Pályázat doktori képzésre jelentkezéshez

Menü megjelenítése

Pályázat doktori képzésre jelentkezéshez

Utolsó frissítés: 2024 április 19.

 

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) pályázatot hirdet állami ösztöndíjas és önköltséges doktori (PhD) tudományos fokozatszerzést célzó képzésre. Az alábbi doktori iskolák vezetői, valamint a résztvevő tanárok és kutatók várják a tudományos életpálya iránt elkötelezett végzős, vagy egyetemet végzett jelentkezők pályázatát a(z)

Budai Campuson:

 • Élelmiszertudományi (ETDI) (Simonné Dr. Sarkadi Livia egyetemi tanár)
 • Kertészettudományi (KeTDI) (Zámboriné Dr. Németh Éva egyetemi tanár)
 • Tájépítészeti és Tájökológiai (TTDI) (Dr. Bozó László egyetemi tanár)

Georgikon Campuson:

 • Festetics Doktori Iskola (FEDI) (Dr. Anda Angéla egyetemi tanár)

Szent István Campuson:

 • Állatbiotechnológiai és Állattudományi (AADI) (Dr. Mézes Miklós egyetemi tanár)
 • Biológiatudományi (BTDI) (Dr. Nagy Zoltán egyetemi tanár)
 • Környezettudományi (KTDI) (Csákiné Dr. Michéli Erika egyetemi tanár)
 • Műszaki Tudományi (MTDI) (Dr. Kalácska Gábor egyetemi tanár)
 • Növénytudományi (NTDI) (Dr. Helyes Lajos egyetemi tanár)
 • Gazdaság- és Regionális Tudományi (GRDI) (Dr. Bujdosó Zoltán egyetemi tanár)

Kaposvári Campuson:

 • Állattenyésztési Tudományok (ATDI) (Dr. Szabó András egyetemi tanár)

A doktori képzést ösztöndíjas és önköltséges formában, nappali tagozaton lehet végezni, legalább 240 kreditet kell szerezni, a képzési idő nyolc félév. A doktori képzés két szakaszból áll: az első négy félév a "képzési és kutatási", a második a "kutatási és disszertációs" szakasz. A negyedik félév végén, a képzési és kutatási szakasz lezárásaként és a kutatási és disszertációs szakasz megkezdésének feltételeként komplex vizsgát kell teljesíteni, amely méri és értékeli a tanulmányi, kutatási előmenetelt. A doktorandusznak a komplex vizsgát követő három éven belül be kell nyújtania doktori értekezését.


Tudományos kutatási témára és képzésre pályázhatnak azon agrár-, kertész-, élelmiszer-, tájépítész-, erdő-, gépész-, vegyész-, építő-, építész, villamosmérnökök, állatorvosok, biológusok, közgazdászok, jogászok – illetve egyéb végzettségűek esetén a felvételi bizottsági egyéni döntése alapján –, akik alapképzésben szerzett kiváló diplomával - párhuzamosan a mesterképzésben tanulmányukat kezdők/folytatók, illetve legalább jó rendű egyetemi diplomával (három évnél régebben végzettek esetében ez nem kritérium), a tudományterületen széles körben használatos világnyelvből legalább középfokú („C1”, „C2”, vagy „B2”) komplex típusú állami, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgával, és a doktori iskola által meghatározott tudományos előélettel rendelkeznek.


A nyelvi és a szakterület egyéb speciális követelményeit, valamint a választható témaköröket a doktori iskolák határozzák meg.

A pályázat beadásának határideje: 2024. május 31. (péntek)

A jelentkezések on-line módon történnek, a következő módon:
A pályázatokat elektronikus úton a felveteli.phd@uni-mate.hu e-mail címre kell megküldeni. A formátum pdf kiterjesztésű egy darab fájl, a fájlnév: doktori iskola rövidítése_forma_név.
(pl.: ETDI_osztondijas_Jelentkezo_Katalin.pdf, vagy GRDI_onkoltseges_Palyazo_Janos.pdf)
A pdf fájlnak tartalmaznia kell az összes beadandó mellékletet (kivétel a számlaigénylőt, azt külön kell visszaküldeni excel dokumentumként), illetve amennyiben a témavezető aláírását nem lehet beszerezni, úgy azt lehet pótolni egy témavezető által küldött támogató e-mail beszkennelésével, és pályázati anyagba történő beillesztésével is.

 

Jelentkezési lap

Számlaigénylő
 

Bővebb felvilágosítás a doktori iskolák honlapján található, illetve az alábbi telefonszámon kérhető:

MATE Doktori és Habilitációs Központ, Hajdú Mónika, központvezető, főtanácsos.
28 415-382, vagy 28 522-000/1058 mellék