Mechatronikai mérnök alapszak (BSc)

Navigációs menü

Navigációs menü

Mechatronikai mérnök alapszak (BSc)

Mi az a mechatronika?

A mechatronika egy modern műszaki megközelítés, amely ötvözi a gépészeti, az elektronikai, az elektrotechnikai és az informatikai ismereteket.

Egy korszerű gép érzékelőkkel, számítógépes irányítással és kommunikációs lehetőségekkel rendelkezik. Ahhoz, hogy a felépítését, működését megértsük, számos különböző szakterületet kell ismernünk. Ezt kínálja a mechatronika: egy rendszerbe foglalja a modern gépek tervezéséhez, üzemeltetéséhez szükséges információkat.

Mivel foglalkozik egy mechatronikai mérnök?

Korszerű automata berendezések tervezésével, üzemeltetésével, karbantartásával.

A mechatronika széleskörű tudományterülete nagy mozgásteret és választási lehetőséget nyújt a mérnökök számára érdeklődésüknek és lehetőségeiknek megfelelően. Egy mechatronikai mérnök elemeket és rendszert tervez és épít össze, 3D-ben modellez, vezérlést tervez és programoz, kommunikációt konfigurál, robotot integrál és programoz, gépeket automatizál, okos megoldásokat és távelérést állít össze, célgépeket és gyártósorokat üzemeltet és a sor még hosszan folytatható.


​​​​​​​​​​​​​​

Milyen munkakörökben dolgozhat egy mechatronikai mérnök?

Lehet például tervezőmérnök, rendszerintegrátor, folyamatmérnök, karbantartómérnök, projektmenedzser, fejlesztőmérnök, tesztmérnök, kutató mérnök, támogató mérnök, mérnökkereskedő érdeklődési körtől és tapasztalattól függően.
A mechatronikai mérnökök keresett szakemberek a multinacionális vállalatoknál csakúgy, mint a kis- és közepes méretű cégeknél. Lehetnek alkalmazottak, de kellő tapasztalattal és kockázatvállalással saját vállalkozást is alapíthatnak.  

Mit kell tudni röviden a mechatronikai mérnöki BSc képzésről?

Tanmenet szerint az alapképzés 7 félévig (3,5 évig) tart.

Nappali vagy levelező munkarend választható, állami finanszírozással vagy egyéni költségtérítéssel felvételi pontszámtól és egyéb lehetőségektől függően. A képzés nyelve magyar.
A képzés gyakorlatorientált, a szakmai ismereteket korszerűen felszerelt laborokban gyakorlati alkalmazásokon, ipari elemekből összeállított oktató berendezéseken részben csoportmunkában, részben egyéni feladatokon keresztül sajátíthatják el a hallgatók. A laborgyakorlatokon kívül 6 hetes üzemi gyakorlat kötelező.

A tanulmányok során kooperatív szakmai gyakorlatra jelentkezhetnek a hallgatók, melynek során 16 ipari partnervállalatnál mérnökgyakornoki programban vehetnek részt.

Kinek ajánljuk ezt a képzést?

Azoknak, akik mindig is mechatronikai mérnökök szerettek volna lenni, mert a komplex, modern műszaki rendszerek érdeklik őket,

azoknak, akiket minden érdekel, ami műszaki megoldás, ezért nem akarnak választani a gépészet, az elektronika és  az informatika között,

azoknak, akik még bizonytalanok, de jól használható és rugalmas alapokat szeretnének és egy olyan végzettséget, amely a lehetőségek széles körét nyitja meg előttük.

Az se tántorítson el, ha a középiskolában utáltad a matekot és a fizikát. Mi megtöltjük ezeket a tárgyakat gyakorlati hasznosítással, segítséget nyújtunk a hiányzó alapok pótlásában, az új célok pedig új motivációt adnak a tanuláshoz.

Miért ajánljuk a mechatronikai mérnöki alapképzést?

