Agronómia Tanszék

Agronómia tanszék

Utolsó frissítés: 2024 január 11.

Agronómia Tanszék

Az Agronómia Tanszék működése négy Campusra terjed ki, melyek egyben Magyarország különböző agroökológiai térségeiben helyezkednek el, nagy területi lefedettséget biztosítva:

 • Szent István Campus, Gödöllő
 • Károly Róbert Campus, Gyöngyös,
 • Georgikon Campus, Keszthely,
 • Kaposvári Campus.

A tanszék különböző Campusokon működő csoportjainak feladata, hogy az egységes oktatási feladatokon kívül szerepet vállaljanak az adott régióban a szántóföldi növénytermesztéshez kapcsolódó kutatási, fejlesztési és szaktanácsadási feladatok ellátásában. Az oktatási tevékenység a növénytermesztéshez kapcsolódó széles tantárgyi struktúrát ölel fel gyakorlatorientált szemléletben a mezőgazdasági alapismeretektől a földművelés és földhasználaton, a klasszikus növénytermesztéstanon át a precíziós növénytermesztésig bezárólag minden képzési szinten, magyar és angol nyelven egyaránt. A szántóföldi agrotechnikai kutatásokon túl, azokhoz kapcsolódva növényvédelmi vonatkozású kutatások, valamint növénynemesítési és fajtafenntartási feladatok ellátása is kiegészíti a tanszék szakmai feladatainak széles körét, együttműködve az intézeten belül és kívül működő más szervezeti egységekkel.
 

Növénytermesztési Technológiák Csoport, Georgikon Campus, Keszthely

A csoport a korábbi Georgikon Kar Növénytermesztési és Földhasználati Tanszékének bázisára épül. Adottságai ideálisak a gyakorlat orientált oktatáshoz, mivel a tangazdaság szántóföldjei, a kísérleti területek és a növénytermesztési bemutatókert közvetlenül a földműveléstani és a növénytermesztési gyakorlati oktatásnak helyet adó hallgatói laboratórium és gyakorlótermek szomszédságában helyezkednek el. A csoport ellát hagyományos szántóföldi agrotechnikai kutatási feladatokat, de emellett fajtaösszehasonlító kísérleteket és csírázásbiológiai vizsgálatokat is folytat, továbbá fűfajták és bíborhere nemesítésével, fajtafenntartásával is foglalkozik.
Egyedi adottsága, és feladata, hogy az elődeitől örökölt szántóföldi tartamkísérleteket is fenntartja, melyekben az 1960-as évektől kezdődően vizsgálja a növekvő adagú műtrágyázás, a szervestrágyázás, szármaradvány visszapótlás, valamint a talajművelés eltérő rendszereinek és a különböző vetésforgók produktivitásra és a talaj fizikai, kémiai és biológiai állapotára gyakorolt hatását. Mindemellett lehetőséget biztosítanak az eltérő évjáratok egyedi és trendszerű hatásának vizsgálatára is, ami a klímaváltozáshoz történő adaptációt segíti.


Fenntartható Talajművelés és Növénytermesztés Csoport, Szent István Campus, Gödöllő

A csoport a korábbi Szent István Egyetem Növénytermesztési Intézetének bázisára épül, oktatási és kutatási feladataiban nagymértékben épít a tangazdaság által biztosított lehetőségekre.
Küldetése a magas szintű kutatás és oktatás a növénytermesztés, a talajművelés és a gyepgazdálkodás területén.  Kiemelten fontos a hallgatók magas szintű képzése, a korszerű tudományos eredmények és a gyakorlati ismeretek megjelenítése az oktatásban és a szaktanácsadásban. A főbb kutatási területek közé tartozik:

 • a talajvédelem, talajminőség javítás és fenntartás, klímakár csökkentés művelési és talajhasználati módszerekkel, továbbá
 • a fontosabb szántóföldi és alternatív növények termesztéstechnológiájának fejlesztése. Termésbiztonság és –minőség javítása.

Alkalmazott takarmánynövény-termesztési Csoport, Kaposvári Campus

A Növénytermesztési-tudományok Intézet Kaposvári Campusán dolgozó csoport tagjai a növénytudományok diszciplinájának széles skáláján oktatnak és kutatnak. Csoportunk a többek között a növénytan, a növényélettan, a növénytermesztéstan, a gyepgazdálkodás, a növényvédelem és a tápanyaggazdálkodás tárgyait oktatja FOSZK, alap- és mester, valamint osztatlan agrármérnöki képzésekben. Emellett PhD képzésben is meghirdetésre kerülnek tárgyaink a növényi stressz értékelésével és a zoocidek alkalmazásával kapcsolatban. Összességében a csoport legfőbb kutatási területe a Kaposvári Campus állattenyésztési arculatához igazodva a takarmánynövényekhez köthető különböző szabadföldi és laboratóriumi vizsgálatok, kísérletek tervezése és lebonyolítása.


