Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök alapszak (BSc)

Navigációs menü

Navigációs menü

Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök alapszak (BSc)

A mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök
A mezőgazdasági termelési-, és az élelmiszeripari feldolgozási technológiai folyamatok szervezésével, felügyeletével, valamint azok részét képező technikai berendezések tervezésével, és üzemeltetésével foglalkozó szakember.

A képzés célja
A mezőgazdasági és élelmiszeripari termék előállítás jelentősége kiemelkedő az emberi tevékenységek sorában. A modern agrárium folyamatos igényt támaszt a gyakorlatban alkalmazható korszerű ismeretekkel, hasznos tudással bíró, a komplex technológiák alkotta rendszerek tervezésére, kivitelezésére, és működtetésére alkalmas, a valós problémák tevőleges megoldására képes műszaki mérnökök iránt.
A mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki képzés célja, olyan széles látókörű, műszaki, ökonómiai, társadalmi ismeretekkel rendelkező felsőfokú végzettségű szakemberek kibocsátása, akik a hazai és nemzetközi környezetben képesek az agrárium, az élelmiszerelőállítás rendszerében összetett mérnöki feladatok ellátására, a termékellátási lánc biztonságos, és hatékony működtetésére.

Mivel foglakozik a mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök?
Elsősorban korszerű mezőgazdasági, élelmiszeripari termelési folyamatok tervezésével, géprendszerek összeállításával, üzemeltetésével, ideértve a géphasználati és műszaki kiszolgálási, szerviztechnikai folyamatok koordinálásával, lebonyolításával kapcsolatos mérnöki feladatokat.
A feladatkörnek természetesen fontos részét képezi a beruházások megvalósításában, a termelési rendszerek minőségszempontú működtetésével kapcsolatos feladatokban való aktív közreműködés.
Milyen munkakörben dolgozhat egy mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök?
Elsősorban a szántóföldi, kertészeti, állattartási, és az élelmiszeripari termelésirányítási, kiszolgálási feladatterületeken közép-, vagy felsővezetői munkakörben természetesen az egyéni képességek, készségek, munkatapasztalat figyelembevételével.
Példák betölthető munkakörökre:
•    Tervező, konstruktőr
•    Termelésirányító, ágazatvezető
•    Szervizmérnök, szervizvezető
•    Üzemvezető
•    Mérnök üzletkötő
•    Termelésirányítási és minőségbiztosítási mérnök

Milyen jellegű vállalkozásokban dolgozhat egy mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök?
Saját gazdaság, mezőgazdasági termelő vállalatok, gépforgalmazók, termelési rendszer integrátorok, élelmiszeripari vállalatok.

Milyen mesterszakokon (MSc) lehet továbbtanulni?
A BSc szakon végzettek jogosultak szinte bármilyen mesterképzésre jelentkezni.
Egyeneságban, különbözeti vizsgák nélkül a Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök MSc szakra lehet jelentkezni. Egy un. kreditelismerési eljárással (néhány különbözeti tantárgy után) a műszaki területen rokon szakokra lehet jelentkezni jellemzően. A MATE Műszaki Intézetében oktatott további mester szakok: Műszaki menedzser, Gépészmérnök, Létesítménymérnök.

Mennyi ideig tart a mérnökképzés alapszakon?
Az alapszakon (BSc) a képzés 7 félév (3,5 ) év.

Milyen középiskolai tantárgyakból kell emelt érettségit tenni?
Az agrár képzési területhez tartozó Mezőgazdasági és élelmiszeriperi gépészmérnök BSc. szak felvételivel kapcsolatban a pontszámításhoz az alábbi érettségi vizsgakövetelményeknek kell megfeleli (lásd  felvi.hu):
Két tantárgyat kell választani: biológia, vagy fizika, vagy földrajz, vagy informatika, vagy kémia, vagy matematika, vagy természettudomány, vagy egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy, vagy egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy, vagy egy idegen nyelv, vagy egy szakmai előkészítő vizsgatárgy.

