Kutatószolgálat

Kutatószolgálat

Utolsó frissítés: 2022 április 25.

Levéltárunkat leggyakrabban az egyetem és jogelődei múltjával foglalkozó történészek, az egyes szervezeti egységek múltjának megismerésére törekvő egyetemi oktatók, hallgatók keresik fel. A kutatók által legkeresettebb dokumentumok a hallgatói nyilvántartások (törzskönyvek), az egyetemi vezető testületek (egyetemi, kari tanácsok) ülés jegyzőkönyvei, illetve a központi szervezeti egységek (Rektori Hivatal, dékáni hivatalok) iktatott iratai.

A levéltári anyagban a Köziratokról, közlevéltárakról és magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény alapján bármely természetes személy ingyenesen kutathat és a kutatásra kiadott levéltári anyagról saját költségén másolatot készíttethet. A kutatást szabályozó alapvető jogi rendelkezés még az Információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.

A Levéltárban őrzött személyes adatokat tartalmazó dokumentumokban történő kutatáskor az anyagban előforduló személy halálától számított 30, a születésétől számított 90 év, illetve ezek ismeretének hiányában a dokumentum keletkezésétől számított 60 év letelte a kutathatóság időhatára. A személyes adatokat tartalmazó irat tudományos célú megismerésére abban az esetben van lehetőség, ha a kutató tudományos kutatást rendeltetésszerűen végző szervezet, intézmény támogató nyilatkozatával rendelkezik.

A levéltári kutatást formanyomtatvány kitöltésével lehet megkezdeni. A Kérelem a látogatói jegy kiadásához kitöltéséhez személyi igazolvány, vagy külföldi kutató esetében útlevél szükséges. A kutató a Kutatói nyilatkozat aláírásával vállalja, hogy a Levéltár kutatási szabályzatának, valamint az adatvédelmi törvénynek ismeretében, azok rendelkezéseit betartva jár el munkája során. Levéltári anyag kérőlap alapján, csak helyben kutatható. Fénymásolást, szkennelést, illetve fotózást a Levéltár vezetője engedélyezhet a Levéltár Másolatkészítési szabályzata alapján a személyes adatok védelme és az anyagvédelem szempontjainak figyelembevételével.

 

​​​​​​​