A könyvtár bemutatása

A könyvtárról

jogelőd Kaposvári Egyetem 2000. január 1-jén alakult meg két korábbi helyi felsőoktatási intézmény, a Pannon Agrártudományi Egyetem Állattudományi Kara és a Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskola integrációjával, melyek jogelődjeik révén negyven, illetve ötven éves múltra tekinthettek vissza. A két kar mellé később két újabb is szerveződött, így a felsőoktatási intézmény jelenleg oktatási karon – Agrár- és Környezettudományi Kar, Gazdaságtudományi Kar, Pedagógiai Kar, Rippl-Rónai Művészeti Kar – kínált képzéseket.

A Campus Könyvtár (CK) ennél is fiatalabb, 2005. január 1-jén jött létre a korábbi két intézményi könyvtár összevonásával. Az új könyvtárépület átadására 2005 őszén, ünnepélyes avatására pedig december elején került sor a kaposvári kampuszon. A Könyvtár 1700 m2 hasznos alapterületen, közel 150 ezernyi dokumentummal, 150 ülőhellyel és 30 olvasói számítógéppel várja látogatóit.

A Campus Könyvtár tagja a nyilvános könyvtári rendszernek és szolgáltató könyvtárként az Országos Dokumentum-ellátó Rendszernek. Szolgáltatásait az Egyetem polgárain kívül bármely regisztrált látogató igénybe veheti helyben, illetve online.
A könyvtárba belépő olvasó a kölcsönzözhető állományrészek terébe jut, ahol a kölcsönzőpult (beiratkozás, gyorstájékoztatás és kölcsönzési tranzakciók céljára), továbbá az elektronikus katalógus lekérdezésére szolgáló számítógépek fogadják a látogatót. A könyvtári munkafolyamatok Aleph 500 integrált könyvtári rendszerrel automatizáltak. A bejárati szint fölötti galérián az igazgatóság és a munkaszobák kaptak helyet. Az alsó szinten az olvasóterem és a folyóirat-olvasó található, ahol szaktájékoztatás és könyvtárközi kölcsönzés is igénybe vehető. Ugyancsak itt található a tömör raktár, valamint az elektronikus olvasóterem is, melynek számítógépein számos hazai és nemzetközi bibliográfiai- és full-text adatbázis érhető el.

A Campus Könyvtár az egyetem hármas – oktatási, kutatási, és tanulmányi – munkáját, továbbá a hallgatók önművelését, hasznos szabadidő-felhasználását kívánja korszerű szolgáltatásaival segíteni.
A CK minden tanév első hónapjaiban – kisebb csoportokat szervezve – használóképzést biztosít az új hallgatók, a kezdő kutatók (PhD-hallgatók stb.), továbbá minden érdeklődő számára.

A saját állományunkon és az elektronikusan elérhető információforrások által nyújtott lehetőségeken túli forrásigényeket könyvtárközi kölcsönzés (elektronikus dokumentumszolgáltatás) révén is igyekszünk kielégíteni. A gyors és pontos tájékozódást segítendően pedig, a dél-dunántúli megyék vezető felsőoktatási-, köz- és szakkönyvtáraival együttműködve, az intézményeinkbe járó időszaki kiadványok éves lelőhelyjegyzékét készítjük el.

A doktori képzés és az egyetemen folyó kutatások tudományos információkkal való ellátásában nélkülözhetetlen szerep jut az országos konzorciumban gondozott EISZ (Elektronikus Információ Szolgáltatás) útján elérhető, valamint a szakterületi konzorciumi kereteiben előfizetett hazai- és nemzetközi adatbázisokhoz való hozzáférésnek (pl. közgazdaságtudomány: Econlit, állattudományok: CAB, Food Sciences, Zoological Records, művészetek: Grove Art Online stb.).

A Campus Könyvtár fontos küldetésének tekinti az Egyetemen folyó oktatás és kutatás segítését egyéb komplex szolgáltatásaival is. Így az MTMT-támogatáson és az Egyetem kiadási tevékenységének támogatásán kívül a Könyvtár szervezetén belül kap helyet a korábbi Kaposvári Egyetemi Archívum (az intézmény repozitóriuma) és az egyetemi E-learning Központ is.

2020. augusztus 1-jén a Szent István Egyetem, a Kaposvári Egyetem, az Eszterházy Károly Egyetem Gyöngyösi Károly Róbert Campusa és a Pannon Egyetem Georgikon Karának integrációjával létrejött az új Szent István Egyetem, a régió legnagyobb agráregyeteme, melynek célja, hogy tíz éven belül Kelet-Közép-Európa legjobb agrárképzését nyújtsa és megújítsa a hazai agrár-felsőoktatást.

2021 február elsejétől kormányzati döntés értelmében az intézmény is alapítványi fenntartású formát vett fel Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem néven.

Responsive Image
Küldetésnyilatkozat

Küldetésnyilatkozat

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Kaposvári Campus Könyvtár az egyetemen folyó oktatás, tanulás és kutatás legfontosabb információszolgáltató intézményeként dokumentum gyűjteményére, a legkorszerűbb informatikai eszköztárra, a könyvtárak széleskörű összefogására, valamint munkatársai alapos szakmai tudására és elkötelezettségére építve, az olvasók és információhasználók számára a leggyorsabb, legkényelmesebb, és leginkább személyre szabott szolgáltatásokat nyújtja, hogy képessé tegye őket értékes értelmiségi létre, felelős állampolgári döntésekre, versenyhelyzetekben való sikeres helytállásra, és az élethosszig tartó önképzésre, feladatmegoldásra.

Könyvtárhasználati szabályzat

Könyvtárhasználati szabályzat

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Kaposvári Campus Könyvtár (továbbiakban: Könyvtár) nyilvános felsőoktatási szakkönyvtár, ennek megfelelően az 1997. évi CXL., valamint a 2005. évi CXXXIX. törvény értelmében szolgáltatásait bárki igénybe veheti, aki használatának szabályait betartja.

Tovább...