Az agrár képzési terület szakjaira való emelt szintű érettségi vizsga felvételi követelmény bármely emelt szintű érettségi vizsgával teljesíthető.

A felvételihez szükség van-e középfokú nyelvvizsgára?
Nincs, de ha már van, nagy segítséget jelent az oklevél megszerzéséhez, ill. a felvételi eljárásban + pont jár érte.

Hány ponttól lehet felvételt nyerni?
A felvételi eljárásban a Felvi.hu-n feltöltött adatok alapján pontokat számolnak. Az egyetemi felvételi eljárásban minimum 280 pontot el kell érni ahhoz, hogy az adott szakra való jelentkezés érvényes legyen. 2021-ben 280 pont volt a felvételi ponthatár a szakra.

Duális képzés van-e a mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök szakon?
Igen. A duális képzésben több partnerünk is van, akik listája megtalálhatók itt (https://felveteli.szie.hu/dualis-kepzeseink/)
A duális képzésre külön kell jelentkezni a felvételi eljárás során!
A duális képzésre való jelentkezés előtt fel kell venni a kapcsolatot a képzőhellyel is.

Miben tér el a LEVELEZŐ képzés a nappali munkarendtől?
A levelező képzésben a mintatanterv teljes egészében megegyezik a nappali munkarendben tanulókéval, tehát adott félévben ugyanazon tantárgyakat kell hallgatni nappali-, és levelező tagozaton.
A levelező tagozatos hallgatók számára minden félév elején egy kijelölt héten kötelező konzultáció, van a lehallgatandó tantárgyak abszolválásának támogatására. A félév további részében általában kéthetente pénteken és szombaton vannak az órák, jellemzően a félév első 7 hetében elosztva.

Milyen tárgyakat fogok tanulni?
A képzés során egy előre meghatározott rendnek (mintatanterv) megfelelően kell a tantárgyakat felvenni. A képzés során természeti alapismeretek, szakmai alapozók, szakmai tárgyak, és gazdasági, menedzsment tárgyak kerülnek oktatásra.
Bővebben
Az egyetemi oktatásban a tanulás időtartamát félévekben (szemeszter) mérjük. A szemeszter szorgalmi-, és vizsgaidőszakból áll.
A képzés során a következő tárgycsoportokat különböztetjük meg:
•    „A” Mindenki számára kötelező alaptárgyak (1-6. félév)
•    „B” A választott specializációhoz köthető kötelező tantárgy (5-6. félév)
•    „C” Szabadon választott tantárgy (2-3 félév
•    Szakmai gyakorlat: 12 hét kiméretben (7.félév)

A főbb tárgyak a teljesség igénye nélkül:
„A” tantárgyak
Természeti alapismeretek:
•    Matematika
•    Fizika
•    Kémia

Szakmai alapozó tárgyak:
•    Mérnök és társadalom
•    Mechanika
•    Műszaki alapismeretek
•    Gépszerkesztés alapjai
•    Hő-, és áramlástan
•    Informatika
•    Elektrotechnika

Szakmai tárgyak:
•    Anyagismeret
•    Gyártási eljárások
•    Mezőgazdasági gépek és gépszerkezetek
•    Erőgépek
•    Hidraulika és pneumatika
•    Gépipari folyamatok
•    Energetika
•    Információs és precíziós technológiák
•    Vízellátás, szennyvízkezelés
•    Üzemeltetés és logisztika
•    Mezőgazdasági gépek és rendszerek üzemeltetése
•    Műszaki kiszolgálás
•    Kertészeti gépek
•    Kommunális gépek
•    Technológiatervezés biológiai alapjai
•    Élelmiszertermék feldolgozás gépei
•    Élelmiszeripari méréstechnika
•    Energiagazdálkodás a mezőgazdaságban
•    Napenergia, szélenergia, geotermális energia hasznosítás

Gazdasági és menedzsment tárgyak:
•    Műszaki gazdaságtan
•    Műszaki menedzsment
•    Projektmunka


