Növényélettan és Növényökológia Tanszék

Növényélettan és Növényökológia Tanszék

Utolsó frissítés: 2024 január 11.

Növényélettan és Növényökológia Tanszék

A tanszék három, önmagában is nagy hagyományokkal rendelkező egyetemi kutatócsoportból alakult. A gödöllői, budapesti és keszthelyi helyszíneken már évtizedek óta magas szintű, elismert növényélettani és ökofiziológiai szakmai munka folyik. A tanszék munkatársai közül többen a MATE Biológia Tudományi Doktori Iskolájában oktatói, témavezetői, és törzstagi feladatokat látnak el. A hallgatói érdeklődés a kutatási programok iránt a doktori képzések mellett tudományos diákköri tevékenységben is megnyilvánul.

Növényi Ökofiziológia Csoport, Gödöllői Campus

A csoport munkatársai agroökológiai és növényi ökofiziológiai területeken folytatnak kutatási tevékenységet. Ennek potenciális lehetőségei egyfelől a drónos/műholdas távérzékelési tapasztalat, az ehhez kapcsolt ökoszisztéma skálájú szén-és vízforgalom – s így pl. az evapotranszspiráció – mérésében és modellezésében vannak. E két területen a csoport jelenleg az MTA TKI keretben 2019-ben indult MTA-MATE Agroökológia Kutatócsoport (ELKH) és az Európai Űrügynökséggel kötött kutatási vállalkozási szerződés (2019- 2021) keretében végez kutatási tevékenységet. Kutatási témáik: Agroökoszisztémák szén és vízforgalma, (használt technikák: eddy kovariancia, kamrás rendszerek, drónos távérzékelés, Nap indukált fluoreszcencia mérése, ökofiziológiai mérőeszközök)

Növényélettan és Molekuláris Biológia Csoport, Budai Campus

Kutatásaik a stresszélettan és a molekuláris biológia határterületein folynak. Céljuk hatékonyabb termesztési eljárások fejlesztése, valamint a nemesitői munka támogatása. Különböző termesztési tulajdonságú uborka fajtahibridek összehasonlító vizsgálatait végzik. Tápoldatozás és tápoldatkiegészítők hatásait jellemzik élettani és genetikai szinten. A termesztésben kiemelt jelentőségű nitrogén asszimiláció és az oxidatív stressz kérdéseit is vizsgálják.
Georgikon Campus Csoport Kutatási témái az ürömlevelű parlagfűben allergén gének meghatározása, expressziójuk és biokémiai útvonalaik feltérképezése. Biológiailag értékes szeszkviterpének kimutatása, biokémiai útvonalaik feltérképezése gyom- és kultúrnövényekben. Növénykondícionáló szerek és biostimulátorok növényélettani folyamatokra gyakorolt hatásait vizsgálják kezelt egy- és kétszikű szántóföldi kultúrákban (árpa, borsó, repce, szója).

  Növényélettan és Növényökológia Tanszék válogatott publikációi

  • Szegő et al 2021 Downregulation of polyamine and diamine oxidases in silicon-treated cucumber PLANTS; Q1; http://dx.doi.org/10.3390/plants10061248
  • Malek et al 2021 Responses of Soil Respiration to Biotic and Abiotic Drivers in a Temperate Cropland EURASIAN SOIL SCIENCE; Q2; 54: 1038-1048
  • Bat-Erdene et al 2021 Long term silicon exposure coordinately downregulates lipoxygenase genes, decreases reactive oxygen species level and promotes growth of cucumber plants in a semi-hydroponic cultivation system RUSS. J. PLANT PHYSIOL; Q2; http://dx.doi.org/10.1134/S1021443721050022
  • Fóti et al 2020 Two potential equilibrium states in long-term soil respiration activity of dry grasslands are maintained by local topographic features, SCIENTIFIC REPORTS; Q1; 10:1 Paper: 14307, 13 p
  • Koncz et al 2020 Carbon uptake changed but vegetation composition remained stable during transition from grazing to mowing grassland management AGRICULTURE ECOSYSTEMS & ENVIRONMENT; Q1; 304 Paper: 107161, 11 p