Integrált Növénytermesztési Csoport, Károly Róbert Campus, Gyöngyös

Az Agronómia Tanszék Integrált Növénytermesztési Csoportja a MATE Károly Róbert Campusán működik 6 fő oktató munkatással. A Gyöngyösi székhelyű tanszéki csoport főleg az Észak-Magyarországi Régió növénytermesztési és földhasználati problémáira fókuszálva végzi szakmai tevékenységét, melynek eredményeivel igyekszik hozzájárulni a régióban a növénytermesztés versenyképességének javításához. A tanszéki csoport oktatási és tananyag fejlesztési tevékenysége a növénytermesztés tudományterület szinte minden ágát érinti, hangsúlyozva a növénytermesztés környezeti és fenntarthatósági szempontjait, valamint a technológiák integrált szemléletű megközelítését. A K+F munkában kiemelt területek:

 • biológiai alapok fejlesztése, stressztűrő és a korszerű minőségi követelményeknek megfelelő őszi- és tavaszi árpa fajták előállítása,
 • a régió ökológiai adottságaihoz alkalmazkodó, komplex, környezetkímélő tápanyagutánpótlási rendszerek vizsgálata, 
 • precíziós növénytermesztési technológiák és döntéstámogatási rendszerek gyakorlati tesztelése,
 • a növények termőképességet meghatározó élettani folyamatainak, stressztűrő képességének vizsgálata in vivo terepi eszközökkel, távérzékelési technikákkal.

Az Agronómia Tanszék válogatott publikációi

 • Stankovics et al (2020) The interrelations of land ownership, soil protection and privileges of capital in the aspect of land take. LAND USE POLICY 99 Paper: 105071. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.105071 (Q1)
 • Hannula et al (2021) Inconsistent effects of agricultural practices on soil fungal communities across twelve European long-term experiments. EUROPEAN JOURNAL OF SOIL SCIENCE, 1–22. https://doi.org/10.1111/ejss.13090 (Q1)
 • Fernando et al (2021) Manuring effects on visual soil quality indicators and soil organic matter content in different pedoclimatic zones in Europe and China. SOIL & TILLAGE RESEARCH 212 105033. https://doi.org/10.1016/j.still.2021.105033 (Q1)
 • Csitári et al (2021) Effects of Organic Amendments on Soil Aggregate Stability and Microbial Biomass in a Long-Term Fertilization Experiment (IOSDV). SUSTAINABILITY, 13, 9769. https://doi.org/10.3390/su13179769 (Q2)
 • Tóth et al (2020) Farming by soil in Europe: status and outlook of cropping systems under different pediclimatic conditions. PEERJ 8:5 Paper: 8984, 18 p. (Q1)
 • Keszthelyi et al (2021): Effects of different infra-red irradiations on the survival of granary weevil Sitophilus granarius: bioefficacy and sustainability. INSECTS MDPI, 12(2), 102; https://doi.org/10.3390/insects12020102 (Q1)
 • Rolbiecki et al (2021). Requirements and effects of Surface Drip Irrigation of Mid-Early Potato Cultivar Courage on a Very Light Soil in Central Poland. AGRONOMY MDPI, 11(1), 33.(Q1)
 • Jócsák et al (2020). Effect of cadmium stress on certain physiological parameters, antioxidative enzyme activities and biophoton emission of leaves in barley (Hordeum vulgare L.) seedlings. PLOS ONE, 15(11), e0240470. (Q1, D1)
 • Keszthelyi et al (2020). Novel, X-ray supported kinetic imaging of hidden-lifestyle arthropods. INSECT SCIENCE. https://doi.org/10.1111/1744-7917.12753 (Q1)
 • Dekemati et al (2020): Long term Effects of Ploughing and Conservation Tillage Methods on Earthworm Abundance and Crumb Ratio, AGRONOMY, 20, 10. 1552, doi:10.3390/agronomy10101552 (Q1)
 • Dekemati et al (2021) Three-Year Investigation of Tillage Management on the Soil Physical Environment, Earthworm Populations and Crop Yields in Croatia. AGRONOMY 11, 825. https://doi.org/10.3390/agronomy11050825 (Q1)