A „B” szakmai kötelező tantárgyak a specializációk alatt találhatók

A „C” szabadon választható tantárgyak:
•    3D nyomtatás
•    Ipari környezetvédelem
•    Mesterséges intelligencia alkalmazása
•    OPEN-lab
•    Angol műszaki szaknyelv
•    Tárolás feldolgozás építészet
•    Erőgépek az okos mezőgazdaságban
•    Alkalmazott mechanika
•    Menedzsment rendszerek auditálása
•    LabVIEW
•    Matematikai feladatmegoldások
•    Számítógépes matematika
•    Mérnöki etika
•    Élelmiszerminőségügy

Milyen specializációk közül választhatok?
A tanulmányok 5. félévében a következő specializációk közül lehet választani:
•    Termeléstechnológia és műszaki szolgáltató
•    Erőgéptechnika
•    Élelmiszer technológia tervező
•    Agrárenergetika

Termeléstechnológia és műszaki szolgáltató
A termeléstechnológia és műszaki szolgáltató szakirány célja olyan szakemberek képzése akik a mezőgazdasági biológiai alapismeretek birtokában képesek komplex termelési rendszerek technológiai tervezésére, az alkalmazható géppark összeállítására, a gépek üzemeltetésével kapcsolatos feladatok mérnöki szintű ellátására, beleértve a géphasználattal, és a gépek műszaki kiszolgálásával kapcsolatos karbantartási, javítási, diagnosztikai, logisztikai feladatok koordinálását, irányítását.
A termeléstechnológia és műszaki szolgáltató specializáció „B” tantárgyai:
Információs és precíziós technológiák
•    Kommunális gépek
•    Kertészeti gépek
•    Vízellátás, szennyvíz kezelés
•    Műszaki kiszolgálás
•    Mezőgazdasági gépek és rendszerek üzemeltetése

Erőgéptechnika
Az erőgéptechnika szakirány célja olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak a mezőgazdasági erőgépekkel kapcsolatos műszaki, technikai folyamatok elemzésére, módosítására, felügyeletére és irányítására. A szakirány hallgatói ismereteket szereznek a korszerű, komplex mechatronikai rendszert alkotó erőgépek szerkezeti felépítésével, működési elvével, valamint üzemeltetésével kapcsolatosan. Az elméleti ismeretek gyakorlatban való alkalmazását szakterületi gyakorlat támogatja.

Az erőgéptechnika specializáció „B” tantárgyai:
•    Motor és traktortechnika
•    Gépüzemeltetési gyakorlat
•    Projektmunka
•    Járműelektronika és -mechatronika
•    Műszaki kiszolgálás
•    Talajmechanika és terepjáráselmélet

Élelmiszer technológia tervező
A biztonságos, jó minőségű, változatos, egészséges táplálkozást biztosító élelmiszer ellátás a fejlett társadalmakban ma már alapvető elvárás. Az élelmiszeripari technológiák folyamatos fejlődése alapvető feltétele a növekvő élelmiszerigény kiszolgálásának. A szakirány célja a szakterületi korszerű gépek, berendezések tervezésével, gyártásával és üzemeltetésével kapcsolatos elméleti és gyakorlati mérnöki ismeretek oktatása. A képzés ezeken túl fókuszál az élelmiszerellátás, élelmiszerbiztonság kérdéseire is.
Az élelmiszer technológia tervező specializáció „B” tantárgyai:
•    Technológia tervezés biológiai alapjai
•    Élelmiszerlánc biztonság
•    Agrártermék-termékpálya higiéniája
•    Élelmiszeripari méréstechnika
•    Élelmiszertermék feldolgozás gépei
•    Élelmiszeripari hőkezelés gépei