Azért, mert a mechatronikai mérnöki szak kiváló belépő a műszaki ismeretek világába. A modern érzékelőkkel és intelligenciával rendelkező eszközöket csak komplex szaktudással érthetjük meg, amelyre a jövőben egyre nagyobb igény várható, hiszen ez a terület rohamosan fejlődik napjainkban.

A képzés szilárd, jól strukturált alapot biztosít a szakmai életút során. Továbblépési és fejlődési lehetőségeket nyit meg számos irányba érdeklődés és feladatok szerint. A mechatronikai mérnök végzettség rugalmasságot biztosít, sokféle munkakör, vállalkozási forma és munkarend válik elérhetővé általa.

Nem utolsó sorban pedig azért, mert már a BSc végzettségű mechatronikai mérnököknek is számos helyen kínálnak munkalehetőségeket.

Milyen specializációk választhatók?

A tanulmányok 4. félévében a következő specializációk, szakirányok közül lehet választani:

  • Gépipari mechatronika specializáció
    A képzés fő területe a korszerű ipari automatizált rendszerek ismerete, olyan mechatronikai képzés, mely során a hallgatók gyakorlatorientáltan sajátítják el a mechatronikai rendszerek tervezés, gyártás, üzemeltetés területén használatos legkorszerűbb csúcstechnikai-technológiai módszereket, eszközöket, azok alkalmazását és legfontosabb összefüggéseiket.
  • Agromechatronika specializáció
    A képzés fő területe a korszerű mezőgazdasági és élelmiszeripari automatizált berendezések, valamint járművek (elsősorban erő- és munkagépek) mechatronikai rendszerének ismerete. A képzés célja olyan agrár mechatronikai szakemberek képzése, akik alkalmasak gépek és gépészeti berendezések, agrár és élelmiszeripari mechatronikai rendszerek és folyamatok tervezésére, megvalósítására, üzemeltetésére és fenntartására.

Mit nyújt a Kooperatív Szakmai Képzés?

2001-től fakultatívan választható tárgy a Kooperatív szakmai képzés. Számos multinacionális cégnél fogadják hallgatóinkat erre a gyakorlati képzési formára. A képzés célja, hogy hallgatóink – a tanulmányok mellett – ipari körülmények között bővíthessék tudásukat, szerezhessenek szakmai tapasztalatot és gyakorlatot.

Vállalati munkakörnyezetben, kijelölt mérnökök irányításával végzik a feladatukat, jellemzően mérnökgyakornoki feladatokat oldanak meg.

Hol folyik a mechatronikai mérnöki képzés a MATE-n?

Gödöllőn, a Szent István Campuson (SZIC).

Gödöllő Pest megyei város, Budapesttől 30 km-re, élénk kulturális és diákélettel. Megközelítése kiváló: a 3-as főút és az M3-as autópálya átszeli a várost, Budapestről tömegközlekedéssel is akár napi ingázással elérhető (vonat, HÉV, autóbusz; a gyorsvonat a BP Keleti pu-ról fél óra alatt ér Gödöllőre).
A Szent István Campus 1950-től ad otthont a MATE jogelőd intézményeinek. A campus különálló diákvárosként működik a városban, fás-parkos területén az egyetem épületén és a kollégiumokon kívül bolt, étterem, gyógyszertár, posta található. A campus számos sportolási lehetőséget biztosít sportcsarnokkal, tenisz- és futballpályával, vívócsarnokkal, a városban sportuszodával.
A campus területén 1700 fő elhelyezését biztosító Gödöllői Kollégiumok várják a hallgatókat. A különböző épületekben eltérő kialakítású, komfortfokozatú és árszabású szállások érhetőek el, így mindenki megtalálhatja a neki megfelelő megoldást.


​​​​​​​

Miért a MATE mechatronikai mérnöki képzését válaszd Gödöllőn?

