Előfizetett adatbázisok

Utolsó frissítés: 2024 február 20.

​Egyetemünk 15 nemzetközi és hazai tudományos szakirodalmi adatbázist fizet elő a 2024. évre, amelyek valamennyi campusunkról és telephelyünkről ingyenesen elérhetővé váltak, illetve jelentős részük kínál távoli hozzáférést is. Használatukhoz a könyvtárak munkatársai tudnak segítséget nyújtani. AKADÉMIAI KIADÓ FOLYÓIRATCSOMAG
Szolgáltató: Akadémiai Kiadó Zrt.

http://www.akjournals.com

Ismertetés:
A csomag tartalmazza a kiadó gondozásában megjelenő összes kurrens és archív folyóirat elér

ését teljes szöveggel, beleértve a korábban külön adatbázisba rendezett orvostudományi folyóiratokat is. A teljes szövegű adatbázis a természet- és a társadalomtudományok, valamint az orvostudományok legváltozatosabb területeinek új eredményeit mutatja be. A magyar kutatók kedvelt publikációs fórumának számító lapok kivétel nélkül referáltak, nagy részük impaktfaktorral rendelkezik, néhányuk pedig az adott tudományterület világszinten is legjelentősebb folyóiratává nőtt.
Az EISZ-szerződés magában foglalja korlátlan számú Open Access cikk megjelenését, ha azok levelező szerzője az előfizető intézmény kutatója.

Bővebb ismertető
Címlista
Szerződések

Open Access publikálás
 AKADÉMIAI KIADÓ MAGYAR ELEKTRONIKUS REFERENCIAMŰ SZOLGÁLTATÁS (MeRSZ)
Szolgáltató:
Akadémiai Kiadó Zrt.

http://mersz.hu/

Ismertetés:
Az Akadémiai Kiadó Magyar Elektronikus Referenciamű Szolgáltatása több mint 850, zömmel magyar nyelvű kézikönyvet, szakkönyvet, felsőoktatási tankönyvet és jegyzetet, valamint a Magyar Tudomány folyóirat 2017 óta megjelent számait tartalmazza teljes szöveggel. A művek választéka évente 100-200 címmel bővül. A felületen a kiadványok kereshető, egyénileg jegyzetelhető, hivatkozható formában szerepelnek.

Bővebb ismertető
Címlista
Szerződések

 AKADÉMIAI KIADÓ SZÓTÁRAI
Szolgáltató:
Akadémiai Kiadó Zrt.

http://www.szotar.net/

Ismertetés:
Az angol, német, finn, francia, kínai, latin, holland, olasz, orosz, spanyol, svéd, szerb, szlovén nyelvekből kínál általános, köznyelvi szótárakat, továbbá angol és német nyelvű szaknyelvi adatbázisokat. A magyar egynyelvű szótárak között megtalálható A magyar helyesírás szabályai 12. kiadása, az Idegen szavak és kifejezések szótára, a Magyar szinonimaszótár és több más kézikönyv is. A szótárak böngészőből és Microsoft Office bővítményként is használhatók és mobileszközökről is elérhetők.

Bővebb ismertető
Címlista
Szerződések
 ARCANUM DIGITÁLIS TUDOMÁNYTÁR
Szolgáltató:
Arcanum Digitális Tudománytár

Ismertetés:
Magyarország legnagyobb és folyamatosan bővülő digitális periodika adatbázisa, amely a teljesség igényével teszi hozzáférhetővé több száz hazai tudományos és szakfolyóirat, valamint heti- és napilap minden lapszámát.

Publikálási lehetőség: -

Adatbázis elérése egyetemi hálózatról IP-azonosítással: https://adtplus.arcanum.hu/hu/
Elérés távolról Shibboleth EduID azonosítással: https://adtplus.arcanum.hu/hu/accounts/shibsession/?next=/hu/

CímlistaCAMBRIDGE UNIVERSITYPRESS (CUP) JOURNALS – FULL COLLECTION
Szolgáltató:
Scientific Knowledge Services / Cambridge University Press

https://www.cambridge.org/core

Ismertetés:
A Cambridge University Press a világ egyik vezető egyetemének tudományos kiadója. A teljes szövegű multidiszciplináris folyóirat-adatbázis kiemelkedő különösen a bölcsész- és társadalomtudományokban, de a természettudományi és műszaki tudományok is képviseltetik magukat. A csaknem 2 millió teljes szövegű cikk több mint 400 tudományos folyóiratban érhető el. 2023-tól valamennyi előfizető intézmény a Full Collection csomaghoz kap hozzáférést.
A kiadóval kötött megállapodás értelmében az EISZ-en keresztül előfizető tagintézmények kutatóinak lehetőségük van nyílt hozzáférésű (open access) publikálásra a kiadó hibrid és gold open access folyóirataiban.