Agrárenergetika
A mezőgazdaság energiaigényes, ugyanakkor energiatermelő ágazat is egyben. A termelési, termékelőállítási folyamatok energiaellátásával, a hagyományos, és a korszerű, megújuló energia előállításával és felhasználásával kapcsolatos ismeretek a mérnöki feladatok ellátásához elengedhetetlenek. A szakirány célja az agrárium teljeskörű energetikai rendszerének megismertetése a hallgatókkal annak érdekében, hogy a technológiai folyamatok energiagazdálkodással kapcsolatos feladataihoz a mérnöki munka ellátása során alapos szakmai ismeretekkel rendelkezzenek.
Az agrárenergetika specializáció „B” tantárgyai:
•    Napenergia hasznosítás
•    Szélenergia hasznosítás
•    Energia tárolás és ellátás
•    Energiagazdálkodás a mezőgazdaságban
•    Villamos rendszerek energetikája
•    Geotermális energia hasznosítás

Milyen gyakorlati foglalkozások vannak?
A szakhoz tartozó tantárgyak elméleti, és gyakorlati foglalkozásokból épülnek fel szinte minden esetben. Ezeken túl a hetedik félévben egybefüggő, kötelezően letöltendő szakmai gyakorlat támogatja a gyakorlati tudás, szakmai tapasztalat megszerzését.
•    2 hét Anyag-, gép- és üzemismereti gyakorlat, 80 óra kiméretben
•    4 hét gépi munkavégző gyakorlat 160 óra kiméretben
•    6 hét szakmai vezetői gyakorlat 240 óra kiméretben

Milyen gyakornoki lehetőségeket kínálunk?
Azon hallgatók számára, akik a felvételi eljárásban nem Duális képzést választottak, lehetőség nyílik az un. kooperatív -vállalati partnerekkel közösen szervezett-  szakmai képzésre jelentkezni a 4. félév után. A kooperatív képzésben a hallgató, az adott mezőgazdasági vállalkozásnál mérnök asszisztensi, illetve bizonyos mértékben mérnöki munkát végez heti 4 nap kiméretben, és egy napot tölt az egyetemen egyéni tanulmányi rend szerint teljesítve a tárgyakat.

Kooperatív szakmai képzés
1.    félévtől
A Kooperatív szakmai gyakorlat során a hallgatók a tanulmányok mellett szakmai tapasztalatot is szerezhetnek egy-egy neves hazai, és nemzetközi cégnél. Főbb jellemzői:
•    A MATE Műszaki Intézet egyik specialitása,
•     jelentkezés (fakultatív),
•     tanulmányok folytatása egyéni tanulmányi rend keretében,
•     heti 4 nap gyakorlat az üzemben,
•     heti 1 nap a tanulmányok az egyetemen,
•     a gyakorlat után igen jó elhelyezkedési lehetőség,
•     több mint 40 partnercég.

Milyen nyelvet érdemes tanulni?
A műszaki életben az angol nélkülözhetetlen, alapvető. Második nyelvnek a német ajánlott, mivel Magyarországon több nagy német cég is jelen van.
Az oklevél megszerzéséhez szükséges a középfokú C típusú nyelvvizsga.

Nyelvtanulás az Egyetemen
A MATE nyelvi intézete minden félévben indít nyelvi kurzusokat angol, német és francianyelven, ezekhez lehet csatlakozni.
További információ ITT (https://uni-mate.hu/nyelvvizsga-nyelvoktat%C3%A1s)

Külföldi ösztöndíjak nyelvtanuláshoz
A magyarországi felsőoktatási intézményekben tanuló külföldi hallgatók száma minden évben növekszik. A Bologna Folyamatnak köszönhetően a tanulói mobilitás kulcsfontosságú kérdés az Európai Unió számára. A különböző európai egyetemek egyre nagyobb számban kínálnak ösztöndíjakat, ezzel is elősegítve a tanulói mobilitás ösztönzését.  Ezen programok segítségével a világ több, mint 50 országában, a legkülönfélébb kurzusokon lehet részt venni.
•    ERASMUS
•    CEEPUS
További információ ITT (https://uni-mate.hu/erasmus-%C3%B6szt%C3%B6nd%C3%ADjak)