Precíziós Gazdálkodási és Agrárdigitalizációs Tanszék (KITE)

Precíziós Gazdálkodási és Agrárdigitalizációs Tanszék (KITE)

Utolsó frissítés: 2024 január 11.

Precíziós Gazdálkodási és Agrárdigitalizációs Tanszék (KITE)

A 2022-ben megalapított, az országban elsőként precíziós gazdálkodással és agrárdigitalizációval foglalkozó Tanszékének elsődleges feladatául tűzték ki, hogy szervesen kapcsolódva a Növénytermesztési-tudományok Intézet eddigi kutatásaihoz a helyspecifikus szemlélettel kiegészítse a szakirányú kutatásokat. A Tanszék feladatai közé tartozik, hogy meghonosítsa a modern agrárium által diktált korparancsnak megfelelően a termőhelyspecifikus, adatalapú gazdálkodási gyakorlatot az Intézet, majd később a MATE teljes területére. A precíziós gazdálkodási szemléletet – amely a szántőföldi kultúrák esetén a termőhelyi adottságokhoz alkalmazkodva, helyspecifikus beavatkozások segítségével törekszik a növénytermesztés hatékonyságának növelésére a környezetvédelem elvárásait és a fenntarthatóságot szem előtt tartva – csak abban az esetben lehet a megfelelő színvonalon elsajátítani, ha a döntéshozatali folyamatokhoz az adatgyűjtést is a megfelelő térszemlélettel végezzük. A Precíziós Gazdálkodási és Agrárdigitalizációs Tanszék célja, hogy az Intézetben folyó kutatási feladatok mellett az oktatásba is beágyazza a precíziós technológiákat hasznosító szemléletet, az agrár-térinformatika bevezetésével pedig megalapozza az adatra építkező gazdálkodási gyakorlat oktatását az Intézet által oktatott tantárgyak keretében.