Bővebb ismertető
Címlista
Szerződések

Open Access publikálás
 CLARIVATE ANALYTICS – InCites
Szolgáltató:
Clarivate Analytics

https://incites.clarivate.com/

Ismertetés:
InCites Benchmarking and Analytics:
a Clarivate Analytics tudományértékelő adatbázisa, segíti a szerzők, intézmények, tudományterületek, finanszírozószervezetek elemzését, az elért eredmény kontextusban való értelmezését, valamint stratégiailag fontos együttműködések megállapítását és elemzését. Segítséget nyújt a nyílt hozzáférésű cikkek elemzésében normalizált mérőszámok segítségével, valamint a publikációs stratégia sikerességének elemzését. A dokumentum-szintű kategóriarendszerek, mint a Citation Topics és Sustainable Develop-ment Goals, mélyreható elemzéseket és összehasonlításokat tesznek lehetővé. A szolgáltatás csak JHCD előfizetés mellett rendelhető. Az adatbázis csak egyéni regisztráció után használható.
My Organization: Az egyetem/intézmény karai, intézetei, kutatócsoportjai teljesítményének elemzését teszi lehetővé abszolút és normalizált mérőszámok segítségével az InCitesra épülő MyOrganization. A MyOrganization adathalmaz az intézmény saját ellenőrzött adataira épül és az egyes szervezeti egységek erős oldalainak és lehetőségeinek feltárásával segíti a stratégiai döntéshozatalt és a célok teljesítésének mérését az intézmény minden egyes szintjén. A szolgáltatás csak InCites előfizetés mellett rendelhető.

Bővebb ismertető (InCites)
Bővebb ismertető (My Organization)
Szerződések
 CLARIVATE ANALYTICS – Journal and Highly Cited Data (JHCD)
Szolgáltató:
Clarivate Analytics

https://jcr.clarivate.com

Ismertetés:
A Clarivate Analytics tudománymetriai adatbázisa az impakt faktorokat tartalmazó Journal Citation Reports (JCR) és és a legidézetebb cikkeket, szerzőket, intézményeket tartalmazó Essential Science Indicators (ESI) adatbázisok közös továbbfejlesztett felülete. A JHCD segítségével lekérdezhető az egyes folyóiratok impakt faktora és megállapítható a Highly Cited és Hot Paper a Web of Science-ben. A szolgáltatás csak Web of Science Core Collection előfizetés mellett rendelhető.

Bővebb ismertető (ESI)
Bővebb ismertető (JCR)
Szerződések

 CLARIVATE ANALYTICS – WEB OF SCIENCE
Szolgáltató:
Clarivate Analytics

https://www.webofscience.com

Ismertetés:
Web of Science Core Collection:
A Clarivate Analytics hivatkozáskereső bibliográfiai adatbázisa feldolgozza minden tudományterület legfontosabb folyóiratait, könyveit és konferenciaanyagait. Elsősorban tudománymetriai kutatásokra és szakirodalom keresésére alkalmas. Segítségével egyes kutatókra történő hivatkozásokat lehet megtalálni, illetve megállapítható egyes kutatócsoportok és –intézetek nemzetközi tudományos világban elfoglalt pozíciója. ). A standard WOS Core Collection előfizetés keretében elérhető csomagok: Science Citation Index Expanded, Social Science Citation Index, Arts and Humanities Citation Index és  Emerging Sources Citation Index. Az előfizetés az aktuális év adatait tartalmazza, a korábbi éveinek backfile-jai 5 éves csomagokban (15, 20 stb.) egyszeri vásárlással szerezhetők be.

Bővebb ismertető (Web of Science)
Szerződések

 EBSCO – ACADEMIC SEARCH COMPLETE
Szolgáltató:
EBSCO Information Services

http://search.ebscohost.com/

Ismertetés:
A multidiszciplináris adatbázisban teljes szöveggel érhetjük el több mint 6300 lektorált folyóirat tudományos cikkeit, gyakran a legfrissebb számokat is beleértve. A felületen további más források is hozzáférhetők.

Bővebb ismertető
Címlista (folyóiratok)
Címlista (egyéb források)
Szerződések

 ELSEVIER – SCIENCEDIRECT
Szolgáltató:
Elsevier

https://www.sciencedirect.com/

Ismertetés:
Az Elsevier teljes szövegű multidiszciplináris adatbázisa a legelismertebb tudományos folyóiratok szövegéhez biztosít hozzáférést. A tartalom elsősorban műszaki-, természet- és orvostudományi területen kiemelkedő, de a társadalomtudományok és más tudományterületek is képviselve vannak benne. Az adatbázisban közel 2200 lektorált folyóirat érhető el.
A kiadóval kötött megállapodás értelmében az EISZ-en keresztül előfizető tagintézmények kutatóinak lehetőségük van nyílt hozzáférésű (open access) publikálásra a kiadó hibrid és a Gold Open Access folyóirataiban.