A Szent István Egyetem jogutódjaként a MATE-n 2008-tól, a mechatronikai mérnöki szak magyarországi indításától zajlik ez a képzés. Oktatóink ipari tapasztalattal rendelkező szakemberek, akik naprakészen, dinamikusan fejlesztik a tananyagokat, hiszen ez a tudományterület is lendületesen változik. A Műszaki Intézet és a Mechatronika Tanszék élő, aktív ipari kapcsolatokkal rendelkezik, a kooperatív képzéssel a hallgatók a tanulmányaik alatt munkatapasztalatot szerezhetnek.
A képzés gyakorlati jellege kiemelt fontosságú számunkra. Ezt segítik elő a jól felszerelt laborok és az alacsony csoportlétszámok, így a hallgatók személyes tapasztalatot szerezhetnek az összeállítás, szerelés, programozás, rendszerkonfigurálás, mérés, tesztelés és még számos egyéb művelet terén. A diákok és az oktatók kapcsolata közvetlen, a campus és a Műszaki Intézet, bár nagy létszámú, mégis családias, ami nagy mértékben segíti a hallgatók motivációját és bennmaradását.
A képzés minősége, az oktatók felkészültsége, az ipari tapasztalatok folyamatos visszacsatolása garantálja, hogy a végzett hallgatóink gyorsan és igényeiknek megfelelően el tudnak helyezkedni a munkaerőpiacon, ahogyan azt a gyakorlat is mutatja.

 

Mit nyújt a LEVELEZŐ mechatronikai mérnök BSc képzés?

​​​​​​​A mechatronikai mérnöki alapképzés levelező munkarendben is elvégezhető (jelentkezők számától függően).

A levelező képzésben a mintatanterv teljes egészében megegyezik a nappali munkarendben tanulókéval, tehát adott félévben ugyanolyan tantárgyak vannak nappali- és levelező tagozaton. Az órák száma azonban eltérő, levelező képzésben kevesebb (kb. feleannyi) tanórát biztosítunk, ezáltal nagyobb szerepet kap az egyéni felkészülés.
A levelező tagozatos hallgatók kötelező elfoglaltsága jellemzően a következők szerint alakul: minden félév elején egy oktatási hét, majd a félév során kéthetente 7 péntek-szombat. Ezt fakultatív konzultációk és a vizsgaidőszakban a vizsgák egészítik ki.

Milyen továbbtanulási lehetőségek várják a hallgatókat az alapképzés után?

A mechatronikai mérnöki BSc szakon végzett hallgatók jogosultak szinte bármilyen műszaki mesterképzésre jelentkezni. A MATE Műszaki Intézetében oktatott mesterszakok: gépészmérnöki MSc, műszaki menedzser MSc, létesítménymérnöki MSc.

A mechatronikai mérnöki BSc-t követően a MATE gépészmérnöki MSc képzése különbözeti vizsgák nélkül elérhető, itt ajánljuk a gépipari mechatronikai specializációt. Így 5 és fél év alatt szerezhető egy mechatronikai mérnöki BSc és egy gépészmérnöki MSc végzettség, mindkettő fókuszában a mechatronikával.

A mesterképzéseken kívül a BSc szint után a MATE Műszaki Intézet számos szakirányú továbbképzési lehetőséget biztosít, pl.: Gépipari automatizálási szakmérnök, Ipari gépek biztonsága szakmérnök.
Az MSc szint után a hallgatók jelentkezhetnek a MATE Műszaki Tudományi Doktori Iskolájába PhD képzésre, amellyel az egyetemi oktatói-kutatói pálya is elérhető.

Milyen érettségi tárgyak szükségesek a felvételihez?

A BSc felvételi eljárásban a mechatronikai mérnök jelölteknek kötelező érettségi tantárgy a matematika, és ezentúl egy tárgy a következők közül: biológia vagy fizika vagy informatika vagy kémia vagy egy szakmai tárgy.  Emelt szintű érettségi és nyelvvizsga nem kötelező.
Többletpontok kaphatók emelt szintű érettségi vizsgáért, nyelvtudásért, tanulmányi és sport versenyeredményekért, felsőfokú szakképzésért, szakképesítésért, önkéntes katonai szolgálatért és esélyegyenlőségi alapon.

További információ:

Többletpontok a felvételi eljárásban (Műszaki képzési terület):