Könyvtárhasználat, szolgáltatások

Beiratkozás
Beiratkozáskor az olvasóknak személyi adatainak hitelességét okmányaival (diákigazolvány, személyi igazolvány) igazolva belépési nyilatkozatot kell kitöltenie.

A beiratkozási díj
Felnőtt olvasó: 1300 Ft/év
Más felsőoktatási intézmény hallgatója: 800 Ft/év
Az elveszett vagy megrongálódott kóddal ellátott olvasójegy pótlásának összege: 250 Ft

Ingyenesen használhatják a könyvtárat:
- A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem hallgatói, oktatói, dolgozói
- 70 éven felüliek
- könyvtárosok, muzeális intézmények, levéltárak dolgozói

50%-os kedvezmény illeti meg:
- 12-18 év közötti, érvényes diákigazolvánnyal rendelkező nappali tagozatos középiskolás diákokat,
- 70 év alatti nyugdíjasok
-Alumni-kártyával rendelkezők

A beiratkozás után ingyenes alapszolgáltatások:
- helyben használat
- folyóirat olvasás
- tájékoztatás, szakirodalmi tájékoztatás

Késedelmi díjak, térítési díjak:
- 10 Ft / könyv / nap

Helybenhasználat
A Könyvtárban a helybenhasználat minden olvasónak ingyenes.

Helybenhasználattal szolgáltatjuk:
- a kézikönyveket,
- a folyóiratokat, napilapokat, egyéb periodikákat,
- szakdolgozatok (csak az egyetem hallgatóinak, konzulensi engedéllyel)

Kölcsönzés
Kölcsönözhető a Könyvtár állományában megtalálható bármely, korlátozás alá nem eső dokumentum.

A könyvtár nem kölcsönözhető gyűjteményrészei:
- periodika,
- régi könyvek gyűjteménye,
- szakdolgozatok,
- tudományos előadások, konferenciák dokumentumai

A könyvtár korlátozottan kölcsönözhető dokumentumai:
- jegyzetek (csak 1 hónapra)
- meghatározott kézikönyvek (csak hétvégére)
- szótárak (nyelvvizsgára)

Kölcsönzés határideje:
A kölcsönözhető könyvek közül 5 db-ot lehet egyszerre kölcsönözni, 1 hónapra. A kölcsönzés határideje az olvasójegyen található. A könyvek meghosszabbíthatók újabb 1 hónapra (kivéve a jegyzeteket) telefonon, személyesen vagy e-mailben.
A kölcsönözni kívánt dokumentumok a kölcsönzői terekben a szabadpolcról önállóan kiválaszthatók. A kiválasztott dokumentumot kikölcsönözni csak személyesen és érvényes olvasójeggyel lehet.
A kölcsönzési határidő lejárta után visszahozott könyvekre késedelmi díjat számítunk fel. A késedelmes olvasókat e-mailben figyelmezteti a könyvtár.

Nem kölcsönözhet az az olvasó, akinek dokumentum vagy késedelmi díj tartozása van!

Könyvtárközi kölcsönzés
Könyvtárunk ODR tagkönyvtárként könyvtárközi kölcsönzést biztosít, mely során a Károly Róbert Campus könyvtárában nem található dokumentumokat más könyvtáraktól szerezzük be.
Eredetiben küldött dokumentum kérése esetén a könyvtárközi kölcsönzés díjtalan. A másolatban kapott dokumentum fénymásolási díját a küldő könyvtár állapítja meg, a másolati díj és a postaköltség az igénylő olvasót terheli.

Számítógépes szolgáltatás
Könyvtárunkban 16 számítógép található, melyeken internet hozzáférést biztosítunk a Károly Róbert Campus hallgatóinak, valamint a külsős használóknak.