A könyvtár bemutatása

A könyvtárról

Utolsó frissítés: 2022 augusztus 05.

jogelőd Kaposvári Egyetem 2000. január 1-jén alakult meg két korábbi helyi felsőoktatási intézmény, a Pannon Agrártudományi Egyetem Állattudományi Kara és a Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskola integrációjával, melyek jogelődjeik révén negyven, illetve ötven éves múltra tekinthettek vissza. A két kar mellé később két újabb is szerveződött, így a felsőoktatási intézmény jelenleg oktatási karon – Agrár- és Környezettudományi Kar, Gazdaságtudományi Kar, Pedagógiai Kar, Rippl-Rónai Művészeti Kar – kínált képzéseket.

A Campus Könyvtár (CK) ennél is fiatalabb, 2005. január 1-jén jött létre a korábbi két intézményi könyvtár összevonásával. Az új könyvtárépület átadására 2005 őszén, ünnepélyes avatására pedig december elején került sor a kaposvári kampuszon. A Könyvtár 1700 m2 hasznos alapterületen, közel 150 ezernyi dokumentummal, 150 ülőhellyel és 30 olvasói számítógéppel várja látogatóit.

A Campus Könyvtár tagja a nyilvános könyvtári rendszernek és szolgáltató könyvtárként az Országos Dokumentum-ellátó Rendszernek. Szolgáltatásait az Egyetem polgárain kívül bármely regisztrált látogató igénybe veheti helyben, illetve online.
A könyvtárba belépő olvasó a kölcsönzözhető állományrészek terébe jut, ahol a kölcsönzőpult (beiratkozás, gyorstájékoztatás és kölcsönzési tranzakciók céljára), továbbá az elektronikus katalógus lekérdezésére szolgáló számítógépek fogadják a látogatót. A könyvtári munkafolyamatok Aleph 500 integrált könyvtári rendszerrel automatizáltak. A bejárati szint fölötti galérián az igazgatóság és a munkaszobák kaptak helyet. Az alsó szinten az olvasóterem és a folyóirat-olvasó található, ahol szaktájékoztatás és könyvtárközi kölcsönzés is igénybe vehető. Ugyancsak itt található a tömör raktár, valamint az elektronikus olvasóterem is, melynek számítógépein számos hazai és nemzetközi bibliográfiai- és full-text adatbázis érhető el.

A Campus Könyvtár az egyetem hármas – oktatási, kutatási, és tanulmányi – munkáját, továbbá a hallgatók önművelését, hasznos szabadidő-felhasználását kívánja korszerű szolgáltatásaival segíteni.
A CK minden tanév első hónapjaiban – kisebb csoportokat szervezve – használóképzést biztosít az új hallgatók, a kezdő kutatók (PhD-hallgatók stb.), továbbá minden érdeklődő számára.

A saját állományunkon és az elektronikusan elérhető információforrások által nyújtott lehetőségeken túli forrásigényeket könyvtárközi kölcsönzés (elektronikus dokumentumszolgáltatás) révén is igyekszünk kielégíteni. A gyors és pontos tájékozódást segítendően pedig, a dél-dunántúli megyék vezető felsőoktatási-, köz- és szakkönyvtáraival együttműködve, az intézményeinkbe járó időszaki kiadványok éves lelőhelyjegyzékét készítjük el.

A doktori képzés és az egyetemen folyó kutatások tudományos információkkal való ellátásában nélkülözhetetlen szerep jut az országos konzorciumban gondozott EISZ (Elektronikus Információ Szolgáltatás) útján elérhető, valamint a szakterületi konzorciumi kereteiben előfizetett hazai- és nemzetközi adatbázisokhoz való hozzáférésnek (pl. közgazdaságtudomány: Econlit, állattudományok: CAB, Food Sciences, Zoological Records, művészetek: Grove Art Online stb.).

A Campus Könyvtár fontos küldetésének tekinti az Egyetemen folyó oktatás és kutatás segítését egyéb komplex szolgáltatásaival is. Így az MTMT-támogatáson és az Egyetem kiadási tevékenységének támogatásán kívül a Könyvtár szervezetén belül kap helyet a korábbi Kaposvári Egyetemi Archívum (az intézmény repozitóriuma) és az egyetemi E-learning Központ is.

2020. augusztus 1-jén a Szent István Egyetem, a Kaposvári Egyetem, az Eszterházy Károly Egyetem Gyöngyösi Károly Róbert Campusa és a Pannon Egyetem Georgikon Karának integrációjával létrejött az új Szent István Egyetem, a régió legnagyobb agráregyeteme, melynek célja, hogy tíz éven belül Kelet-Közép-Európa legjobb agrárképzését nyújtsa és megújítsa a hazai agrár-felsőoktatást.

2021 február elsejétől kormányzati döntés értelmében az intézmény is alapítványi fenntartású formát vett fel Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem néven.

Küldetésnyilatkozat

Küldetésnyilatkozat

Utolsó frissítés: 2022 augusztus 08.

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Kaposvári Campus Könyvtár az egyetemen folyó oktatás, tanulás és kutatás legfontosabb információszolgáltató intézményeként dokumentum gyűjteményére, a legkorszerűbb informatikai eszköztárra, a könyvtárak széleskörű összefogására, valamint munkatársai alapos szakmai tudására és elkötelezettségére építve, az olvasók és információhasználók számára a leggyorsabb, legkényelmesebb, és leginkább személyre szabott szolgáltatásokat nyújtja, hogy képessé tegye őket értékes értelmiségi létre, felelős állampolgári döntésekre, versenyhelyzetekben való sikeres helytállásra, és az élethosszig tartó önképzésre, feladatmegoldásra.

Könyvtárhasználati szabályzat

Könyvtárhasználati szabályzat

Utolsó frissítés: 2022 augusztus 08.

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Kaposvári Campus Könyvtár (továbbiakban: Könyvtár) nyilvános felsőoktatási szakkönyvtár, ennek megfelelően az 1997. évi CXL., valamint a 2005. évi CXXXIX. törvény értelmében szolgáltatásait bárki igénybe veheti, aki használatának szabályait betartja.

Tovább...