Vetőmag-gazdálkodási szakmérnöki szakirányú továbbképzés

Vetőmag-gazdálkodási szakmérnöki szakirányú továbbképzés

Utolsó frissítés: 2024 május 06.

Vetőmag-gazdálkodási szakmérnöki szakirányú továbbképzés

Gödöllő

Szarvas

szakirányú továbbképzés

MIND

Képzés munkarendje:

levelező

Képzési idő:

2 félév

Önköltség díja levelező munkarenden:

275000 Ft/félév

Virtuális képzési központ:

MATE AGRI-FOOD


Szakirányú továbbképzéseink elektronikus jelentkezési felülete a meghirdetéseket tartalmazó gyűjtőoldalon érhető el.

Képzésért felelős intézet: Növénytermesztési-tudományok Intézet

A képzés célja
A képzés célja mezőgazdasági szakképzettséggel rendelkezők felkészítése a vetőmag-gazdálkodás valamennyi területének alkotó művelésére. Cél olyan szakemberek képzése, akik képesek a növénytermesztés biológiai alapjainak megőrzésére, fejlesztésére és eredményes hasznosítására. Kellő szaktudással rendelkeznek a vetőmag termesztésében, ellenőrzésben, minősítésben, kikészítésében és forgalmazásában jelentkező feladatok szakszerű megoldására. Széleskörű ismeretekkel rendelkeznek a piaci lehetőségek feltárásában, az igények kielégítésének megszervezésében, a fajták és a vetőmag menedzselésében. Felkészültek az EU csatlakozásból adódó megváltozott lehetőségek és adottságok kezelésére és kihasználására.

Képzési terület: agrár
Kreditek száma: 60 kredit

Képzés indításának féléve:

 • Gödöllő képzési helyen: őszi félév;
 • Szarvas képzési helyen: tavaszi félév.

Képzési helyek: Gödöllő, Szarvas
Munkarend: levelező
Képzés nyelve: magyar
Finanszírozási forma: önköltséges
Önköltségi díj: 275.000 Ft/félév
Képzési idő: 2 félév
Minimális indítási létszám: 10 fő
Maximális felvehető létszám: 30 fő
Képzés gyakorisága: háromszor egy hét/félév.

Részvétel feltétele: képzésben az agrár képzési területen alapképzésben vagy főiskolai képzésben szerzett mérnöki oklevéllel rendelkezők vehetnek részt.

Az ideális jelentkező: elkötelezett és a szakterületen dolgozik vagy tervezi, hogy ebben az irányban fejlődik.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: vetőmag-gazdálkodási szakmérnök.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

A vetőmag-gazdálkodási szakmérnök végzettség birtokában a szakmérnökök képesek:

 • a vetőmagtermesztésben lejátszódó fontosabb folyamatok tudományos hátterének felismerésére;
 • műszaki és technológiai ismereteik alapján magas biológiai értékű vetőmag előállítására, megóvására;
 • vetőmag termesztés-technológiák élettani, műszaki és közgazdasági hátterének meghatározására, értékelésére, fejlesztésére;
 • vetőmag termesztésben károsító, a vetőmag értékmérő tulajdonságait veszélyeztető szervezetek felismerésére, ellenük való hatékony védekezés kidolgozására;
 • a vetőmagtermesztéssel kapcsolatos környezetvédelmi előírások alkalmazására;
 • vetőmag termesztő gazdaságok vezetésére, ellenőrzésére;
 • vetőmag termelés és forgalmazás terén a várható trendeket felismerni, a tevékenységet ennek megfelelően fejleszteni;
 • a vetőmag ágazatban felmerülő szakmai problémák megfogalmazására, elemzésére, értékelésére, megoldási javaslatok kidolgozására;
 • a vetőmag-gazdálkodás legújabb eredményeinek alkalmazására;
 • szaktanácsadói feladatok ellátására

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték:
A vetőmag-gazdálkodás hazai és nemzetközi aspektusai, OECD vetőmagrendszer. 6 kredit.
A vetőmagtermesztés genetikai-, nemesítési alapjai, növénybiotechnológiai és molekuláris növénynemesítési ismeretek: 14 kredit.
A vetőmagtermesztés technológiája, szántóföldi ellenőrzési ismeretek, vetőmagfeldolgozás. 14 kredit.
Vetőmagvizsgálat, -minősítés. 4 kredit.
A vetőmagtermesztés közgazdaságtana. 8 kredit.
A vetőmagvertikum tanulmányozása. 4 kredit.

A szakdolgozat/diplomadolgozat típusa és kreditértéke: szakdolgozat, 10 kredit.

Jelentkezési határidő: tavaszi félévben induló képzés esetén: 2024. február 15., őszi félévben induló képzés esetén: 2024. augusztus 15.

Jelentkezés módja: a https://uni-mate.hu honlap Felvételi – Szakirányú továbbképzések menüpontja alatt elérhető jelentkezési lapon.

Csatolandó dokumentumok:

 • oklevél szkennelt változata, kétnyelvű oklevél esetén mindkét oldal szkennelt változata;
 • szakmai önéletrajz.

Képzés kezdete: 2024. március 4., 2024. szeptember 23.

Kapcsolattartó/szakfelelős:
Gödöllő képzési helyen:
Név: Dr. Mikó Péter Pál egyetemi docens,  szakfelelős, Straubné Nagy Ilona ügyintéző
Cím: 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
E-mail cím: miko.peter.pal@uni-mate.hu, straubne.nagy.ilona@uni-mate.hu
Tel.: 06 28 522-000 / 3261 mellék, Mobil: 06 30 324 2716;
Szarvas képzési helyen:
Név: Dr. Futó Zoltán egyetemi docens, szakkoordinátor
Cím: 5540 Szarvas, Petőfi u. 9.
E-mail cím: futo.zoltan@uni-mate.hu; to.szarvas@uni-mate.hu
Telefonszám: 06 66 312-774; 06 66 313-311 / 2117 mellék
Honlap: https://uni-mate.hu