Bővebb ismertető
Címlista (folyóiratok)
Szerződések
Open Access publikálás

 ELSEVIER – SciVal
Szolgáltató:
Elsevier

https://scival.com

Ismertetés:
Az Elsevier tudománymetriai elemző alkalmazása, amely segítséget nyújt a kutatók, kutatócsoportok és intézmények teljesítményének elemzésében, az intézményi erősségek azonosításában, a kutatási témák feltárásában, illetve a nemzetközi együttműködések fejlesztésében. Az adatbázis csak egyéni regisztráció után használható.

Bővebb ismertető
Szerződések

 ELSEVIER – Scopus
Szolgáltató:
Elsevier

https://www.scopus.com/

Ismertetés:
Az Elsevier kiadó hivatkozáskereső bibliográfiai adatbázisa feldolgozza minden tudományterület legfontosabb folyóiratait, könyveit és konferenciaanyagait. Elsősorban tudománymetriai kutatásokra és szakirodalom keresésére alkalmas. Segítségével egyes kutatókra történő hivatkozásokat lehet megtalálni, illetve megállapítható egyes kutatócsoportok és –intézetek nemzetközi tudományos világban elfoglalt pozíciója.

Bővebb ismertető
Címlista
Szerződések

 PROQUEST
Szolgáltató:
ProQuest

https://www.proquest.com

Ismertetés:
A multidiszciplináris adatbázis 24 000 folyóirat bibliográfiai adatait tartalmazza, a címek közül 18 000 folyóirat anyagához teljes szövegű hozzáférést biztosít. A folyóiratok mellett az adatbázis további 450 000 konferenciaanyagot, műhelytanulmányt is tartalmaz.

Bővebb ismertető
Címlista

 SPRINGER NATURE – SPRINGER JOURNALS (SPRINGERLINK)
Szolgáltató:
Springer Nature

http://link.springer.com/

Ismertetés:
A Springer Nature kiadó teljes szövegű multidiszciplináris adatbázisa 9 millió tanulmányt tartalmaz 1997-től napjainkig. A tartalom elsősorban műszaki-, természet- és orvostudományi területen kiemelkedő, de a társadalomtudományok és más tudományterületek is képviselve vannak benne.
Publikálás:
A feltüntetett ár magában foglalja, hogy az előfizető intézmények munkatársai további költség és adminisztrációs teher nélkül nyílt hozzáféréssel jelentethetik meg a kiadónál levelező szerzőként elfogadott tanulmányaikat. http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/open-access.html

Bővebb ismertető
Címlista

Szerződések
 STATISTA
Szolgáltató:
Statista

https://www.statista.com/

Ismertetés:
A világ egyik legnagyobb statisztikai és piaci adatplatformja, amely több mint 80 000 témát fed le számos különböző tudományterületről. 170 iparág releváns piaci elemzését tartalmazza, továbbá fontos információkat nyújt a társadalomról, a trendekről, a társadalomtudományokról, az egészségügyről és egyéb témákról, például az éghajlatváltozásról, a migrációról és a választásokról. Noha a tartalmak több mint 50%-át a Statista elemzői készítik, több mint 22 500 más neves forrással is együttműködnek. A Statista Campus License a Statistics, Forcasts and Topic Pages; a Reports, Studies and Dossier és a Market Insights csomagokat foglalja magában, a Statista Campus License Business Suite a felsoroltak mellett tartalmazza a consumer behavior, a company data és az Ecommerce markets csomagokat is.

Bővebb ismertető
SzerződésekSZAKTUDÁS KIADÓ
Szolgáltató:
Arcanum Adatbázis Kft.

https://www.szaktars.hu/szaktudas/

Ismertetés:
A Szaktudás Kiadó Ház megalakulása óta több mint 600 – nagyrészt agrártudományi – könyvet jelentetett meg. A komolyabb, magasabb szakmai igényű olvasóinknak írt szakkönyveket nemcsak az agrár-felsőoktatásban használják, hanem mérnökök, szakemberek, nagytermelők, profi gazdálkodók könyvtárait is gazdagítják.

Bővebb ismertető
Címlista
Szerződések
 WILEY ONLINE LIBRARY FULL COLLECTION
Szolgáltató:
 John Wiley & Sons

https://onlinelibrary.wiley.com/

Ismertetés:
A Wiley Online Library Full Collection csomagjában 1500 folyóiratból mintegy 6 millió tanulmány érhető el teljes szöveggel 1997-től napjainkig. A folyóiratok többségét tekintélyes nemzetközi tudományos és szakmai társaságokkal partnerségben adják ki. Címeik az élet-, az egészség- és a fizikai tudományok, a társadalomtudományok és a bölcsészettudományok teljes spektrumát lefedik, és számos, a szakterületük élvonalába sorolt címet tartalmaznak.
A kiadóval kötött megállapodás értelmében az EISZ-en keresztül előfizető tagintézmények kutatóinak lehetőségük van nyílt hozzáférésű (open access) publikálásra a kiadó hibrid OnlineOpen és Gold Open Access folyóirataiban.

Bővebb ismertető
Címlista
Szerződések
Open Access publikálás