Kutatási tevékenység

Kutatási tevékenység

Utolsó frissítés: 2024 január 11.

A Növénytermesztési-tudományok Intézet főbb kutatási területei:

 • Növénytermesztési rendszerek fejlesztése a klímaváltozás káros hatásainak enyhítése, valamint az élelmiszerbiztonság és minőség növelése céljából
 • Növény és talaj-kondícionáló szerek jellemzése és kutatása
 • Tápanyagellátási és tartam kísérletek, biofortifikáció
 • A talajélet és a növény komplex vizsgálatai
 • Abiotikus stresszek elleni tolerancia és növelése növénytermesztési technológiákkal, valamint nemesített fajták esetében
 • Precíziós és környezetbarát termesztéstechnológiák fejlesztése - agrárdigitalizáció - fenntartható mezőgazdaság,
 • Takarmánynövényeket ért biotikus (rovar, kórtani stb.)  és abiotikus (nehézfém, hő, szárazság stb.) stresszhatások innovatív módszerekkel (CT, MR segítségével végzett képalkotása, biofoton emisszió mérése stb.) történő elemzése, valamint a növényi stresszélettani következmények laboratóriumi értékelése,
 • Gyepek cönológiai, produkcióbiológiai valamint hosszútávú ökoflorisztikai elemzése,
 • Szántóföldi növénykultúrák tápanyagreakcióinak szabadföldi és laboratóriumi vizsgálata,
 • Nagygombákhoz kötődő cönológiai kutatások.,
 • Fajtafenntartás és fajtajavító nemesítés (elsősorban tavaszi- és őszi árpa, fűfajok és bíborhere),
 • Fajtaösszehasonlító kísérletek (búza, árpa, kukorica),
 • Komplex, tájspecifikus tápanyagutánpótlási és agrotechnikai kísérletek környezetkímélő technológiák alkalmazásával,
 • Spektrális vegetációs indexek és in vivo terepi élettani mérések alkalmazása tápanyagutánpótlási kísérletekben, fajtaösszehasonlító kísérletekben és a növénynemesítésben,
 • Agrotechnikai tényezők hosszútávú hatásának vizsgálata tartamkísérletekben,
 • Műtrágyák helyettesítésére alkalmas biológiai eredetű anyagok, melléktermékek hatásának vizsgálata,
 • Mikrobiológiai készítmények hatásának vizsgálata,
 • Alternatív energianövények vizsgálata.