Felhasználóképzés

Menü megjelenítése

Felhasználóképzés

Utolsó frissítés: 2024 március 21.

Könyvtárunkban különböző tréningekre lehet jelentkezni, akár egyénileg, akár csoportosan.

A képzések elsődleges célja, hogy a résztvevők elsajátítsák a könyvtári szolgáltatások és információs források önálló használatát. Az általános ismeretnyújtáson túl lehet szakdolgozatíráshoz, doktori disszertáció elkészítéséhez vagy egyéb tudományos kutatási és publikálási tevékenységhez is segítséget kérni.

Jelenleg igénybe vehető tréningek listája:

Gólyaséta

A szeptemberi tanév kezdésekor gólyaséták keretében praktikus könyvtárhasználati tudnivalókkal, könyvtártörténeti érdekességekkel, az olvasók által használható terekkel ismertetjük meg az elsőéves hallgatókat.

Könyvtárhasználati óra

Oktatói kérésre csoportok részére könyvtárhasználati órákat tartunk az adott kurzus keretén belül. A könyvtárhasználati órán a hallgatók megismerik a Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár állományát, olvasói tereit, szolgáltatásait, katalógusait. Hasznos tanácsokat adunk a hallgatóknak a hazai és nemzetközi szakirodalom hatékony kereséséhez, meghatározott szakterületek adatbázisaiban történő irodalomkutatáshoz.

Tippek a szakdolgozatíráshoz

A tréning keretében tájékoztató könyvtárosaink módszertani segítséget nyújtanak a hatékony irodalomkutatáshoz, a könyvtári katalógusok, az internetes források és az előfizetett adatbázisok használatához. Szakdolgozó hallgatóinknak bemutatjuk a források helyes hivatkozását, külön kitérve az egyes karok szabályzata alapján a szakdolgozat formai követelményeire, a bibliográfiai hivatkozások formátumára; igény szerint a bibliográfiai segédprogramok használatában is segítünk.

Tippek a disszertáció írásához

A tréning keretében tájékoztató könyvtárosaink módszertani segítséget nyújtanak a hatékony irodalomkutatáshoz, a könyvtári katalógusok, az internetes források és az előfizetett, valamint a kutatott szakterülethez kapcsolódó szabadon elérhető adatbázisok használatához. Keresési tippek mellett tanácsokat adunk a találati listák rendezéséhez, mentéséhez, bibliográfiai segédprogramok használatához. PhD hallgatóinknak bemutatjuk a források helyes hivatkozását, külön kitérve az egyetemi szabályozás szerint a doktori disszertáció hivatkozási követelményeire.

Adatbázis-használat

A képzésen tájékoztató könyvtárosaink módszertani segítséget nyújtanak az Egyetem által előfizetett adatbázisok használatában, a találatok rendszerezésében, mentésében, megosztásában, helyes hivatkozásában. Hasznos tanácsokat adunk a hatékony irodalomkutatáshoz, az interneten elérhető tudományos szakirodalom kereséséhez, felhasználásához. Igény szerint a tudománymetriai adatokat szolgáltató adatbázisokat is bemutatjuk, azok elérhetőségét, használatát és az adatbázisok különböző mutatószámait (Impakt Faktor, SJR szakterületi folyóiratrangsor, H-index) ismertetve.

 

A képzésekkel kapcsolatban további információt kérni, valamint a képzésekre jelentkezni az alábbi elérhetőségeken lehet:

E-mail: konyvtar@uni-mate.hu
Telefon: +36-28-522-000/1173 vagy 06-30/497-3593
Személyesen munkaidőben: A Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár tájékoztató könyvtárosainál
2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.