens (gyenge.balazs@uni-mate.hu, 06 28 522-000 / 2032 mellék)

Ellátásilánc-menedzsment (angol nyelven) (Gödöllő) (Nappali)

Dr. Gyenge Balázs egyetemi docens (gyenge.balazs@uni-mate.hu, 06 28 522-000 / 2032 mellék)

Ellátásilánc-menedzsment (Gödöllő) (Levelező)

Dr. Gyenge Balázs egyetemi docens (gyenge.balazs@uni-mate.hu, 06 28 522-000 / 2032 mellék)

Emberi erőforrás tanácsadó (Budapest) (Nappali és levelező)

Dr. Kenderfi Miklós egyetemi docens (kenderfi.miklos.mate@uni-mate.hu, 06 28 522-000 / 3636 mellék)

Emberi erőforrás tanácsadó (Gödöllő) (Levelező)

Dr. Kenderfi Miklós egyetemi docens (kenderfi.miklos.mate@uni-mate.hu, 06 28 522-000 / 3636 mellék)

Marketing (Budapest) (Levelező)

Dr. Szente Viktória egyetemi tanár (szente.viktoria@uni-mate.hu)

Pénzügy (Gödöllő) (Levelező)

Dr. Tangl Anita egyetemi docens (vajna.istvanne.tangl.anita@uni-mate.hu, 06 28 522-000 / 1747 mellék)

Pénzügy (Kaposvár) (Nappali)

Dr. Parádi Dolgos Anett egyetemi docens (paradi.dolgos.anett.katalin@uni-mate.hu, 06 82 505-800 / 3401 mellék)

Regionális és környezeti gazdaságtan (Kaposvár) (Levelező)

Mezei Cecília egyetemi docens (mezei.cecilia@uni-mate.hu), dr. Bércziné Meireisz Éva ügyintéző (berczine.meireisz.eva@uni-mate.hu, 06 82 505-800 / 3004 mellék)

Vállalkozásfejlesztés (Gyöngyös) (Levelező)

Dr. Tóth Eszter Ilona egyetemi docens (toth.eszter.ilona@uni-mate.hu, 06 37 518-300)

Vezetés és szervezés (Budapest) (Levelező)

Katona Lászlóné (katona.laszlone@uni-mate.hu, 06 28 522-000 / 1900 mellék)

Vezetés és szervezés (Gödöllő) (Levelező)

​​​​​​​Katona Lászlóné (katona.laszlone@uni-mate.hu, 06 28 522-000 / 1900 mellék)

Vezetés és szervezés (Gyöngyös) (Levelező)

Katona Lászlóné (katona.laszlone@uni-mate.hu, 06 28 522-000 / 1900 mellék)